Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUNDĀLES PAGASTS
Bauskas apriņķis

Rundales_1935

Bauskas muzeja biedrība *  15.11.1934. + 23.11.1940.
                06.10. 1938. pārdēvēta agrāk „Bauskas Rundāles muzejs - biedrība”

Bauskas Rundāles muzejs – biedrība
                Sk. „Bauskas muzeja biedrība”

Brīvības pieminekļa Rundāles pagasta komiteja * 10.12.1929.

Lielupnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Mežotnes Rundāles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Lielupnieku mašīnu koplietošanas sabiedrība
                Sk. „Mežotnes Rundāles mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Maz Rundāles piensaimnieku sabiedrība „Avots”
                Sk. „Pilsrundāles piensaimnieku sabiedrība”           

Mežotnes Rundāles mašīnu koplietošanas sabiedrība * 19.07.1923.
                15.06.1939. pārdēvēta agrāk „Lielupnieku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība”
                30.10.1939. pārdēvēta agrāk „Lielupnieku mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Piensaimnieku sabiedrība „Raža” * 16.06.1914. + 1915.

Pilsrundāles piensaimnieku sabiedrība * 08.12.1924.
                18.09.1930. pārdēvēta agrāk „Maz Rundāles piensaimnieku sabiedrība „Avots”

Pirmā Rundāles lopkopības pārraudzības biedrība * 31.08.1922. +03.12.1936.
                03.12.1936. iekļauta „Rundāles lopkopības pārraudzības biedrībā „Vienība”

Rundāles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.09.1925.

Rundāles dārzkopības un biškopības biedrība * 29.10.1925. + 14.10.1938.

Rundāles izglītības biedrība „Vilnis” * 12.05.1930. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Rundāles lauksaimniecības biedrībā”

Rundāles krājaizdevu kase
                Sk. „Rundāles krājaizdevu sabiedrība”

Rundāles krājaizdevu sabiedrība * 06.12.1880.
                [1892] pārdēvēta agrāk „Rundāles palīdzības un krājuma kase”
                03.11.1923. pārdēvēta agrāk „Rundāles krāšanas un aizdošanas kase”
                21.06.1934. pārdēvēta agrāk „Rundāles krājaizdevu kase”

Rundāles krāšanas un aizdošanas kase
                Sk. „Rundāles krājaizdevu sabiedrība”

Rundāles latviešu dziedāšanas biedrība
                Sk. „Rundāles viesīgā biedrība”

Rundāles lauksaimniecības biedrība * 18.02.1924. [1912] + 07.01.1937.

Rundāles lauksaimniecības biedrība * 18.03.1937.
                05.05.1938. pievienota „Rundāles izglītības biedrība „Vilnis”
                05.05.1938. pievienota „Rundāles mājturības veicināšanas biedrība”

Rundāles lopkopības pārraudzības biedrība „Centība” * 19.04.1926. + 03.06.1939.
                03.06.1939. „Rundāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rundāles lopkopības pārraudzības biedrība „Pamats” * 14.01.1924. + 03.12.1936.
                03.12.1936. iekļauta „Rundāles lopkopības pārraudzības biedrība „Vienība”

Rundāles lopkopības pārraudzības biedrība „Vienība” * 03.12.1936. + 03.06.1939.
                03.12.1936. izveidota apvienojot:
                                „Rundāles lopkopības pārraudzības biedrību „Pamats”
                                „Pirmo Rundāles lopkopības pārraudzības biedrību”

Rundāles II lopkopības pārraudzības biedrība * 05.06.1924. + 16.07.1936.
                16.07.1936. iekļauta „Rundāles Svitenes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rundāles mājturības veicināšanas biedrība * 11.10.1926. + 05.05.1938.
                05.05.1938. iekļauta „Rundāles lauksaimniecības biedrībā”

Rundāles I 296. Mazpulks * 14.02.1933. + 1940.

Rundāles II 353. Mazpulks * 02.05.1934. + 1940.

Rundāles meliorācijas sabiedrība „Dzirnupe” * 12.09.1928.

Rundāles pagasta aizsardžu pulciņš * 11.06.1934. + 07.07.1940.

Rundāles pagasta aizsargu nodaļa * 14.08.1919. + 07.07.1940.

Rundāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Rundāles lopkopības pārraudzības biedrību „Centība”
                                „Rundāles lopkopības pārraudzības biedrību „Vienība”
                                „Rundāles Svitenes lopkopības pārraudzības biedrību”

Rundāles pagasta meliorācijas sabiedrība „Apšu Strauts” * 20.08.1931. + 29.04.1941.

Rundāles palīdzības un krājuma kase
                Sk. „Rundāles krājaizdevu sabiedrība”

Rundāles pārtikas biedrība * 1893. + 1915.

Rundāles patērētāju biedrība * 17.02.1920.

Rundāles piensaimnieku sabiedrība * 1912.
                29.10.1923. pārdēvēta agrāk „Rundāles piensaimnieku sabiedrība Bauskas apriņķī”

Rundāles piensaimnieku sabiedrība Bauskas apriņķī
                Sk. „Rundāles piensaimnieku sabiedrība”

Rundāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.05.1923. + 18.10.1940.
                24.08.1933. pārdēvēta agrāk „Rundāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Rundāles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Rundāles savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rundāles savstarpīgā krusas apdrošināsanas biedrība * 1901. + 1915.

Rundāles Svitenes lopkopības pārraudzības biedrība * 16.07.1936. + 03.06.1939.
                16.07.1936. izveidota apvienojot:
                                „Rundāles II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Svitenes lopkopības pārraudzības biedrību „Izturība”
                03.06.1939. iekļauta „Rundāles pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rundāles viesīgā biedrība * 19.04.1892. + 1915.
                31.08.1910. pārdēvēta agrāk „Rundāles latviešu dziedāšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Rundāles nodaļa * 17.07.1928.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Rundāles nodaļa * 30.08.1922.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Rundāles nodaļa * 21.01.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Rundāles nodaļa * 20.08.1928.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Rundāles nodaļa * 18.12.1925.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk „Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk „Laukstrādnieku apvienība”
                Rundāles nodaļa * 28.12.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Rundāles nodaļa * 04.11.1933.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Rundāles nodaļa * 19.09.1929.

 

 
Izmainas 30.10.2015 Kontakti