Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

RUŽINAS PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Borisovskas meliorācijas sabiedrība * 12.04.1930.

Daugaviešu 981. Mazpulks * 28.02.1937. + 1940.

Lielas Ružinas un apkārtnes lauksaimniecības biedrība „Zieds” * + 14.12.1940.

Meliorācijas sabiedrība „Danba” * 02.04.1930. + 31.12.1942.

Meliorācijas sabiedrība „Taurupe” * 02.04.1930. + 22.02.1938.

Meliorācijas sabiedrība „Zui” * 17.01.1930.

Ružinas dārzkopības pārraudzības biedrība * 27.02.1932. + 27.10.1937.

Ružinas krājaizdevu sabiedrība * 22.08.1923. + 10.04.1934.

Ružinas krievu lauksaimniecības biedrība „Sejateļ” * 13.11.1929. + 12.12.1936.

Ružinas lauksaimniecības kooperatīvs „Jediņenie” * 12.05.1920. + 16.11.1936.

Ružinas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Ružinas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Ružinas 987. Mazpulks * 22.03.1937. + 1940.

Ružinas meliorācijas sabiedrība „Kukuči” * 14.06.1927.

Ružinas pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.04.1937.

Ružinas pagasta lauksaimniecības biedrība „Meža Juri” * 10.10.1928. + 12.12.1936.

Ružinas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.10.1937.
                14.04.1939. pārdēvēta agrāk „Ružinas lopkopības pārraudzības biedrība”

Ružinas pagasta Luksnas lauksaimniecības biedrība „Pasokums” * 21.03.1923. + 13.04.1940.

Ružinas pagasta Luksnas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923.

Ružinas pagasta meliorācijas sabiedrība „Ņivuški” * 03.03.1927.

Ružinas pagasta meliorācijas sabiedrība „Pilaeli” * 05.06.1931.

Ružinas pagasta meliorācijas sabiedrība „Pustinka” * 13.03.1929. + 01.02.1940.

Ružinas piensaimnieku sabiedrība „Lukna” * 25.04.1931.

Ružinas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.09.1938. + 18.10.1940.

Šelones meliorācijas sabiedrība * 17.01.1930.

Tiskadu meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Biedrību nodaļas:

Izglītības biedrība “Progress” * 18.03.1926. + 05.01.1935.
                Ružinas nodaļa * 21.01.1930.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Rušonu nodaļa * 21.02.1929.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Silmalas nodaļa * 21.06.1933.

 

 
Izmainas 17.08.2013 Kontakti