Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RĒZNAS PAGASTS
Rēzeknes apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Rozenmuižas]

Ignatovas lopkopības pārraudzības biedrība „Monts” * 13.08.1926. + 14.12.1940.

Ignatovas meliorācijas sabiedrība * 15.05.1928. + 01.02.1940.

Ignatovas piensaimnieku sabiedrība * 19.10.1926. + 14.06.1938.

Ismeru krājaizdevu sabiedrība * 17.02.1925. + 13.09.1929.

Lauksaimniecības biedrība „Auzene” * 28.01.1933. + 31.08.1940.

Lukstiņu meliorācijas sabiedrība * 22.01.1937.

Meliorācijas sabiedrība „Azarpūrs” * 26.09.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Grāvis” * 12.09.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Vipinga” * 23.08.1929. + 18.03.1943.

Poznaņas 462. Mazpulks * 20.11.1934. + 1940.

Rēznas krājaizdevu sabiedrība * 31.12.1923.
                24.09.1938. pārdēvēta agrāk  „Stolerovas krājaizdevu sabiedrība”

Rēznas lauksaimniecības biedrība * 14.09.1937.

Rēznas Makašēnu meliorācijas sabiedrība "Meļnevo" * 25.10.1930.

Rēznas 757. Mazpulks * 21.06.1935. + 1940.

Rēznas II 993. Mazpulks * 12.03.1937. + 1940.

Rēznas meliorācijas sabiedrība „Gaisma” * 15.05.1930.

Rēznas meliorācijas sabiedrība „Vaičuļi” * 05.07.1929. + 18.03.1943.

Rēznas meliorācijas sabiedrība „Zimnik” * 01.02.1929.

Rēznas pagasta meliorācijas sabiedrība „Karpuškino” * 14.06.1929. + 22.04.1938.

Rēznas pagasta meliorācijas sabiedrība „Slūžina” * 20.08.1930.

Rēznas pagasta meliorācijas sabiedrība „Robežgravis” * 07.10.1929.

Rēznas patērētāju biedrība *
                17.09.1938. pārdēvēta agrāk „Stoļerovas patērētāju biedrība „Reits”

Rēznas piensaimnieku sabiedrība „Atmoda” * 1924. + 12.05.1938.

Rēznas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Rjaznas pagasta meliorācijas sabiedrība „Dzergilova” * 13.03.1930.

Rozenmuižas meliorācijas  sabiedrība * 21.01.1927. + 15.05.1941.

Rozenmuižas patērētāju biedrība * + 28.05.1930.

Savstarpējā uguns apdrošināšanas Rēznas biedrība „Drošība” * 19.10.1926. + 25.10.1929.

Stoļerovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rēznas krājaizdevu sabiedrība”

Stoļerovas katoļu jaunatnes biedrība * 1932.


Stoļerovas kultūrveicināšanas biedrība „Zinība” * 17.02.1925. + 14.12.1940.

Stoļerovas lauksaimniecības biedrība „Sakne” * 31.12.1923. + 14.12.1940.

Stoļerovas patērētāju biedrība „Reits”
                Sk.  „Rēznas patērētāju biedrība”

Taudejāņu 1059. Mazpulks * 02.03.1937. + 1940.

Brošgalas 1023. Mazpulks * 17.04.1937. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latgalīšu skolotāju centrālā biedrība * 03.06.1925. + 21.09.1939.
21.09.1939. iekļauta “Latvijas skolotāju biedrībā”
Stolerovas nodaļa * 26.05.1926.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Stolerovas nodaļa * 24.09.1932.
                Sarkaņu nodaļa * 18.09.1935.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Stoļerovas nodaļa * 02.08.1932.

 

 
Izmainas 05.08.2013 Kontakti