Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ROZULAS PAGASTS
Cēsu apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Rozbeķu]

Rozulas_1912

Brīvības pieminekļa Rozulas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Rozbeķu lauksaimniecības biedrība * 03.02.1931. + 02.06.1938.
                02.07.1935. pievienota „Rozbeķu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība”

Rozbeķu meliorācijas sabiedrība * 19.12.1928.

Rozbeķu pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 1940.

Rozbeķu Ruckas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Rozulas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rozbeķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rozulas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rozbeķu un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922. + 02.07.1935.
                02.07.1935. iekļauta „Rozbeķu lauksaimniecības biedrībā”

Rozbeķu Zaķa piensaimnieku sabiedrība „Garšenieki” * 21.10.1924. + 04.02.1937.

Rozulas lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.

Rozulas 900. Mazpulks * 02.04.1936. + 1940.

Rozulas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1872. + 18.10.1940.
                25.04.1881. pārreģistrēta
                Pārdēvēta agrāk „Rozbeķu Ruckas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Rozbeķu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:]

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Rozulas nodaļa * 18.11.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Rozbeķu  nodaļa * 15.07.1925. + 25.01.1938.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Rozbeķu nodaļa * 03.02.1922. + 29.01.1932.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti