Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUDBĀRŽU PAGASTS
Aizputes apriņķis

Rudbarzu_1909

Brīvības pieminekļa Rudbāržu pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Lēnu latviešu katoļu biedrība * 07.08.1923. + 20.11.1940.
                02.12.1938. pārdēvēta agrāk „Lēnu latviešu katoļu savienība”

Lēnu latviešu katoļu savienība
                Sk. „Lēnu latviešu katoļu biedrība”

Rudbāržu lauksaimniecības biedrība * 07.01.1937.
                05.05.1938. pievienota „Rudbāržu mājturības veicināšanas biedrība”

Rudbāržu lauksaimniecības biedrība „Grauds”
                Sk. „Rudbāržu lauksaimniecības kooperatīvs „Grauds”

Rudbāržu lauksaimniecības kooperatīvs „Grauds” * 24.08.1922. + 15.08.1938.
                26.06.1925. pārdēvēta agrāk „Rudbāržu lauksaimniecības biedrība „Grauds”

Rudbāržu lopkopības pārraudzības biedrība pie lauksaimniecības biedrības „Grauds”
                Sk. „Rudbāržu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Rudbāržu mājturības veicināšanas biedrība * 11.02.1927. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Rudbāržu lauksaimniecības biedrībā”

Rudbāržu 468. Mazpulks * 22.11.1934. + 1940.

Rudbāržu mednieku biedrība * 07.12.1926. + 18.03.1941.

Rudbāržu meliorācijas sabiedrība „Pļava” * 13.05.1929. + 04.07.1935.

Rudbāržu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Rudbāržu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.06.1923.
                16.09.1939. pārdēvēta agrāk „Rudbāržu lopkopības pārraudzības biedrība pie lauksaimniecības biedrības „Grauds”

Rudbāržu piensaimnieku sabiedrība „Nākotne” * 29.01.1925. + 12.09.1935.

Rudbāržu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 10.11.1938. + 18.10.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rudbāržu nodaļa * 08.09.1930.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Rudbāržu nodaļa * 01.07.1921.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Rudbāržu nodaļa * 04.01.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Rudbāržu nodaļa * 07.06.1920. + 16.10.1935.

Vācu vecāku  biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Rudbāržu nodaļa * 29.02.1925. + 05.05.1937.

Rudbarzu_1912

Rudbarzu_1921

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti