Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ŠĒFERS Imants Alfonsa d., leitnants.
                * 1901. IV 05. Tētelmindes pag. + 28.12.1973. Latvijā [Schaefer]
                1919. IV 10. Jelgavas I brīvprātīgo rotas karavīrs,
                1919. Cēsu II bataljona karavīrs,
                1919. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 05. Kara skolas Rotas (II) karavīrs,
                1919. XII 01. kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920 V 20.,
                1920. V 20. Aizputes kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1920. IX 13. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1920. X 05. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1921. V 04. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1112,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XI 15. Aizputes VI aizsargu pulka rotas (III) komandieris,
                1939. Kazdangas valsts vidusskolas skolotājs, agronoms,
                1942. brīvprātīgais,
                1944. VII 10. Leģiona virsleitnants pazudis bez vēsts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6227.;
                               „Kurzemes Vārds’ # 63/1942.;
                               „Kadets” # 6/1977.;
                               V. Eichenbama arhīvs # 4776.

ŠĒFERS Videvuts Jāņa d., leitnants.
                * 1901. II 26. Tētelmindes pag. + 1970-jos Salemā, ASV [Schaefer]
                1919. IV 11. Jelgavas I brīvprātīgo rotas karavīrs,
                1919. Cēsu II bataljona karavīrs,
                1919. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 05. Latvijas kara skolas Rotas (II) karavīrs,
                1919. XII 01. kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1920 V 20.,
                1920. V 20. Aizputes kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1920. I 22. Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1921. III 23. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1921. VIII 23. atvaļināts,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2890.
                Avots:       LVVA 5601-1-6228.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4777.

ŠĒNBERGERS Ābrams Bernharda d., leitnants.
                * 1897. X 28. Rīgā
                1918. beidzis Pēterpils inženieru praporščiku skolu,
                1919. VIII 11. Rēzeknes kājnieku pulka seržants junkurs,
                1919. XII 06. Latvijas kara skolas Rotas (I) karavīrs,
                1919. XII 01. kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919 XII 01.,
                1920. V 20. Rīgas kājnieku pulka Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1920. VI 22. Rotas (I) vada komandieris,
                1920. XII 13. Rotas (II) vada komandieris,
                1921. IV 01. Rotas (I) ložmetēju vada komandieris,
                1922. I 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6237.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4029.

ŠĒNBRUNS Nikolajs Verners Roberts, virsleitnants. [skaties foto]
                * 1906. II 17. Nīgrandes pag.; S. Skaidrīte dz. Panders.
                1928. IX 28. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets,
                1930. VIII 28. armijas kaprālis,
                1931. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1931. IX 01.,
                1931. IX 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (V) jaunākais virsnieks,
                1933. XI 03. pulka komandants,
                1934. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1934. IX 01.,
                1935. V 25. Baterijas (V) vada komandieris,
                1936. X 26. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1937. XI 06. Beidzis Jāšanas kursu,
                1937. XI 06. Baterijas (II) vada komandieris,
                1938. II 02. Latgales artilērijas pulka Baterijas (IV) vada komandieris,
                1938. IV 22. Baterijas (I) vada komandieris,
                1939. II 13. atvaļināts,
                1944. XII 30. Apbalvots ar Dzelzs Krusta II klases, Grenadieru XIX divīzijas
                                Artilērijas pulka virsnieks.
                Avots:       LVVA 1503-1-116-421, 1504-1-72-313, 5601-1-6241.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 2400.

ŠĒNHOFS Ludvigs Kārļa d., pulkvedis leitnants. [skaties foto]
                * 1897. I 17. Puzes pag.; S. Marija dz. Ozols + 1942. VI 30. Noriļskā, Krievijā
                                [Šchoenhof]
                Beidzis Ventspils reālskolu,
                1919. X 07. Armijas artilērijas rezerves karavīrs,
                1919. XII 31. Artilērijas kadetu skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Kurzemes artilērijas pulka Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1920. VII 01. vada komandieris,
                1921. II 25. Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1921. VI 01. Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1922. X 16. beidzis artilērijas virsnieku kursus,
                1923. I 23. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. II 01.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. X 21. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1925. X 03. Baterijas (III) komandieris,
                1926. VI 26. paaugstināts kapteinis pakāpē izd.1926. III 21.,
                1928. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 625,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1930. IV 01. Baterija (III) pārdēvēta par (I),
                1931. IX 01. beidzis artilērijas virsnieku kursus,
                1933. IV 29. pulka adjutants,
                1937. VI 08. Diviziona komandieris,
                1939. VII 12. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru # 190 ar šķēpiem,
                1940. IV 01. beidzis Karaspēku daļu audzināšanas pārraugu kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 27. pārskaitīts uz Haubiču 640. Pulku, saimniecības priekšnieks,
                1941. VI 15. apcietināts, izvēsts uz Noriļskas soda nometnēm,
                1942. VI 30. izpildīts nāves sods.
                Avots:       LVVA 1303-3-12-38, 5601-1-6249.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2133.

ŠICS Kārlis, kapteinis.
                Sk. Šitcs Kārlis.

ŠILLERS Eduards Voldemāra d., leitnants.
                * 1893. X 14. Rīgā
                1919. VI Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 06. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XIII 01.,
                1920. V 20. Jelgavas kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas vada komandieris,
                1921. VI 26. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6261.;
                                „Jelgavas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4779.

ŠINFS Roberts, kapteinis.
                Sk. Straume Roberts.

ŠĪNS Laimonis Arvīds, leitnants.
                Sk. Sala Laimonis.

ŠITCS Kārlis Miķeļa d., kapteinis.
                * 1901. VII 17. Krimuldas pag.; S. Anna dz. Stoks. [arī Šics]
                1920. X 15. Kara skolas kājnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis ar III šķiru, kadets seržants,
                1922. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Ložmetēju (II) rotas virsseržants,
                1923. IV 25. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IV 25.,
                1923. IV 25. Ložmetēju (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1926. II 22. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1927. VI 21. Paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1927. IV 25.,
                1928. IX 01. beidzis Virsnieku kursus ar II šķiru,
                1931. IX 07. beidzis Virsnieku ložmetēju kursus,
                1932. V 04. Rotas (I) vada komandieris,        
                1933. IX 29. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1935. IV 01. Ložmetēju instruktoru rotas vada komandieris,
                1935. IX 22. Rotas komandiera palīgs,
                1935. X 24. Ložmetēju (III) rotas komandiera palīgs,
                1936. XI 17. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4148,
                1939. XII 07. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 131. IV 25.,
                1939. XII 07. pulka adjutants,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. XII 01. pārskaitīts uz Artilērijas 623. pulku, darbvedības pārzinis,
                1941. I 01. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1498-1-131-295, 5601-1-6527.;
                                LVA 689-1-1.

ŠĶĒLE Kārlis Alfrēds Jēkaba d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1913. IV 03. Zemītes pag.; S. Daina dz. Dzintars. + 1994. I 01. Pertā, Austrālijā
                1932. VI 14. Beidzis Tukuma valsts ģimnāziju,
                1932. IX 01. Jātnieku pulka karavīrs,
                1933. V 01. beidzis Instruktoru eskadrona kursu, dižkaravīrs,
                1933. VIII 08. beidzis Virsnieku vietnieku kursus, kaprālis,
                1933. X 01. Eskadrona (II) virsdienesta instruktors,
                1934. III 26. virsnieka vietnieks,
                1934. XI 16. Instruktoru eskadrona instruktors,
                1935. X 04. Kara skolas kadets,
                1936. V 14. kadets kaprālis,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Krasta artilērijas pulka Krasta (II) baterijas vada komandieris,
                1937. XI 16. beidzis Aeroloģiskos meteoroloģiskos kursus,
                1939. XI 04. baterijas komandiera palīgs,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1939. VIII 11.,
                1940. VII 27. Baterijas (IV) baterijas komandiera palīgs,
                1940. IX 07. beidzis Aviācijas skolas novērotāju nodaļu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 02. pārskaitīts uz korpusa Atsevišķo aviācijas eskadriļu,
                1941/1943. policijas iecirkņa priekšnieks,
                1943. Grenadieru XV divīzijas artilērijas pulka virsnieks,
                1943. beidzis Grobiņas lidotāju skolu,
                1943/1945. Nakts kaujas (I) eskadriļas virsnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1101, 5601-1-6276.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Kadets” # 21/1994.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2405.

ŠĶENDERS Gustavs Augusta d., pulkvedis leitnants. [skaties foto]
                * 1895. VI 01. Vecgulbenes pag.; S. Alīde dz. Kajaks. + 1951. VIII 12.
                1915. VI 30. Beidzis Priekules lauksaimniecības skolu,
                1915. IX 08. Kājnieku 14. Pulka Rezerves bataljona karavīrs,
                1916. I 23. Latviešu strēlnieku rezerves pulka strēlnieks,
                1919. V 24. Latviešu I inženieru sapieru rotas karavīrs,
                1919. VI 15. Latviešu I inženieru sapieru rota pārformēta par bataljonu,
                1919. VIII 12. Kurzemes inženieru rotas karavīrs,
                1919. XII 01. Latvijas kara skolas Rotas (I) kadets,
                1920. III 14. kadets kaprālis,
                1920. III 26. kadets seržants,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Latgales inženieru rotas Ceļu un tiltu komandas priekšnieka palīgs,
                1921. IV 12. Sapieru bataljona Sapieru (III) rotas komandiera v. i.,
                1922. I 01. Sapieru (III) rotas vada komandieris,
                1922. III 19. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1923. VI 20. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. IX 22. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1922. XII 01.,
                1925. IV 16. pārdēvēts par Sapieru virsnieku,
                1926. IV 20. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1927. IV 15. Sapieru bataljons pārformēts par pulku,
                1927. IV 16. Sapieru (III) rotas vecākais virsnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķiru # 739,
                1928. XI 24. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņas 10.gadu jubilejas medali,
                1928. XII 08. Sapieru (II) rotas komandieris,
                1929. III 26. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1926. III 21.,
                1932. I 15. pulka adjutants,
                1934. II 19. Instruktoru rotas komandieris,
                1934. IX 21. beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1936. XI 15. Kurzemes divīzijas pārvaldes Sapieru virsnieks,
                1937. I 30. beidzis Bataljona komandieru kursus,
                1938. VII 21. Sapieru pulka Saimniecības priekšnieks,
                1938. VI 30. paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1938. VI 30.,
                1939. VIII 03. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķīru #256 ar šķēpiem,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. pārskaitīts uz Strēlnieku 183. divīziju Atsevišķā sapieru bataljona
                                komandieris,
                1941/1944. veikala pārzinis,
                1944/1946. ieslodzījumā,
                1946/1951. Valmierā.
                Avots:       LVVA 5601-1-6278.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Kadets” # 7/1978.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2051.

ŠĶERBINIEKS Staņislavs, leitnants.
                Sk. Strauts Staņislavs.

ŠĶĒRSTIŅŠ Edgars Klāva d., virsleitnants. [skaties foto]
                * 1915. XII 10. Rēvelē
                1934. VI 16. Beidzis Liepājas I ģimnāziju,
                1934. VIII 29. Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1935. III 30. beidzis Instruktoru baterijas kursu
                1935. IV 02. kaprālis,
                1935. X 03. Kara skolas kadets,
                1936. XI 30. kadets kaprālis,
                1937. VIII 11. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1937. VIII 11.,
                1937. VIII 11. Vidzemes artilērijas pulka Rūjienas (III) baterijas
                                jaunākais virsnieks,
                1938. VIII 23. vada komandieris,
                1938. XI 25. beidzis Artilērijas virsnieku krsus,
                1939. V 08. beidzis Aeroloģīskos meteoroloģiskos kursus,
                1939. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1939. VIII 11.,
                1939. XII 04. Ziemeļlatvijas (I) artilērijas diviziona Sakaru virsnieks,
                1940. V 27. beidzis Artilērijas diviziona sakaru virsnieku kursus,
                1940. VIII 19. Baterijas (VIII) baterijas komandiera palīgs,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940 X 25. pārskaitīts uz Haubiču 640. pulku, diviziona izlūku priekšnieks,
                1941. VI 14. apcietināts.
                Avots:       LVVA 1471-1-82-1074, 5601-1-6278.;
                                „Kadets” # 7/1978.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2403.

ŠĶINĶIS Jānis Bernhards Kārļa d., kapteinis.
                * 1903. VII 06. Ērģemes pag.; S. Antonija dz. Āboliņš. + 1957. I 01. Ročestra, ASV
                1923. VI 14. Beidzis Valkas valsts vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas artilērijas nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis, kadets,
                1926. III 30. kadets kaprālis,
                1926. IX 01. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. XII 01.,
                1926. IX 01. Daugavgrīvas artilērijas virs štatā,
                1926. XI 01. Zenītartilērijas (IV) baterijas vada komandieris,
                1929. IX 30. Sakaru komandas vada komandieris,
                1929. X 21. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. XII 01.,
                1931. II 15. Krastu (IV) baterijas vada komandieris,
                1931. VIII 21. Sakaru komandas vada komandieris,
                1931. XI 09. Artilērijas radiostacijas pārraugs,
                1935. IV 02. Krastu (II) baterijas vada komandieris,
                1935. V 15. Daugavgrīvas artilērija pārdēvēta par Krasta artilērijas pulku,
                1935. V 15. Zenītartilērijas (I) baterijas vada komandieris,
                1935. VI 08. beidzis Zenītartilērijas virsnieku kursus,
                1935. X 07. beidzis Aeroloģīskos meteoroloģiskos kursus,
                1936. XI 25. Zenītartilērijas (I) baterijas vecākais virsnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru #112,
                1938. XI 29. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1926. III 21.,
                1938. XI 29. Krasta (III) baterijas komandieris,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Baltijas kara flotes Liepājas kara jūras bāzē.
                Avots:       LVVA 5601-1-6282.;
                                „Kadets” # 1/1967.;
                                V. Eichenabuma arhīvs # 2099.

Sleiters_Imants

ŠLEITERS Imants Jāņa d., virsleitnants.
                * 1906. X 08. Jelgavā; S. Lauma dz. Mauriņš + 1942. IX 27. Kopiļā, Krievijā
                Beidzis Jelgavas valsts vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. XI 10. kadets kaprālis,
                1927. XII 22. kadets seržants,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1928, X 01. Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1930. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1931. XII 01. beidzis Aviācijas skolas novērotāju lidotāju nodaļu,
                1931. XII 01. Aviācijas pulka Iznicinātāju (II) eskadriļas aviācijas mehāniķis,
                1931. XII 01. piešķirts novērotājs lidotājs nosaukums,
                1937. VI 01. Aviācijas kursu Mācības eskadriļas vada komandieris,
                1937. XII 23. – 1940. X 22. piekomandēts Augstākās kara skolas Speciālai nodaļai,
                               kara aviācijas nozares kursa iziešanai,
                1940. VI 17. Meteo stacijas priekšnieks,
                1940. VI 17. Ieguva kara lidotāja tiesības,
                1940. XI 07. atvaļināts,
                1942. kritis Tukuma 26. Bataljona Sapieru vada komandieris.
                Avots:       LVVA 1491-1-89-201, 5601-1-6290.;
                               „Tēvija” # 235/1942.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” # 42/1942.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2135.

ŠLOSBERGS Otto Miķeļa d., leitnants.
                * 1888. XII 17. Bauskas pag.
                1919. V 25. Atsevišķā III bataljona brīvprātīgais,
                1919. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. XII 01. Latvijas kara skolas Rotas (II) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Rīgas kājnieku pulka Velosipēdistu (II) rotas vada komandieris,
                1920. VIII 17. Kara saimniecības pārvaldes Militāra kontrolē,
                1920. X 02. Rīgas dzelzceļa mezgla komandantūras Rīgas dzelzceļa
                               stacijas komandants,
                1920. XI 01. Ludzas stacijas komandants,
                1921. II 02. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2913.
                Avots:       LVVA 5601-1-6297.;
                               „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #4031.

Smelte_Olgerts

ŠMELTE Oļģerts Pētera d., leitnants.
                * 1911. VII 10. Rīgā
                1929. VI 14. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1929. IX 29. Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1930. II 24. beidzis Instruktoru vada kursu, dižkaravīrs,
                1930. II 26. Vidzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1930. V 15. kaprālis,
                1930. X 01. beidzis Artilērijas virsnieku vietnieku kursus,
                1930. XII 24. Virsnieka vietnieks,
                1931. I 20. Baterijas (VI) virsdienesta lielgabala priekšnieks,
                1934. beidzis Gāzu kursus,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1938. VIII 27. kadets kaprālis,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Smagās artilērijas pulka Baterijas (V) vada komandieris,
                1940. VII 29. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940 X 01. pārskaitīts uz artilērijas 613. pulku,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Piebalgas 4-1.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-333,1504-1-73-31, 5601-1-6299.;
                               „Tēvija” # 3/1941.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #2415.

ŠMIDEBERGS Nikolajs, leitnants.
                Sk. Skalde Nikolajs.

Smits_Alfreds

ŠMITS Alfreds Bernharda d., leitnants.
                * 1910. VII 01. Limbažos + 1941. Rīgā
                1929. VI 13. Beidzis Limbažu valsts ģimnāziju,
                1929. IX 29. Liepājas kājnieku pulka karavīrs,
                1930. II 25. beidzis Instruktoru rotas kursu,
                1930. X 18. beidzis Virsnieku vietnieku kursus,
                1930. XII 31. atvaļināts,
                1931. III 23. virsnieka vietnieks,
                1931. VI 03. Dobeles kājnieku pulka virsdienesta Rotas (I) grupas komandieris,
                1931. VI 29. Saimniecības komandas vecākais rakstvedis,
                1936. IX 28. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1938. X 01. vada komandieris,
                1939. IX 04. Rotas (III) vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940 IX 11. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku, vada komandieris,
                1941. VI 14. apcietināts Litenes nometnē,
                1941. atrasts nošauts Rīgas Centrālcietumā.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-32, 1500-1-74-3, 5601-1-6324.;
                               „Tēvija” # 8/1941.;
                               „Kadets” # 8/1979.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #3846.

Smits_Janis_2

ŠMIDTS Jānis Antons Friča d., kapteinis.
                * 1904. X 08. Vaidavas pag. + 1990. III 05. Toronto Kanādā
                1923. beidzis Valmieras vidusskolu,
                1923. IX 27. Kara skolas Inženieru nodaļas kadets kandidāts,
                1924. X 01. armijas kaprālis,
                1925. XI 17. kadets kaprālis,
                1926. III 30. kadets seržants,
                1926. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. IX 01. Sapieru bataljona Sapieru (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1927. IV 15. Sapieru bataljons pārformēts par pulku,
                1927. IV 16. Sapieru (III) rotas vada komandieris,
                1929. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1929. V 10. Sapieru (I) rotas vada komandieris,
                1934. IX 04. Pontona rotas vada komandieris,
                1935. II 23. Sapieru (II) rotas vada komandieris,
                1936. XI 25. Sapieru (III) rotas vada komandieris,
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultāti, būvinženieris,
                1940. II 15. Apgādes pārvaldes Būvniecības daļas Tehniskās nodaļas inženieris,
                1940. III 12. beidzis augstākās kara skolas Speciālo nodaļu,
                1940. IV 17. piešķirts kara inženiera grāds,
                1940. V 10. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. XI 01. pārskaitīts uz XIV korpusu,
                1941. padevās gūsta.
                1940/1944. Vispārējas būvsabiedrības Latvijā galvenais inženieris,
                1944/1945. Grenadieru XV divīzijas Būvrotas komandieris,
                1945/1951. Būvinženieris Dānijā,
                1951/1963. Šoseju departamenta projektēšanas inženieris Kanādā,
                1962/1968. Latviešu virsnieku apvienības Kanādā valdes priekšsēdētājs,
                Korporācijas „Patria” filistrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-6316.;
                               „Kadets’ # 4/1974., # 9/1980., # 16/1989.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #621.

Smits_Karlis

ŠMITS Kārlis Voldemārs Jāņa d., kapteinis.
                * 1897. XII 02. Koku pag. [agrāk Šmidts]; S. Sonija dz. Krastiņš
                               + 1976. VI 14. Manheimā, Vācijā
                1916. V Latviešu strēlnieku rezerves pulka karavīrs,
                1917. V 20. beidzis Mācības komandu,
                1917. VIII Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. X atvaļināts,
                1920. X 15. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
                1921. XI 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Jātnieku pulka Eskadrona (III0 jaunākais virsnieks,
                1924. II 29. Mācības eskadrona vada komandieris,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. X 13. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņas 10.gadu jubilejas medalu,
                1929. V 23. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1610,
                1929. VIII 27. Eskadrona (IV) komandiera palīgs,
                1929. X 15. Ložmetēju eskadrona komandiera palīgs,
                1930. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1936. VI 22. Kancelejas priekšnieks,
                1937. beidzis Ložmetēju virsnieku kursus
                1938. beidzis Saimniecības virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. XI 16. pārskaitīts uz Kavalērijas XX pulku, Finanšu daļas priekšnieks,
                Avots:       LVVA 5601-1-6317.;
                               „Jātnieku pulkam 10.gadu”, R., 1929.;
                               Ērika Priedīša arhīvs;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2429.

Smidts_Karlis

ŠMITDTS Kārlis Jēkaba d., kapteinis.
                * 1903. IV 02. Naukšēnu pag.; S. Efrozīne dz. Grīnhofs
                               + 1973. VIII 24. Bradfordā, Anglijā
                Beidzis Rūjienas valsts vidusskolu,
                1921. X 15. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1922. IX 01. armijas kaprālis,
                1922. XII 21. kadets kaprālis,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1923. IX 01. Jelgavas kājnieku pulka Instruktoru rotas jaunākais virsnieks,
                1925. VII 21. vada komandieris,
                1926. X 01. Rotas (II) vada komandieris,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1928. V 03. beidzis Kara topogrāfu un kartogrāfu kursus,
                1928. V 09. Galvenā štāba Ģeodēzijas topogrāfu daļas kara topogrāfs,
                1929. Galvenais štābs pārformēts par Armijas štābu,
                1936. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1939. XII 04. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 590.,
                1940. XI 16. Pārskaitīts uz Atsevišķā Baltijas kara apgabala štābu.
                Avots:       LVVA 1474-1-3150-115, 1491-1-89-200, 5601-1-6318.;
                               „Jelgavas kājnieku pulka vēsture’, R., 1929.;
                               „Kadets” # 4/1974.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #2022.

Smits_Rihards

ŠMITS Rihards Erihs Augusta d., leitnants.
                * 1914. V 27. Rīgā
                1934. VI 14. Beidzis Daugavpils valsts ģimnāziju,
                1934. IX 28. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1935. III 27. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1935. VIII 20. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku kursus,
                1935. IX 30. atvaļināts,
                1935. virsnieka vietnieks,
                1936. VII 10. Daugavpils kara apriņķa pārvaldes virsdienesta rakstvedis,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1939. XII 01. vada komandieris,
                1940. III 11. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940. III 12. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 13. pārskaitīts uz Strēlnieku 227. pulku Jaunāko komandieru
                               sastāvā skolas vada komandieris,
                1941. III 13. Beidzis Mīnu metēju kursus.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-342, 1500-1-74-93, 5601-1-6331.;
                                LVA 688-1-1.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2421.

Smits_teofils

ŠMITS Teofīls Jāņa d., virsleitnants.
                * 1906. II 23. Rīgā
                1927. II 25. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1927. IX 21. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkaravīrs,
                1927. XI 18. kaprālis,
                1928. V 26. Ložmetēju (II) rotas virsdienesta instruktors,
                1930. beidzis Virsdienesta instruktoru kursus,
                1931. III 05. Ložmetēju (III) rotas instruktors,
                1931. III 30. atvaļināts,
                1931. VI 03. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas virsdienesta instruktors,
                1932. I 23. beidzis Gāzu novērotāju kursus,
                1932. VI 15. beidzis Daugavpils Latviešu biedrības komercskolu,
                1932. VIII 20. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku kursus,
                1932. X 17. virsnieka vietnieks,
                1933. V 09. beidzis kā eksternis Kara skolas kursu un ieguva tiesības
                               uz virsnieka pakāpi,
                1934. V 09. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1934. V 09.;
                1934. V 09. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1934. XI 05. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1935. IV 25. Rīgas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1935. XII 01. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1936. IV 17. Rotas (II) vada komandieris,
                1937. XI 17. beidzis Militāri fiziskās audzināšanas kursus,
                1937. XII 06. Pulka militāri fiziskās audzināšanas instruktors,
                1938. V 12. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1938. V 12.,
                1939. I 01. Rotas (V) vada komandieris,
                1939. VI 19. beidzis Jāšanas kursus,
                1940. II 26. Beidzis Virsnieku slēpošanas kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 13. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, vada komandieris,
                Patkules muižas īpašnieks.          
                Avots:       LVVA 1494-1-268,529, 1497-1-231-511, 1500-1-74-409, 5601-1-6332.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2146.

ŠMITS Valdemārs Augusta d., virsleitnants.
                * 1907. X 22. Kalnciema pag., [arī Šmidts] ; S. Genovefa dz. Rinkums
                1926. VI 15. Beidzis Zaļenieku valsts vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. IV 29. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1928. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1929. VIII 29. armijas kaprālis,
                1930. VIII 09. kadets kaprālis,
                1930. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1930. IX 01. Liepājas kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1933. IV 21. vada komandieris,
                1933. XI 16. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1935. III 23. Rotas (IV) vada komandieris,
                1935. X 17. Rotas (II) vada komandieris,
                1937. VIII 28. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1938. XI 24. Rotas (II) komandiera palīgs,
                1939. II 06. Piekomandēts Kurzemes divīzijas štābam,
                               sevišķu uzdevumu veikšanai,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. IX 14. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, Bataljona (II) Ložmetēju
                               rotas vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 34. pulka virsnieks,
                1944. II 22. apbalvots ar Dzelzs Krusta II kalsi.              
                Avots:       LVVA 1489-1-27-164.;
                               LVA 691-1-1.;
                               „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #7378.

ŠNEIDERS Arvīds Jāņa d., leitnants.
                * 1903. VIII 10. Rīgā + 1978. I 13. San Paulo, Brazīlijā
                1919. VI 09. Atsevišķā VII bataljona karavīrs,
                1919. VIII Bruņotā I vilciena karavīrs,
                1920. III Smago tanku nodaļas karavīrs,
                1920. IX 22. atvaļināts,
                1920. X 15. Kara skolas Jātnieku nodaļas kadets,
                1921. XII 01. armijas kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1922. IX 01. Jātnieku pulka Eskadrona (V) vada komandieris,
                1923. II 17. Instruktoru eskadrona vada komandieris,
                1923. VII 13. Eskadrona (IV) vada komandieris,
                1924. XI 25. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. XI 21. atvaļināts,
                1924. Robežapsardzības Zilupes II bataljona sardzes priekšnieks Zilupē,
                1943/1945. Grenadieru 32. pulka oberšturmfīrers,
                1944. II 22. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                Latvijas kara invalīdu savienības biedrs.
                Avots:       LVVA 5601-1-6342.;
                                „Jātnieku pulkam 10. gados”, R., 1929.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Kara Invalīds” #23/1978.;
                                „Latvija” #6/1978.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3522.

ŠNITKUS Alberts Vilis Viļa d., leitnants.
                * 1913. VIII 03. Lietuvā + 1945. Frontē, Vācijā
                1933. beidzis Bauskas valsts ģimnāziju,
                1933. IX 30. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
                1934. III 28. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1934. IV 30. kaprālis,
                1934. V 25. atvaļināts,
                1935. I 28. Auto tanku pulka Auto rotas virsdienesta šoferis,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1937. VIII 05. kadets kaprālis,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1939. IX 04. Beidzis sakaru sūņu apmācītāju kursus,
                1939. XII 01. Vada komandieris,
                1940. II 15. Kurzemes divīzijas pārvaldes Sakaru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                 1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 195. pulka Prettanku baterijas
                                vada komandieris,
                1941. III 16. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1943. IX Bauskas aizsargu pulka Rotas (I) komandieris,
                1944/1945. Grenadieru XV divīzijas Izlūku bataljona virsnieks,
                1945. II 08. Rotas (I) komandieris,
                1945. II 26. pazudis bez vēsts pie Ludvigshofas, smāgi ievainots.
                Avots:       LVVA 1471-1-83-76, 1491-1-91, 1515-1-144-127.;
                                LVA 688-1-1.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Bauskas Vēstnesis” #39/1943.
                                V. Eichenbauma arhīvs #3845.

