Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUBENES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Rubenes_1916

Ancenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Rubenes mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Dunavas 716. Mazpulks * 24.01.1935. + 1940.

Dunavas meliorācijas sabiedrība „Daugaviņa” * 27.02.1929.

Dunavas patērētāju biedrība * 10.01.1924.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Dunavas patērētāju biedrība „Eglone”

Dunavas patērētāju biedrība „Eglone”
                Sk. „Dunavas patērētāju biedrība”

Dunaviešu lauksaimniecības biedrība * 20.06.1921. + 24.01.1938.

Dunaviešu meliorācijas sabiedrība „Ūdensroze” * 07.01.1929.

Dvietes Dunavas meliorācijas sabiedrība „Gaiļupe” * 23.11.1928.

Izglītības biedrība „Gaisma” * 18.08.1921. + 31.12.1940.
                28.04.1924. pārdēvēta agrāk „Rubenes izglītības biedrība”

Līču 702. Mazpulks * 01.02.1935. + 1940

Meliorācijas sabiedrība „Ūdens” * 23.11.1928.

Rubenes biškopības biedrība * 09.03.1921. + 31.12.1940.

Rubenes izglītības biedrība
                Sk. „Izglītības biedrība „Gaisma”

Rubenes krājaizdevu sabiedrība * 14.09.1939.

Rubenes lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.

Rubenes mašinu koplietošanas sabiedrība * 22.10.1923.
                13.05.1939. pārdēvēta agrāk „Ancenes lauksaimniecības mašinu
                                koplietošanas biedrība”

Rubenes 440. Mazpulks * 22.10.1934. + 1940.

Rubenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 07.03.1931.
                07.12.1938. pārdēvēta agrāk „Rubeņu lopkopības pārraudzības biedrība”

Rubenes patērētāju biedrība „Vārpa” * 1919.

Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība „Spēks” * 30.01.1929. + 18.01.1937.
                18.01.1937. iekļauta „Latvijas katoļu jaunatnes biedrībā”

Rubenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.07.1938. + 18.10.1940.

Rubeņu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Rubenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Rubeņu meliorācijas sabiedrība „Krustlīči” * 22.01.1930.

Rubeņu ražotāju kooperatīvs * 05.11.1921. + 25.10.1939.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rubenes nodaļa * 10.12.1929.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Rubenes nodaļa * 03.05.1923.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu" * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Rubenes nodaļa * 18.07.1929.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Dunavas nodaļa * 21.02.1929.
                Rubeņu nodaļa * 23.12.1931.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Rubeņu nodaļa * 07.05.1933.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Rubeņu nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rubenes nodaļa * 19.05.1930.

 

 
Izmainas 19.01.2012 Kontakti