Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RŪJIENAS PAGASTS
Valmieras apriņķis

Bainišu meliorācijas sabiedrība * 30.11.1926.

Ezeru meliorācijas sabiedrība * 28.05.1927.

Ķoņu  pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.10.1939.
                26.10.1939. izveidota apvienojot:
                                „Pirmo Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Ķoņu   I lopkopības pārraudzības biedrību”

Meliorācijas sabiedrība „Brīvpurvs” * 13.02.1933.

Naukšēnu II lopkopības pārraudzības biedrība * 10.08.1927. + 12.12.1940.

Otrā Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrība * 15.09.1926. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Ternejas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Pirmā Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrība * 07.12.1921. + 26.10.1939.
                26.10.1939. iekļauta „Ķoņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rūjenes Juratas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 29.10.1892. + 1916.

Rūjienes pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Rūjenes Ternejas lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība * 24.01.1923. + 19.12.1928.

Rūjenes Ternejas meliorācijas sabiedrība „Revene” * 09.12.1929.

Rūjenes Ternejas piensaimnieku sabiedrība „Piene” * 10.01.1923. + 15.02.1941.

Rūjenes Ternejas savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes gadījumos
                Sk. „Ternejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rūjenes un apkārtnes amatnieku biedrība * 14.12.1921. + 30.03.1936.

Rūjienas 2.gad. lauksaimniecības skolas absolventu biedrība * 22.11.1930. + 12.12.1940.

Rūjienas kūdras ražotāju sabiedrība * 02.04.1930.
                15.11.1939. pārdēvēta agrāk „Rūjienas un apkārtnes pagastu kūdras ražošanas sabiedrība”

Rūjienas lopkopības pārraudzībasbiedrība „Ausma” * 25.05.1927. + 12.12.1940.

Rūjienas meliorācijas sabiedrība „Ziemelis” * 08.05.1926.

Rūjienas pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Rūjienas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Darbs” * 13.02.1924. + 19.12.1928.

Rūjienas pagasta lopkopības pārraudzībasbiedrība * 26.10.1939.
                26.10.1939. izveidota apvienojot:
                                „Rūjenes lopkopības pārraudzībasbiedrību”
                                „Rūjienas VIII lopkopības pārraudzībasbiedrību”

Rūjienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Eglaine” * 12.08.1929.

Rūjienas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rūjienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rūjienas Rāmnieku 214. Mazpulks * 25.03.1934. + 1940.

Rūjienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * + 18.10.1940.
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Rūjienas pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rūjienas un apkārtnes pagastu kūdras ražošanas sabiedrība
                Sk. „Rūjienas kūdras ražotāju sabiedrība”

Rūjienas un Mazsalacas novadu pašvaldībbiedrību sadarbes apvienība * + 18.02.1941.

Sestā Rūjienas lopkopības pārraudzības biedrība * 11.05.1927. + 26.06.1939.
                26.06.1939. iekļauta „Naukšēnu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Ternejas Rūjienas meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 08.11.1928.

Ternejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 27.05.1894. + 18.10.1940.
                03.12.1924. pārdēvēta agrāk „Rūjenes Ternejas savstarpīgā palīdzības biedrība uguns skādes gadījumos”
                08.02.1939. pārdēvēta agrāk „Ternejas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Ternejas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Ternejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Valmieras apriņķa Rūjienas rajona robežpolicijas ierēdņu savstarpējā palīdzības kase *15.05.1926. + 27.03.1936.

Valsts Rūjienas vidusskolas absolventu biedrība * 08.08.1928. + 18.12.1936.

Virķenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 1890.
                30.01.1924. pārdēvēta agrāk „Virķenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos”

Virķenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Virķenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rūjienas nodaļa * 26.02.1931.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Rūjienas nodaļa * 03.01.1930.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Rūjienas nodaļa * 31.03.1923. + 15.02.1930.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti