Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUCAVAS PAGASTS
Liepājas apriņķis

Rucavas_1936

Brīvības pieminekļa Rucavas pagasta komiteja * 19.01.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Ķirba” * 1926.

Meliorācijas sabiedrība „Tīrelis” * 1933.

Nidas zvejnieku kooperatīvs * 07.12.1933. + 17.08.1935.
                17.08.1935. iekļauta „Liepājas rajona zvejnieku kooperatīvā”

Papes meliorācijas sabiedrība „Tīrelis” # 19.06.1933. + 18.03.1942.

Papes zvejnieku kooperatīvs * 07.12.1933. + 17.08.1935.
                17.08.1935. iekļauta „Liepājas rajona zvejnieku kooperatīvā”

Rucavas dziedāšanas un mūzikas biedrība
                Sk. „Rucavas mūzikas dziedāšanas biedrība”

Rucavas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 04.03.1932.

Rucavas dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Rucavas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Rucavas dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 25.01.1934.
                30.10.1939. pārdēvēta agrāk „Rucavas dārzkopības pārraudzības biedrība”

Rucavas kooperatīvs „Pašpalīdzība”
                Sk. „Rucavas patērētāju biedrība”

Rucavas krājaizdevu sabiedrība * 1912.
                17.10.1922. pārreģistrēta

Rucavas kūdras ražošanas sabiedrība * 14.07.1931.
                13.06.1939. pārd. agrāk „Rucavas pagasta kūdras ražošanas sabiedrība „Tīrs”

Rucavas latviešu skolu un izglītības biedrība * 24.04.1909. + 1915.

Rucavas lauksaimniecības biedrība * 21.11.1922. + 22.06.1937.

Rucavas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Rucavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Rucavas 188. Mazpulks * 13.03.1934. + 1940.

Rucavas medību biedrība * 09.01.1922. + 23.03.1940.

Rucavas mednieku biedrība „Mednis” * 26.04.1934. + 23.03.1940.

Rucavas meliorācijas sabiedrība „Bušvitu fonds” * 14.06.1929.

Rucavas meliorācijas sabiedrība „Kaņava” * 20.02.1930.

Rucavas meliorācijas sabiedrība „Meirišķe” * 26.09.1928.

Rucavas mūzikas dziedāšanas biedrība * 20.11.1903. + 23.03.1940.
                30.12.1924. pārdēvēta agrāk „Rucavas dziedāšanas un mūzikas biedrība”

Rucavas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 1940.

Rucavas pagasta kūdras ražošanas sabiedrība „Tīrs”
                Sk. „ Rucavas kūdras ražošanas sabiedrība „

Rucavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 11.02.1937.
                20.02.1939. pievienota „Rucavas un apkārtnes biškopības biedrība”

Rucavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.02.1924.
                05.05.1939. pārdēvēta agrāk „Rucavas lopkopības pārraudzības biedrība”

Rucavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Dunberišķe” * 30.10.1926. + 18.03.1942.

Rucavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Zirnāju Ģigas” * 08.05.1931. + 18.03.1942.

Rucavas pārtikas biedrība * 14.12.1913. + 1915.

Rucavas patērētāju biedrība * 04.09.1920.
                03.03.1938. pārdēvēta agrāk „Rucavas kooperatīvs „Pašpalīdzība”
                10.03.1938. pievienota „Nīcas patērētāju biedrība „Bite”

Rucavas piensaimnieku sabiedrība * 16.01.1923.

Rucavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 24.12.1902. + 18.10.1940.
                10.11.1920. pārdēvēta agrāk „Rucavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”
                08.12.1932. pārdēvēta agrāk „Rucavas savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rucavas savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rucavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rucavas savstarpīgā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rucavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rucavas un apkārtnes biškopības biedrība * 11.12.1920. + 20.02.1939
                20.02.1939. iekļauta „Rucavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Rucavas zvejniecības biedrība „Kaiva” * 30.20.1928. + 30.09.1937.

Savienība „Rucavas Tautas nams”
                Sk. „Savienība „Vienības nams”

Savienība „Rucavas Vienības nams” * 13.09.1934.
                11.04.1940. pārdēvēta agrāk „Savienība „Rucavas Tautas nams”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rucavas nodaļa * 05.05.1930.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Rucavas nodaļa * 02.03.1927.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Rucavas nodaļa * 18.02.1927.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Rucavas nodaļa * 27.01.1921.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Rucavas nodaļa * 05.09.1924.
                Pārupju nodaļa * 30.10.1925. + 30.08.1929.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Rucavas nodaļa * 11.01.1926.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Rucavas nodaļa * 07.01.1929.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Rucavas nodaļa * 31.07.1923.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti