Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RĒZEKNE
1773
Rēzeknes apriņķis

Rezekne_1912

Apvienota Rēzeknes ebreju labdarības biedrība * 25.01.1928. + 28.01.1937.

Baznīcu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 09.08.1935.
                26.04.1939. pārdēvēta agrāk „Savstarpējā katoļu uguns apdrošināšanas biedrība”

Bikovas lauksaimniecības  biedrība “Sakla” * 31.12.1923. + 14.12.1940.

Brīvības pieminekļa Rēzeknes apriņķa komiteja * 02.12.1929. + 26.05.1937.

Franča Trasuna piemiņas fonds * 10.09.1926.

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
               
Jāņa Sinicina Rēzeknes vecticībnieku nespējnieku patversme – biedrība
                                * 17.07.1925. + 14.12.1940.
                22.08.1938. Pārdēvēta agrāk “Rēzeknes kapu draudzes vecticībnieku
                                Jāņa Pētera d. Sinicina vārdā nosauktas nespējnieku
                                patversmes biedrība”

Katoļu labdarības biedrība
                Sk. “Rēzeknes katoļu labdarības biedrība”
               
Katoļu sieviešu biedrība “Ausma” * 14.07.1933. + 30.09.1940.
                22.11.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu kultūras biedrība “Ausma”

Katoļu sieviešu biedrība * 10.03.1931. + 02.01.1941.
                17.11.1939. pārdēvēta agrāk “Katoļu sieviešu centrālā biedrība”

Katoļu sieviešu centrālā biedrība
                Sk. „Katoļu sieviešu biedrība”

Krievu lauksaimniecības veicināšanas biedrība “Zemec” * 27.07.1926. + 16.01.1936.

Krievu zemnieku savienība Latgalē * 12.08.1922.

Latgales apgabala vieglatlētikas savienība * 08.05.1940. +23.11.1940.

Latgales apriņķu savienība ēku obligatoriskai apdrošināšanai pret uguni * 30.01.1923.

Latgales apvienotā krājaizdevu sabiedrība * 13.07.1928.

Latgales apvienoto važoņu artelis “Transports” * 27.11.1929. + 27.10.1936.

Latgales biedrība “Kultūra” * 24.02.1920. + 14.12.1940.

Latgales centrālā savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 12.12.1928. + 14.10.1936.

Latgales centrālais muzejs biedrība
                Sk. „”Rēzeknes muzejs biedrība”

Latgales izglītības kooperatīvs “Gaisma”
                Sk. “Rēzeknes kopdarbības grāmatnīca”

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
                13.11.1936. iekļauta  “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”

Latgales katoļu jaunatnes biedrība * 23.04.1924.

Latgales kultūras biedrība “Latgales Tautas pils” * 15.09.1924.
                10.04.1935. iekļauta “Rēzeknes latviešu biedrība “Tautas pils”

Latgales kultūras veicināšanas biedrība * 10.03.1922. + 14.12.1940.

Latgales kultūras veicināšanas biedrība “Jauno straume” * 08.07.1920. + 12.03.1935.

Latgales lauksaimniecības kooperatīvs “Ražotājs” * 30.04.1926. + 29.08.1930.

Latgales lauku pašvaldību apdrošināšanas savienība * 26.11.1928. +12.01.1939.

Latgales I linkopju sabiedrība * 30.01.1929. + 31.08.1940.

Latgales mazzemnieku un lauksaimnieku biedrība * 12.07.1923. + 24.02.1940.

Latgales pagastu savienības darbinieku krājaizdevu sabiedrība * 04.09.1924. +27.11.1929.

Latgales pagastu savienība obligatoriskai apdrošināšanai pret uguni * 10.10.1923.

Latgales pareizu medību biedrība * 30.04.1930. + 06.05.1935.

Latgales piensaimnieku sabiedrības centrala savienība 
                Sk. “Rēzeknes piensaimnieku savienība”

Latgales radio biedrība * 30.04.1926. + 20.08.1937.

Latgales skolotāju, pašvaldību un sabiedrisko iestāžu darbinieku slimo kase *
                01.08.1930. pārdēvēta agrāk “Rēzeknes apriņķa un pilsētas kopējā slimo kase”

Latgales teātris – biedrība * 06.07.1926. + 14.12.1940.

Latgales vācu baltiešu vēlētāju savienība * 21.08.1925. + 12.02.1935.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”

Latgaliešu biedrība „Kultūra” * 24.02.1920. + 14.12.1940.

