Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUNDĒNU PAGASTS
Ludzas apriņķis

Rundenu_1936

Bišumuižas lauksaimniecības biedrība „Verulovas sādžā” * 16.04.1923. + 10.02.1940.

Maļinovkas patērētāju biedrība * 31.12.1920. + 12.10.1935.

Maļinovkas piensaimnieku sabiedrība „Austra”
                Sk. „Rundēnu piensaimnieku sabiedrība”

Nologu meliorācijas sabiedrība * 12.11.1929.

Pakalnu 1135. Mazpulks * 20.04.1939. + 1940.

Rundānu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 10.09.1937.

Rundānu krievu izglītības biedrība Rundānos * 16.05.1930. + 17.07.1937.

Rundānu latgaliešu kultūras veicināšanas biedrība „Dzirkstele” * 20.06.1928. + 21.01.1941.

Rundānu lopkopības pārraudzības biedrība * 04.08.1931. + 31.05.1940.
                31.04.1940. iekļauta „Rundēnu lauksaimniecības biedrībā”

Rundānu pagasta aizsargu nodaļa * 19.03.1920. + 07.07.1940.

Rundānu patērētāju biedrība * 08.04.1921. + 12.10.1935.

Rundēnu krājaizdevu sabiedrība * 1924.
                26.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vertulovas krājaizdevu sabiedrība”

Rundēnu lauksaimniecības biedrība * 31.03.1938.
                31.05.1940. pievienota „Rundānu lopkopības pārraudzības biedrība”

Rundēnu 215. Mazpulks * 23.03.1934. + 1940.

Rundēnu meliorācijas sabiedrība „Pušča” * 09.01.1928.

Rundēnu meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 22.04.1927.

Rundēnu piensaimnieku sabiedrība * 27.03.1928.
                14.01.1939. pārdēvēta agrāk  „Maļinovkas piensaimnieku sabiedrība „Austra”

Rundēnu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.10.1938. + 18.10.1940.

Sarjas meliorācijas sabiedrība * 16.09.1929. + 18.03.1943.

Sūnu pļavas meliorācijas sabiedrība * 02.05.1929. + 17.05.1941.

Vertulovas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Rundēnu krājaizdevu sabiedrība”

Vertulovas meliorācijas sabiedrība * 15.02.1929. + 02.03.1939.

Vertulovas patērētāju biedrība „Dzimtene” * 30.04.1926. + 07.12.1936.

Vertulovas piensaimnieku sabiedrība „Volčica” * 15.03.1927. + 31.08.1929.

Vertuļu 739. Mazpulks * 14.03.1935. + 1940.

Biedrību nodaļas:

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Rundānu nodaļa * 07.06.1933.

 

 
Izmainas 08.05.2016 Kontakti