Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUGĀJU PAGASTS
Abrenes apriņķis

Rugaju_1937

Aleksandropoles lauksaimniecības biedrība „Centība”
                Sk. „Rugāju lauksaimniecības biedrība”

Aleksandropoles paterētāju biedrība „Līdums” * + 25.10.1929.

Balvu un Rugāju meliorācijas sabiedrība „Applūdums” * 30.08.1928.
                11.03.1940. pārdēvēta agrāk „Ozolsalas meliorācijas sabiedrība „Applūdums”

Brīvības pieminekļa Rugāju pagasta komiteja * 20.01.1930.

Daugosnes meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Rugāju meliorācijas sabiedrība”

Daugosnes piensaimnieku sabiedrība * 16.04.1923. + 03.06.1939.
                09.12.1933. pārdēvēta agrāk „Daugosnes piensaimnieku sabiedrība „Daugosne”

Daugosnes piensaimnieku sabiedrība „Daugosne”
                Sk. „Daugosnes piensaimnieku sabiedrība”

Domopoles un Rugāju piensaimnieku sabiedrība „Spēks”
                Sk. „Rugāju piensaimnieku sabiedrība”

Jaun Daudzenes piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923. + 09.12.1933.

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Vaga” * 16.11.1923. + 23.05.1939.

Medņu 1019. Mazpulks * 08.04.137. + 1940.

Meliorācijas sabiedrība „Augustova”
                Sk. „Rugāju un Bērzpils meliorācijas sabiedrība „Kapūne”

Meliorācijas sabiedrība „Baldune” * 03.12.1928.

Meliorācijas sabiedrība „Irbukalns” * 23.01.1929.

Ozolsalas meliorācijas sabiedrība „Applūdums”
                Sk.  „Balvu un Rugāju meliorācijas sabiedrība „Applūdums”

Rugāju brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 27.05.1932.

Rugāju krājaizdevu sabiedrība * 08.01.1923.
                07.07.1938. pārdēvēta agrāk „Rugāju pagasta krājaizdevu sabiedrība”

Rugāju krievu kultūras biedrība Aleksandra Sergeja d. Puškina vārda * 23.12.1929. +31.12.1940.

Rugāju laukkopības pārraudzības biedrība * 06.05.1933. + 14.03.1941.

Rugāju lauksaimniecības biedrība * 1910.
                09.06.1938. pārdēvēta agrāk „Aleksandropoles lauksaimniecības biedrība „Centība”

Rugāju lopkopības pārraudzības biedrība * 22.02.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Rugāju pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rugāju II lopkopības pārraudzības biedrība * 22.02.1927. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Rugāju pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rugāju 252. Mazpulks * 02.05.1934. + 1940.

Rugāju mednieku biedrība * 10.07.1940. + 18.03.1941.

Rugāju meliorācijas sabiedrība *
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Daugosnes meliorācijas sabiedrība”

Rugāju meliorācijas sabiedrība „Djuņupe” * 12.08.1929.

Rugāju meliorācijas sabiedrība „Niedru purvs” * 20.09.1927.

Rugāju meliorācijas sabiedrība „Trekņi” * 19.11.1928.
                1940. pārdēvēta agrāk „Trekņu meliorācijas sabiedrība”

Rugāju pagasta krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rugāju krājaizdevu sabiedrība”

Rugāju kultūrveicināšanas biedrība * 08.05.1929. + 31.12.1940.

Rugāju pagasta lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Krūms” * 18.05.1928.

Rugāju pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Rugāju lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Rugāju II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Bērzpils lopkopības pārraudzības biedrību „Drudzis”

Rugāju pagasta meliorācijas sabiedrība „Bērzuleja” * 23.09.1935.

Rugāju pagasta meliorācijas sabiedrība „Izteka” * 27.02.1929.

Rugāju pagasta meliorācijas sabiedrība „Līdums” * 19.04.1929. + 24.08.1940.

Rugāju pagasta meliorācijas sabiedrība „Livāni” * 28.06.1930.

Rugāju pagasta meliorācijas sabiedrība „Pertupe” * 15.05.1930.

Rugāju pagasta meliorācijas sabiedrība „Vilnis” * 29.04.1936.

Rugāju pagasta Vuškusalas meliorācijas sabiedrība „Krītums” * 13.11.1930. + 01.02.1940.

Rugāju patērētāju biedrība * 07.04.1930. + 17.09.1938.

Rugāju patērētāju biedrība * 17.12.1940.

Rugāju paterētāju biedrība „Taupība” * + 06.09.1935.

Rugāju piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923.
                29.08.1931. pārdēvēta agrāk „Domopoles un Rugāju piensaimnieku sabiedrība „Spēks”
                31.03.1939. pārdēvēta agrāk „Rugāju piensaimnieku sabiedrība „Spēks”

Rugāju piensaimnieku sabiedrība „Lukstiņš” * 17.07.1929. + 28.01.1934.

Rugāju piensaimnieku sabiedrība „Spēks”
                Sk. „Rugāju piensaimnieku sabiedrība”

Rugāju savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.01.1930. + 18.10.1940.
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk „Rugāju un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rugāju Stradu piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923.
                10.12.1938. pārdēvēta agrāk „Stradu piensaimnieku sabiedrība”

Rugāju Tilžas Bērzpils meliorācijas sabiedrība „Avotiņš” * 02.02.1929.

Rugāju Tilžas meliorācijas sabiedrība „Strautiņš” * 08.09.1928.

Rugāju un apkārtnes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rugāju savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rugāju un Bērzpils meliorācijas sabiedrība „Kapūne * 25.09.1929.
                23.04.1940. pārdēvēta agrāk „Meliorācijas sabiedrība „Augustova”

Silenieku meliorācijas sabiedrība * 07.10.1929.

Stradu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Rugāju Stradu piensaimnieku sabiedrība”

Stradu Upatnieku meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 06.03.1928.

Sudrabes 1026. Mazpulks * 20.02.1937. + 1940.

Trekņu meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Rugāju meliorācijas sabiedrība „Trekņi”

Trekņu piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923. + 13.12.1937.

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Rugāju nodaļa * 08.02.1934.

Latgales atvaļināto karavīru biedrība * 07.12.1927. + 08.06.1940.
                Rugāju nodaļa * 11.08.1928.

Latgales jaunatnes biedrība * 22.08.1923. + 13.11.1936.
13.11.1936. iekļauta  “Latgales zemnieku jaunatnes biedrībā”
Rugāju nodaļa * 18.03.1926.

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Rugāju nodaļa * 29.03.1937.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Rugāju nodaļa * 04.08.1927.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 25.09.1924. Rēzeknē + 30.09.1940.
                01.07.1940. pievainota „Bēržu latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu muzikāla biedrība „Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Augustovas nodaļa * 19.03.1929.

Latvijas pareizticīgo atturības biedrība * 14.11.1923. + 17.04.1936.
                Rugāju nodaļa * 06.11.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rugāju nodaļa * 20.04.1925.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Daugasnes nodaļa * 26.05.1928.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Rugāju nodaļa * 31.05.1928.

 

 
Izmainas 10.10.2015 Kontakti