Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SACK Ādolfs Kārļa d., virsleitnants.
                * 1897. IX 11. Rīgā
                1916. X 01. Timskas 460. Pulka brīvprātīgais,
                1916. beidzis Mācības komandu,
                1916. VIII Kijevas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII Sibīrijas 21 strēlnieku pulka virsnieks,
                1917. IV paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. IX kauja pie Siguldas ievainots un kritis gūsta,
                1919. V atbrīvots,
                1919. IX 10. Baltijas vācu zemessargu Hāna nodaļas brīvprātīgais,
                1920. V 21. Cēsu kājnieku pulka Rotas (XI) vada komandieris,
                1920. VI 28. Mīnumetēju rotas vada komandieris,
                1921. I 11. Mežu ekspluatācijas darba bataljona virsnieks,
                1921. IV 25. atvaļināts,
                1923. apbalvots: ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi.
                Avots:       LVVA 5601-1-5663.

SAKĀRNIS Oskars Kārlis Aleksandra d., mācītājs.
                * 1902. VI 01. Litenes pag.; S. Mērija dz. Jansons. + 1978.
                Beidzis Cesvaines valsts ģimnāziju,
                1930. V 20. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1930. beidzis Ev. lut. baznīcas teoloģijas institūtu,
                1930. XI 30. ordinēts,
                1930/1931. Jelgavas Nikolaja (Vienības) draudzes mācītāja adjunkts,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931/1936. Aizputes draudzes mācītājs,
                1935/1936. Apriķu draudzes vikārs,
                1936. XII 22. Kuldīgas XIV aizsargu pulka mācītājs,
                1936/1944. Kuldīgas Annas draudzes mācītājs,
                1936. VII 01. apstiprināts par Kuldīgas latviešu draudzes mācītāju,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. III 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka bataljona (I) mācītājs,
                1940/1944. Zvārdes draudzes mācītājs,
                1940/1944. Kuldīgas iecirkņa prāvests,
                Aizsargu mācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-221, 1640-1-526-119.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                 „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 28/1936.

SAKENFELDS Artūrs, rezerves kapitāns.
                *1895. VI 25. Šauļu apr.; S. Helma dz. Āžiņš  + 1990. X 21. Bostonā, ASV
                1914. Beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1915. Beidzis: Nikolajainženieru kara skolu,
                1915/1918. Krievijas armijas sapieris,
                1918. vācu gūstā,
                1919. Inženieru sapieru I bataljonā,
                1919/1921. VI 01. Armijas Tehniskās pārvaldes Inženieru nodaļas priekšnieks,
                1930. Beidzis: Latvijas Universitātes  inženieru zinātnes fakultāti,
                1931. Zemkopības ministrijas meliorācijas departamenta Tehniskās daļas vadītājs,
                1931. II 17. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1148.,
                1935. IV 01. Zemkopības ministrijas Valūtas komisijas loceklis,
                1935. Aizsargu aviācijas Eskadriļas [III] nodaļas priekšnieks,
                1937/1939. I 01.  Finansu ministrijas Tirdzniecības rūpniecības departamenta
                                direktors,
                1938. XI 16. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1154,
                1939. II 08.  A/S Dzirnavnieks valdes priekšsēdētājs, direktors rīkotājs,,
                1941/1944.  Dzirnavu pārvaldnieks Rīgā, meldera amata meistars,
                1944. Vācijā, IRO dienesta inženieris,
                1950. ASV, Būvfirma Chas T. Main, Inc. Inženieris,
                Apbalvots: Francijas Goda Ļeģiona ordeņa IV šķiru,
                Zemes bagātības pētīšanas komitejas priekšsēdētājs,
                Valsts Zemes bankas padomes priekšsēdētājs biedrs,
                A/S Degviela padomes loceklis,
                Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidija loceklis,
                Latvijas kredītbanka rūpniecības uzņēmumu vērtēšanas komisijas
                                priekšsēdētājs,
                Nacionālās krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Jaunsaimniecība Glūdas pagastā Zemgaļi,
                Dzīvo: Aspazijas b. 7-4,
                Korporācijas Fraternitas Rusticana filistrs.
                Avots:       LVVA 1640.-1-190-34.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #51/1939.;
                                „Laiks” #95/1990.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4313.

SAKENFELDS Eduards, policijas ierēdnis.
                Sk. Sils Eduards

SAKKELS Alberts Johans, kapteinis.
                1896. XII 30. Kuldīgā
                Beidzis Kuldīgas pilsētas skolu,
                1916. III 20. beidzis Telavas praporščiku skolu un paaugstināts
                                praporščiks pakāpē,
                1916. V 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. VII 08. piekomandēts mācības komandai,
                1916. VII 14. Sakaru mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XI 02. Sakaru mācības komandas priekšnieks,
                1917. III 10. Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 15. Pārvietots uz Tukuma strēlnieku pulku,
                1917. VII 20. Tukuma strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 07. Sakaru komandas jaunākais virsnieks,
                1917. X 08. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. V 19.,
                1917. XI 12. izgājis no pulkā,
                1928. VI 01. Robežapsardzības dienestā, grupas priekšnieks,
                1931. beidzis Robežsargu virsnieku kursus,
                1932. XI 17. apbalvots ar triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 2781,
                1935. IV 06. Robežsargu brigādes Jaunlatgales III bataljona Rotas (I)
                                komandieris,
                1936. beidzis Robežsargu virsnieku kursus,
                1936. VII 20. Robežsargu brigādes Atsevišķās XIV rotas komandieris,
                1936. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1931. XII 24.,
                1938. Ilūkstes V bataljona rotas komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķīru # 61,
                1940. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-5662.;
                                II Latviešu strēlnieku brigādes [pav. 3 236/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 137/1916.,
                                                # 192/1916.;
                                Latviešu strēlnieka rezerves pulka pavēles # 76/1917., # 217/1917.,
                                                # 321/1917., # 198/1916., # 322/1916.;
                                6.Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles # 202/1917., # 280/1917.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 4110.

SAKNE Vilhelms, sabiedrisks darbinieks.
               S. Sokolovskis Vilhelms

SAKSS Aleksandrs, priesteris.
                *1876. X 14. Mores pag.
                1898. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1898. VII 07. Aizputes draudzes psalmotājs un skolotājs,
                1907. VI 30. Kalsnavas draudzes priesteris,
                1933. t. p. amatā.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-39.

SALCEVIČS Jūlijs, ierēdnis.
                * 1871. IV 01.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latgaliešu frakcija.
                Poļu konsuls.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.

SALDAVS Andrejs, veterinārārsts.
                *1882. IX 28. Kokneses pag. + 18.12.1927.
                1903. beidzis lauksaimniecības skolu,
                1911. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1911. Jelgavas apriņķa veterinārārsts,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1918/1920. Jevpatorijas apriņķa zemstes veterinārārsts,
                1920/1922. veterinārārsts Madlienā,
                1922/1927. Kuldīgas apriņķa veterinārārsts.
                Latvijas veterinārārstu biedrības biedrs.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas“ # 294/1927.

SALGALS Jānis, amatnieks.
                * 1872. VI 25. Taurkalnes pag.
                Pumpju būvētājs,
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 214.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-508.

SALGALIS Jānis, zemnieks.
               *1887. I 23. Iecavas pag.
               1919. VI 28./1920. X 20. Latvijas armijā,
               1920/1940. Aizsargu organizācijā,
               1931. I 02. Bauskas XIII aizsargu pulka Iecavas nodaļas grupas komandieris,
               1935. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               Lauksaimnieks: Iecavas pagastā Bēros.
               Avots:       LVVA 1640-1-807-6.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.

SALIŅŠ Jūlijs Jēkaba d., mērnieks.
                * 1893. II 27. Lubānas pag. [arī Sala Saliņš]; S. Helena dz. Polonskis.
                               + 1986. II 18.Kanādā.
                1913. beidzis Mērnieku kursus,
                1913/1915. Volinijas guberņas Zemes ierīcības komitejas mērnieks,
                1915. IX 09. Rezerves 4. Kājnieku bataljona karavīrs,
                1916. beidzis Mācības komandas kursu,
                1916. VII 01. Dienvidrietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 18. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                11916. Rezerves kājnieku pulka virsnieks,
                1917. VIII 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 25. izgāja uz Rīgas latviešu strēlnieku pulku,
                1917. VIII 28. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. X 07. Maskēšanas komandas priekšnieks,
                1918. I 13. evakuēts uz hospitāļi
                1921. rezerves leitnants,
                1934/1939. Maltas pagasta vecākais,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Maltas pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1938. VIII 01. Maltas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1944. Vācijā, vēlāk Kanādā,
                Zvērināts mērnieks,
                Maltas pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                Maltas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Maltas savstarpējās apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Maltas pagasta Žubītes māju īpašnieks.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202., 2550-1-175-384.;
                                LVVA 1640-1-527-476.5192-1-938-84.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 240/1917.,
                                               # 258/1917.;
                               Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 285/1917.,
                                               # 328/1917., # 25/1918.
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Rēzeknes vēstnesis” 2008. III 08.

SALIŅŠ Kārlis, ierēdnis.
                *1891. II 04. Ropažu pag.; S. Anna dz. Sautiņš
                1918. XII 13. Rīgas apgabaltiesas kancelejas ierēdnis,
                1919. IX 09. Sekretāra palīgs,
                1920. I 02.. Sekretārs,
                1921. IV 01. Senāta Virssekretāra palīgs,
                1930. XI 13. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2453,
                1934. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 1303-2-64-132.;
                                „Latvis’ #3683/1934.

SALIŅŠ Kārlis Jāņa d., agronoms.
                    *1893. I 27. Madlienā; S. Anna dz. Andersons
                                        + 1968. II 17. Vašingtonā, ASV
                    1910. beidzis: Joganišķeles lauksaimniecības skolu,
                    1910/1915. Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības lopkopība instruktors,
                     1915/1919. Ierēdnis pašvaldības institūcijas,
                    1919/1924. Valsts kancelejas darbveža palīgs, darbvedis,
                    1924/1933. Lausaimnieks Alojas Nikšos,
                    1933. beidzis: Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti, agronoms,
                    1933. Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības pārvaldes lopkopības
                                        nodaļas dienestā,
                    1934. nodaļas vadītājs,
                    1935/1940. Lauksaimniecības kameras ģenerālsekretārs,
                    1935/1940. Latvijas Lauksaimnieks redaktors,
                    1937. V 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1920,
                    1940. Hipotēkas bankas valdes loceklis,
                    1940. Vācijā,
                    Akadēmiskās savienības Konkordija Zelmenis vecbiedrs,
                    Latvijas agronomu biedrības priekšsēdētājs,
                    Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrības valdes loceklis,
                    Alojas lauksaimniecības biedrības valde loceklis,
                    Alojas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                    Alojas piensaimniecības biedrības valdes loceklis,
                    Avots:        „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                        „Latviešu periodika”, sējums III, R., 1988.;
                                        „Jaunākās Ziņas’ #78/1935.;
                                        „Laiks” #18/1969.;
                                        „Londonas Avīze” #1197/1969.

SALIŅŠ Marija dz. Tomsons, ārste.
                * 1882. III 25. Ozolmuižas pag.
                1927. beigusi Latvijas Universitāti,
                1927. Rīgas pilsētas I slimnīcas volontieris,
                1928. Rīgas pilsētas un Ķemeru ārste,
                1929/1931. Zemītes rajona ārste,
                1931/1932. Mērdzenes rajona ārste,
                1932/1933. Cēsu pilsētā,
                1933/1935. Gulbenes pilsētā,
                1935/1938. Skrudalienas, Salienas rajona ārste,
                1938/1944. Rubenes, Dignājas, Dvietes rajona ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-50.

SALIŅŠ Mārtiņš Miķeļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1899. IV 20. Ropažu pag.; S. Lilija dz. Zeltiņš + 1942. III 05. Usoļlagā, Krievijā
                1919/1922. Rēzeknes kājnieku pulka seržants,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par centību”,
                1930. I 15. Rīgas V aizsargu pulka Ropažu pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1934. VIII 26. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                1942. VI Ropažu Tautas nama parka iestādīts piemiņas ozols,
                Ropažu pagasta padomes un valdes loceklis,
                Ropažu pagasta Caunenēs māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-333.;
                                „Tēvija” #127/1942.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #29/1943.;
                                „www.nekropole.lv”

SALIŅŠ Roberts, lauksaimnieks.
                *1877. I 14. Lubānas pag.; S. Zelma dz. Strads.
                1901/1940. Lubānas pagasta „Rupsalas” māju īpašnieks,
                1911/1937. Lubānas lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
                1937/1939. Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrības dibinātājs un
                                priekšsēdētāja vietnieks,
                Lubānas II meliorācijas sabiedrības priekšnieks,
                Lubānas I lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                Lubānas brīvprātīgu ugunsdzēsēju biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Lubānas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis un kasieris,
                Lubānas I piensaimnieku sabiedrībā,
                Lubānas patērētāju biedrībā „Vienībā’.
                Avots:       LVVA 1690-1-367., 1690-1-325-51.

SALKOVSKIS Fridrihs, mācītājs.
                * 1868. VII 06, Rīgā; S. Anna dz. Blumentāls. + 1935. II 06. Rīgā.
                1888. beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1889/1900. beidzis Tērbatas Universitāti, kand. theol.,
                Oloneckas skolas skolotājs,
                1911/1919. Pēterpils Nikolaja kavalērijas skolas skolotājs,
                1920. ordinēts,
                1920/1922. Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvis Maskavā,
                1935. Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikārs.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 8/1935.

SALLAKS Aleksandrs, ierēdnis.
                *1885. II 17. Izborskā, krievijā
                1915. beidzis: Tērbatas Universitāti,
                1915. Izborskas pilsētas skolā,
                1916/1917. Ziemeļu armijas galvenā inženiera pārvaldes ierēdnis,
                1918. skolotājs Ļišinas ģimnāziju Rīgā,
                1920. II 01./1934.  Izglītības ministrijas Izglītības pārvaldes krievu skolu
                                nodaļas biedrs,
                1934. IX 01. pensionēts,
                1940. Virbu pagasta krievu pamatskolas pārzinis,
                Avots:       LVVA 1632-2-336.;
                                www.russkije.lv

SALMIŅŠ Ādolfs Jānis Indriķa d., virsleitnants.
               * 1889. XII 14. Budberģu pag.
               1911. XII 01. Kaukāza I dzelzceļa bataljona karavīrs,
               1912/1914. Aizkaukāza dzelzceļa mašīnists,
               1914. VIII 01. Kaukāza I dzelzceļa bataljona karavīrs,
               1915. X 12. Goru kara skolas junkurs,
               1915. XI 01. jaunākais apakšvirsnieks,
               1916. I 15. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. II 01. Rezerves 200. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1916. VII 01. Rotas komandieris,
               1916. X 01. Usmas 410. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1917. V 01. Sakaru komandas priekšnieks,
               1917. III 28. paaugstināts podporučiks pakāpē,
               1917. VI 01. Izlīku komandas priekšnieks,
               1917. VII 28. paaugstināts poručiks pakāpē,
               1917. XII 20. Ukrainas Gertmaņa Sagaidatča pulka virsnieks,
               1918. I 01. Ukrainas Jelisavelgradas kājnieku pulka virsnieks,
               1918. IV 01. Omskas organizācijā pret lieliniekiem,
               1918. VI 01. Sibīrijas II stepes pulka virsnieks,
               1918. VI 28. Miasas kalna rūpnīcas strādnieku pulka virsnieks,
               1918. VII 01. Rotas komandieris,
               1918. VIII 21. ievainots pie Katrīnas pils,
               1918. IX 12. Sibīrijas valdības pulka štābs kapitāns,
               1920. III 23. Imantas pulka kapitāns,
               1920. X 11. Vidzemes Latgales gūstekņu nometnes Darba
                              rotas komandieris, virsleitnants,
               1921. V 11. Robežsargu II pulka tieslietu darbvedis,
               1922. VII 30. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1922. X 21. atvaļināts,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara pimiņas zīmi,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1928. XII 05. Iecelts par Dzelzceļa aizsargu bataljona
                              Rīgas (I) rotas komandieri,
               1932. XI 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1938. XI 17. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru #180,
               1940. V 01. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
               1940. IX 14. arestēts, Dzīvo Malnavas 18, Rīgā,
               Apbalvots: Latvijas Aizsardzības biedrības bronzas medaļu.
               Avots:       LVVA   1640-1-198-9., 5601-1-5682.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks’, R., 1934.;
                              „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #262/1928.;
                              „Valdības Vēstnesis” #104/1940.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis” #1/1944.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #7319.

SALMIŅŠ Jānis, ārsts leitnants.
                * 1893. V 11. Savienas pag.
                1919/1920. Kurzemes artilērijas pulka jaunākais ārsts,
                1920. II 25. apstiprināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1920. II 06.
                1920. V 25. atvaļināts,
                1923. XI 23. beidzis Freiburgas un Latvijas Universitāti,
                1923/1924. Latvijas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1924/1962. Ļaudonas rajona ārsts,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. I 31. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (V) ārsts,
                1962. notiesāts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-51, 1640-1-524-195.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 7188.

SALMIŅŠ Kārlis Reinholds Jāņa d., pašvaldības darbinieks.
                * 1887. IV 05. Savienas pag.; S. Erna dz. Kulikovsis
                1904. Telegrāfa skolas audzēknis,
                1906. Krustpils stacijas telegrāfists,
                1924. Krustpils pilsētas domnieks, pilsētas galvas biedrs,
                1928. XI 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1228,
                1928. bijis: Dzelzceļu tehniskās direkcijas,
                1929/1939. Krustpils pilsētas galva,
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi #1894,
                1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3683,
                1935. bijis: Dzelzceļu tehniskās direkcijas vecākais telegrāfists,
                                Krustpils pilsētas galva,
                1939/1940. Krustpils pilsētas vecākais,
                A/S Aiviekste valdes loceklis,
                1941. VI 14. deportēts, dz. Krustpilī Cēsu 28.
                Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas #123/1934.;
                                „Tēvija” #4/1942.

SALNA Marta, ārste
                Sk. Puže Marta.

SALNĀRS Osvalds Jāņa d., pulkvedis leitnants.
               Sk. Jansons Osvalds.

SALTUPS Hermanis Hugo Eduarda d., ārsts.
                * 1901. V 16. Rīgā + 1968. I 27. Rīgā
                1918/1919. Studentu rotas karavīrs,
                1928. beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1944. Sarkankalna slimnīcas ārsts,
                1941. dzīvo Duntes 12-22,
                Akadēmiskas biedrības Atauga vecbiedrs,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-52.

SALZEMNIEKS Veronika, ārste
                Sk. Švembergs Veronika

SAMIŅŠ Jāzeps Antona d., sabiedrisks darbinieks.
               *1886. IX 22.
               Beidzis: Irkutskas kara skolu,
               1904/1915. Krievu Japānu karā,
               1918. X 28. Latgles partizāņu Afanasjeva nodaļā,
               1919. Zemessargu II šķiras priekšnieks,
               1919. VIII 16./1921. I 4. Latgales apgabala aizsargu instruktors,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1925. II 01. Rēzeknes apriņķa aizsargu instruktors,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #462,
               1928.  Rēzeknes XVII aizsargu pulka komandiera palīgs.
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1930. VIII 07. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
               1931. apbalvots: Latvijas aizsardz’bas biedrības bronzas medaļu.
               1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #81,
               1940. pensionēts,
               1941. VI 14. deportēts,
               Avots:       „Latvijas iekšejās drošības nostiprināšanas vēsture“, R., 1925.;
                              „Jaunākās Ziņas“ #201/1935.;
                              „Valdības Vēstnesis‘ #15/1925., #293/1938.;
                              „Daugavas Vēstnesis“ #11/1940.

SAMUŠEVS Antons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1878. Zvirgzdenes pag. + 1941. VIII 10. Krievijā
                1895. beidzis Ludzas apriņķa skolu,
                1908/1915. Pildas pagasta Breidagu māju īpašnieks,
                1914. Nirzas lopkopības pārraudzības biedrības dibinātājs,
                1915/1918. bēgļu gaitās,
                1918/1920. Pusgraudnieks Jēkabpils apriņķī,
                1920/1923. Pildas pagasta Breidagu māju īpašnieks,
                1920. ierīko lauksaimniecības mašīnu koplietošanas punktu „Ozols”,
                1923/1940. Nirzas pagasta Leščenču māju īpašnieks,
                1927. Nirzas meliorācijas sabiedrības „Nerza” dibinātājs,
                1927. Nirzas lopkopības pārraudzības biedrības „Rabaļa” dibinātājs un
                               valdes loceklis,
                1928. Raipoles piensaimnieku sabiedrības „Tauta” dibinātājs,
                1928/1940. Nirzas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3994,
                1938/1940. A/S „Šīfers” valdes loceklis,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-53.;
                               LVA 1987-1-19540.;
                               „www.nekropole.lv”

SAMUŠS Antonija, cand. phil.
                *1905. X 30. Zvirgzdenes pag. + 1937. X 23. Rīgā.
                Beigusi Runtortas pamatskolu,
                1922/1926. beigusi Ludzas ģimnāziju,
                1926/1936. beigusi Latvijas Universitātes filoloģija nodaļu, cand. phil.,
                1936/1937. Jaunlatgales ģimnāzijas skolotāja.
                Studenšu vienības „Dzimtene“ vecbiedre.
                Apbedīta Ludzas kapsētā.
                Avots:       „Students“ # 3/1937.

SAMUŠS Juliāns, katoļu prāvests.
               *1899. III 01. Zvirgzdienes pag. + 1980. III 27. Izvaltā.
               Beidzis: Ludzas pilsētas skolu,
               Beidzis: Rīgas garīgo semināru,
               1922. XII 17. Iesvētīts par priesteri,
               1927. Brunavas rom. kat. draudzes priesteris, Grendzes un Eglaines prāvests,
               1933/1939. Ilūkstes dekāns,
               1933. XII 01. Ilūkstes XII aizsargu pulka mācītājs,
               1936. VII 01. Latvijas Aerokluba Ilūkstes nodaļas revīzijas komisijas loceklis,
               1936. VIII 01. Ilūkstes valsts ģimnāzijas ticības mācības skolotājs,
               1936. dzīvo Brīvības 2, Ilūkstē,
               1948. Gudenieku draudzes dekāns,
               1949. piešķierts  monsinjora titulu,
               1963/1980.  Krāslavas draudzes dekāns,
               Apbedīts: Krāslavas pilsētas kapos.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-65.;
                              „Spārnotā Latvija” #25/1936.;
                              „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #10/1936.;
                              www.ludzasbilio.lv

SANDERS Gedemins Jāņa d.,virsleitnants.
                * 1891. VIII 11. Pēterburgā.
                Beidzis Pēterpils Viedemaņu ģimnāziju,
                Beidzis Bavārijas karalisko zemkopības akadēmiju,
                1911. X 01. Dzelzceļnieku I pulka brīvprātīgais,
                1912. I 07. jefreitors,
                1912. IV 14. beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1912. VIII 12. Izturējis pārbaudījumus uz rezerves praporščiks pakāpi
                               pie Ustj Ižorskas inženieru nometnes,
                1912. XII 16. Paaugstināts rezerves praporščiks pakāpē,
                1913. I 15. Dzelzceļa I pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1913. VI 20. atvaļināts,
                1914. VII 31. Dzelzceļu VII bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1914. IX 02. Stacijas komandanta palīgs,
                1914. IX 09. Bobrusino stacijas komandants,
                1914. IX 20. Ļubatševas stacijas komandants,
                1914. IX 26. Borivkas stacijas komandants,
                1914. XII 10. Tarnova stacijas komandants,
                1915. I 13. Tarnovas darbnīcu priekšnieks,
                1915. IX 15. Rotas (IV) komandiera v.i.,
                1915. IX 30. paaugstināts popdporučiks pakāpē izd. 1915. VIII 01.,
                1915. X 15. Sakaru komandas priekšnieks,
                1916. IV 14. Rotas (IV) komandieris,
                1916. VIII 04. Bataljona adjutants,
                1916. VIII 18. Rotas (IV) komandieris,
                1917. II 08. Tukuma latviešu strēlnieku pulka rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. II 09. – IV 26. piekomandēts pie latviešu strēlnieku II brigādes, inženieru
                               un spridzinātāju vielu noliktavas pārzinis,
                1917. V 05. Saslimis evakuēts uz Pēterpilī,
                1917. VI 02. piekomandēts Ģenerālštāba Elektrotehniskām bataljonam,
                1917. VII 28. Paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. XII 01.,
                1918. IV 01. atvaļināts,
                1919. XI 28. Latgales papildu bataljona Rotas (XVI) komandieris,
                1919. XII 15. Rotas (VII) komandieris,
                1920. I 01. Bauskas kājnieku pulka Rotas (V) komandieris,
                1920. XI 22. Zemgales inženieru rotas Sapieru (II) vada komandieris,
                1920. XII 03. atvaļināts,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots ar Borodinas kaujas piemiņu medaļu,
                Apbalvots ar Romanova cilts 300.gadu jubilejas medaļu.
                Avots:       LVVA 5601-1-7222.;
                               Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēle # 40/1917.

SANDERS Jānis Ata d., Dr. theol. mācītājs.
                * 1858. I 09. Cēres pag.; S. Elizabete dz. Valdovskis. + 1951.
                Beidzis Cēres pamatskolu,
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1879/1883. beidzis Tērbatas Universitātes teoloģijas fakultāti,
                1884. II 17. ordinēts,
                1884/1885. Krimuldas draudzes mācītāja adjunkts,
                1885/1918. Gvardes pulka pie Pēterpils latviešu Jēzus draudzes mācītājs,
                1885/1917. Tērbatas Universitātes teoloģijas fakultātes profesors,
                1895. apbalvots ar amata zelta Krustu,
                1896/1900. izdevis mēnešrakstu „Baznīcas Vēstnesis“,
                1896/1918. Pēterpils kara apgabala mācītājs,
                1918/1920. Pēterpils Jēzus latviešu draudzes mācītājs,
                1920/1935. Jēzus draudzes Rīgā mācītājs,
                1921. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes privātdocents,
                1926. ieguvis Dr. theol. grādu,
                1935. II 01. atbrīvots Rīgas Jēzus draudzes mācītāja amatā, Dzirnavu 118.,
                1935. VI 07. pensionēts,
                Apbalvots ar Sv. Annas II un III šķiras ordeņi,
                Apbalvots ar sv. Staņislava III šķiras ordeņi.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-189.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R. 1935.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 6/1934., # 9/1935.;
                                „Students“ # 7/1938.

SANDERS Visvaldis Jāņa d., Dr. theol., Dr. phil., mācītājs.
                * 1885. XI 15. Pēterburgā; T. mācītājs, S. Elfrīda dz. Strazdiņš.
                                + 1979. VIII 01. Otavā, Kanādā
                Beidzis Pēterburgas VIII ģimnāziju,
                1904/1908. Beidzis Tērbatas Universitāti, kand. theol.,
                1908/1910. Minhenes Universitāte ieguva Dr. phil.,
                1911. II 13. ordinēts,
                1911/1941. Liepājas Sv. Annas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1919/1920. Zemgales divīzijas mācītājs,
                1920/1940. Liepājas garnizona mācītājs,
                1923/1925. Saeimas I deputāts, no Kristīgo nacionālo savienības,
                1928/1931. Saeimas III deputāts, no Kristīgo apvienības,
                1931/1934. Saeimas IV deputāts, no Kristīgo nacionālo savienības,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā, no Kristīgo darba bloka,
                1933. IV 08. Liepājas XV aizsargu pulka un Dzelzceļu aizsargu mācītājs,
                1936/1940. Grobiņas iecirkņa prāvests,
                1936. VIII 18. Augstākās izglītības veicināšanas biedrības
                                Komercinstitūta direktors,
                1939. III 20. Apbalvots, Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1944. Vācijā,
                Korporācijas Fraternitas Mercuria goda filistrs,
                Asītes pagasta Dinsdurbes māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-191, 1640-1-526-383.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                                „Valdības Vēstnesis” #186/1936.

SANGOVIČS Donats, ārsts.
                * 1906. VII 02. Sakstagala pag.
                1933. IX 23. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1937. Makašānu rajona ārsts,
                1937/1940. Daugavpils apriņķa slimnīcas ārsts,
                1940/1944. Preiļu rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-53.

SANGOVIČŠ Kārlis Ādama d., skolotājs.
                * 1903 V 03. Sakstagala pag.
                Beidzis Rēzeknes valsts vidusskolu,
                Beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības nodaļu,
                1925/1926. Latgales divīzijas štāba rakstvedis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1939. Jaunjelgavas komercskolas skolotājs,
                1939/1940. Ludzas ģimnāzijas direktors,
                1941. VI 14. deportēts,
                Sakstagala izglītības biedrības priekšnieks,
                Latgales Tautas universitātes Ludzas nodaļas valdes priekšsēdētājs,
                Latvijas skolotāju biedrības Ludzas nodaļas vice priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-87.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SĀNS Kārlis Arnolds Kārļa d., tiesnesis.
                *1901. III 03. Rozēnu pag.; M. Alma
                1919/1920. Latvijas brīvības cīņās,
                1922. beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1922/1923. Latvijas Universitāte tautsaimniecības fakultātē,
                1923/1928. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1928/1934. Rīgas apgabaltiesas miertiesnesis,
                1934/1940. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1934/1935. dz. Tērbatas 4-18.,
                1941. deportēts.
                Avots:       LVVA 2942-1-13725.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”., R., 1999.