Latgaliešu kultūras biedrība „Tautas Pils” * 15.09.1924.

Latgaliešu rakstnieku un žurnālistu biedrība * 25.04.1934. + 09.08.1937.

Latviešu klubs * 29.05.1924. + 14.12.1940.

Latvijas katoļu ērģelnieku biedrība * 17.07.1929.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”

Latvijas krievu lauksaimniecības organizāciju savienība * 28.02.1928.

Maģistra Kazimira Skrindas piemiņas fonds biedrība * 30.04.1930. + 14.12.1940.
                03.02.1939. pārdēvēta agrāk „Mg. Kazimira Skrindas piemiņas fonda biedrība”

Mg. Kazimira Skrindas piemiņas fonda biedrība
                Sk. „Maģistra Kazimira Skrindas piemiņas fonds biedrība”

Namīpašnieku biedrība “Cerība”
                Sk. “Rēzeknes namsaimnieku biedrība”

Pirmā Latgales linkopju sabiedrība * 30.01.1929. + 31.08.1940.

Rēzeknes aizsargu pulka sporta klubs * 25.04.1934.

Rēzeknes 17. aizsargu pulks * 08.09.1919. + 1940.

Rēzeknes amatnieku biedrība * 14.09.1937.

Rēzeknes apriņķa lauksaimniecības  biedrība “Sējējs” * 26.04.1921. + 14.12.1940.

Rēzeknes apriņķa un pilsētas kopējā slimo kase
                Sk. “Latgales skolotāju, pašvaldību un sabiedrisko iestāžu darbinieku
                                slimo kase”

Rēzeknes A. S. Puškina labdarības un izglītības biedrība * 13.08.1926. + 20.11.1939.

Rēzeknes Blazma 1062. Mazpulks * 21.04.1937. + 1940.

Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 22.09.1875.

Rēzeknes cukurbiešu audzētāju biedrība * 17.08.1928. + 11.11.1939.

Rēzeknes Dzelzceļnieku 847. Mazpulks * 22.12.1935. + 1940.

Rēzeknes ebreju apbedīšanas biedrības “Hevra Kadišo” labdarības biedrība
                Sk. ”Rēzeknes žīdu labdarības biedrība “Hevra Kadišo”

Rēzeknes ebreju labdarības biedrība
                Sk. “Rēzeknes žīdu labdarības biedrība”

Rēzeknes kapu draudzes vecticībnieku Jāņa Pētera d. Sinicina vārdā nosauktas
                                nespējnieku patversmes biedrība
                Sk. “Jana Sinicina Rēzeknes vecticībnieku nespējnieku patversme”

Rēzeknes katoļu labdarības biedrība * 15.09.1922. + 14.12.1940.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Katoļu labdarības biedrība”

Rēzeknes kopdarbības grāmatnīca * 17.02.1925.
                25.04.1940. pārdēvēta agrāk “Latgales izglītības kooperatīvs “Gaisma”

Rēzeknes krājaizdevu kase * [1914]

Rēzeknes krājaizdevu sabiedrība “Diskonts” * 08.01.1923.
                22.03.1939. pārdēvēta agrāk “Rēzeknes pirmā krājaizdevu sabiedrība”

Rēzeknes krievu izglītības biedrība * 09.09.1939. + 30.09.1940.

Rēzeknes krievu krājaizdevu sabiedrība * 23.09.1924.

Rēzeknes latviešu biedrība * 12.12.1923. + 10.04.1935.
                10.04.1935. iekļauta “Rēzeknes latviešu biedrība “Tautas pils”

Rēzeknes latviesu biedrība “Tautas pils” * 10.04.1935. + 16.09.1940. * 11.11.1943.
                10.04.1935. izveidota apvienojot:
                               “Latgales kultūras biedrību “Latgales tautas pils”
                               “Rēzeknes latviešu biedrību”
                11.11.1943. atjaunota darbība

Rēzeknes latviešu mednieku biedrība
                Sk. “Rēzeknes mednieku biedrība”

Rēzeknes lauksaimniecības  biedrība * 24.05.1940.

Rēzeknes lopkopības pārraudzības biedrība “Nākotne” * 22.02.1927. + 1941.

Rēzeknes mednieku biedrība * 14.07.1938.
                14.07.1938. pārdēvēta agrāk “Rēzeknes latviešu mednieku biedrība”

Rēzeknes muzejs biedrība * 23.01.1934.
                03.05.1940. pārdēvēta agrāk „Latgales centrālais muzejs biedrība”

Rēzeknes mūzikas biedrība * 25.07.1924. + 14.12.1940.

Rēzeknes namīpašnieku biedrība * 13.02.1922. + 28.11.1936.

Rēzeknes namsaimnieku biedrība * 09.12.1933.+ 13.04.1940.
                08.07.1937. pārdēvēta agrāk “Namīpašnieku biedrība “Cerība”
                13.04.1940. iekļauta “Rēzeknes tirgotāju un rūpnieku biedrība”

Rēzeknes otrā pilsētas krājaizdevu sabiedrība * 12.07.1923. + 27.11.1929.

Rēzeknes patērētāju biedrība * 19.09.1920. + 19.05.1936.

Rēzeknes patērētāju biedrība * 04.09.1940.

Rēzeknes patērētāju biedrība “Ekonomija” * 18.08.1920. + 07.09.1935.

Rēzeknes patērētāju biedrība “Oruts” * + 30.10.1929.

Rēzeknes patērētāju biedrība “Sberizenije” * 18.08.1920. + 30.10.1929.

Rēzeknes piensaimnieku savienība * 14.07.1931.
                17.09.1938. pārdēvēta agrāk “Latgales piensaimnieku sabiedrības centrālā savienība”

Rēzeknes pilsētas kortelnēmēju sabiedrība * 18.08.1920. + 15.01.1935.

Rēzeknes pilsētas labierīcības biedrība * 10.11.1933. + 14.12.1940.

Rēzeknes pilsētas sporta klubs
                Sk. “Rēzeknes sporta klubs”

Rēzeknes pilsētas un apriņķa krievu skolotāju biedrība * 15.03.1927. + 09.02.1937.

Rēzeknes pilsētas un apriņķa kopējā slimo kase * 09.04.1921.
                01.08.1930. pievienota „Ludzas pilsētas un apriņķa skolotāju un
                                pašvaldības darbinieku slimo kase”

Rēzeknes pilsētas un apriņķa skolotāju arodnieciskā biedrība * 21.04.1920. + 15.01.1935.

Rēzeknes pirmā krājaizdevu sabiedrība
                Sk. “Rēzeknes krājaizdevu sabiedrība “Diskonts”

Rēzeknes rajona darba arteļa * 29.08.1930. + 18.10.1937.

Rēzeknes Rīta 1157. Mazpulks * 22.12.1939. + 1940.

Rēzeknes saviesīgā biedrība * 21.03.1910. + 14.12.1940.

Rēzeknes skolotāju institūta absolventu biedrība
                Sk. “Rēzeknes valsts skolotāju institūta absolventu biedrība”

Rēzeknes sporta klubs * 07.09.1921.
                20.01.1939. pārdēvēta agrāk “Rēzeknes pilsētas sporta klubs”

Rēzeknes strādnieku arodbiedrība * 29.10.1935.

Rēzeknes Tehniskais 1126. Mazpulks * 30.11.1939. + 1940.

Rēzeknes tirgotāju un rūpnieku biedrība * 10.10.1938. + 30.09.1940.
                13.04.1940. pievienota “Rēzeknes namsaimnieku biedrība”

Rēzeknes tirdzniecības un rūpniecības krājaizdevu sabiedrība * 27.11.1929. + 30.01.1936.

Rēzeknes valdības ierēdņu kooperatīvs * 20.10.1920. + 11.11.1935.

Rēzeknes valsts ebreju vidusskolas materiālu līdzekļu veicināšanas biedrība
                                * 17.08.1928. + 14.12.1940.

Rēzeknes valsts komercskolas absolventu biedrība * 29.03.1934. + 04.02.1940.

Rēzeknes valsts skolotāju institūta absolventu biedrība * 06.05.1927. + 14.12.1940.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk “Rēzeknes skolotāju institūta absolventu biedrība”

Rēzeknes Vārpa 454. Mazpulks * 14.11.1934. + 1940.

Rēzeknes vecticībnieku krājaizdevu sabiedrība * 21.05.1931. + 13.04.1937.

Rēzeknes vidusskolas Nākotne 1074. Mazpulks * 07.05.1937. + 1940.

Rēzeknes zemkopības biedrība * [1914]

Rēzeknes zirgu audzētāju biedrība * 28.02.1928.

Rēzeknes Zvaigzne 956. Mazpulks * 03.03.1937. + 1940.

Rēzeknes žīdu amatnieku biedrība * 30.01.1929. + 01.10.1936.

Rēzeknes žīdu kultūras biedrība “Šalom Alehema” varda * 11.06.1926. + 19.01.1940.

Rēzeknes žīdu labdarības biedrība “Hevra Kadišo” * 29.07.1927.
                22.08.1938. pārdēvēta agrāk “Rēzeknes ebreju apbedīšanas biedrības “Hevra Kadišo”
                                labdarības biedrība”

Rēzeknes žīdu labdarības biedrība * 14.05.1923. + 14.12.1940.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk “Rēzeknes ebreju labdarības biedrība”

Savstarpējā katoļu uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Baznīcu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sieviešu kultūras biedrība “Ausma”
Sk. “Katoļu sieviešu biedrība “Ausma”

Valsts Rēzeknes krievu ģimnāzijas absolventu biedrība * 13.03.1934. + 12.12.1940.

Valsts Rēzeknes vidusskolas absolventu biedrība * + 19.01.1940.

Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas darbinieku biedrība * 19.10.1933. + 30.09.1940.

Biedrību nodaļas:

Armijas sporta klubs * 14.04.1931. + 22.03.1941.
                Rēzeknes nodaļa * 08.05.1931.

Atbrīvotāju karavīru biedrība “Tēvija” * 09.12.1925. + 22.10.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 27.02.1928.

Aviācijas veicināšanas biedrība * 17.12.1932. + 11.05.1936.
                Rēzeknes nodaļa * 18.04.1934.

Bijušo krievu kara darbinieku savstarpējā palīdzības biedrība * 15.09.1926. + 31.12.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 06.06.1928.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926.
                Rēzeknes nodaļa * 03.06.1929.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Žīdu nodaļa * 11.03.1932.

Daugavpils ebreju amatniecības un zemkopības veicināšanas biedrība „Ort” * 17.03.1922. + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta „Žīdu palīdzības biedrībā „Ort”
                Rēzeknes nodaļa * 12.05.1922.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Rēzeknes nodaļa * 02.07.1920.

Ebreju sieviešu biedrība kultūrālai darbībai Palestīnā * 03.12.1924. + 20.06.1939.
                Rēzeknes nodaļa * 31.03.1925.

Izraeļa biedrība  “Mahchane Isroel” * 17.03.1936. + 05.04.1941.
                10.08.1938. pārdēvēta agrāk “Izraeļa apvienība “Mahchane Isroel”
                Rēzeknes nodaļa * 05.06.1936.

Jaunā Latvija – biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 08.02.1934.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
                13.11.1936. iekļauta “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
                Rēzeknes nodaļa * 24.03.1934.

Latgales vispārējā bezpartejiskā amatnieku biedrība * 28.01.1928. + 06.08.1935.
                Rēzeknes nodaļa * 03.06.1929.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Rēzeknes nodaļa * 19.06.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 11.10.1920.

Latvijas apģērbu rūpniecības strādnieku biedrība * 19.12.1908. + 14.04.1941.
                11.03.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas skroderu un šuvēju arodnieciskā biedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 11.09.1920.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923.  + 23.11.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 05.11.1926.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 02.11.1936.
                Rēzeknes nodaļa * 06.02.1933.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Rēzeknes nodaļa * 12.12.1928.

Latvijas cietuma darbinieku biedrība * 29.10.1930.
                Rēzeknes nodaļa * 16.03.1934.

Latvijas drēbnieku un šuvēju arodbiedrība * 14.11.1928. + 13.12.1937.
                Rēzeknes nodaļa * 13.01.1931.

Latvijas dzelzceļnieku biedrība * 22.09.1920.
                14.06.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu lokomotīvju vadītāju biedrība”
                13.08.1935. pievienota “Latvijas dzelzceļu Daugavpils mezgla kultūras
                                veicināšanas biedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 08.08.1933.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 07.02.1921.

Latvijas dzelzceļnieku savienības kooperatīvs "Dzelzceļnieks" * 29.08.1919. + 25.07.1927.
                Rēzeknes nodaļa * 08.07.1921.

Latvijas frizētavu īpašnieku apvienība * 12.12.1928. + 01.07.1937.
                11.06.1931. pārdēvēta agrāk “Latvijas frizētavu īpašnieku arodsavienība”
                Rēzeknes nodaļa * 21.09.1931.

Latvijas grāmatrūpniecības arodu savienība * 05.08.1913. + 12.12.1940.
05.03.1924. pārdēvēta agrāk "Grāmatrūpniecības arodnieciskā savienība"
01.12.1936. pievienota “Nacionālā grāmatrūpniecības arodnieku biedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 05.07.1921.

Latvijas grāmatvežu biedrība * 21.01.1920.
06.04.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas grāmatvežu savienība”
                Rēzeknes nodaļa * 31.05.1934.

Latvijas īrnieku biedrība * 26.11.1924. + 11.03.1936.
                Rēzeknes nodaļa * 31.03.1925.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Rēzeknes nodaļa * 12.09.1923.

Latvijas kara skolu beigušo virsnieku biedrība * 29.11.1922. + 20.11.1940.
09.01.1929. pārdēvēta agrāk “Kara skolas beigušo kadetu savstarpējā palīdzības biedrība”
20.01.1931. pārdēvēta agrāk “Virsnieku apvienība”
25.08.1939. pārdēvēta agrāk “Latvijas kara skolu beigušo virsnieku apvienība”
                Rēzeknes nodaļa * 03.11.1925.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Rēzeknes nodaļa * 30.04.1926.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
                Rēzeknes nodaļa * 06.02.1933.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Rēzeknes nodaļa * 27.03.1922. + 03.04.1933.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Rēzeknes nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas mednieku biedrība * 04.12.1919. + 21.02.1941.
                12.05.1936. pievienota “Mednieku biedrība “Atpūta”
                Rēzeknes nodaļa * 20.12.1922. + 26.01.1932.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Rēzeknes nodaļa * 10.07.1925.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodnieciskā biedrība * 30.03.1920. +22.09.1935.
19.03.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku arodu savienība"
                Rēzeknes nodaļa * 19.02.1923.

Latvijas pasta, telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Rēzeknes nodaļa * 24.09.1930.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība * 05.04.1933.+ 31.03.1939.
                29.05.1936. pārdēvēta agrāk „Poļu katoļu jaunatnes biedrība Latvijā”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Rēzeknes nodaļa * 07.09.1933.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
15.02.1922. pārdēveta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 18.10.1923.

Latvijas sieviešu atturības biedrība “Balta lenta” * 30.01.1924. + 16.11.1940.
                29.10.1938. pārdēvēta agrāk “Sieviešu atturības biedrība “Balta lenta”
                Rēzeknes nodaļa * 22.01.1930. + 22.02.1940.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 27.11.1925.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 25.02.1929.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Rēzeknes nodaļa * 31.03.1925.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Rēzeknes nodaļa * 15.03.1927.

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība * 11.02.1920. + 08.05.1936.
                14.12.1927. pārdēvēta agrāk “Latvijas valsts darbinieku arodnieciskā biedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 06.02.1925.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Rēzeknes 61. novads * 09.05.1934.

Latvijas vispārīgā ebreju amatnieku biedrība * 13.03.1926. + 18.10.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 02.02.1927.

Latvijas žīdu skolotāju centrālā biedrība * 30.01.1932. + 24.09.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 09.02.1932.

Latvijas žīdu skolu centrālā organizācija * 08.06.1921. + 24.09.1934.
23.12.1924. pārdēvēta agrāk "Latvijas ebreju skolu centrālā organizācija"
                Rēzeknes nodaļa * 12.07.1921.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Rēzeknes nodaļa * 30.01.1922.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Rēzeknes nodaļa * 26.07.1923.

Marijanu biedrība * 21.08.1929. + 21.04.1941.
                Rēzeknes nodaļa * 22.05.1932.

Nacionālais centrs – biedrība * 25.05.1921. + 08.02.1932.
27.05.1925. pārdēvēta agrāk “Sabiedrība “Bezpartejiskais nacionālais centrs”
                Rēzeknes nodaļa * 24.07.1922.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Rēzeknes nodaļa * 08.01.1925. + 25.08.1937.

Patērētāju biedrība „Latgale” * 28.11.1919. + 15.10.1930.
                Rēzeknes nodaļa * 26.01.1920.

Poļu katoļu sabiedrība „Harfa” Daugavpilī * 28.10.1921. + 31.03.1939.
                07.08.1929. pārdēvēta agrāk „Daugavpils poļu katoļu dziedāšanas un mūzikas
                                mīļotāju biedrība „Harfa”
                31.03.1939. iekļauta „Latvijas poļu biedrībā”
                Rēzeknes nodaļa * 19.03.1932.

Rezervisti – biedrība *  11.08.1931. + 19.07.1935.
                Rēzeknes nodaļa * 28.02.1933.

Rīgas ādu apstrādāšanas savienība * 24.03.1920. + 12.12.1940.
                Rēzeknes nodaļa * 11.09.1920.

Rīgas krievu biedrība * 12.12.1923. + 30.11.1940.
10.11.1938. pārdēvēta agrāk “Krievu nacionālā apvienība Latvijā”
                Rēzeknes nodaļa * 23.04.1924.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 22.12.1933.

Strādnieku sports un sargs – biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Rēzeknes nodaļa * 07.07.1925.

Šoseju un zemes ceļu departamenta darbinieku biedrība * 12.05.1931.
                Rēzeknes nodaļa * 06.04.1932. + 28.09.1937.

Tirdzniecības un rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība * 22.03.1907. + 28.11.1928.
18.03.1925. pārdēvēta agrāk “Tirdzniecības un rūpniecības kalpotāju aroda savienība”
                Rēzeknes nodaļa * 26.05.1921.

Tirdzniecības un sabiedrisko iestāžu darbinieku arodbiedrība * 21.11.1928. + 13.12.1937.
                Rēzeknes nodaļa * 02.02.1929.

Valsts zemes bankas Rēzeknes nodaļas darbinieku biedrība * 19.10.1933. + 30.09.1940.

Vispārēja darbinieku arodbiedrība * 18.02.1925. + 02.10.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 18.04.1928. + 27.03.1929.

Žīdu darba jaunatnes biedrība B. Borochova piemiņai * 30.12.1926. + 07.09.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 12.06.1930.

Žīdu kolonizācijas veicināšanas biedrība * 15.05.1926. + 07.09.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 30.06.1926.

Žīdu kultūras biedrība “Tautas mājas” * 27.11.1929. + 01.02.1941.
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk “Žīdu kultūras biedrība “Volksheim”
                Rēzeknes nodaļa * 28.01.1931.

Žīdu kultūrelā biedrība "Kultūrlīga" * 20.09.1922. + 17.12.1926.
30.07.1924. pārdēvēta agrāk "Ebreju kultūrelā biedrība "Kultūrlīga"
                Rēzeknes nodaļa * 18.01.1923.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 10.10.1927.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Rēzeknes nodaļa * 23.02.1927.

Žīdu palīdzības biedrība "Ort" * 18.01.1922. + 14.03.1940.
                13.12.1938. pārdēvēta agrāk “Amatniecības un zemkopības darba izplatīšanas
                                biedrība starp ebrejiem Latvijā “Ort”
                30.03.1939. pievienota “Daugavpils ebreju amatniecības un zemkopības
                                veicināšanas biedrība “Ort”
                Rēzeknes nodaļa * 18.01.1922.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā – biedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestinīskā biedrība Latvijā”.
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Rēzeknes nodaļa * 06.10.1931. + 16.06.1940.

Žīdu sporta biedrība "Hakoah" * 05.03.1924.
13.01.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sporta biedrība “Hakoah”
                Rēzeknes nodaļa * 26.11.1925.

Žīdu strādnieku sporta biedrība “Hapvel” * 14.02.1933. + 07.09.1934.
                Rēzeknes nodaļa * 18.07.1933.

Žīdu tautības Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 20.11.1929. + 14.01.1936.
26.04.1932. pārdēvēta agrāk “Nacionālā žīdu atvaļināto karavīru biedrība”
                Rēzeknes nodaļa * 13.09.1932.

Žīdu vecāku biedrība Latvijā * 20.09.1922. + 01.07.1935.
                05.12.1933. pārdēvēta agrāk “Ebreju vecāku biedrība Latvijā”
                Rēzeknes nodaļa * 11.11.1930.

Žīdu veselības aizsargāšanas biedrība "Oze" * 26.03.1923.
22.04.1939. “Latvijas ebreju veselības apsargāšanas biedrība “Oze”
                Rēzeknes nodaļa * 27.04.1923.

Rezekne_1914

Rezekne_1939

Rezekne_1940

 

 
Izmaiņas 22.11.2015 Kontakti