ŠNORNIEKS Valentīns Kārļa d., leitnants.
                * 1906. X 30. Savienas pag. + 1928. XII 28. Daugavpilī
                1925. Beidzis Jēkabpils valsts vidusskolu,
                1925. IX 27. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1927. VIII 29. armijas kaprālis,
                1928. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1928. IX 01.,
                1928. IX 01. Bauskas kājnieku pulka Ložmetēju (I) rotas jaunākais virsnieks.
                Avots:       LVVA 1500-1-73-194, 5601-1-6358.;
                                „Latvijas Kareivis” #1/1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #737.

ŠŅUKUTS Leons Jura d., leitnants.
                * 1916. II 14. Krievijā + 1944. I 20. Polgovo, Krievijā
                Beidzis Daugavpils I ģimnāziju,
                1937. X 13. Aizputes kājnieku pulka karavīrs,
                1938. IV 05. beidzis Ložmetēju rotas kursu, dižkareivis,
                1938. IV 07. Dobeles kājnieku pulka karavīrs,
                1938. X 29. Kara skolas kadets,
                1940. VII 27. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1940. VII 27.,
                1940. VII 27. Auto tanku brigādes jaunākais virsnieks,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                 1940. IX 27. pārskaitīts uz korpusu,
                1943./1944. Grenadieru 40. pulka Tērvetes rotas (X) komandieris,
                1943. IX 04. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. I 20. kritis pie Ļeņingradas.
                1944. I 30. paaugstināts oberšturmfīrers pakāpē.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-402, 1471-1-93-7.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Latvieši Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Kurzemes Vārds” #238/1943.;
                                „Daugavas vanagi” #11/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5162.;
                                www.nekropole.lv

ŠREIBERS Pēteris Pētera d., virsleitnants.
                * 1905. XI 24. Smiltenes pag.; S. Vera dz. Karkliņš + 1959. I 05. Springfildā, ASV
                1924. VI 17. Beidzis Smiltenes valsts vidusskolu,
                1924. X 01. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1926. VIII 29. armijas kaprālis,
                1927. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. IX 01. Daugavgrīvas artilērijas jaunākais virsnieks,
                1927. XI 01. vada komandieris,
                1931. VIII 24. Atsevišķā artilērijas diviziona Baterijas (II) vada komandieris,
                1931. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1932. OV 01. Baterijas (I) vada komandieris,
                1932. VII 13. Baterijas (II) vada komandieris,
                1934. IV 20. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (II) vada komandieris,
                1936. VIII 17. Baterijas (III) vada komandieris,
                1937. IV 12. Baterijas (II) vada komandieris,
                1939. XI 01. Instruktoru vada komandieris,
                1940. V 11. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #660,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                 1940. X 25. pārskaitīts:               Haubiču 640. pulka diviziona vecākais adjutants,
                1943/1945. Grenadieru XV divīzijas Artilērijas pulka Baterijas (VII) komandieris.
                Avots:       LVVA 1482-1-40-61, 5601-1-6366.;
                                „Krasta artilērijas pulks”, R., 1938.;
                                „Laiks” #4/1959.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2796.

ŠŪMANIS Jānis Fridriha d., kapteinis leitnants.
                * 1898. IX 18. Kosas pag. + 1934. IV 16. Zakopanē, Polijā
                1919. VIII 16. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1919. X 05. Latvijas kara skolas kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Cēsu kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1921. IV 16. atvaļināts,
                1921. VII 04. Instruktoru bataljona Rotas (I) vada komandieris,
                1921. VII 06.-1924. IV 01. Piekomandēts Brāļu kapu komitejai.
                1921. XII 01. Valmieras kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1923. I 01. Apsardzības Ministrijas kancelejas virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 20. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. VI 01.,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #576,
                1928. apbalvots: Latvijas brīvības cīņas 10. gadu jubilejas medalu,
                1933. IX 01. Kara Ministrijas darbvedis,
                1933. XI 11. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1929. VI 01.,
                1933. beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības fakultāti,
                1934. IV 21. apbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                Korporācijas Tervetia dibinātājs un filistrs.
                Avots:       2796-2-2-116, 5601-1-6413.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Latvijas Kareivis” #83/1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #591.

ŠŪMANIS Paulis Jāņa d., kapteinis.
                * 1900. VI 26. Rīgā; S. Milda dz. Ozoliņš + 1969. III 02. Soutemptonā, Anglijā
                1918. Beidzis Jaroslavļas vidusskolu,
                1918. VIII 09. Slavu angļu leģiona brīvprātīgais,
                1919. IV beidzis: Artilērijas instruktoru skolu,
                1919. IV Artilērijas (I) diviziona instruktors,
                1919. IX 08. atvaļināts,
                1919. X 12. Studentu bataljona brīvprātīgais, kaprālis,
                1919. X 12. seržants,
                1919. XII 26. virsseržants,
                1920. II 25. Studentu bataljons pārformēts par Tanku divizionu,
                1921. IV 11. Auto tanku diviziona instruktors,
                1921. X 01. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1922. XI 06. apbalvots: Angļu uzvaras medaļu,
                1922. XI 10. kadets kaprālis,
                1922. XII 21. kadets seržants,
                1923. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1922. IX 01.,
                1923. IX 01. Valmieras Kājnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923. XI 30. apbalvots: Krievu angļu leģiona sudraba medaļu,
                1924. X 20. Mīnu metēju komandas vada komandieris,
                1925. IX 01. Rotas (I) vada komandieris,
                1925. X 15. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1926. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1926. IX 01.,
                1927. X 01. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1927. XI 30.- 1928. XII 03. piekomandēts: Igaunijas armijas Kājnieku II pulkām,
                1928. XI 18. apbalvots: Latvijas brīvības cīņas 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. XI 11. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1874,
                1930. IV 19. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1930. XII 01. beidzis Gāzu virsnieku kursus,
                1932. XII 24. Rotas (VI) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1935. XI 06. Rotas (IV) vada komandieris,
                1936. V 14. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1937. II 21. Ložmetēju (I) rotas vada komandieris,
                1939. III 20. Apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. X 01. Rotas (III0 vada komandieris,
                1939. XI 16. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1930. IX 01.,
                1939. XI 16. Liepājas kājnieku pulka Rotas (VI) komandieris,
                1940. VI 19. Beidzis Rotas komandieru kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                 1940. X 28. pārskaitīts uz Strēlnieku 186. pulku, rotas komandieris,
                1941. XII 01. Rīgas II kārtības dienesta bataljona Rotas (III) komandieris,
                1942. I 01. Zemgales XVI kārtības dienesta bataljona Rotas (IV) komandieris,
                Daugavas Vanagu Londonas nodaļas biedrs.
                Avots:       LVVA 1489-1-28-40, 1497-1-232-19, 5601-1-6415.;
                                „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Londonas Avīze” #1174/1969.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #590.

ŠŪPULNIEKS Ādolfs Jāņa d., leitnants.
                * 1914. XII 13. Krievijā; S. Eiženija dz. Znūtēns  + 1977. XI 16. Grand Haven, ASV
                Beidzis balvu valsts ģimnāziju,
                1936. IV 17. Ventspils kājnieku pulka karavīrs,
                1936. X 12. beidzis Instruktoru rotas kursu, kaprālis,
                1937. III 24. beidzis Kājnieku virsnieku vietnieku kursus,
                1937. IV 30. atvaļināts,
                1937. VI 03. Ventspils kājnieku pulka Rotas (IV) virsdienesta grupas komandieris,
                1937. VI 08. virsnieka vietnieks,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. XI 01. Dobeles kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1939. X 01. vada komandieris,
                1940. I 31. Rotas (IX) vada komandieris,
                1940. II 26. Beidzis Slēpošanas kursus,
                1940. II 23. Rota (IX) pārdēvēta par Riteņbraucēju rotu,
                1940. III 27. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                 1940. X 30. pārskaitīts: Strēlnieku 295. pulku Jaunāko komandieru skolas
                                vada komandieris,
                1943/1945. Grenadieru 34. Pulka virsnieks,
                1945. III 29. iecelts Rotas (I) komandieri.
                Avots:       LVVA 1471-1-85-337, 1479-1-235-487, 5601-1-6417.;
                                „Kadets” #8/1979.;
                                „Laiks” #95/1977.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2423.

ŠVANBERGS Teodors Kārļa d., virsleitnants.
                * 1906. X 03. Džūkstes pag. + 1934. VII 20. Daugavpilī
                1927. VIII 11. Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1927. IX 29. Kara skolas Kājnieku nodaļas kadets,
                1928. VIII 28. armijas kaprālis,
                1929. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1929. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Ložmetāju (I) rotas jaunākais virsnieks,
                1931. III 15. Liepājas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1931. XII 31. beidzis: Aviācijas skolas Novērotāju lidotāju nodaļu,
                1931. XII 31. Aviācijas pulka novērotājs lidotājs,
                1931. XII 31. piešķirts: lidotāja novērotāja nosaukums,
                1933. XI 11. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1933. IX 01.,
                1934. VII 20. Izlidojis uz Daugavpils nometni, niris lidmašīna avārijā,
                1934. VII 25. apbedīts Džūkstes kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-6420.;
                                „Jaunākās Ziņas” #160/1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2138.

ŠVANKS Jēkabs Jāņa d., leitnants.
                * 1899. VII 06. Liezeres pag. + 1944. VIII 25.
                1919. V 30. Inženieru sapieru rotas brīvprātīgais,
                1919. VII 14. Kurzemes divīzijas Saimniecības pārvaldes karavīrs,
                1919. X 03. Latvijas kara skolas kadets,
                1919. X 20. ievainots un evakuēts,
                1919. XII 15. Rotas (I) kadets,
                1920. V 20. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1919. XII 01.,
                1920. V 20. Liepājas kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1920. VII 31. Armijas saimniecības pārvaldes Darba (II) rotas dzelzceļu komandas
                                priekšnieks,
                1921. IV 01. Armijas kara satiksmes pārvaldes Satiksmes daļas virsnieks,
                1921. IV 17. atvaļināts,
                1928. XI 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1110,
                1944. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (I) leitnants.,
                1944. IX apbedīts Rīgas garnizona kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-6422.;
                                „Liepājas kājnieku pulka gaitas”, Liepājā, 1926.;
                                „Tēvija” #207/1944.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4793.

ŠVANS Vladimirs Emīla d., leitnants.
                * 1916. I 07. Kostromā, Krievijā + 2004. IV 01. Sanfrancisko, ASV
                1936. vi 19. Beidzis Latvijas kultūrveicināšanas biedrības ģimnāziju,
                1936. x 13. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1937. IV 09. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1937. V 14. kaprālis,
                1937. IX 02. beidzis Kara skolas virsnieku vietnieku kursus,
                1937. XI 01. Kara skolas kadets,
                1937. XI 16. armijas virsnieka vietnieks,
                1938. VIII 27. kadets kaprālis,
                1939. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1939. IX 01.,
                1939. IX 01. Aviācijas pulka Eskadriļas (II) jaunākais virsnieks,
                1940. IV 17. Eskadriļas (V) jaunākais virsnieks,
                1940. IX 17. Beidzis Aviācijas skolas Novērotāju nodaļu,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                 1940. X 02. pārskaitīts:               Atsevišķā aviācijas eskadriļā,
                1942. Zemgales kārtības dienesta XVII bataljona leitnants,
                1942. IV 25. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. Nakts kauju XII grupas Eskadriļas (II) virsnieks,
                1944. X 03. apbalvots: Dzelzs Krusta II klasi,
                1944. X 04. apbalvots: Dzelzs Krusta I klasi,
                Latvijas aizsardzības spēku virsleitnants,
                Apblāvots: Aizsardzības ministra Goda zīmi,
                Apbalvots: Daugavas Vanagu nozīmi zeltā.
                Avots:       LVV1471-1-85-330, 5601-1-6424.;
                                „Latviešu Dzelzskrustnieki”, R., 2005.;
                                „Kadets” #18/1991., #30/2002., #32/2004.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2416.