SĀNS Oskars Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.
                *1908. VI 09. Rozēnu pag. +1992. XI 19… Ormond Beach, ASV
                1930/1931. Auto Tanku pulka virsnieka vietnieks,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 01. Valmieras VIII aizsargu pulka Rozēnu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 191,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Rozēnu pagasta vecākais,
                Rozēnu pagasta Plauču māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-467, 1640-1-798-302.;
                               “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SAPIETS Fricis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1892. X 17. Ērberģes pag. + 1935. I 04. Rīgā [Sapet Sapiet]
                Beidzis Jaunjelgavas pilsētas skolu,
                1915. beidzis Pleskavas mērnieku skolu,
                1915. X 03. Rezerves 176. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. XII 26. Čugujievas kara skolas junkurs,
                1916. V 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 01. Rezerves 40. kājnieku pulka virsnieks,
                1916. VIII 29. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 31. skaitīt [Sapiets II],
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. II 12. izgāja no pulka,
                1917. II 16. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. III 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. I 01.,
                1917. IV 25. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 20. Rotas (III) komandiera v.i.,
                1917. IX 01. Uguns metēju komandas priekšnieks,
                1917. IX 30. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. kaujas pie |Ikšķiles, Jugla un Ropažiem,
                1917. XII 26. apbalvots ar sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. XII 26. Evakuēts uz Pleskavas Sarkanā Krusta lazareti,
                1918. V 14. atvaļināts,
                1918. V 17. mērnieks Vologdā,
                1919. I 30. Vologdas guberņas instruktoru karavīrs,        
                1919. VI 02. Armijas (I) divīzijas (XI) Brigādes (I) štāba izlūku priekšnieks,
                1919. VII 19. Kājnieku 91. pulka izlūku priekšnieks,
                1919. IX 23. – X 01. pārskrējis pie Borķiem, Latvijas Gūstekņu nometne Bolderājā,
                1919. X 06. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IV) virsnieks,
                1920. I 15. Rotas (IV) komandiera v.i.,
                1920. III 21. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1920. IV 22. atvaļināts,
                1920/1926. Zemkopības ministrijas Zemkopības departaments Mērniecības
                               daļas mērnieks.
                1935. I 07. apbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                Latvijas mērnieku biedrības biedrs.
                Avots:       KVKVA 3460-1-68.;
                               LVVA 5601-1-5702.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle #249/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #47/1917.;
                               Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #49/1917., #72/1917.,
                                               #116/1917., #234/1917.;
                               „Mērniecības un Kultūrtehniskas Vēstnesis” # 1-3/1935.
                                V. Eichenbauma arhīvs #637.

SĀPIETIS Jānis, veterinārārsts.
                * 1904. IX 01. Tukumā
                1926/1927. Latvijas armijas seržants,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. X 05. Liepājas XV aizsargu pulka Jātnieku diviziona
                                Eskadrona (II) veterinārārsts,
                1939. III 22. Jātnieku diviziona veterinārārsts,
                1939. Vaiņodes rajona veterinārārsts,
                Avots:       LVVA 1640-1-526-420.

SAPRAŠA Irēne, ārste.
                * 1897. XI 13. Mazsalacas pag. + 1970. I 13. Rīgā
                1929/1931. Latvijas Universitātes ķirurģiskās klīnikas volontieris,
                1931. beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1932. Talsu apriņķa slimnīcas asistente,
                1932/ Valkas apriņķa slimnīcas asistente,
                1932/1935. Latvijas Universitātes ķirurģiskās klīnikas subasistente,
                1935/1940. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ķirurģe,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IV poliklīnikas ārste.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-54.

SAPRAŠA Konstantīns Jāņa d., veterinārārsts.
                * 1894. V 08. Skaņkalnes pag. + 1956. IX 09. Minnēapolē, ASV
                1917. II 17. korporācijas latvija dibinātājs,
                1919. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1919. Igaunijas divīzijas (II) veterināras lazaretes karavīrs,
                1919. XII 30. Latvijas armija veterināras pārvaldes karavīrs,
                1920. Latgales divīzijas jaunākais veterinārārsts, virsnieka vietnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1937. III 12. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (I) veterinārārsts,
                1937. VII 29. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (II) veterinārārsts,
                Zemkopības ministrijas Veterināras pārvaldes Siguldas rajona veterinārārsts,
                Siguldas pilsētas veterinārārsts,
                Siguldas pilsētas namīpašnieku biedrības priekšnieks,
                Namīpašnieks Lakstīgalas ielā #4, Siguldā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-324.

SARKANBĀRDIS Ernests, mācītājs.
                * 1908. I 18. Cirgaļu pag. + 1973.VII 22. Anglijā
                1932. beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1932. X 30. ordinēts par Piltenes prāvesta iecirkņa vikāru,
                1933/1940. Rubenes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 10. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (IV) mācītājs,
                1943/1944. Carnikavas, Pēterupes un Skultes draudžu
                               mācītāja adjunktu.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-477, 1640-1-523-472.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R. 1943.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas Ziņas” # 45/1943.

SARKANBĀRDIS Jānis, Saeimas deputāts.
               *1881. II 27. Pabažu pag. + 1932. VIII 14. Pabažu pag.
               1897. Beidzis: Rīgas Pētera Pavīla pilsētas skolu,
               1897/1932. Lauksaimnieks Pabažu pagastā Eipuros,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #418,
               1931. II 17. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1131,
               1931/1932. Saeimas IV loceklis,
               1932. VIII 18. apbedīts: Stenderu kapos Bīriņos,
               Latviešu zemnieku savienības biedrs,
               Rīgas apriņķa valdes loceklis,
               Rīgas apriņķa pašvaldības savienības priekšsēdētājs.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas’ #181/1932.

SARKANBĀRDIS Jānis, arhitekts.
                Sk. Sarma Jānis.

SARKANS Darja dz. Skačkova, ārste.
                * 1890.
                1925. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Vidsmuižas pag., Rēzeknes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SARKANS Dāvids, tiesnesis.
                *1858. XI 07. Aderkašu pag.
                Beidzis: Bērzu muižas pareizticīgo draudzes skolu,
                1874/1877. beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
                1877/1877. Cēsu apriņķa skolu valdē, mācījies vācu un francū valodu,
                1878/1886. Mēdzulas Gravas skolā,
                1886. ieguva pilsētas draudzes skolā skolotāja tiesībās,
                1886/1889.. Rīgas valsts pilsētas draudzes [Fromma] skolā,
                1889/1993. Ilūkstes apriņķa zemnieku virstiesas priekšsēdētājs,
                1893/1905. Tukuma apriņķa zemnieku virstiesas priekšsēdētājs,
                1905/1907. Jelgavas cietumā,
                1907. attaisnots,
                1908/1915. Zinovjevas muižas pārvaldnieks,
                1915/1918. Baltijas vagonu fabrika kantorists, evakuācijā,
                1918/1919. Kooperatīva darbvedis,
                1919/1921. Volgas ūdensvada valdē,
                1922. Tiešo nodokļu departamentā,
                1922. Rīgas apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
                1927. IX 06. Pensionēts,
                1929. XI 13. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #868.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-344. ;
                                „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.

SARKANS Marta, ārste.
                Sk. Paeglītis, Sarkans Marta

SARMA Ādolfs, ārsts.
                * 1902. XI 27. Dzelzavas pag.
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1936. Pasienas rajona ārsts,
                1936/1939. Ludzas apriņķa slimnīcas vadītājs,
                1938. Viestura 3, Ludzā,
                1939/1941. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1941/1944. Subates ārsts, dzīvo Miera 54-1, Subatē.
                Avots:       LVVVA P-1023-2-17-54.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SARMA Andrejs, būvinženieris.
                * 1906. VIII 16. Misas pag.
                1939. I 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SARMA Bernhards, būvinženieris.
                * 1910. VII 21. Lietuvā.
                1940. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SARMA Jānis Manfreds, arhitekts.
                * 1909. VI 13. Aumeiseru pag. [agrāk Sarkanbārdis]        
                1938. XII 17. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SĀRS Georgs, arhitekts.
                * 1896. IV 24.            
                1929. II 02. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SĀRS Lūcija Andreja m., farmaceita palīdze.
                Sk. Vējiņš Lūcija.

SASS Haralds, būvinženieris.
                * 1897. VIII 16.
                1923. VI 04. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SAŠE Justs Helmuts Gastons Eižena d., virsleitnants.
                * 1889. III 30. Rīgā; [Sase] S. Antonija dz. Ottosons.
                Beidzis ģimnāziju Rīgā,
                1915. XI 11. Rezerves 63. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. VI 15. beidzis Mācības komandu,
                1916. VII 28. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. XII 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XII 17. Latviešu strēlnieku rezerves pulka rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. II 02. Papildu 92. rotas jaunākais virsnieks,
                1917. II 07. izgāja no pulka,
                1917. II 12. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) komandieris,
                1917. VIII 21. kauja pie Šmīzeņu krogā,
                1917. IX 17-28. kaujas,
                1917. IX 29.kontuzēts un evakuēts uz hospitālī,
                1917. X 14. stādīts apbalvošanai Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. X 07. Rotas (VI) komandieris,
                1917. X 17. paaugstināts poručiks pakāpē,
                1917. XI 19. apbalvots Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiru # 986520.,
                1917. XI 23. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XII 27. atgriezies pulka,
                1918. II 23. atvaļināts,
                1918. II 28. – III 28. Vācu gūsta Rīgā,
                1918. IV 14. Virsnieku korpusā Kijevā,
                1918. VIII 13. Gomeļas apsardzības nodaļas Rajona priekšnieks,
                1919. I 28. Līvena virsnieku rotas Liepājā virsnieks,
                1919. II 23. ievainots evakuēts uz Vāciju,
                1919. IX 28. Bartas’a nodaļas saimniecības rotas virsnieks,
                1919. IV 01. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VII) virsnieks,
                1920. IV 25. vada komandieris,
                1921. III 03. Rotas (II) vada komandieris,
                1921. IV 21. Mīnu metēju komandas priekšnaika v.i.,
                1922. V 08. Rotas (I) vada komandieris,
                1922. VI 06. Rotas (III) vada komandieris,
                1923. III 20. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                               LVVA 5601-1-5713.;
                               Ziemeļfrontes pavēle # 1133/1916.;
                               XII armijas pavēles # 1113/1916., # 166/1917.;
                               Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle # 160/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #9/1917., #42/1917.;
                               Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #51/1917., #7/1918.;
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 5603.;
                               ‘www.nekropole.lv’

SAUJIŅŠ Jānis, skolotājs. * 1878. V 05. Mēdzulas pag. + 1934. X 19. Cēsīs
                1894. Beidzis: Vecpiebalgas draudzes skolu,
                1894/1897. beidzis: Valkas skolotāju semināru,
                1897/1901. Liezeres draudzes skolas skolotājs,
                1901/1905. Cesvaines draudzes skolas skolotājs,
                1905/1917. trimdā,
                1914/1917. Grenobles valsts licējas skolotājs,
                1916. beidzis: Grenobles Universitāti,
                1917/1918. Zemstes skolas pārzinis, Andrejevkā, Krimā,
                1918/1920. Balaklavas ģimnāzijas skolotājs, Krimā,
                1920. Cesvaines valsts vidusskolas skolotājs,
                1921/1925. Cesvaines valsts vidusskolas direktors,
                1925/1934. Cēsu valsts vidusskolas Bērzainē direktors,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #471,
                1934. Rēzeknes valsts ģimnāzijas direktors.
                1934. X 25. apbedīts: Ļaudonas kapos.
                Avots:       „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.
                                „Jaunākās Ziņas#238/1934.

SAUKUMS Persijs Jāzeps, tiesnesis.
               *1888.; S. Veronika Azbiņš
               1905. Beidzis: Bauskas pilsētas skolu,
               1905. Jelgavas Bauskas apriņķa I iecirkņa izmeklēšanas tiesneša rakstvedis,
               1910/1921. Jelgavas apgabaltiesā prokuratūrā,      
               1918. XII 14. Jelgavas apgabaltiesas sekretārs,
               1921. VIII 01. Sevišķu uzdevumu ierēdnis Maskavas sūtniecībā,
               1921.  XII 08.Izmeklēšanas iecirkņa tiesnesis Talsos,
               1923. V 15. Daugavpils apgabaltiesas sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis,
               1928. XII 28./1940. bijis: Rīgas apgabaltiesas svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis.
               Avots:       „Valdības Vēstnesis” #226/1921., #10/1922., #103/1923., #295/1928.;
                              „Jaunākās Ziņas” #3/1929., #121/1930., #261/1935.

SAULE Eduards, ārsts.
                * 1897. III 04. Apē [agrāk Rozenbergs] + 1981. I 31. Berlingenā, ASV
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1935/1940. Lauku ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārsts,
                1941. dzīvo Brīvības 2-8,
                1967. pensionēts, bija ārsts Venecuēlā.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-57.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts", R., 1938.

SAULGOZIS Eduards, veterinārārsts.
               *1906. XI 29. Birzgales pag.; S. Emīlija dz. Jekobsons
                              + 1995. IV 28. Chowchillā, kalifornijā, ASV
               Beidzis: Latvijas Universitāti,
               1934. IV 15./1935. VI 01. Jātnieku pulkā,
               193. IX 01. Ilūkstes rajona veterinārārsts,
               1936/1940. Aizsargu organizācijā,
               1936. II 12. Ilūkstes XII aizsargu pulka Jātnieku eskadrona veterinārārsts.
               1938. X 15. Lielvārdes rajona veterinārārsts.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-55.;
                              „Latvijas Veterinārārstu Žurnāls” #4/1938.;
                              „Laiks’ #37/1995.

SAULĪTIS Andžs Pētera d., rakstnieks, sabiedrisks darbinieks.
                * 1868. VI 24. Ērgļu pag.; S. Eda dz. Apsītis
                Beidzis Ērgļu draudzes skolu,
                1896/1905. Ērgļu pagasta Kaķaraga māju rentnieks,
                1903/1905. būvuzņēmējs amatnieks,
                1905/1940. Ērgļu pagasta Jaun Kalvēnu māju īpašnieks,
                1934/1940. Ērgļu pagasta vecākais,
                1938. XII 22. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru,
                1939/1940. A/S „Centrālais sēklu eksports” pilnvarnieks,
                1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                Rakstnieks ar pseidonīmu Kalvēnu saulītis,
                Ērgļu labdarības biedrības bijušais kārtībnieks,
                Ērgļu lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Ērgļu savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Ērgļu krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Bijis Ērgļu pagasta padomes loceklis, tiesas priekšsēdētājs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1940.;
                               „Brīvā Zeme” # 67/1940.;
                               „Jaunākās Ziņas” 3 291/1938.

SAULĪTIS Jānis, lauksaimnieks.
                *1897. VI 27. Lubānas pag.; S. Minna.
                1915/1918. Bauskas latviešu strēlnieku pulkā,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1922/1940. Lubānas pagasta „Sauliešu“ māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā,
                Lubānas piensaimnieku sabiedrībā „Pamats“,
                Lubānas savstarpējā apdrošināšanas biedrībā.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-59.

SAULĪTIS Jānis Kārļa d., praporščiks.
                * 1897. XII 09. Kusas pag.; S. Anna dz. Apinis.
                1914. VII 10. Beidzis Cēsu Auseja reālskolu,
                1916. V 25. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1916. XII 27. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1917. V 11. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. XI 25. piekomandēts pulka štābam,
                1918. II 22. atvaļināts,
                1919. V 17. – V 23. Stukmaņu I apsardzības rotas karavīrs,
                1919. VI 15. Valmieras kājnieku pulka Papildu (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1919. II 28. pārdēvēts par leitnantu, praporščiks,
                1919. VII 11. Austrumu frontes rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 08. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 12. Siguldas kājnieku pulks pārdēvēts par Rīgas kājnieku pulku,
                1919. IX 08. Rotas (IX) vada komandieris,
                1919. XI 10. – 1920. III 05. ievainots un evakuēts,
                1920. IV 04. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 10.,
                1920. VI 10. Rotas (X) vada komandieris,
                1921. IV 01. Rotas (III) vada komandieris,
                1921. XI 27. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1141,
                1922. IX 27. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. X 14. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1926. V 15. Stopiņu nometnes komandants,
                1928. II 21. Rotas (III) vada komandieris,
                1928. XI 12. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. V 29. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 3 1434,
                1930. VIII 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1931. X 22. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1933. III 31. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1923. IX 14.,
                1934. III 30. atvaļināts,
                1944. II – VI robežsargu Ii pulka rotas komandieris,
                1944. VIII 27. apcietināts.
                Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Jaunsaimnieks Ozolnieku pagastā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5721.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 293/1917.;
                               „Valmieras kājnieku pulka”, R., 1929.;
                               „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2147.

SAULĪTIS Jānis Arvīds Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                *1903. II 18. Cesvaines pag.
                1919/1920. Latvijas armijas kaprālis,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. Madonas IX aizsargu pulka Cesvaines aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1931. IV 29. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1931. Cesvaines aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1937. stādīts apbalvošanai: Triju Zvaigžņu ordeņi.
                Avots:       LVVA 1640-1-797.

SAULĪTIS Jānis, mācītājs.
                * 1912. X 05. Bēnes pag. + 1947. VII 10. Krievijā.
                Beidzis Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāti,
                1938. X 23. ordinēts par Piltenes prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. X 17. apstiprināts par Talsu draudzes mācītāju,
                1939/1946. Talsu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. IV 20. Talsu I aizsargu pulka Štāba rotas mācītājs,
                1939/1940. Talsu valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1946. apcietināts.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-128.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 45/1939.

SAULĪTIS Jūlijs Augusts, ierēdnis.
                *1878. VIII 07. Ādažu pag. [arī Saulīte]  S. Ella dz. Dikmanis
                                + 1959. IV 11. Adelaidē, Austrālijā
                Beidzis: Vietalvas ministr ijas skolu,
                1896. Beidzis: Rīgas Katrīnas II skolu,
                1896/1899. Studējis: Pēterpils tehnisko artilērijas skolā,
                1919. VII 13. Tieslietu ministrijas kancelejas ierēdnis,
                1919. XI 24. Departamenta II nodaļas vadītājs,
                1922. III 31. /1944. Nodaļas I vispārējas vadītājs,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru  #971,
                1950. Austrālijā,
                Adelaides latviešu biedrības biedrs,
                Adelaides latviešu luterāņu draudzes padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-65.-346.
                                „Austrālijas Latvietis” #484/1959.

SAULĪTIS Kārlis, skolotājs.
                *1862. II 23. + 1942. VI 18. Siguldā
                1881. Beidzis: Valkas skolotāju semināru,
                1881/1886. Allažu draudzes skolā,
                1886. Siguldas pamatskolā, skolotājs, pārzinis.
                1929. XI 13. apbalvots: Trīs  Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2049,
                1929. t. p. amatā,
                1942. VI 16. apbedīts: Siguldas kapos,
                Siguldas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis.
                AVOTS:      LVVA 1303-2-27-42.;
                                „Tēvija” #139/1942.

SAULĪTIS Kārlis Pētera d., administratīvais kapteinis leitnants.
                *1892. V 22. Mārcienas pag.; S. I Marta dz. Leimans, II Olga dz. Ozols
                Beidzis: Jēkabmiesta pilsētas skolu,
                1911. X 01. Malojaroslavļas kājnieku pulka brīvprātīgais,
                1912. V 15. jefreitors,
                1912. XI 27. beidzis: Mācības komandu,
                1912. XII 22. jaunākais apakšvirsnieks,
                1913. VI 16. vecākais apakšvirsnieks,
                1913. X 01. atvaļināts,
                1917. III 16. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Rotas [VI] vada
                                komandieris,
                1917. VIII 20. ievainots pie Ikšķiles, vācu gūstā,
                1918. VI 07. Sarkanā Armijā
                1919. X 24. atstājis vienību,
                1919. XII 01. Augškurzemes rajona komandantūrā, brīvprātīgais,
                                jaunākais rakstvedis,
                1919. XII 17. seržants,
                1920. I 01. vecākais rakstvedis,
                1920. I 16 Vidzemes Zemgales rajona komandantūras sevišķu
                                uzdevumu virsnieks,
                1920. II 16. Suntažu iecirkņa komandantūrā,
                1920. II 20. izturējis pārbaudījumu uz kara laika ierēdni,
                1920. VI 01. paaugstināts kara laika ierēdni,
                1920. XI 22. Armijas štāba Ētapu un rajonu komandantūras Tieslietu
                                darbvedis,
                1921. II 02. Armijas saimniecības pārvaldes Rezerves noliktavas sevišķu
                                uzdevumu ierēdnis,
                1921. III 18. Kara saimniecības pārvaldes Rēzeknes noliktavā,
                1922. III 20. Kara ministrijas Mantu noliktavas amunīcijas un zirgu lietu
                                nodaļas priekšnieka palīgs,
                1922. III 31. apstiprināts VI šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. VI 01.
                1922. VI 15. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1922. VI 01.
                1924. VI 01. Intendantūras galvenās mantu noliktavas grāmatvedis,
                1926. VI 21. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1926. VI 01.
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931. VI 11. beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1931. IX 15. Amunicijas un zirgu daļas priekšnieka palīgs,
                1932. XI 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1923. VI 01.,
                1934. X 01. Mantu darbnīcu Darbnīcas Nr.1 noliktavas pārzinis,
                1936. XI 17. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāpē
                                izd. 1927. VI 01.,
                1938. IX 20. Materiālu noliktavas priekšnieks,
                1939. IX 11. Kara ministrijas Mantu darbnīcas pārdētas par
                                Armijas 11.darbnīcam,
                1939. IX 26. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #1162,
                1940. X 18. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-5722.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2818.

SAULĪTE Mārtiņš, skolotājs.
                *1866. IV 02. Allažu pag. [arī Saulītis] + 1937. VI 16. Rīgā
                1884. Beidzis: Allažu draudzes skolu,
                1884/1888. Beidzis; Baltijas skolotāju semināru,
                1888/1892. Siguldas pagasta akolā,
                1892/1896. Bīriņu pagasta skolas pārzinis,
                1896/1917. Krimuldas draudzes skolas pārzinis un ērģelnieks,
                1917/1920. Krimuldas pamatskolā,
                1920/1934. VIII 01.. Rīgas pilsētas XXV pamatskolā, Cēsu ielā 8.,
                1929. XI 13. apbalvots: Trīs  Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2048,
                1934. pensionēts,
                1937. VI 19. apbedīts Meža kapos Rīgā.,
                Pavīla baznīcas padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-27-40.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Jaunākās Ziņas’ 3134/1937.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #7/1937.


SAULĪTIS Mārtiņš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. II 24. Zantes pag.
                1921/1923. Daugavgrīvas artilērijas vecākais rakstvedis,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1926/1940. Tukuma aizsargu pulka Zantes nodaļas priekšnieks,
                1930. XI 18. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs goda zīmi,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Zantes pagasta valdes un padomes loceklis,
                Zantes krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Zantes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Zantes biškopības biedrības „Pumpurs“ valdes loceklis,
                Zantes pareizu medību un šaušanas biedrības valdes loceklis,
                Zantes piensaimnieku sabiedrības grāmatvedis,
                Zantes pagasta „Mežmuižnieku“ māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

SAULĪTIS Pēteris Pētera d., sabiedriskais darbinieks.
                *1903. I 22. Mārupes pag.
                1919. Latvijas armijas brīvprātīgais,
                1919. beidzis vidusskolu,
                1934/1941. Rīgas pilsētas krājkases ierēdnis,
                1939. bij. Rīgas pilsētas krājkases darbvedis, dz. M. Ķēniņu 12/14-4.,
                1941/1942. Komunālas bankas komisāriskais pilnvarnieks,
                1942. Rīgas pilsētas krājkases direktors,
                Bijis Latvijas bankas vecākais grāmatvedis.
                Avots:       LVVA 1615-4-6630-42.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 202/1942.

 SAULĪTIS  Viktors Mārtiņa d., administratīvais kapteinis.
                *1894. III 27. Bīriņu pag.+ 1945. III 12. Cirbovā, Vācijā.
                Beidzis: Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                1919. VI 10. Brīvprātīgais Kavalērijas III eskadrona vecākais
                                medicīnas feldšeris,
                1919. VIII 01. Armijas sanitāras pārvaldes darbvedis,
                1919. VIII 20. zaurjad ārsts, jaunāka ārsta v.i.,
                1920. IV 20. apstiprināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1920. III 01.,
                1924. XI 22. paaugstināts ārsts kapteinis pakāpē izd. 1924. III 01.,
                1926. XI 16. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #69,
                1933. V 19. Apgādes pārvaldes Sanitāras daļas darbvedis,
                1934. X 11. Beidzis: Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1936. XI 19. Kara sanitāras inspekcijas medicīnas darbvedis,
                1937. V 01. Vispārējas nodaļas priekšnieks,
                1937. V 27. Pārdēvēts par administratīvo kapteini,
                1937. V 27. paaugstināts administratīva pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1937. V 27.,
                1939. VII 12. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #279,
                1941. II 11. atvaļināts,
                1941/1944. Saimniecības ģenerāldirekcijas Rūpniecības departamenta
                                Administratīvas daļas vadītājs,
                1944. Latvijas saimniecības kameras ģenerālsekretārs.
                Avots:       LVVA  1469-1-27-295, 5601-1-5725.
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #636.

SAULĪTS Voldemārs, būvinženieris.
                * 1893. VIII 18. Aucē.
                1928. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

SAULKALNS Kārlis Edmunds Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. X 22. Lielauces pag. + 1942. XII 02. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1925/1926. Aizputes kājnieku pulka seržants,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. I 15. Rīgas V aizsargu pulka Birzgales pagata aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1931/1940. Birzgales nacionālās jaunatnes biedrības valdes priekšsēdētājs,
                1934. VIII 26. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1938/1940. Birzgales lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939/1940. A/S Latvijas centrālā sēklu eksports pilnvarnieks,
                1940. Latvijas lauksaimniecības kameras loceklis,
                1941. VI 14. deportēts,
                Birzgales pasta telefona nodaļas pārzinis,
                Birzgales Vecmuižas meliorācijas sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
                Brīvības pieminekļa Birzgales komitejas priekšsēdētājs,
                Birzgales piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Lindes krājaizdevu sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Birzgales pagasta valdes loceklis,
                Birzgales pagasta Ciršu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-354.;
                                „es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Brīvā Zemē” #70/1939.;
                                „Sēta un Druvā” #30/1938.;
                                „www.nekropole.lv”

SAULRIETS Arvīds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1903. XI 07. Plāteres pag.
                1924/1925. Smagās artilērijas diviziona kaprālis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. I 30. Rīgas V aizsargu pulka Plāteres pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                Valsts mežsargu Plāteres arodbiedrības valdes loceklis,
                Plāteres pagasta Vērmeles māju īpašnieks.
                Avots:      LVVA 1640-1-522-340.

SAUTIŅŠ Kārlis Jāņa d., mācītājs.
                * 1904. IV 12. Jaunraunas pag.; S. Nellija dz. Palejs. + 1985. I 20. Denverā, ASV
                1925/1928. beidzis Teoloģijas institūtu,
                1928. XII 23. Ordinēts par Valmieras prāvesta iecirkņa vikāru,
                               Rūjienas Ziemeļu draudzē,
                1929. III 06. Bērzaunes draudzes mācītājs,
                1929/1944. Bērzaunes un Vestienas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. III 25. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (II) mācītājs,
                1931. bij. Madonas 9. Aizsargu pulkā II bataljona mācītājs,
                1935. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Bērzaunes pagasta Revīzijas komisijas loceklis.              
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-343, 1640-1-524-184.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

SAVELIS Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. XII 08. Tukumā
                1919/1921. Kalpaka bataljonā un Armijas virspavēlnieka štāba seržants,
                1928. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Tukuma aizsargu pulka ķīmiskā dienesta vadītājs,
                Tukuma viesīgās biedrības priekšnieka palīgs,
                Tukuma slimo kases valdes loceklis,
                Tukuma namsaimnieku biedrības valdes loceklis,
                Tukuma skolas bijušo audzēkņu biedrības valdes  loceklis,
                Tukuma Vecmoku aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

SAVICKIS Jānis Friča d., mācītājs.
                * 1877. VI 06. Saldū; S. Elza dz. Dreiblats. + 1947.
                1924/1927. Sakaslejas ev. lut. draudzes kopējs,
                1924/1928. Apriķu ev. lut. draudzes kopējs,
                1928/1931. Gramzdas ev. lut. draudzes kopējs,
                1932. IV 03. ordinēts,
                1931. Gramzdas un Virgas draudzes mācītājs,
                1933/1938. Lipaiķu ev. lut. draudzes palīgmācītājs.
                Avots:       LVVA 1370-1-1696-369,;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1943.

SAVICKIS Konstantīns, ierēdnis.
                *1869. + 1943. IX 14. Liepājā
                1943. Pensionēts Latvijas bankas ierēdnis.
                Apbedīts Vecajos katoļu kapos Liepājā.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 217/194.

SAVICKIS Miķelis Friča d., kapteinis.
                * 1881. IX 18. Saldus pag.
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1910. X 01. Artilērijas XXX brigādes Baterijas (II) brīvprātīgais,
                1911. III 27. bombardieris,
                1911. IV 03. beidzis Mācības komandu,
                1911. VI 30. jaunākais feierverkeris,
                1911. VII 25. Izturējis pārbaudījumus uz rezerves praporščiks pakāpi
                               pie Armijas IV korpusa artilērijas priekšnieka štāba,
                1911. VIII 10. atvaļināts,
                1911. X 07. paaugstināts rezerves vieglas artilērijas praporščiks pakāpē,
                1912. V 01. – VI 11. Artilērijas XXVI brigādes baterijas (I) virsnieks,
                1914. VII 18. Ģeorgījevkas artilērijas noliktavas jaunākais virsnieks,
                1914. VIII 20. Mortīras XX vieglas artilērijas pulka jaunākais virsnieks,
                1914. XII 24. Vieglās artilērija XXXV parka jaunākais virsnieks,
                1915. IV 21. Vieglas artilērijas 76. parka jaunākais virsnieks,
                1915. III 04. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                1915. VII 29. Parka komandiera v.i.,
                1917. piekomandēts Kurzemes latviešu strēlnieku pulkām,
                1917. XI 04. apbalvots ar šķēpiem un banti pie sv. Staņislava
                               ordeņa III šķiras,
                1917. XII 27. Parka komandiera v.i.,
                1917. XII 27. Vieglas artilērijas 76. Parka komandieris,
                1918. III atvaļināts,
                1918/1919. Kamenec Podoļskas guberņā,
                1919. X 09. Armijas artilērijas rezerves virs štatā,
                1919. XI 02. Jaunformējamas VIII baterijas vecākais virsnieks,
                1920. III 14. Zemgales artilērijas pulka Diviziona (II) Baterijas (I)
                               vecākais virsnieks,
                1920. III 21. Diviziona (XII) Baterijas (I) jaunākais virsnieks,
                1920. IV 04. vecākais virsnieks,
                1920. VI 29. Diviziona (XI) Baterijas (II) vecākais virsnieks,
                1920. VIII 06. Diviziona (XI) Baterijas (II) pārdēvēta par Zemgales
                               artilērijas pulka Bateriju (II),
                1921. III 03. Pulka saimniecības priekšnieka v.i.,
                1921. III 03. paaugstināts virsleitnants pakāpe izd. 1920. VII 02.,
                1922. II 09. Pulka saimniecības priekšnieks,
                1923. XI 30. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. VII 17. Baterijas (V) komandieris,
                1924. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. VII 02.,
                1928. III 02. Pulka munīcijas pārzinis,
                1928. VI 30. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-5736.;
                               „Latviešu strēlnieks”, lpp.2652.;
                               „V. Eichenbauma arhīvs” # 7194.

SAVICKIS Pāvils, priesteris.
                *1900. X 28.
                1939. bijis Jaunslobodas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

SBEREGAJEVS Georgs, priesteris.
                *1876. VII 31.
                1939. bij. Ilūkstes Dievmātes Piedzimšanas draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

SČENSNOVIČS Grigorijs, virspriesteris.
                * 1869. I 04.
                1893. VI 12. beidzis Vitebskas garīgo semināru,
                1893/1894. skolotājs Sirotinas draudzes skolā,
                1894. III 05. iesvētīts par Hotinas draudzes priesteri,
                1904. III 02. iecelts par otro priesteri Rēzeknes katedrālē,
                1907. VII 01. iecelts par Rēzeknes apriņķa draudzes skolu pārzini,
                1919. V 11. iecelts par Rēzeknes katedrāles priesteri,
                1931. XII 02. Rēzeknes iecirkņa prāvests,
                1936.XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa V šķīru # 4035,
                1939. bij. Rēzeknes Dievmātes Piedzimšanas draudzes virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-2678-76.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs“, R., 1939.

SĒCENS Verners, mācītājs.
                * 1909. II 18. [Seezen]
                1933. VIII 27. ordinēts,
                1934. V 20. apstiprināts par Popes Rindas draudzes mācītāju,
                1934/1939. Papes Rindas ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Svētdienas Rīts” # 26/1934.

SEDDINGS Ādolfs, ārsts.
                * 1856. IX 17. Kuldīgas apr.
                1884. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1884/1886. Skrundas ārsts,
                1886/1940. Aizputes ārsts,
                1940/1945. Kalvenes rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-58.

SEDLENIEKS Gusts, skolotājs.
                1894. I 14.
                1912. beidzis Limbažu pilsētas skolu,
                1915. pedagoģiskos kursus pie Cēsu pilsētas skolās,
                1915/1940. Salacas pagasta “Korģenes” pamatskolas pārzinis,
                1938. IX 22. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai
                                ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-37.

SEDLENIEKS Jānis, skolotājs.
                *1877. IV 24.
                1895. Beidzis: Cēsu pilsētas skolu,
                1895/1896. Mores pagasta skolā,
                1896. ieguva skolotāja tiesībām pie Cēsu pilsētas skolās,
                1896/1899. Liepas pagasta skolā,
                1899/1900. Limbažu pagasta kolā,
                1900/1918. Unguru pgasta skolā,
                1918/1920. Brantu pagasta skolā,
                1920/1922. Cēsu pagasta pamatskolā,
                1922. I 01. /1940. Lenču pamatskolas pārzinis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3111,
                1941/1944. Lenču pamatskolas pārzinis,
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Cēsu Vēstis” 14/1941.

SEDLENIEKS Pēteris Tēņa d., skolotājs.
                *1877. VI 11. Mazsalacas pag.; S. Irma dz. Blankveins + 1940. XI 11. Mazsalacā
                1898. beidzis: paidagogisko klasi pie Vietalvas ministrijas skolas,
                1898/1899. Rūjienas Ternejas Pendigas skolā,
                1899/1901. Viļķenu pagasta skolā,
                1901/1907. Valtenbergu Līcīšu skolā,
                1907/1921. Alojas Stakenbergu skolā,
                1921/1934. Mazsalacas pilsētas pamatskolas pārzinis,
                1934. IX 17./1938. skolas pārziņa palīgs,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3110.
                1938. pensionēts,
                Mazsalacas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Mazsalacas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Mazsalacas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Apbedīts: Mazsalcas kapos.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Rūjienas Vēstnesis” #364/1938.

SEDLIŅŠ Edgars Mārtiņa d., rūpnieks.
                * 1898. IV 21. Ēdoles pag.
                1920/1922. Galvenās artilērijas noliktavas seržants,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923/1925. Tukuma XI aizsargu pulka Irlavas nodaļas aizsargs,
                1927/1931. Ventspils II aizsargu pulka Ēdoles pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1936/1940. Ventspils II aizsargu pulka Jūras (V) rotas komandieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 150,
                Rūpnieks Sakā.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-151.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SEDLIŅŠ Fricis, ierēdnis.
                * 1894. VIII 13. Rīgā; S. Emīlija dz. Podnieks.
                1910/1915. A/S “Phoenix” rēķinvedis,
                1915/1917. A/S “Phoenix” Maskavā,
                1917/1919. Viskrievijas zemstes savienībā,
                1919/1920. Troickas pulkā,
                1920/1921. Jaickas divīzijā,
                1923. II 22. Rīgas IV iecirkņa nodokļu inspekcijas kancelejas ierēdnis,
                1923. IV 23. rēķinvedis,
                1926. IX 25. darbvedis,
                1927. II 01. Nodokļu departamenta darbvedis,
                1927. VI 10. Rīgas III nodokļu iecirkņa inspekcijas darbvedis,
                1936. II 27. Daugavpils apriņķa Krāslavas iecirkņa nodokļu inspektora palīgs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 49.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-107.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SEDOLS Miķelis Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. XII 25. Dunikas pag. + 1942. VIII 28. Vjatlagā, Krievijā
                1933/1934. Liepājas kājnieku pulka dižkareivis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. bijis Dunikas pagasta kancelejas ierēdnis,
                                dzimtsarakstu nodaļas pārzinis,
                1938/1940. Rucavas virsmežniecības rakstvedis,
                1939. III 20. apbalvots, Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. II 10. Liepājas XV aizsargu pulka Rucavas pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Rucavas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Rucavas pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-362.;
                                „Kurzemes Vārds” #106/1938.;
                                „www.nekropole.lv”

SEGALS Dāvids, ārsts.
                * 1902.
                1929. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Nautrēnu pag., Ludzas apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SEGALS Hackelis Izraēļa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. XII 12. Aknīstē
                1913/1915. Rovinskas 166. kājnieku pulka karavīrs,
                1914. apbalvots ar sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1914. apbalvots ar sv. Jura ordeņa IV šķiras medaļu,
                1915/1918. Vācu gūstā,
                1921/1940. Manufaktūras un modes preču veikala īpašnieks brīvības 53, Rīgā,
                1929/1935. Brīvības pieminekļa komitejas Rīgas pilsētas IV iecirkņa loceklis,
                1933. XI 16. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 2990,
                Latvijas motociklistu biedrības biedrs,
                Sporta biedrības „Makkabi” biedrs,
                Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas padomes loceklis,
                Biedrības „Malbiš Arumin” goda loceklis,
                Avots:       LVVA 3281-1-27-52.

SEGLENIEKS Emīlija, ārste.
                Sk. Balodis Emīlija.

SEGLENIEKS Jānis Jāņa d., kapteinis.
                * 1894. IV 02. Grazdonas pag.; S. Emīlija dz. Lorencs, ārste. + 1936. IX 05. Ogrē.
                1913. Beidzis Rīgas pilsētas III skolu,
                1914. IX 01. Rezerves 50. bataljona brīvprātīgais,
                1914. X 15. jefreitors,
                1914. XI 12. Sibīrijas 26. strēlnieku pulka strēlnieks,
                1915. I 31. ievainots,
                1915. II 05. evakuēts,
                1915. apbalvots ar sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 290508,
                1915. VI 08. kontuzēts un evakuēts,
                1915. VIII 05. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. III 05. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona vada komandiera palīgs,
                1916. X 28. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1917. III 01.,
                1917. IV 01. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. V 10. beidzis Gāzu kursus,
                1918. II 25. atvaļināts,
                1918. III 05. – 10. Vācu gūsta,
                1918. V 18. – VII 18. Petrogradas pārtikas komisijas rakstvedis,
                1918. XII 27. Grodņas guberņā,
                1919. I 04. Raņķu pagastā,
                1919. III 09. Liepājas jaunformējamo spēku virsnieks,
                1919. III 25. Latviešu I atsevišķās nodaļas virsnieks,
                1919. VIII 08. ievainots Līvānos,
                1919. XI 30. Rīgas pilsētas komandantūras virsnieks,
                1919. XII 01. Apsardzības bataljona Sargu (II) rotas vada komandieris,
                1920. III 20. Invalīdu (III) darba rotas vada komandieris,
                1920. III 02. Apsardzības bataljona Sargu (I) rotas vada komandieris,
                1920. VI 19. Ventspils kājnieku pulka Saimniecības rotas jaunākais virsnieks,
                1920.  VIII 18. Robežapsardzības III rajona IV distances priekšnieka palīgs,
                1920. IX 11. Darba komandas priekšnieka v.i.,
                1920. IX 24. Sakaru komandas priekšnieks,
                1920. XI 16. Latvijas strēlnieku pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1922. IV 20. Rīgas kājnieku pulka Rotas (III) vada komandieris,
                1922. V 14. Rotas (I) vada komandieris,
                1922. XI 08. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1533,
                1923. X 01. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. IX 07. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1925. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. III 06.,
                1926. X 13. Pulka ieroču pārzinis,
                1928. II 09. beidzis Ieroču pārziņu kursus,
                1928. XI 17. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. V 23. apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1431,
                1930. XI 02. Rotas (III) vada komandieris,
                1931. III 01. Rotas (IV) vada komandieris,
                1933. XI 11. Rotas (V) vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1924. III 06.,
                1934. II 08. Rotas komandiera palīgs,
                1934. VII 17. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (II) komandieris,
                1934. VII 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1924. III 06.,
                1934. X 05. beidzis Rotas komandieru kursus,
                1935. X 25. Cēsu kājnieku pulka Rotas (I) komandieris,
                1935. X 29. Rotas (IV) komandieris,
                1936. I 28. Apgādes pārvaldes Intendantūras daļas Pārtikas nodaļas
                               vecākais grāmatvedis,
                1936. VII 28. atvaļināts,
                1936. IX 10. apbedīts brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1469-1-26-91, 5601-1-5742.;
                               Ziemeļfrontes pav. # 205/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #112/1917., #365/1917.;
                               „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1935.;
                               „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               „Lāčplēsis” # 4/1936.;
                               „Latvijas Kareivis” #203/1936., #205/1936., #206/1936.;
                               „Jaunākās Ziņas”#203/1936.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #634.

SEGLENIEKS Voldemārs, ierēdnis.
                * 1898. IX 20. Mārcienas pag.
                Beidzis Petrogradas I skolotāju savienības komercskolu,
                Beidzis Latvijas Universitāti, kand. rer. merc.,
                1917/1920. Līnu monopola Pēterpils nodaļas inspektors,
                1920/1921. Latvijas armijā,
                1922. VII 24. Netiešo nodokļu departamenta kancelejas ierēdnis,
                1922. XII 01. III šķīra grāmatvedis,
                1925. IV 01. Jaunākais sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamenta Līnu monopola nodaļas ierēdnis,
                1927. IV 11. I šķiras grāmatvedis,
                1928. XI 10. vecākais ierēdnis,
                1931. VI 29. virs grāmatvedis,
                1936. VI 13. Finansu ministrijas kaņepāju monopola uzņēmuma
                                grāmatvedības nodaļas vadītājs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 69.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-186.

SEGLIŅŠ Artūrs, sabiedrisks darbinieks.
               *1900. II 10. Rīgā
               1920. VIII 16./1921. I 10. Jelgavas kājnieku pulka karavīrs,
               1930. Auto tanku pulka virsnieka vietnieks,
               1936. VIII 15. Dzelzceļu aizsargu pulka Karoga vada komandieris,
               Latvijas Universitāte Mehānikas fakultātes students,
               Dzelzceļu virsvaldes darbvedis; dz’vo Kuģu 11-22, Rīgā.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-142.

SEGLIŅŠ Jānis, farmācijas kandidāts.
                * 1890. I 21. Rīgā.
                1938. V 24. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

SEGLIŅŠ Kārlis, ārsts.
                * 1904. IX 18. + 1982.
                1926/1933. Rīgas pilsētas IV pamatskolas skolotājs,
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934. Tērvetes sanatorijas ārsts,
                1934/1941. Biķernieku sanatorijas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārsts,
                1941. dzīvo Aizsargu 5-71,
                1982. bija Medicīnas zinātņu kandidāts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-59.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SEGRESTS Etienne Marce Žaņa d.l, skolotājs.
               *1878. III 28.Kastijonā,  Francijā; S. Klemensa dz. Gēnot + 1973. XII 06. Nīcā
               1898/1899. Kara dienestā,
               1903. Beidzis: Parīzes Sobronnas Universitāti,
               1904/1905. Ļublinas ģimnāzijas skolotājs,
               1905/1914. Lomonosova ģimnāzijas skolotājs,
               1914. Nikolaja ģimnāzijas skolotājas,
               1914/1918. Francijas armijas kapteinis,
               1920/1926. Franču institūtā,
               1920/1939. Latvijas Universitātē,
               1924. III 27. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1672,
               1926. Franču liceja kurators Rīgā, docents,
               1927. X 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #280,
               1930. X 09. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #529  ,
               Biedrības Alianse Francaise Latvijas sekcijas prezidents,
               Latviešu un franču tuvunāšanas biedrības vice priekšsēdētājs,
               Ārzemju prese pārstāvju biedrības priekšsēdētājs,
               Latvijas PEN kluba biedrs,
               Latviešu un beļģu biedrības biedrs,
               Apbalvots: Francijas Goda Leģiona ordeņa IV šķiru,
               Francijas Kara Krustu,
               Francijas Tautas izglītības ministrijas krustu
               Apbalvots: Verdenas medaļu.
               Avots:       LVVA 1632-2-345.
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                              V. Eichenbauma arhīvs.

SEILIS Jāzeps, virsleitnants.
                * 1896. Makašānu pag.
                1916. VI 01. Omskas 19. Strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. III 01. Oranienbaumas virsnieku skolas klausītājs,
                1917. VI 01. Rezerves I ložmetēju pulka rotas komandieris,
                1917. VII 09. Omskas 96. Kājnieku pulka Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1918. IV 27. atvaļināts,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. II 19. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Kultūras nozares vadītājs,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Rēzeknes apriņķa II iecirkņa inspektors,
                Rēzeknes latviešu biedrības Tautas Nams valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-487.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SEJA Jānis, skolotājs.
                *1873. IX 24.
                1892. Irlavas skolotāju semināra ieguva tautskolotāja tiesības,
                1892/1894. Lestenes pagasta skolā,
                1894/1897. Džūkstes pagasta skolā,
                1897/1913. Lipstas pagasta skolā,
                1913/1917. Talsu baznīcas skolā,
                1917/1920. Zabolotjes latviešu kolonijas skolā,
                1920. Valdgales pamatskolā,
                1929. XI 13. apbalvots: Trīs  Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2050,
                1929. t.p. amatā.
                Avots:       LVVA 1303-2-27-45.

SĒJA Marija dz. Grīnbergs, ārste.
                * 1900. III 31. Cēsīs.; V. tautsaimnieks. + 1990. VIII 03. ASV
                1927/1936. Aleksandra augstumu slimnīcas ārste,
                1928. beigusi Latvijas Universitāti, ādas un veneriskās slimībās,
                1930/1932. Rīgas Centrālās slimo kases ārste,
                1931/1940. Mājkalpotāju slimo kases ārste,
                1931/1940. Jūrnieku slimo kases ārste,
                1931/1934. Latvijas skolotāju slimo kases ārste,
                1931/1940. Valsts darbinieku slimo kases ārste,
                1931/1940. Lauku darbinieku slimo kases ārste,
                1932/1940. Kooperatīvu un sabiedrisko iestāžu darbinieku slimo kases ārste,
                1939/1940. Rīgas grāmatrūpniecības slimo kases ārste,
                1940/1944. Centrālā rajona I poliklīnikas ārste,
                1941. dzīvo brīvības 12-3.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-60.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SEKSTE Pēteris Andreja d., kapitāns.
                * 1893. III 24. Bērzaunes pag. + 1980. XI 15. Sietlā, ASV
                1915. beidzis Pleskavas garīgo semināru,
                1915/1918. Krievijas armijā,
                1919. VI 22. Ventspils kājnieku pulka rotas (IX) komandieris,
                1920. V 22. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1920. I 12.,
                1920. VIII 20. Instruktoru rotas komandieris,
                1921. X 04. Atvaļināts,
                1919/1921. Latvijas armijā, kapitāns,
                1929/1937. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. Jur.
                1933. Rīgas apgabaltiesas miertiesnesis,
                1937. Rīgas apgabaltiesas loceklis,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VI 01. Rīgas V aizsargu pulkā,
                1949. ASV
                Korporācijas Tervetia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-321.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2041.

SEKUNDA Zālamans, būvinženieris.
                * 1908. IV 28. Daugavpilī.
                1936. IX 11. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots: V. Eichenbauma arhīvs.

SEĻEHOVA Valentīne, ārste.
                Sk. Blosfelds Valentīne.

SEĻIONOVS Jēkabs Lariona d.,virsleitnants.
                * 1890. X 01. Jēkabpilī + 1960. V 10. Daugavpilī. [Silionovs Jakovs] + 1960. V 10.
                1914. VII 18. Daugavgrīvas cietokšņa zemessargu (II) darba
                               bataljona Rotas (XXIV) karavīrs,
                1915. III 01. nodaļas komandieris,
                1915. III 12. beidzis Mācības komandu,
                1915. III 12. kaujas pie Mēmeles,
                1915. III 15. kaujas pie Kretingas,
                1915. III 15. jefreitors,
                1915. III 25. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. III 28. Ģenerāļa Potapova nodaļas instruktors,
                1915. IV 21. kaujas pie Jelgavas,
                1915. VII 01. kaujas pie Skrundas,
                1915. VIII 03. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krusta IV šķiru,
                1915. VIII 05. Daugavgrīvas cietokšņa zemessargu (II) darba bataljona
                               Rotas (XXIV) vada komandieris,
                1915. X 18. – 26. kaujas pie Kalnciema,
                1915. X 26. ievainots,
                1915. X 26. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krusta III šķiru,
                1915. XI 26. vecākais apakšvirsnieks,
                1915. XI 11. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona instruktors,
                1916. III 08. kaujas pie Ķekavas,
                1916. III 08. ievainots,
                1916. III 13. feldfēbelis,
                1916. XII 23. Ložmetēju komandas instruktors,
                1916. XII 23. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krusta II šķiru,
                1917. I 12. ievainots un evakuēts,
                1917. I 12.apbalvots ar Sv. Jura ordeņa krusta I šķiru,
                1917. VIII 08. paaugstināts praporščiks pakāpē izd. no 1917. VIII 08.,
                1917. VIII 08. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19. kaujas pie Ikšķies,
                1917. VIII 28. kaujas pie Nitaures,
                1917. XI 02. arestēts novietots pie Bauskas latviešu strēlnieku pulka,
                1917. XI 12. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XII 06. atstājis pulku,
                1919. III 23. Jēkabpils darba rotas sarkanarmietis,
                1919. V 19. atstājis vienību,
                1919. VII 05. Ziemeļlatvijas partizāņu pulka Strēlnieku rotas jaunākais virsnieks,
                1919. IX 01. Cēsu kājnieku pulka Rotas (XI) vada komandieris,
                1919. X 08. ievainots un evakuēts,
                1919. XII 06. Partizāņu I pulka virsnieks,
                1919. XII 29. Daugavpils kājnieku pulka Velosipēdistu rotas komandieris,
                1920. IX 28. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 11.,
                1920. XI 01. atvaļināts,
                1920. X 01. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 40,
                1929/1940. Ilūkstes XII aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                Kurcuma pagasta Upenieku māju īpašnieks,
                Apbedīts Grīvas kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-5748.;
                               Latviešu strēlnieku II brigāsdes pavēle # 172/1917.;
                               Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #230/1917., #324/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #321/1917.
                               „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                               „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1935.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2781.

SĒLIS Ludvigs, flotes leitnants.
                * 1883. IX 07. Rīgā
                1919/1940. Firmas „Ludvigs Sēlis”, zivju un to pārstrādājumu
                                eksportieris īpašnieks,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IX 05. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (I) stūrmanis,
                Rezerves flotes leitnants,
                Namīpašnieks, Balasta dambī #38-3, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-346.;
                                „valdības Vēstnesis” 313/1936, #29/1937.

SELUNSKIS Aleksandrs, skolotājs.
                * 1888. IV 15.
                1915/1918. Pēterpils komercskolā,
                1919/1920. Sebežas pamatskolā,
                1920/1938. Ludzas pilsētas krievu ģimnāzijā,
                1938/1940. Ludzas pilsētas pamatskolas pārzinis,
                1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai
                                ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-179.

SENĀLS Edgars, mācītājs.
                * 1917. IV 24. + 1978.
                Beidzis Cesvaines ģimnāziju,
                1943. X 28. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldēs,
                1943. XI 14. ordinēts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru,
                1944. III 12. apstiprināts par Latgales prāvesta iecirkņa vikāru.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 46/1943., # 13/1944.

SENKA Eduards Mārtiņa d., virsleitnants.
                *1896. III 16. Lubānā; S. Vaira dz. Kugrēns + 1971. Mihailovskas ciemā, Krievijā
                Beidzis: Maskavas reālskolu,
                1917. beidzis: Maskavas V kara skolu, paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1920. Aizputes kājnieku pulka leitnants,
                1923. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923/1928. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1924. IV 28. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1923. I 02.,
                1928. VIII 15./1940. VII 15. piekomandēts: Iekšlietu ministrijai,
                1928/1940. Bauskas XIII aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1931. VIII 05. apbalvots: Aizsargu Organizācijas Nopelnu Krustu.
                1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2795,
                1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa IV šķiru #75,
                1940. V 09. apbalvots: Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1940. X 25. pārskaitīts: XXIV strēlnieku korpusu.,
                1941. III arestēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-191.;
                                „Jaunākās Ziņas” 3255/1935.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2814.;
                                www.bauskascentralabiblioteka.lv

SENTELS Kārlis, ārsts.
                *1883. + 1936. Rīgā
                Beidzis: Pēterburgas vidusskolu,
                Beidzis: Tērbatas Universitāti,
                1936. III 29. Lielajos kapos Rīgā, dz. Unijas ielā Nr.5,
                1936. bija: Rīgas pilsētas sanitārārsts,
                Bija ārsts: Raunā, Madonā, Veckalsnavā un Krievijā,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas”  #73/1936.

SERBULIS Nadežda, ārste.
                Sk. Biezais Nadežda.

SĒRSNA Artūrs Hermanis Teņa d., skolotājs.
                * 1903. IV 09. Sēļu pag. [agrāk Siktars]; S. Lina dz. Rode.
                                + 1981. XII 04. Rīgā
                1921. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1921/1932. Beidzis Latvijas Universitātes Filozofijas nodaļu,
                1924/1927. Rīgas Tautas augstskolas priekškursu skolotājs,
                1931/1932. Valmieras kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1932/1936. Ances pamatskolas pārzinis,
                1936/1939. Izglītības departamentā,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. III 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka kulturālas nozares vadītājs,
                1939/1940. Aizputes Kuldīgas apriņķa tautskolu inspektors un skolu
                                valžu priekšsēdētājs,
                1940. IV 29. Mainīts uzvārds Sērsna, dzīvo Brīvības 23, Saldū,
                1941/1943. Madonas apriņķa tautskolu inspektors,
                1943/1944. Rīgas pilsētas vecākais tautskolu inspektors,
                1945/1951. Piltenes skolas skolotājs,
                Apbedīts Meža kapos Ventspilī.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-123.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Ances pamatskolas hronika”;
                                „Valdības Vēstnesis” #97/1940.;
                                „Tēvija” #60/1941.;
                                „Izglītības Mēnešraksts” #9/1943.

SESKS Jānis Anša d., kapteinis.
                * 1885. XII 09. Kabiles pag.
                Beidzis Kuldīgas ministrijas skolu,
                1902/1908. Beidzis Baltijas skolotāju semināru, eksternis,
                1907. Matkules pagasta skolas skolotājs,
                1907/1910. Kuldīgas pagasta skolas skolotājs,
                1910/1914. Liepājas I elementārskolas skolotājs,
                1914. IX 23. Moģilevas 396. zemessargu bataljona zemessargs,
                1914. XII 20. Irkutskas 630. zemessargu bataljona zemessargs,
                1916. I 06. Irkutskas kara skolas junkurs,
                1916. III 25. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IV 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 11. Sibīrijas 34. Strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 20. Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 09. Frontes 86. Rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 09. Carevas 325. Kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 25. beidzis, Praporščiku papildu kursus,
                1917. VII 05. Kossovas 666. Kājnieku pulka Rotas (II) komandiera v.i.,
                1917. IV 29./ VIII 09. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka Sapieru komandas
                                priekšnieka v.p.i.,
                1917. VI 15. Sapieru komandas jaunākais virsnieks,
                1917. XI 23. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 18. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei pretgāzu
                                aizsardzības pārzinis,
                1917. VIII 19. AFP paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. I 01.,
                1917. X 19. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. V 01.,
                1917. XI 02. atvaļināts,
                1918. II 24. Tērbatā,
                1918. XI 28./XII 10. vācu gūstā,
                1919. I 28./V 01. mobilizēts Grobiņas apriņķī,
                1919. VII 01. Liepājas rezerves kara spēku priekšnieka štāba
                                administratīvais adjutants,
                1919. XII 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 14.,
                1919. IX 18. Liepājas rezerves kara spēku priekšnieks pārdēvēts par
                                Lejas Kurzemes kara apgabala apriņķi,
                1920. I 04. Zemgales divīzijas štāba administratīvais adjutants,
                1921. IX 02. beidzis, Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #38,
                1928. XII 28. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1934. II 22. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-212, 2550-1-160-92.;
                                LVVA 56021-1-5755.;
                                Armijas XII pavēles #1113/1916.; #221/1917.;
                                Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēles #119/1917.,
                                                #230/1917., #248/1917.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Militārais Apskats” #3/1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2134.


  SESTULIS Andrejs Jāņa d., skolotājs.
               1882. Kusas pag.; S. Marta dz. Zirnītis.
               1898/1902. beidzis: Valmieras skolotāju semināru,
               1902/1906. Vestienas skolā,
               1906/1907. Olaines draudzes skolā,
               1907/1913. Ruskuluvas zemstes skolā,
               1913/1914. Rutku skolā, Latgalē,
               1914/1917. Teicenieku skolā Latgalē,
               1917/1919. Barkavas skolā,
               1919/1927. Rīgas pilsētas IX pamatskolas pārzinis,.
               1927/1938. II 15. Rīgas pilsētas XXVI pamatskolas pārzinis, Rēveles ielā 57,
               1930. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2377,
               Rīgas II tirgotāju krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
               Latvijas skolotāju slimo kases valdes loceklis,
               Latvijas nacionālo skolotāju savienības valdes loceklis,
               Tautas bankas padomes loceklis.
               Avots:       „Valmieras skolotāju seminārs’, R., 1936.;
                              „Es viņu pazīstu’ R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas’ 243/1932.;
                              „Rīts” #35/1938.

SEVASTJANOVA Valentīne, ārste.
                Sk. Delle Valentīne.

SIDEĻNIKOVS Anna Sergeja m., aptiekas palīgs.
                Sk. Treiers Anna.

SIDREVICS Ludvigs, mācītājs.
                * 1913. VIII 17. Lietuvā
                Beidzis Jelgavas ģimnāziju,
                1934/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1943. V 21. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldes. 
                1943. VI 03. ordinēts par Kandavas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1943. X 25. iecelts par Lutera draudzes mācītāja adjunktu.
                1943/1944. Rīgas Lutera ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1944/1945. Lipaiķu ev. ut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 24/1943., # 26/1943., # 45/1943.

SIETIŅSONS Aleksandrs Jāņa d., tautsaimniecību zinību kandidāts.   
                * 1884. III 25. Mūrmuižas pag.; S. Anna dz. Sēlis.
                                + 1957. VI 30. Santa Barbarā, ASV
                Beidzis Aleksandra ģimnāziju Rīgā,
                Beidzis Rīgas politehnisko institūtu, Cand. rer. merc.,
                1910. Artilērijas XVI brigādes Baterijas (III) kanonieris, brīvprātīgais
                1911. IV 14. bombardieris,
                1911. VI 12. beidzis Mācības komandu, eklsternis,
                1911. VI 20. jaunākais feierverkers,
                1911. VII 24. Ieguva rezerves praporščika tiesības,
                1911. VIII 09. atvaļināts,
                1912. II 14. paaugstināts rezerves praporščiks pakāpē,
                1913. V 12./VI 29. Artilērijas XXVIII brigādes Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1914. VII 31. mobilizēts Daugavpils apriņķa kara pārvaldes rezerves virsnieks,
                1914. IX 24. Artilērijas XXIV brigādes Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1914. IX 27. Artilērijas II brigādes Smagās artilērijas Diviziona (III) Baterijas (VIII)
                                jaunākais virsnieks,
                1915. I 02. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1915. II 14. apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. VII 3./5. Kaujas pie Ķeidanes,
                1915. VIII 01. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. V 01.,
                1915. VIII 19./22. Kaujas pie Šauliem,
                1915. IX 18. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. XI 21. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. VII 20. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1916. V 01.,
                1916. IX 09. Artilērijas II brigādes Smagās artilērijas Divizions (III) pārformēts
                                par Atsevišķo XXV Smagās lauku artilērijas divizionu, Baterijas (I)
                                jaunākais virsnieks,
                1916. XI 13. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1917. I 21. Baterijas (I) vecākais virsnieks,
                1917. V 18. Baterijas (I) komandiera v.i.,
                1917. VII 18. Baterijas (I) komandieris,
                1917. VII 23. Kaujas pie Daugavpils,
                1917. XI 04. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. 1917. V 01.,
                1917. XI 15. apbalvots ar Sv. Juras ordeņa krusta IV šķiru,
                1917. XII  28. ievainots,
                1918. IV 18. atvaļināts,
                1918. XII 20. Latviešu atsevišķās (Studentu) rotas karavīrs brīvprātīgais,
                1919. V 10. Atsevišķā IV bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. VI 25. Atsevišķais IV bataljons pārdēvēts par VI,
                1919. VII 28. Bruņotā I vilciena artilērijas vada komandieris,
                1919. IX 26. Armijas artilērijas pārvaldes Inspekcijas daļas priekšnieks,
                1919. IX 30.  Galvenās artilērijas pārvaldes Administratīvas daļas
                                priekšnieks, kapitāns,
                1920. I 31. atvaļināts,
                1921. XI 15. Finanšu ministrijā - Vidzemes muižu kredītbiedrības likvidators,
                1922. V 11./1940. Valsts zemes bankas nama pārvaldnieks un pilnvarnieks,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 821,
                1933. Valsts zemes bankas pilnvarotais,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1427.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru # 38,
                1957. VII 03. apbedīta Santa Barbaras kapos,
                Korporācijas Talavija filistrs,
                Latvijas Lauksaimniecības kameras biroja vadītājs Valmierā,
                Latvju nacionālās jaunatnes savienības Mūrmuižas nodaļas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-127, 5601-1-5758.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R. 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Laiks” #55/1957.;
                                „Austrālijas Latvietis” #400/1957.
                                V. Eichenbauma arhīvs # 4548.

SIETIŅSONS Aleksandrs, ierēdnis.
                * 1902. II 27. + 1908. VI 01.
                1919. VI 06./1920. XII 15.  Siguldas kājnieku pulka karavīrs,
                1920/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. VI 28. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (I) komandieris,
                1928. VI 27. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu.
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi #57,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 155,
                Avots:       LVVA 1640-1-798-325.

SIETIŅŠ Hugo Jura d., virsleitnants.
                * 1895. VIII 01. Lieliecavas pag.
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                Rīgas politehnikuma students,
                1916. V 01. Maskavas III kara skolas junkurs,
                1916. IX 01. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 01. Kājnieku 232. Pulka virsnieks,
                1917. I 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus
                               pie Kājnieku 48. rezerves brigādes,
                1917. XII izgāja no pulka,
                1919. VII 03. Staļģenes iecirkņa komandantūras brīvprātīgais,
                1919. XII 13. Slokas iecirkņa komandantūras komandants,
                1920. II 01. Kandavas iecirkņa komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. III 01. Kandavas iecirkņa komandantūras komandants,
                1920. V 05. Tukumu Talsu apriņķa komandantūras virsnieks,
                1920. V 14. Daugavpils apriņķa komandantūras virsnieks,
                1920. V 17. Pridruiskas miesta un iecirkņa komandants,
                1921. I 24. atvaļināts.
                Avots:      LVVA 5601-1-5759.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 7/1917.,
                                               # 98/1917., # 366/1917.

SIETIŅŠ Juris, pašvaldības darbinieks.
                *1865. I 07. + 1942. IX 19. Iecavas pag.
                Beidzis: Jelgavas pilsētas skolu,
                1900. Pašvaldības dienestā,
                1918./1940 Iecavas pagasta vecākais,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3489,
                1942. IX 26. apbedīts: Iecavas Lambartes kapos.
                A/S Bekona Eksports pārstāvis iecavā,
                Iecavas izglītības biedrības priekšnieks,
                Iecavas krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs.
                Iecavas Lambartes draudzes priekšnieks,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Pagasta Dzīve” #16/1938.;
                                „Brīvā Zeme” #95/1938;
                                „Tēvija” #219/1942.

SĪKA Artūrs, skolotājs, mag. math.
                * 1913. X 02. Līgatnes pag.; S. Nira dz. Baumanis  * 2008. IX 15.
                1933. Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1938. Latvijas armijas kaprālis,
                1938. beidzis Kara skolas Virsnieku vietnieku kursus,
                1938. XI 14. Cēsu X aizsargu pulka Štāba bataljona
                                Strēlnieku rotas vada komandieris,
                1939. V 31. Riteņbraucēju rotas vada komandieris,
                1940. bijis Cēsu pilsētas I pamatskolas skolotājs,
                1992. beidzis Latvijas Universitāti, mag. math.,
                1945/1950. Liepājas pedagoģiskās skolas direktora vietnieks,
                1950/1957. Izsūtīts uz Kazahstanu,
                1958/1974. Rīgas III vidusskolas skolotājs,
                1974. Carnikavas pamatskolas skolotājs,
                1997. X 29. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīmi #110.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „www.latvijaslaudis.lv”

SĪKA Jānis, ārsts.
                * 1914. VI 04. Veselavas pag. + 1982. XI 10. Ņujorkā
                1938. beidzis Latvijas Universitāti,
                1938/1944. Latvijas Universitātes patoloģiskās anatomijas katedras asistents,
                1939/1944. Rīgas pilsētas I slimnīcas patologs,
                1944. bēgļu gaitā,
                1945. Dānijā, vēlāk ASV
                Bijis Bruklinas valsts veterināras slimnīcas ārsts.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-61.;
                                „Laiks” #100/1982.;
                                „Latvju Vārds” #37/1945.;
                                „www.nekropole.lv”

SĪKA Vilis Dāvja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1908. V 28. Veselavas pag. + 1942. VIII 18. Sevurllagā, Krievijā
                1930/1931. Daugavpils kājnieku pulka dižkareivis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1940. Zemkopības Ministrijas Labības iepirkšanas komisijas loceklis
                                Cēsu apriņķī,
                1938. XI 17. Apbalvots ar Viestura ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #44,
                1939. XII 20. Cēsu X aizsargu pulka Veselavas pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Valdības Vēstnesis” #5/1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #191/1936.;
                                „www.nekropole.lv”

SĪKAIS Augusts, ierēdnis.
                * 1906. IV 09. Jumpravas pag.
                1928/1929. Aizputes kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                19363/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. XII 05. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Dagdas pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1939. XII 20. Dagdas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Dagdas pastmeistars,
                Dagdas pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Dagdas lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Latvijas Pasta un telegrāfa darbinieku Dagdas nodaļas priekšnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-258-206.

SIKARDS Filips, fon, arhitekts.
                * 1887. I 01. Rīgā.     
                1936. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SIKSNA Roberts Reinhards Klāva d., Dr. math., profesors.
                * 1901. X 17. Liepājā; T. ierēdnis, M. Jūlija, S.Milda dz. Ducmanis.
                Beidzis Liepājas vidusskolu,
                1919/1920. Krievijas Urālu kalnu institūtā,
                1920/1927. LA un LU ieguvis cand. math. grādu,
                1927. ieguvis mag. math. grādu,
                1932/1933. Zinātniska komandējumā Varšavā,
                1937/1938. zinātniska komandējumā Holandē un Berlīnē,
                1939/1944. LLA fizikas katedras vadītājs, docents,
                1943. ieguvis Dr. math. grādu.
                1946/1948. fizikas profesors Baltijas universitātē Hamburgā un Pinebergā,
                                BU senāta loceklis,
                1948/1961. Zviedrijā Upsalas universitātē kā augsprieguma
                                pētniecības institūta fiziķis.
                “Philjronia” filistrs,
                Dzīvo Imantas ielā 7.
                Avots:       “Universitas” # 9/1962.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SIKTARS Artūrs Hermanis Toma d., skolotājs.
                Sk. Sērsna Artūrs.

SIKTARS Jānis Viktors Teņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. VI 18. Sēļu pag.
                1926/1927. Valmieras kājnieku pulka kaprālis,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. I 15. Valmieras VIII aizsargu pulka Sēļu pagasta
                                aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Sēļu pagasta padomes loceklis,
                Sēļu pagasta Vecgaliņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525-477.

SĪLAKS Jānis, būvinženieris.
                * 1896. VI 14.
                1933. V 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SILARĀJS Jānis Augusts, ārsts.
                * 1887. X 28. Dobeles pag. [agrāk Neimanis]; S. Emma dz. Vēbers
                                + 1966. VIII 10. Boltonā, Anglijā
                1901/1906. beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1912. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1912/1915. Ogres Taurupes pagastu ārsts,
                1915/1917. Vecogres pagasta ārsts,
                1917/1918. Ārsts Valmierā,
                1918/1920. Dobeles un apkārtnes slimnīcas vecākais ārsts,
                1920/1921. Madlienas pagasta ārsts,
                1921/1936. Kokneses pagasta rajona ārsts,
                1923/1940. Lauku un mazpilsētu ārstu apvienības dibinātājs,
                                Pļaviņu nodaļas valdes loceklis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. XI 21. Rīgas V aizsargu pulka bataljona (III) ārsts,
                1936/1944. Baldones sēravotu iestādes direktors,
                1938. V 04. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1939/1940. Latvijas profesiju kameras Ārstu sekcijas vadītājs,
                1938. XI 17. apbalvots; Atzinības krusta III šķiru #57,
                1940. III 30. piešķirts uzvārds Silārājs,
                1941/1944. Baldones rajona ārsts,
                Kokneses Krapes ev. lut. draudzes priekšnieks,
                Kokneses kooperatīvu padomes loceklis,
                Kokneses savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas
                                komisijas priekšsēdētājs,
                Korporācijas „Atauga” filistrs,
                Kokneses pagasta Zemgaliešu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-62, 1640-1-17.;, 1640-1-522-240.
                                „Tērbatas Universitāte”, R., 1932.;
                                „Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.;
                                „Rigasche Post’ #6/1936.;
                                „Latvijas Arhitektūra” 31/1939.;
                                „Valdības Vēstnesis’ #72/1940.;

SILARĀJS Jēkabs Pētera d., ierēdnis.
               *1898. I 17. Mazsalacā; S. Motilija dz. Kunderts. +1941. I 15. Rīgā.
               Beidzis: Rūjienas tirdzniecības skolu,
               Beidzis: Valmieras reālskolu,
               1919/1920. Latvijas armijā,
               1920/1923. Mazsalacā lauksaimnieks,
               1923. Latvijas Universitātē,
               1927. Kriminālpolicijas dienestā,
               1930. Kriminālpolicijas inspektors Jelgavā,
               1932. Kriminālpolicijas pārvaldes Jelgavas rajona pārzinis,
               1934. Kriminālās policijas pārvaldes priekšnieka palīgs,
               1935. III 01. Kriminālās policijas pārvaldes priekšnieks,
               1938. XI 16. apbalvots: Viestura ordeņa III šķiru #13,
               1940. VIII 09. pazūda izejot no mājās Bergena ielā #6,
               1941. atrasts Beberbeķa mežā,
               1941. XI 10. pārabedīts Meža kapos, Balto Krustu kapu laukā,
               Starptautiskas kriminālpolicijas komisijas loceklis.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas’ #45/1935.;
                              www.nekropole.lv

SILARĀJS Valerijs, ārsts.
                * 1915. IV 12. Skrundas pag. + 1974. I 15. Melburnā, Austrālijā
                1931. Beidzis Liepājas ģimnāziju,
                1940. V 29. beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Latvijas Universitātes ādu slimību klīnikas asistente,
                1941/1944. Centrā rajona I poliklīnikas ārste,
                1941. dzīvo Lībekas 13.
                Avots:       LVVA P-1023-2-17-63.

SILAVS Anna, ārste.
                * 1903. X 25. Zaļenieku pag.
                1933. Beigusi Latvijas Universitāti, ādas slimībās,
                1933/1941. Rīgas Aleksandra Augstuma slimnīcā,
                1941. VIII 17. Speciālā infekcijas slimnīcā.
                1941. Tērbatas 4-17.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-64.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SILAVS Dāvids, policijas ierēdnis.
                * 1883. IX 19. Lielplatones pag. + 1951. IX 05.
                1904. Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1904. X 01. Daugavpils cietokšņu artilērijas brīvprātīgais,
                1905. ieguva pie Viļņas kara apgabala rezerves praporščika pakāpi,
                1916/1918. Rezerves 6. Artilērijas diviziona jaunākais virsnieks,
                1919. Elejas iecirkņa policijas priekšnieks,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. Smagā artilērijas diviziona rezerves leitnants,
                1924. VIII 29. Jēkabpils apriņķa priekšnieks,
                1924/1927. Jēkabpils IV aizsargu pulka komandieris,
                1927. VIII 08. Daugavpils apriņķa priekšnieks,
                1927/1940. Daugavpils XVIII aizsargu pulka komandieris,
                1927. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 303,
                1929. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Polijas zelta Nopelnu Krustu,
                1940. V 09. apbalvots ar Lietuvas Šauļu zvaigzni,
                1951. apcietināts,
                Apbalvots ar Viestura ordeņi,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru,
                Daugavpils latviešu biedrības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-528-201.;
                               „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 104/1940.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2049.

SILAVS Kristaps Dāvja d., tiesnesis.
               * 1905. I 18. Zaļenieku pag.; M. Lizete + 1993. IX 12. Grandrapidos, ASV
               1923/1931. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
               1935/1940. Aizsargu organizācijā,
               1935. V 30. Bauskas XIII aizsargu pulka kasieris,
               1938. Jelgavas apgabaltiesas Talsu iecirkņa miertiesnesis,
               1939. XII 12. Talsu I aizsargu pulka tieslietu darbvedis,
               Avots:       LVVA 1640-1-191-59., 1640-1-520-125.;
                              „Latvijas Universitātes absolventi - juristi”, R., 1999.

SILENIEKS Mārtiņš, agronoms.
                * 1908. X 03. Rīgā + 1995. IX 12. Filadelfijā, ASV
                Beidzis Rīgas pilsētas I ģimnāziju,
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VII 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Lauceses pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. IV 17. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (II) fiziskās
                               audzināšanas instruktors,
                Dvietes pagasta Ratenieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-260.

SILGAILIS Aleksandrs Indriķa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1889. III 19. Rīgā + 1942. III 04. Vjatlagā, Krievijā
                1919/1920. Liepājas zemessargu bataljona zemessargs,
                1920. Bauskas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1920/1921. Meža ekspluatācijas bataljona darba (VIII) rotas komandieris,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. I 27. Rīgas V aizsargu pulka Tomes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                1935. XI 18. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Tomes pasta telefona nodaļas pārzinis,
                Tomes pagasta Kraukļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-335.;
                                LVA 1987-1-20214.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #105/1942.;
                                „www.nekropole.lv”

SILIŅŠ Aleksandrs, ārsts.
                * 1896.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās un plaušu slimībās,
                1938. Aizsargu 67.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SILIŅŠ Alfrēds Krišjānis, skolotājs.
                *1878. VII 14. Ukru pag. + 1938. V 21. Jelgavā
                Beidzis: Rīgas Katrīnas II skolu,
                1895/1898. Beidzis: Valmieras skolotāju semināru,
                1898/1904. Pleskodāles bērnu patversmes un Lutera elementārskolas skolotājs,
                1904/1915. Jelgavas pilsētas Annas skolā,
                1912. V 21. paaugstināts guberņas sekretāra pakāpē izd. 1909. XII 17.,
                1915/1917. Latviešu strēlnieku rezerves bataljonā, zaurjad kara ierēdnis,
                1917. I 01. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķīru,
                1917. I 08. Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes saimniecības priekšnieka palīgs,
                1917. III 12. Skaitīt: guberņas sekretāra pakāpē,
                1918. I 01. atvaļināts kā skolotājs.
                1918/1920. Jelgavas pilsētas I zēnu skolā,
                1920/1938. Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijā,
                1920/1929. Jelgavas tiesu iestāžu kaligrafs eksperts,
                1928/1929. Jelgavas pilsētas domnieks,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3088,
                1938. V 25. apbedīts: Nikolaja kapos Jelgavā,
                Jelgavas latviešu biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-29., 1632-2-352, 5434-1-75-234;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes lazaretes pavēles #1/1917., #23/1917.,
                                                #28/1917., #54/1917., #183/1917., #232/1917., #329/1917.;
                                „Valmieras skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                                „Jaunākās Ziņas” #115/1938.;
                                „Zemgales Balss” #114/1938.

SILIŅŠ Alfrēds Jāņa d., administratīvais kapteinis leitnants.
                * 1884. V 18. Madlienas pag.; S. Matilde dz. Blaubergs
                1905. X 16. Dragočinskas 191. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. I 30. kancelejas rakstvedis,
                1906. IV 14. atvaļināts I šķiras zemessargs,
                1914. IX 24. nederīgs kara dienestam,
                1917. X 15./1918. II 08. Rencēnu muižas pārvaldnieks,
                1918/1919. zemkopis Rencēnu pagastā,
                1919. VI 28. Valmieras pilsētas komandanta komandas karavīrs,
                1919. VII 01. Valmieras apriņķa un pilsētas komandantūras rakstvedis,
                1919. VII 01. vecākais rakstvedis un tieslietu pārzinis,
                1919. IX 01. darbveža v.i.,
                1920. I 15. izstūrējis pārbaudījumus uz kara laika ierēdņa tiesībām,
                1920. II 26. paaugstināts kara laika ierēdāna pakāpē izd. 1920. II 26.,
                1920. III 01. Valmieras apriņķa un pilsētas komandantūras jaunākais
                                sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1921. III 17. Valmieras kara apriņķa pārvaldes darbvedis,
                1922. IV 08. pārdēvēts par VI šķiras kara ierēdni izd. 1920. II 26.,
                1922. VIII 26. paaugstināts par V šķiras kara ierēdni izd. 1921. VIII 26.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. XI 17. paaugstināts par IV šķiras kara ierēdni izd. 1925. VIII 26.,
                1928. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #570,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1931. XII 31. beidzis Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1922. VIII 26.,
                1933. XI 17. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāpē
                                izd. 1926. II 26.,
                1938. X 01. vecākais darbvedis,
                1940. III 16. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-5796.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4540.

SILIŅŠ Andrejs Andreja d., virsleitnants.
                * 1896. IV 16. Užavas pag. + 1942. III 21. Vjatlagā, Krievijā
                1915/1916. Krievijas armijas karavīrs,
                1916. VI 21. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. X 21. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. XI 07. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (I) jaunākais
                                virsnieks,
                1916. XII 20. LSRB par LSRP.,
                1916. XII 31. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. I 31. Papildu 87. rotas komandieris pie Rotas (I),
                1917. II 01. izgāja no pulka 87. maršrotas komandieris,
                1917. II 02. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka ārrindas komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 05. A.F.P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. VII 21.,
                1917. XII 12. ievēlēts par ārrindas komandas priekšnieka palīgu,
                1917. XII 16. Vezumnieku priekšnieks,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921/1922. Užavas pamatskolas skolotājs,
                1923. Ventspils policijas kārtībnieks,
                1923. IV 01. Ventspils kriminālpolicijas uzraugs,
                1928. Ventspils II aizsargu pulka komandiera palīgs,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1929.  Ventspils apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks Dundagā,
                1934/1936. Valkas apriņķa policijas III iecirkņa priekšnieks Alūksnē,
                1936/1940. Tukuma Talsu apriņķa policijas I iecirkņa priekšnieks.
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru # 2644,
                1931. Ventspils aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1937. II 19. Tukuma XI aizsargu pulka štāba rotas komandieris,
                1937. XI 29. Tukuma XI aizsargu pulka saimniecības priekšnieks un
                                Štāba rotas komandieris,
                1939. IV 22. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #119,
                1941. VI 14. deportēts, dz. Užavas pagastā Silkājās.
                Avots:       LVVA 1640-1-525., 1640-1-823.;
                                KVKVA 3454-1-412.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 909/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 320/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 12/1916., # 32/1917.,
                                                # 34/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 127/1917.,
                                                # 263/1917., # 415/1917., # 416/1917.;
                                „Latvis” #3811/1934.;
                                „Policija” #5/1934., #4/1936.;
                                „Valdības Vēstnesis” #108/1939.;
                                www.nekropole.lv

SILIŅŠ Ansis, skolotājs.
                *1871. VII 07. Zaļenieku pag. + 1944. VI 08.
                1889. Beidzis: Jelgavas Aleksandras pilsētas skolu,
                1889/1891. beidzis; Baltijas skolotāju semināru,
                1893. Rīgas mācības apgabala ieguva draudzes skolotāja tiesības,
                1893/1894. Bukaišu pagasta skolā,
                1894/1920. Emburgas pagasta skolas pārzinis,
                1920/1933. Salgales [Emburgas] pamatskolā,
                1929. XI 13. apbalvots: Trīs  Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2051,
                1933. pensionēts,
                1944. VI 15. Iecavas kapos.
                Avots:       LVVA 1303-2-27-46.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.;
                                „Tēvija’ #137/1944.

SILIŅŠ Augusts, ārsts.
                * 1891.
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. Brīvības gatve 4/6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SILIŅŠ Ernests Jāņa d., kapteinis.
                *1890. I 11. Rīgā; S. Allvina dz. Narkevičs.
                1912. XII 02. Sibīrijas 27. Strēlnieku pulka brīvprātīgais,
                1914. IV 23. jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. VI 20. apbalvots: Sv. Jura ordeņa medaļu IV šķiras #294644,
                1916. VI 01. Irkutskas kara skolas junkurs,
                1917.  IV 14. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. V 01. Irkutskas kara skolas adjutanta palīgs,
                1917. VIII 01.Strēlnieku II rezerves Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 13. Rotas (IX) komandieris,
                1918. I 01. atvaļināts,
                1918. VII 12. Irkutskas Strēlnieku pulkā
                1910. I 28. Imantas pulka Simta (IV),
                1919. VI 12. Simta (VI) jaunākais virsnieks,
                1919. VI 25. Simta (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. X 25. Simta (V) jaunākais virsnieks,
                1920. III 01. Instruktoru bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1920. IX 21. Ložmetēju komandas priekšnieka palīgs,
                1921. XI piekomandēts Kara skolai Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. XII 19. Ložmetēju rota pārformēta par nodaļu,
                1921. I 25. Ieroču pārziņa v.p.i.,
                1922. II 01. Kara skolas Saimniecības komandas priekšnieks,
                1923. VI 14. adjutanta v.p.i.,
                1924. IX 04. beidzis: Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1924. XI 17. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1921. XI 16.,
                1924. XII 19. piekomandēts: Galvenā štāba rotas vada komandieris,
                1925. VIII 26. Galvenā štāba rotas vada komandieris,
                1926. II 06. beidzis: Gāzu virsnieku kursus,
                1928. X 29. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. XI 18. apbalvots: Latvijas brīvības cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX 21. Galvenais štābs ppikļauts Armijas štābā,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2099,
                1931. VI 30. apbalvots: Zviedrijas Šķēpa Bruņinieka krusta II šķiru,
                1933. VI 01. Daugavpils kājnieku pulka Ložmetēju (III) rotas vada komandieris,
                1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1925. VI 06.,
                1934. II 01. Rotas komandiera palīgs,
                1934. VII 31. Pulka ekonoms,
                1935. X 01. Saimniecības rotas komandiera v.p.i.,
                1935. XII 18. Armijas štāba Administratīvas daļas bibliotēkas pārzinis,
                1936. IV 01. Administratīva daļa pārdēvēta par Ierindas daļu,
                1936. XII 04. Apmācības daļā
                1937 VII 01. Valmieras kājnieku pulka Saimniecības rotas komandieris,,
                1937. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1925. VI 06.,
                1938. I 27. Armijas štāba bataljona Apmācības daļas pārzinis,
                1939. XI 28. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-5778.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2054.

SILIŅŠ Helmuts, ārsts.
                *1905. IX 05. Rīgā
                1936. beidzis Jenas Universitāti.
                1937. Jenas sieviešu klīnikā,
                1937/1940. Rīgas kara slimnīcā,
                1941. Rīgas I pilsētas slimnīcā,
                1941. IX 01. Strenču valsts slimnīcā.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-65.

SILIŅŠ Jānis, pasta ierēdnis.
                    *1875.
                    1895. Telegrāfa dienestā,
                    1915/1918. Krievijas armijā,
                    1919/1920. Latvijas armijā,
                    1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                    1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2942,
                    1935. bijis: Galvenā telegrāfa kantora vecākais aģents.
                    Avots:        „Jaunākās Ziņas” #72/1935.

SILIŅŠ Jānis Mārtiņa d., ierēdnis.
               *1883. III 03. Rembates pag.; S. Sura dz. Mace. + 1960.
               1908. beidzis: Viļņas zīmēšanas skolu,
               1908/1912. Leišu muzejā,
               1912/1914. Koku tirgotājs Krievijā,
               1914/1918. Krievijas armijā,
               1918/1919. zīmētājs Saratovā,
               1919. IX 15./1940 Mācību līdzekļu biroja Skolu muzejas pārzinis,
               1923. Latvijas dabaszinātnes biedrības dibinātājs,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #482.
               Avots:       LVVA 1632-2-331-28.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SILIŅŠ Jānis, mērnieks, rezerves virsleitnants.
                * 1892. VII 20. Valmieras pag.
                Beidzis Rietumu frontes praporščiku skolu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 01. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (XV) komandieris,
                Zemes ierīcības departamenta Mērniecības daļas mērnieks,
                Ikšķiles pagasta Dārzsaimniecības īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-316.

SILIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1897. VII 22. Alojas pag.
                1916/1917. Latviešu rezerves strēlniek bataljona/pulka strēlnieks,,
                1917/1918, Rīgas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1919/1921. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. III 21. Valmieras VIII aizsargu pulka Puikules pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa I pakāpes goda
                                zīmi #129 ar šķēpiem,
                Puikules pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                Puikules un apkārtnes mašinu biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-525-474, 1640-1-798-307.

SILIŅŠ Jānis, mācītājs.
                * 1908. IX 19. Grundzāles pag. + 1973.
                1937/1940. ticības mācības skolotājs Liepājas valsts ģimnāzijā,
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. I 30. ordinēts par Grobiņas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1939. V 01. apstiprināts par Jaunliepājas draudzes mācītāja adjunktu,
                1939. XII 01. apstiprināts par Jaunliepājas draudzes mācītāju,
                1939/1940. Liepājas Lutera [Jauliepājas] ev. lut. draudzes mācītājs,
                1942. IX 27. ieveda Liepājas Lutera ev. lut. draudzē, mācītājs.
                Lettonia’s filistrs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“,R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 4/1938., # 6/1938., # 19/1939.,
                                                # 30/1939., # 6/1940.

SILIŅŠ Jēkabs, farmācijas kandidāts.
                * 1898. XI 16.
                1935. I 12. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       „Farmaceiti Latvijā“.

SILIŅŠ Kurts, ārsts.
                * 1910.
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Satiksmes 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SILIŅŠ Leonīds, būvinženieris.
                * 1912. IX 11. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SILIŅŠ Līvija Eižena m., juriste.
                Sk. Ādams Līvija.

SILIŅŠ Matīss, rakstnieks, etnogrāfs, kartogrāfs.
                * 1861. I 13. Remtes (Viesatu) pag. + 1942. III 07. Rīgā
                1875. Beidzis: Tukuma apriņķa skolu,
                1879. beidzis: Irlavas skolotāju semināru,
                1882/1885. Jonatana biedrības skolas skolotājs,
                1885/1888. Aleksandra komercskolas Maskavā, skolotājs,
                1889/1898. kalendāra Atbalss izdevējs,
                1896. Etnogrāfiskas izstādes līdzveidotājs,
                1902/1924. Rīgas Latviešu biedrības muzeja pārzinis,
                1903/1924. Etnogrāfiskā muzeja veidotājs, direktors,
                1907/1920. Rīgas I tautas bibliotēkas pārzinis,
                1924/1934.  Valsts vēstures muzeja direktors,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #160,
                1934. pensionēts,
                1942. apbedīts: Meža I kapos Rīgā.
                Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #201/1934.;
                                www.literatūra.lv

SILIŅŠ Mintauts Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. I 14. Tukumā
                1924. Beidzis Rīgas pilsētas I vidusskolu,
                1925/1935. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1933/1934. Latvijas armijā,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1939. Valkas aizsargu pulka Smiltenes pilsētas nodaļas
                                vada komandieris,
                1939/1940. Valkas aizsargu pulka ķīmiskā dienesta vadītāja palīgs,
                Valkas apriņķa II iecirkņa miertiesnesis Smiltenē,
                Pēc kara ASV.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-223.;
                                “Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

SILIŅŠ Pēteris, skolotājs.
                * 1869. XI 13. Sarkaņu [Kusas] pag. + 1958. IX 19. Kalamazū, ASV
                1885/1889. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
                1889/1893. Rīgas Debesbraukšanas pareizticīgo draudzes skolas skolotājs,
                1893/1896. beidzis: Pēterburgas skolotāju institūtu,
                1896. Vilandes skolas skolotājs,
                1897/1900. Vezenbergas skolas skolotājs,
                1900/1916 . Pēterburgas Nikolaja amatniecības skolas un Vladimira
                                pilsētas skolas skolotājs,
                1905/1915. Pēterburgas latviešu Jēzus draudzes tirdzniecības skolas skolotājs,
                1915/1916 Pēterburgas Latviešu Jēzus draudzes komercskolas skolas
                                inspektors,
                1916/1917. Pēterpils arheoloģijas institūta students,
                1919/1921. Pēterpils I un II darba skolas pārzinis,
                1921. Latvijas konsulāta sekretārs Pēterpilī,
                1922. Rīgas skolotāju institūta skolotājs,
                1923. Rīgas pilsētas amatniecības skolas inspektors,
                1934. XI 15. apbalvots: Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1637,
                1935. VII 05. pensionēts,
                1944. Vācijā.
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa II un III sķiru,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II un III sķiru.
                Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.
                                „Jaunākās Ziņas” #258/1934.;
                                „Trimdas skola”#18/1960.

SILIŅŠ Pēteris, veterinārārsts kapītāns.
                * 1890. IV 20. Sarkaņu pag. + 1970. XII 04. Toronto, Kanādā
                Beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1919. IX 15. Kurzemes divīzijas veterināras slimnīcas priekšnieks,
                1920. III 13. apstiprināts veterinārārsts kapitāns pakāpē izd. 1917. V 30.,
                1921. VII 29. atvaļināts,
                1922/1944. Madonas rajona veterinārārsts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VIII 31. Madonas IX aizsargu pulka veterinārārsts,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1511,
                1937. V 10. apbalvots; Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937. VIII 19. Madonas IX aizsargu pulka Jātnieku diviziona veterinārārsts,
                Madonas pilsētas veterinārārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-185.;
                                „Laiks” #102/1970.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 7310.

SILIŅŠ Ulrika dz. Ozoliņš, ārste.
                * 1911. XI 25. Rīgā
                1936. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1944. Rīgas XI poliklīnikā,
                1939/1941. Rīgas pilsētas I slimnīcā
                1938. Palīdzības 13-11.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-67.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SILIŅŠ Vilis, kooperators.
                    *1879. V 19. Ilūkstes apr., Šteinbergas muižā + 1935. III 14.
                    Beidzis: Grīvas vācu ģimnāziju,
                    1903. Ilūkstes zemkopības biedrības Grauds dibinātājs,
                    1905/1908. Somija kooperatīvu kustības pētnieks,
                    1914/1931. C/S Konzums kopdarbības nodaļas vadītājs,
                    1920/1921. Žurnāla Kopdarbība redaktors,
                    1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #55,
                    1935. III 16. apbedīts Birkeneles kapos,
                    Latvijas kooperatīvu kongresu padomes priekšsēdētājs,
                    Tautas bankas valdes loceklis,
                    Savstarpējās apdrošināšanas centrālās savienības loceklis,
                    Kooperatīvu izdevniecības centrālās savienības valdes loceklis,
                    Latviešu kooperatīvu garīgais tēvs.
                    Avots:        „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                        „Latviešu periodika”, II sējums, R., 1988.;
                                        „Jaunākās Ziņas” #65/1935.

SĪLIS Aleksandrs Ģirta d., skolotājs.
               *1875. IX 10. Vaiņodes pag.[arī Sīls] + 1952. IV 01. Kuldīgā
               1891/1895. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1895/1896. Vaiņodes un Aizvīķu pagasta  skolas skolotājs
               1896/1920. Palangas valsts draudzes skolas pārzinis,
               1914/1917. skolotājs Verovā,
               1920/1929. Liepājas VIII pamatskolas pārzinis,
               1929/1933. Kuldīgas Aizputes rajona tautskolu inspektors, 
               1933/1934. Jēkabpils apriņķa tautskolu inspektors,
               1934/1938. Kuldīgas Aizputes rajona tautskolu inspektors, 
               1938. VIII 13. Pensionēts,
               Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņi,
               Apbalvots Skauto organizācijas atzinības zīmi Svastika.
               Avots:       „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                              „Latvija” #18/1952.;
                              „Trimda Skola” #1/1954.

SĪLIS Irēna, ārste.
                Sk. Akmens Irēna.

SĪLIS Jānis Roberts, sabiedrisks darbinieks.
                * 1884. XII 01. Irlavas pag.
                1914/1918. Sarkanā Krusta Tiflisas noliktavas pārzinis,
                1921/1936. Kara sanitārās noliktavas farmaceits virsnieks,
                1936/1937. Kara sanitārās noliktavas priekšnieks,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938/1940. Tukuma aizsargu pulka farmaceits,
                Irlavas pagasta aptiekas un Tukuma drogu tirgotavas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

SĪLIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. VI 08. Jumpravas pag. + 1970. IV 21. Prestonā, Anglijā
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1921/1923. Aviācijas diviziona rakstvedis,
                1923. Viskaļu pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1931. VIII 01. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību,”
                1934. IV 09. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (III) vada komandieris,
                Apbalvots: Aizsardzības biedrības bronzas meda\lu,
                Viskaļu pagasta Revīzijas komisijas loceklis,
                Viskaļu kultūras biedrības valdes loceklis,
                Viskaļu lauksaimniecības biedrības Arājs valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-353.

SĪLIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1901. II 16.
                1920. Rīgas V aizsargu pulka Jumpravas nodaļas priekšnieka palīgs,
                1931. Jumpravas nodaļas vada komandieris,
                1938. V 05. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Zemnieku kredītbankas ierēdnis.
                Avots:       LVVA 1640.-1-17.

SĪLIS Oskars Ģita d., ierēdnis.
               *1888. XI 17. Klosteres pag.; S. Līna dz. Grēbers + 1950. Vācijā.
               Beidzis: Liepājas reālskolu,
               1916. beidzis: Pēterpils politehnisko institūtu, cand. rer. oec.,
               1916/1920. Krievijas dienestā,
               1920. VIII 08. Darba ministrijas statistikas vadītājs,
               1924. Sociālās apgādības departamenta direktors,
               1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #313,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #310,
               1935. VI 20. apbalvots: Somijas Baltas Rozes ordeņa  III šķiru,
               1935. IX 12. apbalvots: Zviedrijas Ziemeļzvaigznes ordeņa II klases,
               1936. VI 19. apbalvots: Polijas Polonia Restiruta ordeņa komandiera II šķiru,
               1938. XI 16. apbalvots: Atzinības Krusta II šķiru 13,
               Latvijas bērnu palīdzības biedrības priekšsēdētāja biedrs,
               Latvijas Sarkanā Krusta valdes loceklis,
               Atvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības valdes loceklis,
               Akadēmiskās biedrības Līdums vecbiedrs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #177/1935.;
                              „Valdības Vēstnesis” #136/1935., #208/1935.,  #136/1936.

SĪLIS Oskars Pētera d., leitnants.
                *1895. V 10. Burtnieku pag. + 1938. VIII 22. Rīgā.
                Beidzis Burtnieku draudzes skolu,
                1917. beidzis Pēterpils „Čerņejeva“ reālskolu,
                1918. XII 30. Atsevišķā studentu rotā, brīvprātīgais,
                1919. IV 16. paaugstināts apakšvirsnieks pakāpē,
                1919. VII 21. paaugstināts leitnants pakāpē,
                1919. VIII 21. Armijas Virspavēlnieku štāba kluba ekonoms,
                1919. XI 04. Virsnieku rezervē,
                1919. XII 10. beidzis Artilērijas virsnieku kursus,
                1919. XII 10. Atsevišķā VII artilērijas divizionā VIII rezerves baterijā,
                1920. I 28. Atsevišķā XII artilērijas diviziona I baterijas
                                jaunākais virsnieks,
                1920. II 04. Zemgales artilērijas pulka X artilērijas diviziona I baterijas
                                kasieris,
                1920. X 01. atvaļināts,
                1920. Latvijas Universitātē, lauksaimniecības fakultātes students,
                1923. apbalvots ar Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1927. XI 04. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 2028,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1932/1938. Iekšlietu ministrijas sekretārs,
                Korporācijas „Talavija“ filistrs.
                Apbalvots ar Aizsargu „Nopelnu Krustu“.
                Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 3318-2-64-182.;
                                 „Universitas“ # 14/1938.;
                                „Lāčplēsis“ # 6/1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 629.

SILKALNS Aina dz. Priede, ārste.
                * 1912. VIII 14. Rīgā
                1936. IX 14. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1936/1940. Valsts parauga pamatskolas ārste,
                1937/1940. Latvijas slimo kases starp biroja ārste,
                1937/1940. Apgādības valdes Bērnu slimnīcas ārste,
                1940/1941. Rīgas pilsētas skolu higiēniskās nodaļas ārste,
                1941/1944. Rīgas Pārdaugavas poliklīnikas ārste,
                1941. Daugavgrīvas 36-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-68.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SILKALNS Jānis, skolotājs.
                *1886. + 1944. I 16.
                Salienas pamatskolas pārzinis,
                Salienas baznīcas ērģelnieks.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 22/1944.

SIĻĶE Artūrs, mācītājs.
                * 1908. VI 15. + 1965.
                1939. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1939. I 29. ordinēts par Rīgas pilsētas prāvesta iecirkņa vikāru,
                1942. III 01. apstiprināts par Kristus ev. lut. draudzes mācītāju,
                1942/1946. Rīgas Kristus ev. lut. draudzes mācītājs;
                Tallinas 51a-5.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                                “Svētdienas Rīts” # 4/1939., # 6/1939.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 3/1942.

SILS Aleksandrs Gothards Jēkaba d., kapteinis.
               *1893. X 29. Slokas pag. + 1971. I 06. Ročestrā, ASV
               1914. V 31. Beidzis: Tukuma pilsētas komercskolu,
               1916. VIII 15. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) strēlnieks,
               1916. XI 01. beidzis: Mācības komandu,
               1917. IV 07. Aleksandra kara skolas junkurs,
               1917. VII 29. jaunākais apakšvirsnieks,
               1917. VIII 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1917. XI 06. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
               1918. III atvaļināts,
               1919. IV 25. Neatkarības I bataljona Rotas (I) laeitnants,
               1919. V 30. Jaunformējamo spēku Rotas (III) vada komandieris,
               1919. VIII 17. Rēzeknes kājnieku pulka Rotas (XIV) vada komandieris,
               1920. IV 19. Bataljona (I) sakaru virsnieks,
               1921. III 14. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. XI 18.,
               1923. IX 22. beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
               1923. X 18. Rotas (IV) vada komandieris,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1924. X 22. Rotas (IV) vada komandieris,
               1924. XII 14. Mīnu metēju komandas priekšnieks,
               1926. I 01. Rotas (III) vada komandieris,
               1926. X 01. Rotas (IX) vada komandieris,
               1927. XI 15. Mīnu metēju komandas vada komandieris,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru 3678,
               1928. apbalvots: Latvijas brīvības cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1929. XI 15. Rotas (IX) vada komandieris,
               1930. III 22. Instruktoru rotas vada komandieris,
               1933. XI 17. paaugstināts kapteinis leitnants pakāpē izd. 1923. VIII 02.,
               1934. II 11. Rotas (I) komandiera palīgs,
               1934. IX 10. Ložmetēju (III) rotas komandiera palīgs,
               1936. VII 27. Instruktoru rotas vada komandieris,
               1933. XI 17. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1923. VIII 02.,
               1933. VIII 01. Aizputes kājnieku pulka Saimniecības rotas komandieris,
               1936. IX 09. Robežsargu brigādes Atsevišķās (XIII) rotas komandieris,
               1937. III 16. Zilupes II bataljona Rotas (I) komandieris,
               1939. VI 16.Atseviškās I rotas komandieris,
               1940. X 08. atvaļināts,
               1940. X 09. apcietināts.
               Avots:       LVVA 5601-1-5790.;
                              „Rēzeknes kājnieku pulka vēsture”, R., 1923.;
                              „Laiks’ #5/1971.;
                              „V. Eichenbauma arhīvs #4425.”

SILS Eduards, policijas ierēdnis.
                * 1895. II 17. Glūdas pag. + 1942. IV 13. Krievijā
                1914/1915. Kājnieku 180. Ventspils pulka jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. X 02. Rīgas latviešu strēlnieku pulka vecākais apakšvirsnieks,
                1920. atgriezās Latvijā,
                1920. XII 05. Robežsargu IV pulka instruktors,
                1921. virsseržants,
                1921. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 893,
                1922.V 18. atvaļināts,
                1922/1923. Robežpolicijas uzraugs,
                1923/1926. Kriminālais uzraugs Liepājas apriņķa policijā,
                1926/1936. Saldus policijas nodaļas ierēdnis,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. Saldus aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1936. III 07. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (III) komandieris,
                1936. VIII 11. Zilupes ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                1936/1940. Ludzas apriņķa III iecirkņa priekšnieks, Zilupē.
                1940. uzvārds Sils,
                1940. XII 13. arestēts,
                1941. IV 19. notiesāts,
                Avots:       LVVA 1640-1-521-90.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

SILVESTRS Feliks, ierēdnis.
               *1884. VII 21. Mazsalacā,
               1903. Pleskavas komercbankas darbinieks,
               1919/1920. Latvijas armijā,
               1920. Liepājas bankas grāmatvedis,
               19225/1931 Latvijas privātbankas darbinieks,
               1931/1935. Finansu ministrijas banku nodaļas revidents,
               1935.Liepājas bankas Liepājas nodaļas direktors,
               1935. Latvijas Kredītbankas vice direktors,
               Avots:       „Jaunākās Ziņas’ #93/1935.

SILZARS Bruno Jānis, arhitekts.
                * 1903. IX 01. Jelgavā.              
                1939. I 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1940. II 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Riteņbraucēju (I) rotas
                               Ķīmiskā dienesta vadītājs,
                Jelgavas pilsētas būvinspektors.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-243.

SĪMANIS Andrejs, senators.
                * 1867. I 02. Jaunvāles pag. + 1926. XI 13. Sarkaņu pag.
                1882/1889. beidzis Kuldīgas ģimnāziju,
                1895. beidzis Maskavas Universitāti, kand. jur.,
                1896/1915. zvērināts advokāts Liepājā,
                1915/1917. Latviešu bēgļu centrālkomiteja Pēterpilī,
                1917/1918. Pilsētu savienības apgādības nodaļā, Tērbatā,
                1918. XII 20. iecelts par Liepājas apgabaltiesas locekli,
                1918/1920. Zemnieku savienības loceklis Tautas padomē,
                1919. XI 05. iecelts par Liepājas apgabaltiesas priekšsēdētaja biedru,
                1920. VI 07. iecelts par senatoru administratīva departamentā.
                1920/1922. Satversmes sapulces loceklis,
                1922/1925. I Saeimas loceklis, Zemnieku savienība,
                Liepājas bankas valdes loceklis,
                Korporācijas “Fraternita Lettica” filistrs.
                Avots:       “Jaunākās ziņas” # 257/1926.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SIMANOVIČS Alberts, ierēdnis.
                * 1883. II 09. Rudbāržu pag.
                Beidzis Liepājas pilsētas skolu,
                1901/1909. Liepājas “Annas” aptiekas praktikants,
                1909/1914. Liepājas eļļas fabrikas speciālists,
                1914/1919. Liepājas pilsētas valdes noliktavas pārzinis,
                1919. IX 03. Netiešo nodokļu departamenta akcīzes valdes
                                jaunākais kontrolieris Palangā,
                1920. XI 16. vecākais kontrolieris,
                1922. VI 01. vecākais kontrolieris Ventspilī,
                1927. II 01. Nodokļu departamentā,
                1927. XI 14. Ventspils apriņķa nodokļu inspekcijas vecākais kontrolieris,
                1935. II 06. Liepājas apriņķa nodokļu inspekcijas vecākais kontrolieris,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru # 50.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-111.

SĪMANSONS Ādolfs Kārļa d., ierēdnis.
                * 1901. VII 03. Siguldā + 1942. VI 11. Usoļlagā, Krievijā
                1919. Rīgas apriņķa komandantūras karavīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1930/1931. Auto tanku pulka seržants,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. VII 20. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona Moto auto
                                (IX) rotas vada komandieris,
                1935. XI 06. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3766,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas kredītbankas Revīzijas komisijas loceklis,
                Pirmās Rīgas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                Valsts saimniecības departamenta bankas nodaļas jaunākais referents,
                Dzīvo Dzirnavu ielā #67-14.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-321.;
                                „Tēvija” #148/1941.;
                                „www.nekropole.lv”

SĪMANSONS Rihards Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1914. II 20. Rīgā.
                1942. VI 27. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SIMONS Fridrihs, amatnieks.
                *1866. V 25. + 1939. VIII 17.
                1882/1886. Mācījies drēbnieka amatu,
                1939. sava uzņēmuma īpašnieks, drēbnieka amata meistars.
                Avots:       „Amatnieks” # 18/1939.

SIMSONS Juris, skolotājs.
                * 1865. + 1937. IX 27. Rīgā.
                Skolotājs un Svētdiena Rīts“ līdzstrādnieks,
                Apbedīts Ziepniekkalna kapos.
                Avots:       „Svētdienas Rīts“ # 41/1937.

SIMSONTS Aleksandrs Jāņa d., mācītājs.
                * 1863. VII 31. Jaunlaicenes pag.; M. Minna. + 1938. IX 21. Rumānijā.
                Beidzis Valkas apriņķa skolu,
                1885. beidzis Bērzaines ģimnāziju,
                1885/1896. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1897. nolicis praktisko eksāmenu pie Maskavas konsistorijas,
                1898. IV 12. ordinēts Maskavā,
                1898/1908. Zlatoustas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1908/1910. Lazdonas draudzes mācītājs,
                1911/1938. Feršapenauf Mare ev. lut. draudzes mācītājs, Besarābijā.
                Lettonia’s filistrs.
                Avots:       “Svētdienas Rīts” # 6/1939.

SINAISKIS Vasilijs Īvāna d., Dr. jur., profesors.
               *1876. VII 25. Tambovas gub.; M. Jekaterina, S. Ksenija dz. Gegello
                              + 1949. IX 21. Briselē
               1903. beidzis Tērbatas Universitātes juridisko fakultāti,
               1907. ieguvis mag. jur. grādu,
               1910. ievēlēts par Tērbatas Universitātes ārkārtējo profesoru,
               1911/1922. Kijevas komercinstitūta profesors,
               1911/1922. Kijevas socioloģiskā institūta direktors,
               1912. ievēlēts par Kijevas Universitātes profesoru,
               1913. ieguvis Dr. jur. grādu Kijevas Universitātē,
               1917/1922. Kijevas juridiskā institūta direktors,
               1922/1940. Latvijas Universitātes civiltiesību profesors,
               1928/1940. Žurnāla „Jurists” redaktors,
               Sabiedrisko zinātņu biedrības Aeguitds priekšsēdētājs,
               Avots:       LVVA 1632-2-358-32.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Students” # 5/1936.;
                              „Latvju Ziņas” #47/1949.

SINĀTS Valentīne, farmācijas maģistre.
                * 1910. II 27. Rīgā.
                1937. V 22. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. VI 07. farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SIŅAVSKIS Jēkabs, sabiedrisks darbinieks.
                *1878. Grīvā
                1934/1940. Grīvas Visu svēto Patvēruma vecticībnieku draudzes
                                padomes priekšsēdētājs.
                1940. stādīts no Baznīcas un konfesijas departamenta apbalvošanai
                                ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2653-2.

SINĀTS Mersedes, ārste.
                * 1900. VII 09. Ādažu pag.; V. ārsts Daugavpilī.
                1944. IV 01. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1944. V. Purvīša 4-5.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-69.

SINĀTS Reinis, ārsts.
                * 1911. II 03. Bilskas pag.
                1935. IX 17. Beidzis Latvijas Universitāti
                1935/1939. Aleksandra augstumu slimnīcas asistents,
                1935/1938. Negadījumu apdrošināšanas pārvaldes ambulances ārsts,
                1939/1944. Salienas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-70.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SIŅEĻNIKOVS Arhips, sabiedrisks darbinieks.
                *1867. Krievijā.
                1898. iesvētīts garīgā vadītāja amatā,
                1898/1905. Krievijā,
                1905/1936. Rēzeknes kapu vecticībnieku draudzē,
                1936/1940. Rēzeknes kapu vecticībnieku draudzes padomes priekšsēdētājs.
                1938. IX 29. stādīts no Baznīcas un konfesijas departamenta apbalvošanai
                                ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2653-29.

SINEPS Arnolds Jura d., skolotājs.
                * 1881. II 13. Dignājas pag.; S. Alvīne dz. Liepiņš.
                Beidzis Irlavas skolotāju semināru,
                1900/1905. beidzis Pēterpils konservatorijas bazūnes klasi,
                1906/1915. Rīgas “A. Ķēniņā” reālskolā,
                1915/1920. Vladikavkazas kadetu korpusā,
                1918. ieguvis skolotāja tiesības pie Vladikavkazas vīriešu ģimnāzijās,
                1920/1940. Valmieras valsts ģimnāzijas skolotājs,
                1938. IX 23. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-136.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.

SIŅICINS Katrīne Aleksandra m. dz. Haritonovskis, ārste.
                * 1903. III 23. Vitebskā; T. prokurors V. inženieris ķīmiķis.
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1929/1934. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1934/1941. Valsts darbinieku un Dzelzceļu virsvaldes ārste,
                1941/1944. Rīgas VI poliklīnikas ārste,
                1941. Ģertrūdes 63-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-71.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SINKA Imants, farmācijas maģistrs.
                * 1915. IV 06. Rīgā.
                1941. IX 22. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SIPĀNS Arvīds Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1896. III 23. Kraukļu pag. 1941. X 27. Sverdlovskas apgabals, Sevurallags
                1919/1921. Latvijas armijas vecākais rakstvedis,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1939. VIII 08. Madonas IX aizsargu pulka Bērzaunes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Bērzaunes pagasta, Ķīkos,
                Bērzaunes pagasta vecākais,
                Bērzaunes pagasta lauksaimniecības biedrības Revīzijas komisijas priekšnieks,
                Bērzaunes ev. lut. draudzes padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-183.;
                               LV 1987-1-13737.;
                               „www.nekropole.lv”

SĪPOLS Antonija, ārste.
                Sk. Ozolzīle Antonija.

SĪPOLS Antonija, ārste.
                Sk. Tiltiņš Antonija.

SĪPOLS Jānis, mācītājs.
                * 1888. VIII 14. Nītaurē + 1977.
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. VI 06. ordinēts par Kuldīgas prāvests iecirkņa vikāru,
                1942. IX 22. apstiprināts par Snēpeles un Lipaiķu ev. lut. draudzes mācītāju.
                1942/1944. Lipaiķu ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                                „Svētdienas Rīts“ # 24/1938.;
                                „Baznīcas Ziņas“ # 27/1942., # 34/1942.

SĪPOLS Skaidrīte Jura m., juriste.
                Sk. Avens Skaidrīte.

SIRGEDS Heinrihs, arhitekts.
                * 1905. I 31. Rīgā.     
                1936. V 26. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

SIRLAKS Elvīra Antonija, farmācijas maģistre.
                * 1912. I 09. Rīgā.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SIRMAIS Kārlis, būvinženieris.
                * 1907. VII 24.
                1936. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SIRMAIS Kuno, būvinženieris.
                * 1892. I 17.
                1929. V 16. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SIRMAIS Voldemārs, ierēdnis.
                * 1905. VIII 06. Kronštatē; S. Melānija dz. Mickevics.       
                1925. beidzis Rīgas 4. pilsētas vidusskolu.
                1928. XI 12. Rīgas muitnīcā – A/S „Teka“ jaunākais muitas uzraugs,
                1929. I 01. K/S „Rīgas līni: jaunākais muitas uzraugs,
                1929. VII 01. Ainažu muitnīca – vecākais muitas uzraugs,
                1930. IV 01. jaunākais eksperts,
                1938. I 01. iec. par Ainažu muitnīca Ainažu punkta pārzini,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 39.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-63.

SIRMBĀRDIS Jānis Antona d., virsleitnants
                *1897. II 24. Svitenes pag. + 1942. I 09.  Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1916. V 20. Rezerves 181. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. XII 30. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (IX) strēlnieks,
                1917. V 09. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 27. Armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. VIII 31. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1918. III 05. atvaļināts,
                1919. VI 22. Atsevišķā Piebalgas VIII bataljona Darba rotas komandieris,
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulka Bataljona (III) Saimniecības rotas
                                jaunākais virsnieks,
                1919. X 24. Saimniecības rotas komandiera palīgs,1921. II 23. Rotas (I)
                                jaunākais virsnieks,
                1922. X 25. vada komandieris,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924. I 04. Saimniecības komandas priekšnieks,
                1925. VI 20. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1924. II 28.,
                1926. V 20. atvaļināts,
                1927. bijis Bauskas XIII aizsargu pulka Rotas (I) komandieris,
                1929. bijis Bauskas XIII aizsargu pulka Bataljona (I) komandieris,
                1929. VII 04. Apbalvots: ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1931. Svitenes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                1935. V 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3646,
                1937/1940. Svitenes pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                1941. VI 14. deportēts, dz. Svitenes pag. Igauņos,
                Bijis Svitenes pagasta vecākais.
                Avots:       LVVA 5601-1-5817.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #292/1917., #380/1917.;
                                „Ventspils kājnieku pulks”, Liepājā, 1935.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #123/1927., #312/1929.;
                                „Zemgales Balss” #246/1937.;     
                                V. Eichenbauma arhīvs #2090.;
                                www.nekropole.lv

SIRMOVIČS Nikolajs, sabiedrisks darbinieks.
               *1896. Susejas pag.
               1915. I 01./1918. I 01. Kurzemes latviešu strēlnieku pulka virsseržants,
               1916. VII 14. ievainots Nāves salā,
               1925/1940. Aizsargu organizācijā,
               1925. Ilūkstes XII aizsargu pulka aizsargs,
               1928. XI 02. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Uzticību,
               1929. XI 13. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes Goda zīmi,
               1932. IV 01. Ilūkstes XII aizsargu pulka Susejas nodaļas priekšnieks,
               Lauksaimnieks: Susejas pagastā Kalvānos.
               Avots:       LVVA 1640-1-190.;
                              „Aizsargs” #10/1928.;
                              www.latviesustrelniekusarksts.lv

SIROTA Miriama Calke m. dz. Vildauers, farmācijas maģistre.
                *1909. V 24.
                1930. XII 31. ieguva aptiekas asistentes grādu Latvijas Universitātē,
                1933. VI 22. ieguva farmācijas maģistres grādu Prāgas Universitātē,
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

SIRSNIŅŠ Andrejs, sabiedrisks darbinieks.
                *1894. VIII 19. Mārcienas pag. +
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa II pakāpes goda zīmi # 2451,
                1934. XI 30. Madonas IX aizsargu pulka Mārcienas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 199,
                1941. VI 14. deportēts,
                Mārcienas pagasta padomes un tiesas priekšsēdētājs,
                Mārcienas pareizticīgo draudzes priekšnieka biedrs,
                Mārcienas savstarpējās apdrošināšanas biedrības Revīzijas komisijas
                               priekšsēdētājs,
                Kalsnavas Bērzaunes biškopības biedrības Revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Mārcienas bibliotēkas biedrības Goda biedrs,
                Mārcienas pagasta Ūdru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-194, 1640-1-798-15.

SISENIS Zenfs Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1893. IV 20. Vircavas pag.
                1916. VI Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1917. III Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka jaunākais apakšvirsnieks,
                1920. II 26. Imantas pulka instruktors,
                1920. VII 05. Liepājas kājnieku pulka instruktors,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. IX 10. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1930. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Vircavas pag. Nārsbūtos,
                Vircavas pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-268.;
                                LVA 1987-1-15464.
                                „Tēvija’ #60/1941.

SKABURSKIS Vilis Antona d., farmaceits virsleitnants, provizors.
                * 1881. VIII 05. Tīpanu pag., Lietuvā
                1912. V 31. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1920. I 14. Armijas veterināras pārvaldes provizors,
                1920. III 13. apstiprināts provizors virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 24.,
                1921. V 01. Kara sanitāras noliktavas Aptieku nodaļas vadītāja palīgs,
                1921. VIII 01. Laboratorijas vadītāja palīgs,
                1922. VIII 20. atvaļināts,
                1931. Ventspils aptiekas īpašnieks, Pils ielā Nr.24,
                1935/1944. Jaunās Torņakalna aptiekas īpašnieks Rīgā,
                1940. I 20. Aptiekāru iepirkšanas sabiedrības „Farma” valdes loceklis,
                1966. dzīvo Rīgā nosvinēja 85. gadu jubileju,
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1487-1-1., 5601-1-5827.;
                                „Valdības Vēstnesis” #253/1935., #289/1931.;
                                „Latvijas farmaceitu Žurnāls” #1/1940.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6557.

SKAČKOVS Darja, ārste.
                Sk. Sarkans Darja.

SKADIŅŠ Emīls Hugo Jāņa d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1884. II 05. Katlakalna pag. + 1966. Minhenē
                1910. Beidzis Maskavas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1911/1918. Krievijas armijas kara ārsts,
                1911. Kājnieku 177. pulka jaunākais ārsts,
                1914. Kājnieku 178. pulka apvienotajā lazaretes ārsts,
                1914/1915. Sanitāri higiēniskās 18. nodaļas vecākais ārsts,
                1916. paaugstināts titulārpadomnieka pakāpē,
                1916/1917. Sanitāra 246. vilciena vecākais ārsts,
                1917/1918. Sanitāra 291. vilciena vecākais ārsts,
                1918/1920. Vrangeļa un Denikina armijā,
                1920. VIII 28. Saimniecības pārvaldes ārsts,
                1920. XI 17. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1915. IV 19.,
                1921. IV 01. Daugavpils kara slimnīcas priekšnieks,
                1922. III 30. atvaļināts,
                1922/1938. Rīgas pilsētas veselības pārvaldes sanitār ārsts,
                1938 XII 15. pensionēts, Mārstaļu 6,
                1941/1944. Rīgas pilsētas slimnīcas dežūrārsts,
                1944/1966. Vācijā.
                Apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķīru,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II un III šķīru.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-72.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 6595.

SKADIŅŠ Indriķis, sabiedrisks darbinieks.
               *1899. III 17.  Ozolnieku pag. + 1940. III 17. Ozolnieku pag.
               1921. XI 20./1922. III 22. Daugavpils kājnieku pulka kaprālis,
               1929. Jelgavas XVI aizsargu pulka grupas komandieris,
               1930. beidzis: Kājnieku grupas komandieru kursus,
               1934. XI 06. Ozolnieku nodaļas priekšnieks,
               1938. XI 17. Apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #496,
               1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
               1938/1940. Ozolnieku lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
               1939. A/S Latvijas centrālā sēklu eksports pilnvarnieks,
               1940. III 22. apbedīts Mušķu kapos,
               Lauksaimnieks: Ozolnieku pagastā Buļļos.
               Avots:       LVVA 1640-1-820.;
                              „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis”#371/1930.
                              „Zemgales Balss” #95/1938., #67/1940.
                              Sēta un Druvā’ #22/1938.;
                              „Jaunākās Ziņas” #65/1940.

SKADULS Kārlis Pētera d., tiesnesis.
                *1891. XII 14.  Vildogas pag.; S. Aleksandra dz. Spalviņš
                                + 1943. VIII 27. Uhtā. Krievijā
                1915. XI 03. Beidzis: Pētrogradas Universitāti,
                1915. XI 01. Konstantīna artilēsrijas skolas junkurs,
                1916. V 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 01.Rēzerves mortīru diviziona jaunākais virsnieks,
                1916. VI 15. Kaukāza II mortīru diviziona jaunākais virsnieks,
                1917. I Diviziona artilērijas parka komandieris,
                1918. II gūstā,
                1919. III/1920. VI Dienvidkrievijas brīvprātīgo armijā,
                1920. IX 25. apstiprināts rezerves virsleitnanta pakāpē, atvaļināts,
                1920. XI 25. Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1922. X 05. Latgales apgabaltiesas prokurors,
                1925. III 17. Latvijas Tiesas Palātas prokurora biedrs,
                1934. XI 16. Apbalvots: trīs Zvaigžņu ordeņa III šķiru #900,
                1936. VII 01./1940. VII 05. Tiesu Palātas prokurors.
                1941. VI 14. deportēts,
                Baltijas juristu biroja Latvijas nodaļas loceklis,
                Apbalvots: Igaunijas Baltas Zvaigznes ordeņi..
                Avots:       LVVA 1303-2-64-290.;
                                „Valsts adresu kalendārs’, R., 1940.;
                                „Brīvā Zeme’ #130/1936.;
                                „Laiks’ #37/1993.

SKĀDULIS Pēteris Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. III 16. Vildogas pag.
                Beidzis Siguldas draudzes skolu,
                1917/1934. Latvijas zemnieku savienības biedrs,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1919. aizsargu organizācijas dibinātājas,
                1925/1940. Vildogas pagasta Sprogās māju īpašnieks,
                1925/1928. Vildogas pagasta vecākais,
                1930. Līgatnes piensaimnieku sabiedrības valdes loceklis,
                1934/1940. Vildogas pagasta vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3992,
                1941. VI 14. deportēts,
                A/S „Turība” valdes loceklis,
                Siguldas Ķempju draudzes valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-51.;
                               LVA 1987-1-15335.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SKAGERS Zelma, ārste.
                Sk. Kazis Zelma.

SKAIDRAIS Elza dz. Baris, ārste.
                * 1900.
                1929. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Raunā, Cēsu apr.,
                1939. III 29. apbalvota ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. bijusi Cēsu X aizsargu pulka Rotas (V) ārste,
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.
                               „Brīvā Zeme” # 73/1939.

SKAIDRAIS Rūdolfs, ārsts.
                * 1882. VII 26.; S. Ada dz. Kundziņa + 1954. Raunā
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1909. beidzis Tērbatas Universitātes medicīnas fakultāti,
                1909/1914. ārsts Alūksnē,
                1914/1920. Krievijas armijā,
                1914. XII 31. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1915. V 17. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. IX 23. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem,
                1920/1954. Raunas rajona ārsts,
                1936. VIII 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (II) ārsts,
                1939. X 23. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta V šķīru,
                Raunas draudzes brīvības pieminekļa biedrības priekšnieks,
                Raunas dārzkopības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1632-2-366-206, 1640-1-525.

SKALDE Ansis, amatnieks.
                * 1868. V 24.
                Galdnieks un ratnieks,
                1884. māceklis,
                1887. savs uzņēmums Liepājā,
                Liepājas amatnieku biedrības biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 223.
                Avots: LVVA 1303-3-19-526.

SKALDERS Kārlis Krišjāņa d., ārsts.
                * 1901. I 30. Lietuvā; M. Natālija dz. Alberts + 2001.
                1919. studentu rotas brīvprātīgais,
                1928. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929. valsts darbinieku ārsts,
                1930. XI 13. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2408,
                1933/2001.. Rotari kluba biedrs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. II 08. apbalvots ar Igaunijas Balta ērgļa III s’’kiras ordeņi,
                1935. II 08. apbalvots ar Somijas aizsargu Nopelnu krustu,
                1935. II 08. apbalvots ar Vācijas Sarkanā Krusta Ii šķiras Goda zīmi,
                1935. IX 01. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jātnieku diviziona ārsts,
                1934. VI 10. apbalvots ar goda zīmi par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā II šķiru,
                1934. bijis Aizsargu štāba sanitāras daļas priekšnieks,
                1935. ārsts Jēkabpilī,
                1936. Latvijas Ugunsdzēsēju savienības sanitāras daļas pārzinis,
                1938. Brīvības 4/6,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Apbalvots ar 15 ordeņiem.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-254.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Valdības Vēstnesis”#118/1929.,#261/1930., #34/1935.;
                                „Ugunsdzēsējs” #7/1934., #4/1936.;
                               „www.nekropole.lv’

SKANGELS Nikolajs Donata d., lauksaimnieks.
                * 1880. IX 13. Makašānu pag.
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latgales poļu
                                mazsaimnieku un mazgruntnieku savienība,
                1922. partijas „Zemnieku-īpašnieku un rentnieku savienība „ Latgale" dibinātājs,
                1932/1935. Rēzeknes pilsētas galva,
                1935. III 18. - X 03. Rēzeknes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšsēdētājs,
                1936. apbalvots ar Latvijas lauksaimniecības kameras II šķiras godalgu,
                Avots:       „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latgales dati”

SKĀRDS Vilis Jāņa d., Dr. ing, profesors.
                * 1894. II 19./ III 03. Sērenes pag.; M. Made, S. Anastasija dz. Staprans.
                Beidzis  Sērenes pagasta skolu,
                1910/1913. beidzis Ķēniņa privātskolu Rīgā,
                1913/1916. Rīgas politehniskajā institūtā, būvinženieru nodaļā,
                1916/1917. hidrotehniķis Sibīrijā,
                1917/1918. Inženieru 22. pulka praporščiks Dienvidkrievijā,
                1919/1920. Latvijas armijā, Sapieru rotā,
                1920. I 15. bij. Armijas Galvenās tehniskās noliktavas priekšnieka palīgs,
                1922. II 08. beidzis Latvijas Augstskolas inženierzinātņu fakultāti, būvinženieris,
                1922. IV 01. ievēlēts par jaunāko asistentu pie sanitārtehnikas katedras,
                1924. asistents,
                1927. vecākais asistents,
                1930. privātdocents,
                1934. docents,
                1937/1939. Inženierzinātņu fakultātes dekāns,
                1937. ārkārtējs profesors
                1939. V 13. ieguvis inženierzinātņu doktora grādu,
                1939. X 25. ievēlēts par profesoru inženierzinātņu fakultātē,
                Apbalvots ar Atzinības Krustu,
                Stendera 8.
                Avots:       „Students“ #4/1939.; # 14/1939.;
                                “Album Academicum”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 7262.

SKOLIŅŠ Pauls, skolotājs.
                *1870. III 22. Lamiņu pag. + 1957.
                Beidzis: Tukuma apriņķa skolu,
                1891. Beidzis: Irlavas skolotāju semināru,
                1891/1894. Laimiņu pagasta skolā,
                1894/1907. Zūra pagasta pamatskolā,
                1909/1912. Ventspils luterāņu baznīcas skolā,
                1912/1915. Sarkanmuižas  Tārgales pamatskolā,
                1915/1919. Bielijas pilsētas skolā, Smoļenskas guberņā,
                1919/1935. Sarkanmuižas Tārgales pamatskolas pārzinis,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3105,
                1935. pensionēts,
                Sarkanmuižas biškopības biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-29.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SKOMBA Velta dz. Grantskalns, ārste.
                * 1912. VIII 03. Ādažu pag.
                1937. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1937/1940. Latvijas Universitātes iekšķīgo slimību nodaļas ārste,
                1938. Baznīcas 10/12-5,
                1941/1944. Skolu ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-73.;
                                „Latvijas medicīniskā personāla saraksts“, R., 1938.

SKOSTE Augusts Pētera d., ārsts.
                * 1904. IX 17. Trikātas pag. + 1948. IV 27. Stokholmā, Zviedrijā
                1924. Beidzis Valmieras valsts vidusskolu,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1931/1935. Auces pagasta rajona ārsts,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. VIII 23. Ventspils II aizsargu pulka rotas V ārsts,
                1934. V 01. Ventspils II aizsargu pulka Jūras diviziona ārsts,
                1935/1937. Kuldīgas pilsētas ārsts,
                1935. I 17. Kuldīgas aizsargu pulka bataljona ārsts,
                1937/1938. Jaunlatgales (Abrenes) apriņķa ārsts,
                1937/1938. Junlatgales XIX aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1937/1938. Jaunlatgales apriņķa skolas valdes loceklis,
                1937/1938. Balvu Sarkanā Krusts veselības punkta ārsts,
                1938/1941. Ventspils apriņķa ārsts,
                1938/1941. Ventspils slimo kases kontroles ārsts,
                1938. VI 15. Ventspils II aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1938. stādīts apbalvošanai: Atzinības Krustu,
                1939. I 11. Ventspils II aizsargu pulka ārsts,
                1941. Vadoņa 17, Ventspilī,
                Mazpulku ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-74, 1640-1-520-263, 1640-1-798-178.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SKRABE Anna Karline, farmācijas maģistre.
                * 1890. II 25. Patkules pag.
                1943. II 06. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SKRASTIŅŠ Artūrs, ārsts leitnants.
                * 1906. VII 05. Rīgā + 1983. Austrālijā
                1931. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1933. Rīgas kājnieku pulka kaprālis, virsnieka vietnieks,
                1933.XI 17. Paaugstināts ārsts leitnants pakāpē,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VIII 05. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (VII) ārsts,
                1935. I 31. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (III) ārsts,
                1936. Latvijas Aerokluba Mūža biedrs,
                1938. Jaungulbenes rajona ārsts,
                Vanagu Jaungulbenes 27. novada priekšnieks,
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               V. Eichenbauma arhīvs

SKRASTIŅŠ Artūrs, ārsts.
                * 1908.
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Stabu 43
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKRASTIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1906. IV 06. Veselavas pag.
                1927/1944. Rīgas radiofona mūziķis,
                1929. Beidzis Latvijas Konservatoriju,
                1938. beidzis Latvijas Universitātes medicīnas fakultāti,
                1938/1940. Latvijas Universitātes Farmakoloģijas institūta asistents,
                1940/1944. Latvijas Konservatorijas docents,
                1940/1941. Rīgas Jaunās slimnīcas asistents,
                1941. v.d. Golza 10-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-76.

SKRASTIŅŠ Valija, ārste.
                Sk. Dombrovskis Valija.

SKRASTIŅŠ Voldemārs Jēkaba d., leitnants.
                * 1884. V 15. Cēsīs. + 1920. V 02.
                1915. VIII 08. Aviācijas I rotas brīvprātīgais,
                1916. XII beidzis Aviācijas kara skolu Maskavā,
                1917. I 29. Sibīrijas II korpusa aviācijas nodaļas karavīrs,
                1917. V vecākais apakšvirsnieks,
                1917. apbalvots ar Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1917. IX 22. Paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. XII izstājas,
                1919. Orlas I aviācijas nodaļas sarkanarmietis,
                1919. II 18. Latvijas padomju strēlnieku divīzijas Aviācijas (I) nodaļas
                                priekšnieks,
                1919. VI 18. Aviācijas grupas Nodaļas (I) lidotājs,
                1919. IX 30. Aviācijas parka Nodaļas (II) kara lidotājs,
                1920. V 03. Cietis avārija, miris Sarkanā Krusta slimnīcā,
                1920. V 20. Apbedīts Brāļu kapos Rīgā, pirmais Latvijas aviācijas upuris.
                Avots:       LVVA 1477-1-124-21, 5601-1-5848.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Jaunākās Ziņas” #100/1920.;
                                „Latvijas Kareivis” #61/1920.;
                                V. Eichenbauma arhīvs # 3303.
                                „www.nekropole.lv”

SKRĒBERS Arnolds Pēteris Ferdinanda d., kapteinis.
                1897. IX 07. Rīgā; M. Ernestīne dz. Lapiņš, S. Biruta dz. Neimanis
                                + 1979. XII 13. Ženēvā.
                1915. Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1916. I 28. Pavīla kara skolas junkers,
                1916. V 12. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VI 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 03. Sibīrijas 28. strēlnieku pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 26. Kājnieku 86. Marša pulka virsnieks,
                1916. X 30. Kurskas 125. Kājnieku pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. I 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. II 02. Papildu (XCI) rotas jaunākais virsnieks,
                1917. II 07. izgāja uz Rīgas latviešu strēlnieku pulku,
                1917. II 11. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 03. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. II 01.,
                1917. IX 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 02. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,         
                1917. X 03. Rotas (IV) komandiera v. p. i.,
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. VI 11.,
                1917. X 27./XI 04. Cēsu cietumā,
                1917. XI 21. Daugavpils kara apriņķa virsnieku rezervē,
                1918. I 03. Rīgas strēlnieku pulka strēlnieks,
                1918. I 09. Daugavpils kara apriņķa virsnieku rezervē,
                1918. III 06./ XII 04. Gūstā Lichtenhorsta nometnē,
                1918. XII 14. Baltijas Landesvēra (II) sargu rotas brīvprātīgais,
                1918. XII 27. Latviešu atsevišķas (Studentu) rotas vada komandieris,
                1919. VII 13. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. V 22.,
                1919. VII 27. Atsevišķā (III) studentu bataljona Rotas (I) komandieris,
                1919. VIII 25. Kara skolu priekšnieka pārvaldes Instruktoru bataljona virsnieks,
                1919. IX 16. Instruktoru bataljona adjutants,
                1919. X 12. Rīgas kājnieku pulka Velosipēdistu rotas komandieris,
                1919. X 25. Pulka adjutanta v.i.,
                1920. IV 09. Rotas (VI) komandieris,
                1921. IV 01. Rotas (II) vada komandieris,
                1921. II 04. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #607,
                1922. IX 01. Rotas (I) vada komandieris,
                1922. X 24. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. XII 09. Galvenā štāba priekšnieka adjutants,
                1924. IV 01. Armijas komandiera štāba apmācības daļas
                                Reglamentu nodaļas darbvedis,
                1926. VIII 01. Apmācības nodaļas priekšnieks,
                1927. II 01. atvaļināts,
                1927/1934. Valsts kancelejas vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru komandas vada komandieris,
                1932. Beidzis Angļu institūta Pedagoģijas nodaļu,
                1934/1939. Ārlietu ministrijas preses nodaļas vadītājs,
                1937. XII 22. apbalvots ar Lietuvas Vitauta Diža ordeņa IV šķiru,
                1937. XII 22. apbalvots ar Beļģijas Kroņa ordeņa III un IV šķiru,
                1937. XII 22. apbalvots ar Igaunijas Ērgļa ordeņa III šķiru,
                1937. XII 22. apbalvots ar Polija Polonia Reestituta ordeņa III šķiru,
                1939/1940. Latvijas sūtniecības padomnieks Briselē,
                1941/1945.. Iekšlietu ģenerāldirektora sekretariāta vadītājs,
                1945. leģiona virsnieks,
                1945. Latvijas Nacionālās komitejas loceklis,
                1949. Latviešu pārstāvis pie ANO begļu augstā komisāra,
                1954. Latvijas diplomātiskā dienesta pārstāvis Ženevā,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots, ar Austrijas Nopelnu ordeņa II šķiru,
                Apbalvots ar Daugavas Vanagu nozīmi zeltā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5850.;
                                KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                Armijas XII pavēle #166/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #26/1917.,
                                                # 5/1917., #42/1917.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #50/1917.,
                                                #258/1917., #326/1917., #351/1917., #22/1918.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.
                                „Rīgas Latviešu Avīzes” #206/1918.;
                                „Tēvija” #26/1943.;
                                „Laiks” #101/1979.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2792.

SKREIJA Arvīds Rihards, agronoms.
                * 1887. III 10. Ķemeros + 1964. X 02. Merilendā, ASV
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1912. Ogres proģimnāzijas skolotājs,
                1916/1917. Latviešu strēlnieku strēlnieks,
                1918. Apgādības ministrijas Juanjelgavas apgabala pilnvarotājs,
                1919/1920. Latvijas armijas virsnieks,
                1920. valsts zemju pārzinis Ogrē,
                1920/1922. Ogres miesta vecākais,
                1922/1924. Līgutu lauksaimniecības skolas vadītājs,
                1924/1931. Latgales valsts lauksaimniecības vidusskolas pārzinis,
                1924/1940. Aizsargu organizācijā,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1931/1936. Jaungulbenes valsts lauksaimniecības vidusskolas pārzinis,
                1936/1940. Jaungulbenes valsts mājturības vidusskolas direktors,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3071,
                1933. VIII 20. Madonas IX aizsargu pulka Bataljona (III) komandieris,
                1938. Rīgas V aizsargu pulka Babītes nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa IV šķiru #71,
                Apbalvots ar Latvijas Vanagu II un III šķiras nopelnu zīmi,
                Latvijas Vanagi IV Malnavas apgabala dibinātājs un priekšnieks,
                Korporācijas Patria filistrs,
                Ogres brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dibinātājs,
                Ķemeru jaunekļu brīvprātīgo ugunsdzēsēju nodaļas dibinātājs,
                Namīpašnieks Brīvības 24, Ogrē.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-193., 4246-1-157.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Gulbenes Ziņas” # 11/1933.

SKREJA Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. IX 21. Babītes pag.
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1919/1922. Rēzeknes kājnieku pulka seržants,
                1922/1940. Rīgas V aizsargu pulka Babītes nodaļas priekšnieks,
                1931. VIII 05. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1938. XI 16. Apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 473,
                Piņķu II lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                Babītes meliorācijas sabiedrības „Lieknas purvs valdes priekšsēdētājs,
                Babītes pagasta Skreju Mārtiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-261.

SKREJA Jette dz. Lībors, ārste.
                * 1903. II 21. Grostonas pag.; V. advokāts.
                1929. Beigusi Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1930/1931. Jelgavas pilsētas slimnīcas ārste,
                1931/1933. Rīgas pilsētas I slimnīcas ārste,
                1933/1944. Jelgavas I slimo kases (poliklīnikas) ārste,
                1938. Katoļu 24-3, Jelgavā.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-75.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKRIBANS Boļeslavs, arhitekts.
                * 1906. I 08.             
                1935. XII 07. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SKRIBE Kristīne, ārste.
                Sk. Gulbis Kristīne.

SKRĪVERIS Nikolajs Kārļa d., lauksaimnieks.
                *1895. VI 20. Jērcēnu pag.; M. Rozālija, S. Milda.
                1916/1918. Krievijas armijā,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1926/1940. Lubānas pagasta „Birznieku” māju īpašnieks,
                Lubānas meliorācijas sabiedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-57.

SKRODELIS Alfrēds Andreja d., virsleitnants, mācītājs.
                * 1894. V 22.Dūres pag.; M. Anete dz. Veks, S. Liene dz. Adminis.
                               + 1983.IX 20. Hamiltonā,  Kanādā
                Beidzis Lejasciema draudzes skolu,
                Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti,
                1914. beidzis Pleskavas skolotāju semināru,
                1915. Vladimira kara skolas junkurs,
                1916. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916/1918. Kājnieku 165. pulka jaunākais virsnieks,
                1918/1920. Latvijas armijā,
                1920. IV 01. Rīgas pilsētas komandantūras virsnieks,
                1921. Rīgas kājnieku pulka virsleitnants,
                1921. VI 29. atvaļināts,
                1921. V 29. ordinēts par Rīgas Miera draudzes mācītāja adjunktu,
                1921. IX 01. Mazsalacas draudzes mācītājs,
                1921/1944. Mazsalacas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (X) mācītājs,
                1934. XII 14. Beidzis Latvijas Universitāti,
                Apbalvots ar Igaunijas sarkanā Krusta ordeņi.
                Avots:       LVVA 1370-1-1697-345, 1640-1-523-473.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R., 1942.;
                               „Baznīcas Ziņas” # 22/1944.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 2695.

SKRODERS Alfrēds Pidriķa d., veterinārārsts.
               * 1886. X 26. Cirstu pag.
               Beidzis Cirstu draudzes skolu,
               Beidzis Vjazes lauksaimniecības skolu,
               1909/1911. Lopkopības pārraugs Jaunpils Bikstu lauksaimniecības biedrībā,
               1911/1913. Lopkopības un piensaimniecības instruktors Latvijas
                              lauksaimniecības ekonomiskā biedrībā,
               1913/1922. Rēzeknes apriņķa lopkopības un piensaimniecības vadītājs,
               1922/1924. Sīklopu nodaļas vadītājs Latvijas lauksaimniecības
                              ekonomiskā sabiedrībā,
               1926/1928 Sīklopu nodaļas vadītājs Latvijas lopkopības centrālā sabiedrībā,
               1928. beidzis Latvijas Universitāti, 
               1928/1940. Pļaviņu rajona veterinārārsts,
               1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta V šķīru #1243.
               Avots:       LVVA 1632-2-366-182.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SKRODERS Andrejs, sabiedrisks darbinieks.
                *1909. I 12. Rugāju pag.
                1927. Beidzis: Latgales lauksaimniecības skolu Malnavā,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IX 12. Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1939. II 11. stādīts apbalvošanai: Atzinības krustu,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Ventspils kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                Rugāju pagasta valdes un padomes loceklis,
                Rugāju lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Lauksaimnieks: Rugāju pagasta Zeltiņos.
                Avots:       LVVA 1360-1-17., 1640-1-813.;
                                „latvis” #1761/1927.;
                                „Brīvā Zeme” #73/1939.

SKROMANS Antons, prāvests.
                * 1904. VI 10. Višķu pag. + 1947. XII 19. Novosibirskā, Krievijā.
                1932. V 08. Beidzis Romas katoļu teoloģijas augstskolu,
                1932/1933. Nautrēnu Rom. kat. draudzes vikārs,
                1933/1934. Brunavas Rom. kat. draudzes vikārs,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 29. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (IV) mācītājs,
                1934/1941. Višķu Rom. kat. draudzes prāvests,
                1941/1942. Aglonas Rom. kat. draudzes prāvests un vice dekāns,
                1942/1945. Viļakas Rom. kat. draudzes prāvests,
                1945. XII 05. arestēts,
                Skautu 191. Vienības priekšnieks,
                Višķu pagasta padomes priekšsēdētāja biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-208.;
                               „Preiļu bibliotēka”

SKROMS Valdis, veterinārārsts.
                * 1905. IV 21. Dignājas pag. + 1993. IV 14. Fairvjū, ASV
                1934. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Zasas rajona veterinārārsts,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka Eskadrona (I) veterinārārsts,
                1935. VII 25. Jēkabpils IV aizsargu pulka Jātnieku diviziona veterinārārsts,
                1939. III 28. Jēkabpils IV aizsargu pulka veterinārārsts,
                1939. IV 22. Apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 985,
                Korporācijas Fraternitas Latavensis filistrs,
                Latviešu veterināru biedrības Amerikā priekšnieks.
                Avots:       LVVA 2640-1-251-255.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 90/1934., #108/1939.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis’ #26/1934.;
                               „Latvijas Veterinārārstu Žurnāls” #2/1939..

SKUBIĶIS Emīls, ģeologs.
                * 1875. II 03. Dzērves pag.; S. Klara dz. Hibšmanis. + 1944. X 11. Rīgā.
                Beidzis Liepājas ģimnāziju,
                Beidzis Freibergas kalna akadēmiju,
                1898/1903. Emigrācija Šveicē,
                1903/1905. Rīgas centrālcietumā,
                1905/1913. Emigrācija Šveicē,
                1914/1917. Rīgas izglītības biedrībā un bēgļu organizācijas,
                1917/1918. Latvijas politisko partiju informācijas centrā,
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas sociāldemokrātu
                                strādnieku partija un Revolucionāro sociālistu partija,
                Tautas padomes sekretāra I biedrs,
                1918. XI 18. Piedalījies Latvijas valsts proklamēšanā,
                1920. IV 18. – 1922.XI 07. Satversmes sapulces deputāts, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partijas mazākuma frakcija,
                1923/1936. A/S „Ziemeļu Baltijas zāģētavas valdes loceklis”,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 42,
                1930. VI 26. ,,Ūdens spēku izmantošanas A/S" dibinātājs,
                1931. IX 04. „Ūdens spēku izmantošanas akciju sabiedrība „Hydor" dibinātājs,
                1936. bijis A/S „Ilgeciema miltu rūpniecības" valdes loceklis,
                1936. III 06. Ievēlēts par  „Tirdzniecības un rūpniecības A/S „M. Gailītis un biedri"
                                valdes locekli,
                1930. dzīvo Kr. Barona # 3-9.
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Latvijas satversmes sapulces stenogrammas”, R., 1925.;
                                “Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SKUBIĻINS Jefrems, sabiedrisks darbinieks.
                *1888. II 08. Jelgavā
                Jelgavas Uspenskas vecticībnieku draudzes padomes priekšsēdētājs.
                1938. IX 29. stādīts no Baznīcas un konfesijas departamenta apbalvošanai
                                ar Atzinības Krusta V šķīru.
                Avots:       LVVA 1370-1-2653-27.

SKUBIŅŠ Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                *1906. IV 16.
                1929. Rīgas V aizsargu pulka Sakaru bataljona  Rotas [IV] vada komandieris,
                1932.  XI 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1938. V 04. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1941. VI 14. Deportēts; dz. Miesnieku 8-4.
                Avots:       LVVA b1640-1-17.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis’ #102/1942.

SKUBIŅŠ Pēteris, veterinārārsts.
                * 1898. X 25. Sarkaņu pag. + 20.03.1945.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919. kara skolas kadets,
                1919. ievainots pie Vareļu mājām,
                1919/1921. Robežsargu IV pulka rakstvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. VI 30. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (III) veterinārārsts,
                1939. X 04. Bataljona (III) veterinārārsts,
                1945. Aizputes apriņķa veterinārārsts,
                Auces rajona veterinārārsts,
                Sarkaņu pagasta Braļiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-255.;
                               „Tēvija” # 67/194

SKUBIŅŠ Viļums Viljama d., agronoms.
                *1876. Sarkaņu pag. [arī Vasilijs]; S. Valentīna dz. Polonskis
                                + 1971. XII 16. Rīgā
                Beidzis: Rīgas garīgo semināru,
                1898/1903. Beidzis: Rīgas politehnisko institūtu, agronoms,
                1919/1924. Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktors,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #90,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #102,
                1903/1906. Meterioloģijas pārzinis Černigovas guberņā, Mainovas
                                lauksaimniecības skolā,
                1906/1907. Lauksaimniecības skolas skolotājs Samarā,
                1911/1918. Lauksaimniecības mašīnu izmēģinājumu staciju Priekulē,
                1906. Rīgas latviešu lauksaimniecības centrālbiedrības dibinātājs, priekšnieks,
                                goda biedrs,
                1907/1910. Raunas muižas pārvaldnieks,
                1915. Baltijas bēgļu palīdzības komitejas dibinātāsjs, valdes priekšsēdētājs,
                1917. IV 23. Vidzemes pagaidu zemes padomes priekšsēdētājs,
                1935. Veco latviešu strēlnieku padomes priekšsēdētājs,
                Latvijas linkopju centrālās sabiedrības dibinātājs,
                Latvijas Sarkanā Krusta padomes loceklis,
                Latvijas agronomu biedrības valdes loceklis,
                Latvijas lauksaimniecības darbinieku biedrības valdes loceklis,
                Latviešu strēlnieku organizācijas komitējas loceklis,
                Tautas bankas valdes loceklis,
                Avots:        „Album Academicum, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #11/1936.;
                                „Laiks” #103/1971.

SKUDRE Jānis Kriša d., senators.
                * 1889. V 03. Saukas pag.; S. Velta dz. Blūms
                                + 1942. VII 08. Sverdlovskās apgabalā, Krievijā.
                Beidzis: Belajas klasisko ģimnāziju,
                1910/1914. beidzis: Maskavas Universitāti,
                1914. zvērināta advokāta palīgs Daugavpilī,
                1914/1918. Krievijas armijā, beidzis: Kara inženieru skolu,
                1918/1921. Krievijā,
                1921. Daugavpils apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1922. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1925. Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs,
                1929. Latvijas Tiesnešu biedrības padomes priekšsēdētājs,
                1931. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #640,
                1934./1940. Kriminālās kasācijas departamenta senators,
                1937. Latvijas Tiesnešu biedrības priekšsēdētājs,
                1938. Latvijas Tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētājs,
                1939. III 08. apbalvots: Igaunijas Baltas Zvaigznes ordeņa II šķiru,
                1941. VI 17. arestēts, dzīvo: Kalnciema 2a-4.
                Latvijas lauksaimniecības kameras administratīvas sekcijas priekšsēdētājs,
                Studentu biedrības Austrums vecbiedru palīdzības savienības priekšsēdētājs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #284/1934.
                                www.nekropole.lv

SKUJA Aleksandrs Andreja d., skolotājs
               *1879. VII 28. Alūksnes pag. + 1952. VI 10. Cēsīs.
               1899. Beidzis: Pleskavas skolotāju semināru,
               1899/1903. Annas pagasta skolotājs,
               1903/1912. Mālupes pagasta skolotājs,
               1912/1915. Grīnvaldes ministrijas skolas pārzinis,
               1915/1920. Skolotājas Podoļskā,
               1920/1922. Cēsu Neijas sieviešu neoģimnāzijā,
               1922/1925. Cēsu sieviešu neoģimnāzijā,
               1925. Cēsu valsts ģimnāzijas skolotājs,
               1935. XI 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3854,
               1939. t.p. amatā,
               Avots:       LVVA 1632-2-355.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              www.literatura.lv

SKUJA Andrejs, ārsts.
                * 1866.
                1894. Beidzis Tērbatas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Blaumaņa 16/18.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKUJA Antons, skolotājs.
               *1906. VI 25. Krievijā [agr. Markevičs] + 1943. III 14. Vjatlagā, Krievijā.
               1931. Beidzis: Daugavpils skolotāju institūtu,
               1931. VIII 01./1932. X 01. Zemgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
               1932. beidzis: Virsnieku vietnieku kursus,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. X 20. Ilūkstes XII aizsargu pulka Lašu nodaļas priekšnieks,
               1935. bijis: Lašu valsts pamatskolas skolotājs.
               1938/1940. Lašu pamatskolas pārzinis,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
               1940/1941. Rubenes pamatskolas direktors.
               1941. VI 14. deportēts,
               Avots:       LVVA 1640-1-190-32.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.;
                              www.nekropole.lv

SKUJA Edvīns, būvinženieris.
                * 1913. II 18. Ogres pag.
                1939. V 19. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SKUJA Ērika, ārste.
                Sk. Druģis Ērika.

