Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUDZĒTU PAGASTS
Daugavpils apriņķis
 [līdz 01.09.1925. Rudzātu]

Brīvības pieminekļa Rudzētu pagasta komiteja * 04.02.1930. + 26.05.1937.

Rožanovas otrā  lopkopības pārraudzības biedrība * 28.02.1928. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Rudzētu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rudzātu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rudzētu krājaizdevu sabiedrība”

Rudzātu lauksaimniecības biedrība „Daugava” * 13.08.1926. + 16.12.1940.

Rudzātu lauksaimniecības biedrība „Zemes orojs” * 20.01.1922. + 26.09.1931.

Rudzātu lopkopības pārraudzības biedrība * 06.05.1927. + 16.12.1940.

Rudzātu lopkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 23.12.1931. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Rudzētu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rudzētu 766. Mazpulks * 10.03.1935. + 1940.

Rudzātu meliorācijas sabiedrība „Līdums” * 13.02.1927.

Rudzātu meliorācijas sabiedrība „Suneankas” * 10.11.1931.

Rudzātu piensaimnieku sabiedrība „Avots”
                Sk. „Rudzētu piensaimnieku sabiedrība”

Rudzētu krājaizdevu sabiedrība * 29.04.1924.
                17.08.1938. pārdēvēta agrāk „Rudzātu krājaizdevu sabiedrība”

Rudzētu Medņu purva meliorācijas sabiedrība „Uzvara” * 28.01.1929.

Rudzētu meliorācijas sabiedrība „Olksna” * 26.09.1928.

Rudzētu pagasta lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.

Rudzētu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Rudzātu lopkopības pārraudzības biedrību „Centība”
                                „Rožanovas otro  lopkopības pārraudzības biedrību”

Rudzētu piensaimnieku sabiedrība * 06.05.1927.
                31.03.1939. pārdēvēta agrāk „Rudzātu piensaimnieku sabiedrība „Avots”

Rudzētu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Rudzētu un Līvānu pagastu meliorācijas sabiedrība „Straume” * 22.04.1927.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rudzētu nodaļa * 30.03.1929.

Katoļu biedrība „Saule” * 12.10.1921. + 30.09.1940.
31.12.1938. pārdēvēta agrāk „Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Saule”
            Rudzātu nodaļa *  18.06.1925.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Rudzātu nodaļa * 11.08.1928.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Rudzātu nodaļa * 03.03.1935.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Rudzātu nodaļa * 06.02.1933.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Rudzātu nodaļa * 25.02.1927. + 22.02.1938.

 

 
Izmainas 01.11.2015 Kontakti