Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ROZĒNU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Joglas meliorācijas sabiedrība * 22.01.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Preileni Noriņi” * 07.10.1929.

Rozēnu Alojas meliorācijas sabiedrība * 02.01.1929.

Rozēnu bibliotēkas biedrība * 22.10.1897. + 1916.

Rozēnu krājaizdevu sabiedrība * 07.11.1923. [1912]

Rozēnu lauksaimniecības biedrība * 15.06.1937.
                30.03.1939. pievienota „Rozēnu pagasta biškopības biedrība „Liepa”

Rozēnu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Arājs” * 25.04.1923. + 30.07.1930.

Rozēnu lopkopības pārraudzības biedrība * 14.12.1921.[1913] + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Rozēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rozēnu II lopkopības pārraudzības biedrība * 31.03.1936. + 26.07.1939.
                26.07.1939. iekļauta „Rozēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rozēnu 482. Mazpulks * 27.11.1934. + 1940.

Rozēnu Mazsalacas pagastu meliorācijas sabiedrība „Mežgalietis” * 13.03.1929.

Rozēnu meliorācijas sabiedrība „Dumbrāji” * 09.05.1934.

Rozēnu pagasta biškopības biedrība „Liepa” * 12.07.1921. + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta „Rozēnu lauksaimniecības biedrībā”

Rozēnu pagasta aizsargu nodaļa * 22.08.1919. + 1940.

Rozēnu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Rozēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.07.1939.
                26.07.1939. izveidota apvienojot:
                                „Rozēnu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Rozēnu II lopkopības pārraudzības biedrību”

Rozēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Megras rajons’ * 02.03.1929.

Rozēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Puršenu novads” * 13.09.1932.

Rozēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 14.06.1929.

Rozēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Urniši” * 15.02.1937.

Rozēnu pagasta meliorācijas sabiedrība „Viķu” * 15.10.1926.

Rozēnu patērētāju biedrība * 24.07.1929.
                08.02.1938. pārdēvēta agrāk „Staiceles patērētāju biedrība „Dadzis”
                07.02.1940. pārdēvēta agrāk „Staiceles patērētāju biedrība”

Rozēnu patērētāju biedrība „Zemnieks” * 14.04.1920. + 09.06.1931.

Rozēnu piensaimnieku sabiedrība * 14.10.1925. + 19.02.1930.

Rozēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.04.1896. + 18.10.1940.
                05.12.1923. pārdēvēta agrāk „Rozēnu savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Rozēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rozēnu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rozēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rozēnu savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rozēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Spilvas meliorācijas sabiedrība * 22.11.1929.

Staiceles dramatiskais pulciņš * 22.02.1922. + 22.01.1936.

Staiceles 481. Mazpulks * 20.11.1934. + 1940.

Staiceles mednieku biedrība * 13.07.1922. + 14.03.1941.

Staiceles mūzikas veicināšanas biedrība * 22.02.1922. + 12.12.1940.

Staiceles patērētāju biedrība
                Sk. „Rozēnu patērētāju biedrība”

Staiceles patērētāju biedrība „Dadzis”
                Sk. „Rozēnu patērētāju biedrība”

Staiceles piensaimnieku sabiedrība * 20.12.1922. + 22.12.1934.

Staiceles saviesīgā biedrība * 10.05.1908. + 1916.

Staiceles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * + 18.10.1940.

Staiceles sieviešu labklājības biedrība * 03.10.1928. + 12.12.1940.

Staiceles sporta biedrība * 19.02.1927. + 30.11.1940.

Staiceles šaha biedrība * 12.12.1933.
                04.05.1939. iekļauta „Staiceles un apkārtnes strādnieku arodbiedrībā”

Staiceles Tautas nama savienība * 18.02.1933. + 05.09.1940.

Staiceles un apkārtnes strādnieku arodbiedrība * 18.01.1938.
                04.05.1939. pievienota „Staiceles šaha biedrība”

Viķu 480. Mazpulks * 26.11.1934. + 1940.

Viķu novada meliorācijas sabiedrība „Vilka purvs” * 22.12.1928.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rozēnu nodaļa * 26.06.1930.

Latviešu vairogs biedrība * 08.08.1928. + 31.12.1935.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk “Nacionālo aktīvistu klubs”
                Rozēnu nodaļa * 28.03.1931.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Rozēnu nodaļa * 04.11.1926.

Latvijas esperanto biedrība * 1904. + 20.01.1941.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Esperanto biedrība”
                27.06.1928. pārdēvēta agrāk “Rīgas esperanto biedrība”
                Staiceles nodaļa * 24.04.1931. + 11.01.1937.

Latvijas ķīmiskās rūpniecības strādnieku arodu biedrība * 21.12.1910. + 28.11.1928.
25.11.1925. pārdēvēta agrāk “Rīgas ķīmijas rūpniecības strādnieku arodnieciskā biedrība”
Staiceles nodaļa * 22.03.1921.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Rozēnu nodaļa * 27.03.1922. + 03.04.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Rozēnu nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Staiceles nodaļa * 11.03.1931.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Staiceles nodaļa * 10.11.1923.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Rozēnu nodaļa * 22.01.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Rozēnu nodaļa * 09.03.1921. + 16.10.1935.

Rozēnu patērētāju biedrība „Zemnieks” * 14.04.1920. + 09.06.1931.
                Rozēnu nodaļa * 13.04.1929.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 12.11.1935.
                12.11.1935. iekļauta „Latvijas arodu organizācijā “Sports”
                Staiceles nodaļa * 06.07.1926.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Staiceles nodaļa * 24.09.1927.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti