Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUBAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Reņģu]

Rubas_1913

Līkupenu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Grauds” * 11.12.1933. + 03.06.1937.

Mūzikas biedrība „Akkords” * 11.11.1929. + 18.10.1934.

Reņģes 144. Mazpulks * 11.06.1933. + 1940.

Reņģes patērētāju biedrība „Straume” * 01.09.1927. + 04.11.1929.

Reņģu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rubas krājaizdevu sabiedrība”

Reņģu lauksaimniecības biedrība * 14.11.1922. + 26.07.1937.

Reņģu patērētāju biedrība „Avots”
                Sk. „Rubas patērētāju biedrība”

Reņģu spirta kopdedzinātava * 23.09.1937.

Rubas cukurbiešu audzētāju biedrība * 13.03.1933. + 03.06.1937.

Rubas cukurbiešu audzētāju biedrība „Zemkopis” * 29.03.1928. + 22.12.1930.

Rubas krajaizdevu sabiedrība * 12.02.1924.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Reņģu krājaizdevu sabiedrība”

Rubas lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.
                04.09.1939.pievienota „Rubas pagasta izglītības biedrība „Roza”

Rubas lopkopības pārraudzības biedrība * 03.05.1926. + 31.12.1940.
                22.10.1936. pievienota „Vadakstes lopkopības pārraudzības biedrība „Atvase”

Rubas II lopkopības pārraudzības biedrība * 13.02.1928. + 14.03.1941.

Rubas 352. mazpulks * 15.03.1934. + 1940.

Rubas mednieku biedrība * 11.06.1936. + 25.02.1941.

Rubas meliorācijas sabiedrība * 26.10.1928.

Rubas pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 16.09.1926.

Rubas pagasta izglītības biedrība „Roza” * 1926.
                04.09.1939. iekļauta „Rubas lauksaimniecības biedrībā”

Rubas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ezers” * 27.01.1937.

Rubas patērētāju biedrība * 04.03.1920.
                03.02.1927. pārdēvēta agrāk „Reņģu patērētāju biedrība „Avots”

Rubas piensaimnieku sabiedrība * 07.05.1931. + 05.03.1936.

Rubas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 07.05.1931. + 18.10.1940.
                15.11.1938. pārdēvēta agrāk „Rubas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rubas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rubas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rubas un Vadakstes pagastu meliorācijas sabiedrība „Burbuls” * 14.03.1928.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rubas nodaļa * 27.05.1929.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Reņģes nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rubas nodaļa * 23.01.1929.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Reņgu nodaļa * 18.10.1922.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Reņģu nodaļa * 24.04.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 21.11.2011 Kontakti