Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ROPAŽU PAGASTS
Rīgas apriņķis

Ropazu_1926

Brīvības pieminekļa Ropažu pagasta komiteja * 04.01.1930.

Ikšķiles un Ropažu meliorācijas sabiedrība „Lāča purvs” * 03.07.1931.

Kākciema 689. Mazpulks * 08.04.1935. + 07.05.1938.
                07.05.1938. iekļauts „Ropažu 405. Mazpulkā”

Kangaru meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926.

Kangaru meliorācijas sabiedrība * 10.08.1926.

Meliorācijas sabiedrība „Ķīvuļi” * 08.09.1928. + 16.11.1938.

Meliorācijas sabiedrība „Pietēni” * 20.09.1928.

Pirmā Ropažu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Ropažu mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Ropažu bēru kase * 24.05.1912. + 1916.

Ropažu biškopības biedrība „Biškopis” * 24.01.1923. + 21.03.1936.

Ropažu ciema labierīcības biedrība * 11.05.1937. + 31.12.1940.

Ropažu dārzkopības pārraudzības biedrība * 06.03.1934. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Ropažu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ropažu jaunatnes biedrība * 25.09.1929. + 31.12.1940.

Ropažu Juglas meliorācijas sabiedrība * 25.10.1930.

Ropažu krājaizdevu sabiedrība * 28.06.1902.

Ropažu kūdras ražošanas sabiedrība „Sūna” * 24.04.1929. + 07.03.1933.

Ropažu lauksaimniecības biedrība * 05.06.1902. + 31.01.1938.
                17.06.1925. pārdēvēta agrāk „Ropažu zemkopības biedrība”

Ropažu III lopkopības pārraudzības biedrība * 28.07.1936. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Ropažu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ropažu IV lopkopības pārraudzības biedrība * 27.10.1936. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Ropažu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ropažu V lopkopības pārraudzības biedrība * 02.02.1937. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Ropažu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ropažu lopkopības pārraudzības biedrība „Augšciems” * 20.01.1931. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Ropažu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ropažu mašīnu koplietošanas sabiedrība * 17.12.1924.
                17.05.1939. „Pirmā Ropažu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”

Ropažu 405. Mazpulks * 25.10.1934. + 1940.
                07.05.1938. pievienots „Kākciema 689. Mazpulks”

Ropažu mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 20.08.1924. + 05.05.1939.

Ropažu meliorācijas sabiedrība * Augstciems” * 03.02.1930.

Ropažu meliorācijas sabiedrība „Lilavs” * 15.02.1929.

Ropažu meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 09.05.1927.

Ropažu pagasta lauksaimniecības biedrība * 28.09.1937.
                14.07.1939. pievienota „Ropažu dārzkopības pārraudzības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Ropažu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Ropažu III lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Ropažu IV lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Ropažu V lopkopības pārraudzības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Ropažu lopkopības pārraudzības biedrība „Augšciems”

Ropažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Avots” * 22.04.1927.

Ropažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kainīši” * 25.05.1929. + 29.07.1943.

Ropažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Kākciems” * 06.04.1929.

Ropažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Krievu purvs” * 12.07.1927.

Ropažu pagasta meliorācijas sabiedrība „Purgailis” * 20.08.1928.

Ropažu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ropažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ropažu II pakāpes pamatskolas bijušo audzēkņu biedrība * 04.04.1928. + 31.12.1940.

Ropažu patērētāju biedrība pie zemkopības biedrības * 04.12.1919.

Ropažu piensaimnieku sabiedrība * 02.05.1923. + 26.06.1929.

Ropažu pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 16.05.1923. + 30.10.1939.
                30.10.1939. iekļauta „Ropažu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Ropažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1892. + 18.10.1940.
                09.09.1923. pārdēvēta agrāk „Ropažu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Ropažu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ropažu savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Ropažu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ropažu un apkārtnes apbūviešu biedrība * 05.05.1931. + 31.12.1940.

Ropažu un apkārtnes mednieku biedrība  „Mežarags” * 16.05.1923. + 14.03.1941.

Ropažu vasarnīcu rajona labierīcības biedrība * 30.01.1934. + 17.03.1941.

Ropažu zemkopības biedrība
                Sk. „Ropažu lauksaimniecības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Ropažu nodaļa * 08.04.1922.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Ropažu nodaļa * 01.10.1924. + 03.04.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Ropažu mesta nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Juglas nodaļa * 18.05.1925.

Ropažu 405. Mazpulks * 25.10.1934. + 1940.
                Kākciema nodaļa * 07.05.1938.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Ropažu nodaļa * 30.05.1927.


Ropazu_1939

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti