Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RĪTES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis
[līdz 01.09.1925. Kroņa Susejas]

Brīvības pieminekļa Rītes pagasta komiteja * 23.01.1930.

Ekšņu Ildžumuižas un Kroņa Susējas pagastu patērētāju biedrība * 08.02.1913. + 1915.

Elkšņu un Kroņsusējas pagastu meliorācijas sabiedrība „Kultūra’ * 28.06.1926. + 03.03.1930.

Ildžumuižas Elkšņu krāšanas un aizdošanas kase * 20.11.1889. + 11.01.1892.

Kroņa Susējas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sēkla” * 31.03.1924. + 10.08.1940.

Kroņa Susējas patērētāju biedrība „Gaisma” * + 01.02.1923.

Kroņsusejas Elkšņu krājaizdevu sabiedrība * 26.11.1923. + 17.09.1935.

Prodes Asares Susējas Gārsenes Aknīšas Elkšņu un Kroņa Susējas pagastu meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 28.06.1926. + 03.03.1930.

Rītes Ilzu 608. Mazpulks * 25.01.1935. + 1940.

Rītes lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
                14.07.1939. pievienota „Saukas Rītes lopkopības pārraudzības biedrība”

Rītes 606. Mazpulks * 22.01.1935. + 1940.

Rītes meliorācijas sabiedrība „Birzes purvs” * 16.08.1928.

Rītes pagasta meliorācijas sabiedrība „Alkšņa” * 30.04.1926.

Rītes pagasta meliorācijas sabiedrība „Salate” * 14.04.1926.

Rītes piensaimnieku sabiedrība * 05.11.1925.
                25.08.1938. pārdēvēta agrāk „Rītes I piensaimnieku sabiedrība „Upe”

Rītes I piensaimnieku sabiedrība „Upe”
                Sk. „Rītes piensaimnieku sabiedrība”

Rītes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 13.12.1938. + 18.10.1940.

Saukas Rītes lopkopības pārraudzības biedrība *  26.09.1929. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Rītes lauksaimniecības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Rītes nodaļa * 05.11.1926.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Kroņ Susējas nodaļa * 06.10.1924.

Latvijas lietuvju apvienība * 19.11.1930. + 09.04.1941.
                12.01.1937. pievienota “Lietuviešu jaunatnes biedrība Latvijā “Ruta”
                12.01.1937. pievienota “Lietuvju teātris Latvijā – biedrība”
                19.01.1937. pievienota “Latvijas lietuvju sporta biedrība “Vytis”
                02.11.1937. pievienota “Apvienotā Latvijas lietuvju skolotāju biedrība”
                12.10.1939. pievienota “Latvijas Universitātes lietuvju studentu biedrība “Viltis”
                12.10.1939. pievienota “Lietaviešu katoļu jaunatnes biedrība “Šviesa”
                Rītes nodaļa * 28.10.1931.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Rītes nodaļa * 19.03.1931.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Rītes nodaļa * 26.05.1928.

 

 
Izmainas 11.10.2015 Kontakti