ŠVARCBAHS Nikolajs, pulkvedis leitnants.
                Sk. Straume Nikolajs.

ŠVARCBERGS Paulis Teodors Paula d., kapteinis.
                * 1902. IV 16. Līvbērzes pag. + 1882. XI 22. Jelgavā
                1918. Beidzis Troņmantnieka Alekseja klasisko ģimnāziju Maskavā,
                1919. IV 16. Vidzemes II atsevišķā jātnieku eskadrona brīvprātīgais,
                1920. X 08. Kara skolas Jātnieku nodaļas  kadets,
                1921. XI m01. armijas kaprālis,
                1921. XII 01. kadets kaprālis,
                1922. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1921. IX 01.,
                1922. IX 01. Jātnieku pulka Sakaru komandas vada komandieris,
                1923. beidzis Sakaru virsnieku kursus,
                1924. II 04. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VII 09. Eskadrona (v)vada komandieris,
                1925. x 09. Remonta eskadrona vada komandieris,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1925. IX 01.,
                1926. XI 01. Eskadrona (I) komandiera palīgs,
                1927. IV 17. Remonta eskadrona komandiera palīgs,
                1928. IX 01. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1928. VIII 28. Eskadrona (IV) komandiera palīgs,
                1928. X 09. Instruktoru eskadrona komandiera palīgs,
                1928. apbalvots: Latvijas brīvības cīņas 10. gadu jubilejas medalu,
                1929. V 23. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1616,
                1929. XI 11. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1929. IX 01.,
                1930. XII 18. Sakaru komandas priekšnieks,
                1932. VI 08. beidzis Virsnieku elektrotehniķu kursus,
                1933. VIII 28. Atsevišķā eskadrona vada komandieris,
                1933. XI 01. Elektrotehniskā diviziona Instruktoru rotas vada komandieris,
                1934. II 08. Instruktoru (II) rotas vada komandieris,
                1934. XI 02. Sakaru baložu stacijas priekšnieks,
                1936. I 21. Latgales divīzijas štāba Radiostacijas priekšnieks,
                1936. XII 01. Latgales divīzijas štāba Sakaru rotas komandiera palīgs,
                1937. III 06. Štāba ieroču virsnieks,
                1938. I 16. atvaļināts,
                1941. Līvbērzes drošības dienesta priekšnieks,
                1943/1945. Grenadieru XIX divīzijas hauptšturmfīrers.
                Avots:       LVVA 1516-1-121-151.;
                                „Jātnieku pulka 10. gados”, R., 1929.;
                                „Nacionālā Zemgale”, #7/1941.
                                „Laiks” #7/1983.;
                                Ērika Priedīša arhīvs;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2172.

ŠVĒDE Fridrihs Roberts Jāņa d., virsleitnants.
                * 1903. V 18. Vecsalacas pag.; S. Marija dz. Radomiškis + 1943. IV 20. Frontē
                1922. VI m15. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1922. IX 30. Kara skolas Artilērijas nodaļas kadets,
                1923. IX 01. armijas kaprālis,
                1924. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1923. IX 01.,
                1924. IX 01. Vidzemes artilērijas pulka Baterijas (III) jaunākais virsnieks,
                1924. XII 01. Baterijas (IV) vada komandieris,
                1925. XII 29. Baterijas (I) vada komandieris,
                1927. XI 17. paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1927. IX 01.,
                1929. II 02. Baterijas (III) vada komandieris,
                1930. VII 02. Zemgales artilērijas pulka Baterijas (II) vada komandieris,
                1930. X 12. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1932. VI 21. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1933. IX 09. Jātnieku baterijas vecākais virsnieks,
                1936. V 09. Baterijas (VI) vecākais virsnieks,
                1937. IV 12. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1939. XI 09. aapbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #530,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                 1940. X 25. pārskaitīts:  Haubiču 624. pulka diviziona vecākais adjutants,
                1941. XII 12. Rīgas I kārtības dienesta bataljona rotas komandieris,
                1942. V 04. Kurzemes XVIII kārtības dienesta bataljona Rotas (III) komandieris,
                1943. paaugstināts hauptmanis pakāpē,
                1943. IV 20. Kritis Baltkrievijā, partizāņu uzbrukuma Budi-Haseviču posmā
                                vilcienam, kura Švēde atgriežas  no hospitaļā.
                Avots:       LVVA 5601-1-6431.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                „Tēvija” #100/1943.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 2904.

ŠVĒDE Jānis Fridrihs Augusta d., leitnants.
                * 1910. IX 03. Svētciema pag. + 1945. IV pazudis bez vēsts frontē
                1932. VI 16. Salacgrīvas pilsētas ģimnāziju,
                1932. IX 28. Daugavpils kājnieku pulka karavīrs,
                1933. III 27. beidzis Instruktoru rotas kursu, dižkareivis,
                1933. V 01., kaprālis,
                1933. VIII 27. atvaļināts,
                1936. X 01. Kara skolas kadets,
                1938. IX 01. beidzis un paaugstināts leitnants pakāpē izd. 1938. IX 01.,
                1938. IX 01. Aizputes kājnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1938. XII 01. Vada komandieris,
                1939. XI 24. Beidzis Sapieru virsnieku kursus,
                1939. XII 14. Kājnieku baterijas vada komandieris,
                1940. III 10. beidzis Kājnieku baterijas virsnieku kursus,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                 1940. X 25. pārskaitīts: Strēlnieku 285. pulka vada komandieris,
                1943/1945. Leģiona virsnieks.
                Avots:       LVVA 1471-1-89-323, 1498-1-131-541, 5601-16430.;
                                „Latviešu karavīrs otrā Pasaules karā”, Trimdā, 1970/1989.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3842.


 

 
Izmainas: 20.07.2023 Kontakti