SKUJA Ērika Jāņa m. dz. Draviņš, ārste.
                * 1900. XII 04. Smiltenē + 1987.
                1926. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. II 25. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (IV) ārste,
                Nīcas rajona ārste,
                Bārtas rajona mazpulku ārste.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-372.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKUJA Jānis, Dr. med.
                * 1886. + 1983. III 05. Rīgā
                1921. Beidzis Latvijas Augstskolu,
                1938. Baznīcas 21.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKUJA Kārlis, ārsts.
                * 1893.
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, ausu, kakla un deguna slimībās,
                1938. Rāveles 81.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKUJA Marija Jāņa m. dz. Veinbergs, ārste.
                * 1890. VIII 02. Rīgā; V. Jānis Dr. med.
                Beigusi Ķēniņa ģimnāziju,
                1916. Beigusi Maskavas Universitāti, iekšķīgās, sirds un plaušu slimībās,
                1921/1925. Rīgas Sarkankalnā slimnīcās Tuberkulozes nodaļas ārste,
                1925/1931. Rīgas I pilsētas slimnīcās Tuberkulozes nodaļas ārste,
                1931/1940. Biķernieku Tuberkulozes sanatorija direktrise,
                1938. Baznīcas 26.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKUJA Marta, farmācijas kandidāte.
                Sk. Ieviņa Marts.

SKUJA Nikolajs, ārsts.
                * 1913.
                1936. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Valdemāra 37.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKUJA Pēteris Augusts Pētera d., virsleitnants.
                1897. II 13. Mārcienas pag.; S. I Lidija dz. Meibergs, II Milda Hincenbergs
                1915. X 01. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. I armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. II 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. II 01. Rezerves 29. kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1916. III 01. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 12. Valmieras latviešu strēlnieku pulka Jātnieku izlūku
                                komandas priekšnieks,
                1916. XII 22./25. Kaujas Mangaļu rajonā,
                1916. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. X 01.
                1917. VII 01. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 19./21. kaujās pie Juglas un Nītaures,
                1917. VIII 06. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. IV 15.
                1917. IX 15. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti,
                1918. III 06. atvaļināts,
                1918. VII 18. Tautas armijas Ufas 14. pulka virsnieks,
                1918. VIII 10. Ufas disciplināra bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1918. VIII 24. Rotas (I) komandieris,
                1918. II 07. Omskas pilsētas garnizona priekšnieks,
                1918. XI 13. Troickas 7. strēlnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1918. XII 23. Rotas (VI) komandieris,
                1919. I 16. Latvijas I atsevišķā strēlnieku bataljona Rotas (I)
                                jaunākais virsnieks,
                1919. II 01. Imantas pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1919. V 01. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. V 06. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. VI 12. Rotas (V) komandieris,
                1920. III 04. Pulka saimniecības priekšnieks,
                1920. IX 14. Dobeles kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1921. III 15. Rotas (III) komandieris,
                1921. V 01. Pulka saimniecības priekšnieks un ieroču virsnieks,
                1921. XII 28. Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1922. VII 17. atvaļināts,
                1922/1932. Politiskās pārvaldes uzraugs,
                1932/1934. Jelgavas rajona politiskas pārvaldes pārziņa palīgs,
                1934. VI 14. iecelts par Daugavpils rajona kriminālpolicijas pārzini,
                1941. VI 24. izsūtīts no Daugavpils cietuma uz Krieviju.
                Avots:       LVVA 42541-36-127, 5601-1-5878.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #909/1916.;
                                XII armijas pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #177/1917., #369/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēle #438/1917.;
                                „Rūjienas Domas” #117/1933.;
                                „Latvijas Kareivis” #114/1934.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3512.;
                                www.latgalesdati.du.lv

SKUJA Šarls Džems Roberta d., virsleitnants.
                * 1895. VII 28. Liepājā
                Beidzis Liepājas reālskolu,
                1915. IX 09. Rezerves 134. Kājnieku pulka karavīrs,
                1916. I 06. beidzis Mācības komandu,
                1916. II 13. jefreitors,
                1916. VIII 07. Rezerves 52. Kājnieku bataljona instruktors,
                1916. XI 20. Batumas 517. Kājnieku pulka ložmetēju komandas instruktors,
                1916. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 11446,
                1917. I 15. jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. I 28. ievainots,
                1917. V 01. Rietumu frontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. X 05. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. X 17. Batumas 517. Kājnieku pulka Rotas (V) komandieris,
                1918. I 15. atvaļināts,
                1918. III 15. Beidzis Virsnieku artilērijas skolu,
                1919. X 10. Latgales papildu bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks, virsleitnants,
                1919. XI 18. Aizputes kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1920. III 24. Zemgales artilērijas pulka Diviziona (XII) baterijas (I) jaunākais
                               virsnieks,
                1920. IV 06. Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
                1920. VI 29. Diviziona (X) Baterijas (III) vecākais virsnieks,
                1920. VIII 22. Diviziona (X) Baterija (III) pārdēvēta par Zemgales artilērijas
                               pulka Bateriju (III),
                1920. IX 15. Diviziona (II) Baterijas (IV) jaunākais virsnieks,
                1920. XI 27. Kurzemes artilērijas pulka tieslietu darbvedis,
                1921. IV 01. atvaļināts,
                1924. IX 27. pārskaitīts par leitnanta pakāpē.
                Avots:       LVVA 5601-1-5876.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #7332.

SKUJA Vēra dz. Lesiņš, ārste.
                * 1907.
                1933. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Daugavpilī, 3. janvāra 3.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKUJENIEKS Alfrēds, sabiedrisks darbinieks,
               *1879. I 26. Svītenes pag.
               1916/1918. Krievijas armijā, kara ierēdnis,
               1919/1940. Aizsargu organizācijā,
               1927. XII 22. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Uzcītību,
               1927. Bauskas XIII aizsargu pulka Štāba rota saimniecības vada komandieris,
               1933/1940. Zemgales ekonomiskās sabiedrības valdes priekšsēdētājs,
               1933. IV  25. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1937/1940. Svitenes lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs,
               1938/1940. A/S Bekona eksports pārstāvis,
               1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības Kameras loceklis,
               1938. V 12. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #953,
               1941. VI 14. deportēts,
               Svitenes pagasta padomes loceklis,
               Svitenes cukurbiešu audzēšanas biedrības priekšnieks,
               Lauksaimnieks Svitenes pagastā Rankos.
               Avots:       LVVA 1640-1-191.;
                              „Iekšlietu Ministrijas Mēnešraksts” #90/1927., #170/1927.
                              „Aizsargs” #4/1933.;
                              „Bauskas Vēstnesis” #18/1938.;
                              „Jaunākās Ziņas”#95/1938.
                              „Zemgales Balss” #153/1937., #31/1939.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis’ #151/1943.

SKUJEVICS Jānis Anša d., ierēdnis.
                * 1892. VII 07. Tērvetes pag.; M. Anna dz. Hofmanis, S. Lūcija dz. Lediņš
                               + 1991. VIII 04. Almēlijā, Anglijā
                1918. Tērvetes pagasta vecākais,
                1920. Finanšu ministrijas Saimniecības departamenta Administratīvas
                               nodaļas vadītājs,
                1933/1940. Finanšu ministrijas Saimniecības departamenta direktors,
                1933/1940. A/S „Ogle” valdes priekšsēdētājs,
                1941/1944. Latvijas ģenerālapgabala  Finanšu ģenerāldirektors,
                Bijis Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidija loceklis,
                Bijis Latvijas bankas padomes loceklis,
                Bijis A/S „Drošība” padomes priekšsēdētājs,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 106/1942.

SKUJIŅŠ Kārlis Mārtiņa d., mācītājs.
                * 1885. III 04. Viļķenes pag.; S. Marija dz. Mednis + 1959. II 23. Ņukasalā, Austrālijā
                Beidzis Pēterpils pilsētas ģimnāziju,
                Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1918. Raunas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1921/1944. Krustpils ev. lut. draudzes mācītājs,
                1924/1930. Līvānu ev. lut. draudzes vikārs mācītājs,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. IV 07. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Bataljona (I) mācītājs,
                1938. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustua
                Apbalvots ar Atzinības krustu,
                Krustpils garnizona mācītājs,
                Bija prāvests Austrālijā,
                Apbedīts Sidnejas kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-210.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;

SKUJIŅŠ Kārlis Jāņa d., virsleitnants.
                * 1898.VIII 17. Rencēnu pag. [Skujiņš II]
                1916. X 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                1916. XII 22. vecākais portupejas junkurs,
                1917. II 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē
                1917. II 21. Rezerves 84. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1917. II 22. pārvietots uz Rīgas latviešu strēlnieku pulku, nav ierādies,
                1917. III 06. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. III 09. skaitīt Skujiņš II,
                1917. IV 03. piekomandēts Latviešu strēlnieku I brigādei, sakaru virsnieks,
                1917. X 07. stādīts apbalvošanai ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar
                               šķēpiem un banti.
                1917. X 23. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1918. VII 06.,
                1917. XII 05. atstājis pulku,
                1917. XII 25. Lielbritānijas korpusa karavīrs,
                1918. I 08. Ķīnas dzelzceļa apsardzības Atsevišķās (I) rotas karavīrs,
                1918. III 12. Jegorjevskas jātnieku pulka Eskadrona (II) karavīrs,
                1018. IV 01. jaunākais apakšvirsnieks,
                1918. V 27. vecākais apakšvirsnieks,
                1918. VI 21. Paaugstināts kornets pakāpē,
                1918. VI 21. Eskadrona (II) vecākais virsnieks,
                1918. VIII 01. Ložmetēju eskadrona vecākais virsnieks,
                1918. XII 17. Imantas pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. II 01. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. V 01. Rotas (IV) komandieris,
                1919. X 01. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1920. II 01. Jātnieku izlūku komandas priekšnieks,
                1920. VII 03. Latgales partizāņu pulka Eskadrona komandieris,
                1921. III 22. Jātnieku pulka Eskadrona (V) jaunākais virsnieks,
                1921. IV 03. Mācības eskadrona jaunākais virsnieks,
                1921. V 29. Eskadrona (V) jaunākais virsnieks,
                1922. IV 11. atvaļināts,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Rencēnu pagastā, Cīruļos.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                               LVVA 5601-1-5886.;
                               Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 76/1917., # 81/1917.,
                                               # 115/1917.

SKUJIŅŠ Otīlija, skolotāja.
                *1904. X 24. Katlakalna pag.
                Beigusi Skolotāju institūtu,
                1936/1940. Bij. Jumpravas Valdemāra pamatskolas skolotāja,
                1938/1940. Jumpravas Valdemāra 229. mazpulka vadītāja palīdze,
                Katlakalna aizsardžu pulciņa aizsardze,
                Katlakalna lauksaimniecības biedrības biedre,
                Katlakalna izglītības biedrības biedre.
                Avots:       LVVA 1690-4-229-10.

SKUJIŅŠ Pēteris, agronoms.
                * 1908. VIII 18. Krustpilī.
                Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1933/1934. Siguldas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. III 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Krustpils pilsētas aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1940. III 15. Krustpils pilsētas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Latvijas lauksaimniecības kameras Krustpils rajona agronoms.
                Avots;       LVVA 1640-1-528-205.

SKULME Emīlija, ārste.
                * 1892. X 16. Bauskā
                1924. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1924/1940. Rīgas skolu ārste,
                1924/1940. Centrālās slimo kases ārste,
                1940/1944. Rīgas IV poliklīnikas rajona ārste,
                1941. Avotu 68-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-77.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SKULME Ksenija dz. Grāvers, ārste.
                * 1893.
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Valdemāra 23.
                Avots:       Latvijas medicīniska personāla saraksts“, R. 1938.

SKULTE Bernhards, būvinženieris.
                * 1900. X 30.
                1928. III 30. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SKULTE Heinrihs Kārļa d., mežsargs.
               *1873. IV 27. + 1958. XII 28. Rīgā
               1904. IV 24. Rīgas pilsētas dienestā,
               1934. bijis: Rīgas pilsētas Piņķu mežziņa palīgs,
               1934. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3517,
               1958. XII 31. apbedīts: Ziepniekkalna kapos.
               Avots:       LVVA 1303-2-80.;
                              „Rīgas Balss” #306/1958.

 

SLAIDIŅŠ Jānis Augusts, ārsts.
                * 1916. V 24. Jaunpiebalgas pag.
                1944. IV 01. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1944. Lāčplēša 26-7.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-78.

SLAUCITĀJS Jānis, skolotājs.
                *1866. IX 06.
                1887. Beidzis: Valkas skolotāju semināru,
                1887. Jaunlaicenes pagasta Majoru skolas pārzinis,
                1931. t.p. amatā,
                1931. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķīru #2672.
                Avots:       LVVA 1303-2-27.

SLAUCITĀJS Leonīds Jāņa d., ģeofiziķis., deķa leitnants.
               *1899. IV 10. Jaunlaicenes pag.; S. Milda dz. Hartmanis
                              + 1971. IX 12. Eutinā, Austrālijā
               1919/1920. Kara flotilijas virsnieks,
               1921. III 03. Paaugstināts jūras leitnants pakāpē, gardemarīns,
               1921. V 01./XII 19. Daugavgrīvas artilērijas administratīva adjutanta palīgs,
               1923. III 07. Apstiprināts deķa leitnanta pakāpē izd. 1921. III 03.,
               1925. Beidzis: Latvijas Universitāti, cand. math.,
               1931. docents,
               1936/1937. Karneģi institūtā ASV,
               1938. Xi 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #2067,
               1939. profesors,
               1944. Vācijā,
               1948. La Platas Universitātes profesors Arģentīnā,
               1964. ieguva Dr. grādu Štutgardes Universitātē,
               Latvijas Universitātes ģeofizikas un meteoroloģijas institūta direktors,
               Amerikas draugu biedrības priekšnieka biedrs,
               Latvijas ģeogrāfijas biedrības priekšnieks.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Latviešu Ziņas” #35/1949.
                              „Latvija” #36/1971.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #5145.

SLAUCITĀJS Rūdolfs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1892. I 10. Jaunrozes pag.; S. Marija dz. Didulevičs + 1931. IV 08. Daugavpilī
                Beidzis Pēterpils Sv. Pētera reālskolu,
                1915. VII 23. Leib gvardes Volinijas pulka brīvprātīgais,
                1915. X 20. beidzis mācības komandas kursu, jefreitors,
                1916. III 15. Kijevas IV praporščiku skolas junkurs,
                1916. VII 20. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. VII 15.,
                1916. VIII 10. Rēzeknes 108. kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 02. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 27. izgāja no pulka,
                1917. I 03. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12 - 18. kaujas Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. I 18. Kontuzēts,
                1917. III 15. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 18. beidzis praporščiku praktiskus sagatavošanas kursus pie XII armijas,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. I 15.,
                1917. VIII 27. Apmācības rotas jaunākais virsnieks,
                1917. X 10. saslimis un evakuēts,
                1921. V 27. Atvaļināts,
                1921. VII 12. Robežsargu II pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1921. IX 22. Rotas (X) vada komandieris,
                1922. IV 15. Bauskas kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris,
                1922. VII 13. Rotas (II) vada komandieris,
                1923. IV 07. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                               LVVA 1512-1-1564-1, 5192-1-938-157, 5601-1-5899.;
                               XII armijas pavēle # 69/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēle # 315/1916.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 8/1916.;
                               Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles # 4/1917., # 29/1917.,
                                               # 78/1917., # 135/1917., # 258/1917.

SLAVA Žanis Kristaps Jāņa d., advokāts.
                * 1907. VI 17. Vadakstes pag.; M. Anna Dz. Jansons;
                                S. Lidija dz. Elerte + 1994. IV 13. Jūrmalā
                1927. beidzis Jelgavas valsts I vidusskolu,
                1927/1932. Beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1929/1934. Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partijas Jelgavas nodaļas biedrs,
                1932 IX 28./1938. Zvērināta advokāta E. Klopmaņa palīgs Jelgavā,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VII 14. Jelgavas XVI aizsargu pulka tieslietu darbvedis,
                1938. V 25. Jelgavas apgabaltiesas zvērināts advokāts,
                1941. I Advokātu kolēģijā,1941. VIII 13. Zvērināts advokāts Jelgavā,
                Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs,
                Jelgavas hercoga Pētera ģimnāzijas biedrības priekšsēdētājs,
                Avots:       LVVA 1640-1-527-263.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Latvijas Advokatūra”, R., 2007.

SLAVIETIS Edgars Georgs, arhitekts.
                * 1905. IX 30. Rīgā. + 1985. Rīgā 
                1943. VII 14. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

SLAVINS Dāvids, farmācijas maģistrs.
                * 1913. XII 10. Tukumā.
                1937. V 2. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts,
                1939. X 16. farmācijas maģistrs.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SLEFOGTS Fedors, Dr. med.
                * 1857.
                1883. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Dzirnavu 3 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SLEIKŠS  Jānis Dāvja d., ierēdnis.
                *1884. XI 23. Rīgā [Sleiksche Johann] + 1966. II 02. Latvijā
                1906. Beidzis: Mironova komercskolu Rīgā,
                1907/1921. Zviedru A/S Baltic grāmatvedis Rīgā un Čeļabinskā,
                1915. beidzis Rīgas Politehnisko institūtu cand. rer. merc.,
                1922/1927. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas Daugavpils nodaļas
                                pārvaldnieks,
                1928. Liepājas valsts tehnikuma Komercs nodaļā,
                1930. VIII 01./1934. XII 01. Liepājas valsts komercskolā,
                1934. XII 01./1935. IX 15. Rēzeknes valsts komercskolas inspektors,
                1935. IX 16. Izglītības ministrijas Mācību līdzekļu nodaļas vadītājs,
                1936. stādīts apbalvošanai: Trīs Zvaigžņu ordeņi.
                Avots:       LVVA 1303-2-32-7.;
                                „Album Academicum’, R., 1912.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.;
                                www.latgalesdati.lv

SLEMPERS Anna, farmācijas maģistre.
                * 1903. XI 21.
                1932. IX 14. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. II 08. farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SLENĢE Valdemārs Jēkaba d., dzelzceļnieks.
               *1888. XI 18. Gaujienas pag.
               Beidzis: Gaujienas draudzes skolu,
               1913/1920.. Krievijas armijas Dzelzceļu 4. Un 15. Bataljonos,
               1929. VII 15. Dzelzceļu aizsargu pulka Rotas (III) Cēsu nodaļas priekšnieks,
               1939. V 12. apbalvots: Viestura ordeņa I pakāpes Goda zīmi #271,
               1941. VI 14. deportēts.
               Cēsu stacijas priekšnieka palīgs.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-74.;
                              www.arcchiv.org.lv

SLEMPERS Pēteris Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1900. IV 15. Lizuma pag.; S. Elza dzz. Leitis + 1998. III 03. Toronto, Kanādā.
                Beidzis Priekules lauksaimniecības skolu,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1925/1940. Lizuma pagasta pašvaldības darbinieks,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā Līzuma pagasta nodaļas priekšnieks,,
                1928. VI 04. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1930.XI 13.  apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #876,
                1934. iecelts par Cēsu X aizsargu pulka Rotas (XII) komandieri,
                1934/1940. Lizuma pagasta vecākais,
                1937. XI 15. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņi # 4395,
                1930. XII 15.  Cēsu X aizsargu pulka Rotas (IX) komandieris,
                1933. IV 25.  apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1937/1940. bijis Lizuma pagasta vecākais,
                1937. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4396.,
                1943. iecelts par Cēsu apriņķa piena un sviesta apgādes komisijas locekli,
                1944. iecelts par Cēsu apriņķa padomnieku,
                1944. Vācijā,
                Apbalvots: Latvijas Aizsardzības biedrības bronzas medaļu,
                Lizuma lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Lizuma spirta kopdedzinātavas priekšnieks,
                Lizuma krājaizdevu sabiedrības priekšnieka biedrs,
                Lizuma pagasta Lāčumēru māju īpašnieks,
                Toronto latviešu biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-797.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Latvijas Kareivis’ # 29/1934.;
                                „Brīvā Zeme” # 83/1940.;
                                „Cēsu Vārds” # 3/1943., # 5/1944.;
                                „Toronto Latviešu Apkārtraksts’ #117/1998.

SLESARENKO Arsenijs, , priesteris.
                *1892. IV 25.
                1939. bij. Kuļnevas Sērojošas Dievmātes draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R., 1939.

SLIKŠĀNS Kārlis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1892. XII 21. Vārnavas pag.
                1919/1920. Kurzemes divīzijas štāba karavīrs,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. Brīvības pieminekļa Vārnavas pagasta komitejas valdes loceklis,
                1930. I 25. Jēkabpils IV aizsargu pulka Vārnavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1938/1940. Vārnavas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Varenbrokas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrības valdes loceklis,
                Vārnavas pagasta padomes loceklis,
                Vārnavas piensaimnieku sabiedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Vārnavas pagasta Slikšānu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-257.;
                               „Sētā un Druvā” #28/1938.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” #9/1930.

SLIMBAHS Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1894. I 01. Grobiņā
                1914. beidzis Tveras kavalērijas skolu,
                1914/1918. Dragūnu 13. Pulka štābs rotmistrs,
                1919/1921. Liepājas brīvprātīgo priekšnieka palīgs,
                1932/1940. Valkas aizsargu pulka II eskadrona komandieris,
                Apbalvots ar Sv. Annas un Staņislava III šķiras ordeņiem
                                ar šķēpiem un banti,
                Annas pagasta Jaunannas dzirnavu īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-227.

SLOBODA Dveira, farmācijas maģistre.
                * 1904. VII 06.
                1930. V 26. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1940. V 09. farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SLOCIŅŠ Emīlija, farmācijas kandidāte.
                * 1908. VI 25.
                1933. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SLOKA Jānis Jāņa d., kapitāns.
                * 1895. II 09. Salaspils pag. + 1942. V 26. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Tērbatas reālskolu,
                1916. VIII 10. Studentu II bataljona karavīrs,
                1916. VIII 20. Maskavas II praporščiku skolas junkurs,
                1917. I 15. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. I 16. Rezerves 175. Kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 01. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIII) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 20. Paaugstināts podporučiks pakāpē izd.
                1917. XII 01. Piekomandēts Apsardzības komandai,
                1918. II 28. Vācu gūstā,
                1918. XII 19. Latvijas I neatkarības rotas virsnieks,
                1919. III 08. Gaviezes komandantūras komandants,
                1919. XII 20. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. X 14.,
                1919. XI 12. Latgales divīzijas papildu bataljona virsnieks,
                1919. XI 18. Latgales divīzijas papildu bataljons pārformēts par
                               Aizputes kājnieku pulku,
                1919. XI 18. Rotas (IV) komandieris,
                1919. XI 04 – 15. kaujas Liepājā,
                1920. IX 09. atvaļināts,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 933,
                1941. VI 14. deportēts,
                Lauksaimnieks Durbē, Liepkalnos,
                Grobiņas krājaizdevu sabiedrības priekšsēdētājs,
                A/S „Tosmare” revīzijas komisijas loceklis.
`              avots:       LVVA 5601-1-5904.;
                               LVA 1987-1-17984.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 359/1917.;
                               „www.nekropole.lv”

SLOKENBERGS Irma dz. Stunda, farmācijas maģistre.
                * 1904. V 04.
                1935. I 12. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 29. farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SLOKENBERGS Roberts Jēkabs Jāņa d., mācītājs.
                * 1898. X 23. Rundāles pag. + 1957. X 22. Londonā, Anglijā
                1919. beidzis Jelgavas Academia Petrina,
                1919/1920. Atsevišķā I jātnieku eskadrona karavīrs,
                1924. Dobeles prāvesta iecirkņa vikārs
                1924/1929. Džūkstes ev. lut. draudzes mācītājs,
                1929/1942. Rūjienas Ziemeļu ev. lut. Draudzes mācītājs,
                1929/1942. Rūjienas Ziemeļu draudzes pamatskolas direktors,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. Valmieras VIII aizsargu pulka Bataljona (III) mācītājs,
                1939. VII 13. Valmieras VIII aizsargu pulka Rotas (XI) mācītājs,
                1944. Zviedrijā, latviešu bēgļu mācītājs,
                1945. Londonā latviešu bēgļu draudzes mācītājs,
                1957. X 29. kremēts Golderas Grīna krematorijā, Londonā,
                Korporācijas Lettoniqa filistrs,
                Iecavas pagasta Knišu māju īpašnieks,
                Klosteres pagasta Vangrānu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-525-475.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Londonas Avīze” #595/1957., #596/1957.;
                                „Brīvā Latvija” #
                                „www. nekropole.lv”
                                „www.rundale.lv”

SLOSKĀNS Boļeslavs Bernarda d., profesors.
                *1893. VIII 31. Stirnienes pag.
                Beidzis Rēzeknes pilsētas skolu,
                Beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                Beidzis Pēterpils Rom. kat. garīgo akadēmiju,
                1919/1933. Mogiļevas bīskaps,
                1933. Romas Katoļu teoloģijas augstskolas mācības spēks,
                1938. VI 14. ievēlēts par profesoru Romas katoļu teoloģijas
                                fakultātes moralteoloģijas katedrai.
                Avots:       „Students“ # 1/1938.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SMARĒNS SAVINSKIS Viljams Andreja d., žurnālists.
                * 1887. IV 20. Jaunsules pag. + 1940. II 16. Rīgā
                Beidzis: Bauskas pilsētas skolu,
                1917. beidzis: Irkutskas kara skolu,
                1919. Troickas un Imantas pulku virsnieks,
                Avots:       „Brīvā Zeme” #39/1940.

SMEILIS Jānis Andreja d., ierēdnis.
                *1887. X 18. Golgauskas pag.
                Beidzis: Valkas skolotāju semināru,
                1900/1918. Rīgas apgabaltiesas kancelejas sektretāra palīgs,
                1918. XII 16. Civilnodļas II sekretāra palīgs,
                1920. II 12. Rīgas apgabaltiesas Civilnodaļas I sekretārs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1325.
                Avots:       LVVA 1303-2-65-308.

SMEILIS Mārtiņš, biškopis.
                * 1877. VII 03. + 1939. III 07. Rīgā
                1919/1939. Latvijas biškopības centrālbiedrības valdes loceklis,
                1930. V 04. apbalvots ar Goda zīmi „Par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā” IV šķiru,
                1936. X 10. apbalvots ar Goda zīmi „Par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā” III šķiru,
                1936. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                Valsts tipogrāfijas un „Valdības Vēstneša” vecākais grāmatvedis,
                Torņakalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieka vietnieks.
                1939. III 10. apbedīts Meža kapos Rīgā, dzīvoja Matīsa 47.
                Avots:       LVVA 1303-2-74-8.;
                               „Ugunsdzēsējs” # 5/1930., #10/1936.;
                               „Jaunākās Ziņas” #56/1939., # 58/1939.;
                               „Valdības Vēstnesis” # 55/1939.;
                               www.nekropole.lv

SMELTERS Pēteris, prāvests.       
                * 1868. X 31. Varakļānu pag.
                Beidzis Rēzeknes pilsētas skolu,
                1894. beidzis Pēterpils katoļu garīgo semināru,
                1920/1940. ticības mācību skolotājs Ilūkstes apriņķī,
                1927. IV 28. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 272,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķīru # 42.
                Bij. Līvānu, Dagdas un Varakļānu Rom. kat. draudzes mācītājs,
                Bij. Raipoles, Dagdas, Skaistas un Sventes Rom. kat. draudzes prāvests.
                Latgaliešu tautas dziesmu un teiku krājējs.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-147.;
                                “Es viņu pazīstu”, R. 1939.

SMETELIS Jānis Pētera d., lauksaimnieks.
                * 1899. XII 12. Lubānas pag.; M. Lotte, S. Eliza dz. Gailis.
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923/1940. Lubānas pagasta „Meldru” māju īpašnieks,
                Lubānas pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-55.

SMILDZIŅŠ Hermanis, būvinženieris.
                * 1910. III 28. Stendes pag.
                1936. IX 11. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SMILGA Arvēds Miķeļa d. Rūdolfs, skolotājs.
               *1879. VI 26. Vecpiebalgas pag.; S. Rozālija dz. Strauss
                              + 1947. I 30. Hikarekā, Vācijā
               Beidzis: Rīgas pilsētas reālskolu,
               1920/1924. Cēsu Bērzaines valsts vidusskolas direktors,
               1929. Cesvaines valsts ;gimn;azijas direktors,
               1934/1940.  Latvijas radiofona direktors,
               1935. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #958,
               Avots:       LVVA 1632-2-352.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Londonas Avīze” #865/1963.

SMILGA Broņislava dz. Visockis, ārste.
                * 1909.
                1935. Beigusi Latvijas Universitāti, ausu, kakla un deguna slimībās,
                1938. L. Maskavas 14/16.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SMILGA Gerhards, ārsts.
                * 1898.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1938. L. Bezdelīgu 6.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SMILGA Jānis, ārsts.
                * 1912.
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. L. Maskavas 14/16.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SMILŠKALNS Jānis Žanis Fridriha d., virsleitnants.
                * 1891. IV 20. Popes pag.; S. Vera dz. Jakobsons. + 1945. Valmierā
                Beidzis Ventspils reālskolu,
                1912. VII 10. Ieskaitīts II šķiras zemessargos,
                1915. IX 19. Sibīrijas 6. Rezerves pulka kareivis,
                1915. XI 23. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona strēlnieks,
                1915. XII 01. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas (IV) strēlnieks,
                1915. XII 23. Nolicis eksāmenu Mācības komandā, jefreitors,
                1916. II 01. Oranienbaumas praporščiku skolā, ieskaitīts,
                1916. III 14. Rezerves 3. Pulka Rotas (IX) jefreitors,
                1916. IV 16. Oranienbaumas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 24. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 10. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. VII 10.,
                1916. VII 16. Rezerves 197. Pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. XI 23. Rotas (X) komandieris,
                1917. III 10. Aleksandrovas pils padomes loceklis,
                1917. VI 02. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII Mālpils Nītaures rajona kaujā,
                1917. IX 06. Peļņa kroga rajona kaujā,
                1917. IX 06. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. X 03./20. Rotas (I) komandieris,
                1918. II 22. Vācu gūstā, skaitās pazudis bez vēsts,
                1918. VI 01. Valmieras II pilsētas elementārskolas skolotājs,
                1919. VI 22. Valmieras etapa komandantūras Etapa rotas komandieris,
                1919. IX 16. Valmieras etapa komandantūra pārformēta par Valmieras apriņķa
                                komandanta II apsardzības rotu,
                1919. IX 19.  Rotas komandieris,
                1920. II 01. Ludzas apriņķa apsardzes pārvaldes sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. XI 22. atvaļināts kā skolotājs,
                1920/1941. Valmieras III pamatskolas pārzinis,
                1925/1941. Valmieras apriņķa skolotāju biedrības valdes loceklis
                1926.VI 03. pārreģistrēts par leitnantu,
                1940./1941. Valmieras patērētāju biedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 5601-1-5912.
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #176/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavē #258/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #68/1918., #314/1917.,
                                                #369/1917., #385/1917.;
                                „Mūsu Nākotne” #6/1925.;
                                „Valmieras Avīze” #44/1931.;
                                „Brīvā Zeme” #45/1940.
                                V. Eichenbauma arhīvs 32089.

SMILŠKALNS Jānis, mācītājs.
                * 1899. VIII 21. + 1983. XII
                1943. X 28. izturējis pārbaudījumus pie Baznīcas virsvaldēs,
                1943. XI 14. ordinēts par Akadēmiskās draudzes mācītāja adjunktu.
                1943/1944. Akadēmiskās ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts,
                1944/1967. Mārtiņa ev. lut. draudzes mācītājs,
                1964/1977. Bolderājas ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Baznīcas Ziņas” # 46/1943.;
                                „Laiks” #22/1984.

SMILŠKALNS Krišjānis, būvinženieris.
                * 1898. II 27. Ternejas pag.+ 1992. VI 13. Wajlandē, ASV
                1934. I 12. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                Akadēmiskās vienības Austruma vecbiedrs.
                Avots:       „Laiks” #53/1992.
                                V. Eichenbauma arhīvs.

SMILTENS Eduards Benjamiņa d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1877. VIII 27. Jurates pag.; M. Jūla dz. Grīnvalds, S. Līna dz. Kārkliņš.
                                + 1969. X 22. Bostonā, ASV
                1901. III 23.beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1902. burinieka „Europa” kapteinis,
                Avots:       Arvja Popes arhīvs,
                                S. Smiltenes arhīvs.

SMILTENS Eduards Emīls Jānis Eduarda d., Dr. med.
                * 1918. IX 16. Mariupolē; M. Līna dz. Kārkliņš, S. Aina dz. Bujāns.
                                + 1992. II 24. Jūrmalā.
                1938. beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1943. XI 30. beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Anniņmuižas 44-3,
                1944/1945. Leģiona ārsts,
                1954/1986. P. Stradiņa slimnīcas Uroloģijas nodaļas vadītājs,
                1981/1989. Latvijas Urologu zinātņu biedrības priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-79.;
                                S. Smiltenes arhīvs.

SMILTENS Emīls Ādama d., tālbraucēju kapteinis.
                * 1879. II 06. Jurates pag.; M. Zapa dz. Zeltiņš. + 1942. Krievijā
                1904. beidzis Mangaļu jūrskolu,
                1904. burinieka „Ekvator” stūrmanis,
                1910/1913. tvaikoņa „Vera” II stūrmanis,
                1913/1915. tvaikoņa „Vera” I stūrmanis,
                1915/1919. tvaikoņa „Vera” kapteinis,
                1924/1926. tvaikoņa „Mary” II stūrmanis,
                1926/1927. tvaikoņa „Mary” I stūrmanis,
                1929/1938. tvaikoņa „Daga” I stūrmanis,
                1939. tvaikoņa „Jaunjelgava” I stūrmanis,
                1939/1940. tvaikoņa „Jaunjelgava” kapteinis,
                1941. tvaikoņa „Saule” kapteinis,
                1941. izsūtīts.
                Avots:       Arvja Popes arhīvs,
                                S. Smiltenes arhīvs.

SMILTENIS Jānis Indriķa d., ādmiņu amata meistars.
                * 1892. III 04. Rūjienā; M. Jūle dz. Zariņš, S. Anna dz. Bišofs.
                               + 1947. VI 02. Rēgensburgā, Vācijā.
                1906/1915. amata meistara māceklis, zellis Rīgā,
                1915/1918. Krievijas armijā, vācu gūstā,
                1919. Ādu fabrikas īpašnieks Rūjienā,
                1938. apbalvots ar Atzinības Krustu,
                1942. Latvijas amatnieku kopdarbības centrāles padomes priekšsēdētājs,
                1942. iecelts par Apgabala amata meistara vietnieku,
                1942. Rīgas kredītbiedrības, dib. 1942.gadā padomes priekšsēdētājs,
                Rīgas amatnieku biedrības Ādmiņu sekcijas vadītājs,
                Sv. Jāņa ģildes loceklis,
                Latvijas rūpnieku un amatnieku savienības biedrs,
                Veikala Rīga Tērbatas ielā 39 īpašnieks,
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Rūjienas novads”, Rūjienā, 1999.;
                               „Tēvija” # 191/1942.;
                               S. Smiltenes arhīvs.

SMILTIŅŠ Vilis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. III 18. Seces pag.
                1928/1929. Zemgales artilērijas pulka karavīrs,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. X 10. Jēkabpils IV aizsargu pulka neretas jātnieku nodaļas priekšnieks,
                1939,. IV 17. Zalves pagsta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                Neretas pagasta pašvaldības padomes loceklis,
                Neretas I lopkopības pārraudzības biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                Neretas pagasta Vainovsku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-253.

SMIRNOVS Konstantīns, skolotājs.
                1890. II 02. Daugavpilī.
                1914. beidzis Miķeļa kara akadēmiju Pēterpilī,
                1923/1925. Rīgas “I. Landau” privātā vidusskolas skolotājs,
                1925/1934. Ludzas valsts ģimnāzijā,
                1934/1935. Ludzas valsts krievu ģimnāzijas direktors,
                1935/1940. Daugavpils 2. valsts ģimnāzijas inspektors,
                1938. XI 14. stādīts no Izglītības ministrijas apbalvošanai ar
                                Atzinības Krusta IV šķīru.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-169.

SMIRNOVS Natālija, ārste.
                Sk. Martens Natālija.

SMIRNOVS Nikolajs, priesteris.
                *1891. XII 28. Rīgā
                1912. beidzis Rīgas garīgo semināru,
                1912. VI 30. Rīgas cietuma baznīcas psalmotājs,
                1913. XI 26. Rīgas Pārdaugava Trijādības draudzes psalmotājs,
                1913/1915. Rīgas pamatskolas skolotājs,
                1915. II 15. diakons,
                1915/1916. Azovas pilsētas pamatskolas skolotājs,
                1915. II 28. Aleksejevkas sādžas Kazaņas Dievmātes draudzes priesteris,
                                 Jekaterinburgas gub.,
                1916. IX 08. Kājnieku 275. pulka priesteris,
                1918. III 8. Azovas pilsētas Katedrāles priesteris,
                1919/1920. Azovas pilsētas reālskolas skolotājs,
                1921. IX 21. Rīgas Pārdaugavas Trijādības draudzes priesteris,
                1921/1926. N. Vinzārajs privātģimnāzijas skolotājs,
                1939. t. p. amatā, virspriesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-48.;
                                „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

SMORODOVS Nikifors, priesteris.
                *1888. II 27. Istras pag.
                1908. beidzis Polockas skolotāju semināru,
                1908. XI 01. Rotinskā Kļasticas pagasta skolas skolotājs, Sebežas apr.,
                1914. XI 05. Slobodzinskas draudzes priesteris,
                1919. I 01. Osvejas draudzes priesteris, Sebežas apr.,
                1920. II 01. Vīksnumeža draudzes priesteris,
                1939. bij. Vīksnas Sv. Vladimira draudzes priesteris.
                Avots:       LVVA 1370-1-1699-40.;
                                 „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

SMUKAIS Elmārs, sabiedrisks darbinieks.
               *1904. IV 18. Valkā
               1927. VI 25./1928. V 24. Latvijas armijas kaprālis,
               1931. VII 10. Dzelzceļu aizsargu pulka Stendes nodaļas vada komandieris,
               1935. XI 12. apbalvots: Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-103.

SMURĢIS Eduards, amatnieks.
                * 1870. III 04. Jaunraunā.
                Beidzis Raunas draudzes skolu,
                Namdara amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības namdaru sekcijas biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 161.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-402.

SMURĢIS Reinholds, sabiedrisks darbinieks
                * 1886. XI 15. Jaunraunas pag. + 1933. VII 30.
                1926. VII 03. Balvu miesta valdes priekšsēdētājs,
                1928. II 11. / 1933. VII 30. Balvu pilsētas galva,
                1929. Centrālas viesnīcas un Kroga īpašnieks Balvos,
                1933/1936. viņa vārda nosaukta Parka iela Balvos, vēlāk Brīvības,
                1933. VIII 07. apbedīts Matīsa kapos Rīgā.
                Bijis: Rīgas Orlas dzelzceļa darbinieks,
                Jaunsaimnieku, sīkgruntnieku partijas Ziemeļlatvijas rajona priekšnieks.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” #167/133., #168/1933.
                                „Latvis’ #31/1933., #32/1933.

SNIEDZE Arvīds, agronoms.
                * 1907. VII 29. Vecpiebalgas pag.
                Beidzis Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāti,
                1929/1930. Armijas štāba bataljons seržants,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 12. Talsu I aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas vada komandieris,
                Valsts Stendes selekcijas stacijas jaunākais agronoms.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-126.

SNIEDZE Ludvigs Pētera d., kara laika ierēdnis.
                *1899. X 23. Rīgā + 1928. III 08.
                1916/1918. Somijas 20. Dragūnu pulkā,
                1919. VIII 11. Mobilizēts un iedalīts Rēzeknes kājnieku pulkā,
                1919. VIII 23. pārvietots uz Latgales divīzijas sakaru komandu,
                1919. Borhovas rajona komandantūrā,
                1920. I 15. Rezerves inženieru rotā, kara telegrāfa ierēdnis,
                1920. atvaļināts,
                1925. XI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķīru # 1889,
                1928. III 11. apbedīts Brāļu kapos Rīgā,
                Piešķirta jaunsaimniecība Skujenes pagastā,
                Dzīvoja Rīgas Jūrmalā.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas” # 56/1928.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 3795.

SNIEDZIŅŠ Laima, ārste.
                * 1905. XI 25. Rostovā pie Donās, Krievijā.
                1937. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1943. Aleksandra Augstumu slimnīcā,
                1938/1940. Raiņa ģimnāzijas ārste,
                1943. Valdemāra 34-3 .
                Avots:       LVVA P1023-2-17-84.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SNIEDZIŅŠ Milda, ārste.
                * 1903. VIII 19. Rostovā pie Donās. + 1950. IV 23. Ķemeros
                1932. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1932/1935. Latgales priekšpilsētas slimo kases rajona ārste,
                1935/1939. Valsts Ķemeru viesnīcas ārste,
                1939/1940. Aleksandra Augstumu slimnīcā,
                1940/1941. Valsts Ķemeru viesnīcas ārste,
                1941./1943. Rīgas pilsētas IV poliklīnikā,
                1943. Valdemāra 34-3,
                1950. Ķemeru sanatorija galvenā ārste.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-80.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SNIEGS SNIEDZIŅŠ Pauls, būvinženieris.
                * 1913. VII 17. Rīgā.
                1944. VI 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SNIĶERIS Alma, ārste.
                * 1897. I 21. Skultes pag.
                1926. XII 13. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu, ausu, deguna un
                                kakla slimībās,
                1927/1943. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā,
                1938. Brīvības 15.,
                1943. Valter von Plettenbergstr. 69-4.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-81.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SNIĶERIS Anna dz. Jansons, ārste.
                * 1897.
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti, iekšķīgas slimībās,
                1938. Brīvības 96, Liepājā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SNIĶERS Ernests Vilhelms Oskars, būvinženieris.
                * 1909. VII 26. Liepājā.
                1942. II 21. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SNIĶERIS Jēkabs Ādama d., virsleitnants.
               *1892. XII 24. Rīgā
               Beidzis: Rīgas pilsētas reālskolu,
               1915. IX 04. mobilizēts,
               1915. X 01. Pavlovskas kara skolas junkurs,
               1916. I 06. jaunākais portupejas junkurs,
               1916. I 16. portupejas junkurs,
               1916. II 03. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. X 01.,
               1917. II 17. Sibīrijas 18. Strēlnieku pulka Rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais
                              virsnieks,
               1916. IV 17. Bataljons pārformēts par pulku,
               1916. VI 27. Mācības komandas priekšnieks,
               1916. X 18. paaugstināts podporučiks pakāpē,
               1917. I 18. Bataljona (III) komandieris,
               1917. VI 20. Sibīrijas 72. strēlnieku pulka Rotas (VI) komandieris,
               1917. I 10. Pulka štāba izlūku nodaļas priekšnieks,
               1917. IX 25. Sibīrijas XVIII strēlnieku divīzijas Izlūku nodaļas priekšnieks,
               1917. X 17. paaugstināts poručiks pakāpē,
               1918. I 07. saslimis, evakuēts,
               1918. I 25. atvaļināts,
               1918. VII 25. arestēts, Novgorodas cietumā,
               1919. I 25. Strēlnieku 4. pulka Rotas (II) vada komandieris,
               1919. IX 25. atvaļināts,
               1919. XI 10. Rezerves 2. pulka vada komandieris,
               1919. XII 05. atvaļināts,
               1920. X 01. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (IV) vada komandieris, virsleitnants,
               1921. III 03. Rotas (I) vada komandieris,
               1921. X 01. atvaļināts.
               Avots:       LVVA 5601-1-5920.;
                              „Daugavpils kājnieku pulka vēsture’, Cēsīs, 1930.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #5606.

SNIĶERIS Kristaps Ādolfs Jukuma d., leitnants.
                1893. III 06. Užavas pag. [Snikker]; S. Alīde dz. Zemmelis
                Beidzis Ventspils pilsētas skolu,
                1911. VI 06. beidzis Valkas pilsētas skolas pedagoģiskus kursus,
                1914. X 22. Rezerves 97. pulka Rotas (I) karavīrs,
                1914. XI 28. Rezerves 3. pulka Rotas (VII) jaunāka virsnieka v.i.,
                1915. VI 17. Rezerves Marša 9. pulka Rotas (V) karavīrs,
                1915. X rezerves 218. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. V 15. Brīvprātīgo bataljona karavīrs,
                1916. V 27. Tiflisas I praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 13. Armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. IX 27. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 27. Rezerves 39. Kājnieku brigādes virsnieks,
                1916. X 10. Rezerves 255. Kājnieku pulka Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1917. I 20. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. I 21. skaitīt [Snikeris II]
                1917. II 16. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1917. IX 17. ievēlēts par Virsnieku komitejas locekli,
                1917. VII 10. Kājnieku izlūku komandas jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 22. kaujas pie M. Juglas un Ropažiem,
                1917. VIII 22/X 05. kaujas pie Nītaures,
                1917. XII 30. ievēlēts par kājnieku izlūku komandas priekšnieku,
                1918. I19. atvaļināts kā skolotājs,
                1919. III 14. Ventspils komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VI 02. Ventspils militārā priekšstāvja v.i.
                1919. VIII 03. Ventspils apriņķa apsardzes priekšnieka palīga v.i.,
                1919. X 01. Ventspils apriņķa komandantūras sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. X 07. atvaļināts,
                1931. Ventspils pilsētas domnieks, skolotājs,
                1934/1938. Ventspils pilsētas galva.
                1938/1940. Aizputes apriņķa lauku pašvaldību vecākais,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4445,
                1941. XI Tautas palīdzības Aizputes lauku apriņķa priekšnieks,
                1942. IX 01. Aizputes apriņķa vecākais,
                Latviešu krājaizdevu sabiedrības padomes priekšsēdētājs,
                Ventspils ev. lut. draudzes priekšnieks.
                Avots:       LVVA 5601-1-5921.;
                                KVKVA 3460-1-68,;
                                Armijas XII pavēle #189/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #21/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #49/1917.,
                                                #192/1917., #366/1917.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Ventas Balss” #22/1928.;
                                „Jaunākās Ziņas” #270/1931.;
                                „Daugavas Vēstnesis” #36/1941.;
                                „Kurzemes Vārds” #201/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3324.

SNIĶERIS Pēteris Mārtiņa d., profesors, Dr. med.
                * 1875. XII 07. Skultes pag.
                1901. Beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, ādas slimības,
                1919/1933. Latvijas kara medicīnas pārvaldes priekšnieks,
                1919/1943. Latvijas Universitātes mācību spēks,
                1938. Brīvības 15.,
                1943. Visbijas pr. 7.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-82.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SNIĶERIS Reinholds Mārtiņa d., Dr. med., profesors.
                * 1893. XII 06. Skultes pag.; M. Trīne, S. Emma dz. Vints.
                Beidzis Rīgas Nikolaja ģimnāziju,
                1916. VI 11. Vidzemes strēlnieku bataljona jaunākais ārsts pārvietots uz
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulku, I šķiras zaurjad ārsts,
                1916. VI 23. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona jaunākais ārsts,
                1916. X 24. – XI 09. vecāka ārsta v. p. i.,
                1916. X 31. Valmieras latviešu strēlnieku pulka jaunākais ārsts,
                1916. XI 08. apbalvots ar. Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.
                1917. IV 22. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 24. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IV 26. atcelta apbalvošana ar Sv. Staņislava III šķiras ordeņi ar šķēpiem
                                un banti,
                1917. V 26. izgāja no pulka,
                1917. IV 30. Latviešu strēlnieku I brigādes pārsiešanas nodaļas jaunākais ārsts,
                1917. XI 20. Komandēts uz Pēterpils kara medicīnas akadēmiju kursu beigšanai,
                1915/1918. Latviešu strēlniekos, kara ārsts,
                1918. Beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, ausu, deguna un
                                kakla slimībās,
                1920. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1921/1922. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā,
                1923/1943. Rīgas I pilsētas slimnīcas ausu un kaklu slimību klīnikas vadītājs,
                1930. ieguva Dr. med. grādu,
                1931/1943. Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē,
                1934. Latvijas Universitātes ausu, deguna un kakla slimību klīnikas vadītājs,
                1938. ievēlēts par profesoru medicīnas fakultātē.
                1938. Brīvības 15,
                1943. Stetinas 5.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-83.;
                                „Latviešu strēlnieks”, 1762. lpp.;
                                Ziemeļfrontes pavēle # 281./1917.;
                                XII armijas pavēles # 876/1916., # 419/1917.;
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle # 159/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 200/1916.,
                                                # 361/1916., # 367/1916.;                         
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles # 378/1916.,
                                                # 181/1917., # 199/1917.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Students“ # 1/1938.

SNIĶERS Vilis Jukuma d., kapteinis, arhitekts.
                * 1894. VI 06. Zūru pag. [Snikker]; S. Alma dz. Janševics
                1915. IX 08. Leib gvardes Somu rezerves bataljona karavīrs,
                1916. II 05. Vladimira kara skolas junkurs,
                1916. IV 26. jaunākais portupejas junkurss,
                1916. V 07. vecākais portupejas junkurs,
                1916. VI 01. beidzis un paaugstināts prqaporščiks pakāpē izd. 1916. II 01.,
                1916. VI 06. Rezerves 3. Kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1916. VIII 11. Rotas (X) litera (XII) komandieris,
                1916. VIII 20. Kājnieku 52. Pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 28. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona, pārvietots,
                1916. X 04. ierādies Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. X 04. piekomandēts Mācības komandai,
                1916. X 10. piekomandēts bataljona štābam,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 31. Rotas (XI) jaunākais virsnieks,
                1917. I 21. skaitīt [Sniķers I],
                1917. I 26. Piekomandēts sbornijs punktam,
                1917. IV 04. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. V 22. A. F. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. II 01.,
                1917. VII 15. izgāja no pulka,
                1917. VII 20. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Ārštata (I) marš rotas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VII 20. piekomandēts pulka štābam,
                1917. VIII 14. Pulka izlūku daļas priekšnieks,
                1917. VIII 16. Pulka adjutanta v.p.i.,
                1917. VIII 21. kaujas,
                1917. VIII 24. kaujas,
                1917. VIII 24. Kontuzēts evakuēts,
                1917. X 19. evakuēts uz Pēterpilī,
                1917. XI 12. apbalots Sv. Stanislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 27. apbalvots ar Sv. Annas IV šķiras ordeņi,
                1917. XII 23. ievēlēts par pulka adjutantu,
                1918. I 19. atvaļināts kā skolotājs,
                1918. X 01. Vecauces I skolotājs,
                1919. I 06. Popes Virpes skolas skolotājs,
                1919. III 08. Mobilizēts Sarkanā armijā,
                1919. III 14. dezertējis,
                1919. IV 08. Liepājas jaunformēto spēku virsnieku klases,
                1919. V 20. Mācības komandas virsnieks,
                1919. VI 02. Atsevišķā IV bataljona Ložmetēju rotas jaunākais virsnieks,
                1919. VI 26. Atsevišķā IV bataljons pārdēvēts par VI,
                1919. VIII 02. Rīgas pilsētas komandantūras virsnieks,
                1919. IX 11. Rotas komandieris,
                1919. X 07. Latvijas kara skolas vada komandieris,,
                1919. XI 17.-XII 03. Rotas (I) komandiera v.i.,
                1920. VII 03. – XI 09. piekomandēts Instruktoru bataljonam,
                1920. X 22. Kājnieku nodaļas virsnieks,
                1921. III 21. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1921. III 01.,
                1921. X 01. pārdēvēts par grupas vadītāju,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. VI 16. atvaļināts,
                1928. apbalvots ar Latvijas brīvības cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1094,
                1931/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 15. Rīgas V aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (I) flagvirsnieks,
                1937/1940. Rīgas pilsētas brandmajors,
                1939. III 20. apbalvots, ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. V 28. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Ģertrūdes ielā #6-5.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-344,4254-1-36-167., 5192-1-41-421, 5601-1-5925.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #152/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #284/1916., #290/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #12/1916., #21/1917.,
                                                # 25/1917., # 106/1917., # 166/1917., # 217/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #205/1917., #344/1917.;
                                „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2096.

SNITKINS Pēteris, ārsts.
                * 1886.
                1914. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Viļānos, Rēzeknes apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SOFERS Mozus, ārsts.
                * 1888.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Mazirbē, Ventspils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SOKOLOVS Vladimirs, priesteris.
                *1894. XI 12.
                1939. bij. Brodaižu Jāņa Kristītāja draudzes priesteris.
                Avots:       „Pareizticīgo latviešu kalendārs”, R. 1939.

SOKOLOVSKIS Vilhelms Ernests Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
               *1901. III 17. Salienas pag. [1940. Sakne]; S. Otīlija dz. Salenieks
                              + 1942. V 05. Vjatlagā, Krievijā.
               1921/1923. Dobeles kājnieku pulka instruktors,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. III 30. Ilūkstes XII aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
               1935. bijis: Asares pagasta policijas iecirkņa kārtībnieks,
               1935. V 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpēs Goda zīmi #1858,
               1940. IV 04. piešķirts uzvārds Sakne, dzīvo: Gārsenes pagastā,
               1941. VI 14. deportēts.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-3.;
                              „Valdības Vēstnesis” #76/1940.;
                              www.nekropole.lv

SOLOMIRS Maksims, ārsts.
                * 1895.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, ausu, deguna un kakla slimībās,
                1938. Elizabetes 41/43.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SOLOVJOVS Sergejs, būvinženieris.
                * 1916. VIII 09. Pēterpilī.
                1941. VII 15. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SOMS Jānis, skolotājs.
                * 1907. VI 17. Kalupes pag. + 1976. XII 16.Teteles pag.
                Beidzis Daugavpils ģimnāziju,
                1929/1930. žurnāla „Jaunais Vords”  izdevējs,
                1932/1937. Žurnāla „Straume” redaktors,
                1934. laikraksta „Zemes Bolss” redaktors,
                1936/1937. Smagās artilērijas pulka virsnieka vietnieks,
                1938. V 25. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Kalupes pagasta
                               aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1938. VII 20. Kalupes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. XI 20. Kalupes pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939. beidzis Daugavpils skolotāju institūtu,
                1940/1941. Ludzas ģimnāzijas skolotājs,
                1941/1956. deportēts,
                Bijis Līksnas pamatskolas pārzinis,
                Kaupes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Kalupes patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Rīgas radiofona informators,
                Apbedīts Kalupes kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-191.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latviešu periodika”, R., 1988.;
                               „Latgales dati’;
                               „Preiļu bibliotēka”

SONS Roza, farmācijas kandidāte.
                * 1903. VII 07.
                1929. V 24. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SÕRRA Vasilijs, būvinženieris.
                * 1893. III 30.
                1932. V 24. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SOSTE Dāvids Kārļa d., skolotājs.
                * 1877. IX 24.Priekuļu pag.
                Beidzis Cēsu pilsētas skolu,
                1894. ieguvis tautskolotāja tiesības pie Pēterpils skolotāju institūta,
                1894/1895. Rankas pagasta “Elizabetes” skolā – skolotājs,
                1895/1896. Veckalsnavas draudzes skolā,
                1896/1897. Veckarķu pagasta skolā,
                1897/1900. beidzis Pēterpils skolotāju institūtu,
                1900/1917. Cēsu augstākā tautskolā,
                1900/1917. Cēsu “M. Neij” sieviešu ģimnāzijā,
                1917/1918. Tērbatas augstākā tautskolā,
                1918/1919. Cēsu “L. Ausēja” reālskolā,
                1919/1926. Cēsu apriņķa pamatskolu inspektors,
                1926/1926. Rīgas pilsētas I iecirkņa tautskolu inspektors,
                1928. XI 14. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 486,
                1926/1940. Cēsu apriņķa tautskolu inspektors,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta III šķīru # 29.
                Avots:       LVVA 1632-2-363-1.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SOSTE Imants Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1914. III 08. Cēsu pag.; S. Aina dz. Grube
                1932. beidzis Priekuļu lauksaimniecības vidusskolu,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1937. Atsevišķā artilērijas diviziona kaprālis,
                1939. XI 17. Cēsu X aizsargu pulka Cēsu pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1941. Cēsu pagasta vecāka vietnieks,
                Cēsu pagasta lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Cēsu pagasta Lejas Poliešos.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                LVA 1986-1-15702.;
                                „Cēsu Vēstis” #10/1941., #3/1942.;
                                „www.pt.edu.lv”

SOSTE Mārcis, amatnieks.
                * 1879. IX 27. Rāmuļu pag.
                Galdnieka amata meistars.
                Beidzis Rīgas amatnieku skolu.
                Rīgas amatnieku biedrības biedrs.
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 121.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-322.

SOSTE Mārtiņš Kārļa d., skolotājs.
                * 1887. III 24. Cēsu pag.; S. Elvīra dz. Braslis
                                + 1976. I 30. Sidnejā, Austrālijā
                1904. Beidzis: Cēsu pilsētas skolu,
                1905. beidzis: skolotāju kursus pie Cēsu pilsētas skolas,
                1905/1909. Cēsu pilsētas pamatskolas skolotājs,
                1912. beidzis: Pleskavas skolotāju institūtu,
                1912/1919. Lubānas tautas augstskolas skolotājs,
                1919/1927. L. Ausēja Cēsu skolas skolotājs,
                1927/1929. Jelgavas pedagoģiskā institūta skolotājs,
                1929/1934. bijis Rēzeknes valsts skolotāja institūta skolotājs,
                1934/1939. Izglītības Ministrijas tautskolu direktors,
                1935. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1753,
                1939/1940. Rīgas valsts komercskolas direktors,
                1940/1941. Valmieras valsts ģimnāzijas un arodskolas skolotājs,
                1941/1944. Valmieras valsts ģimnāzijas direktors,
                1944. Vācijā,
                1949. Austrālijā,
                Valmieras valsts ģimnāzijas direktors,
                Apbalvots: Igaunijas Baltas Zvaigznes ordena III šķiru.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #183/1934.;
                                „Austrālijas Latvietis’ #1315/1976., #1316/1976.;
                                „Laiks” #16/1976.;
                                „Trimdas Skola” #13/1958.

SOVERS Ella, ārste.
                Sk. Bieziņš Ella.

SPAGINSKIS KRIKMANIS Minna, ārste.
                * 1897.
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Vārkavas pag., Daugavpils apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPAILIS Elizabete, ārste.
                Sk. Mauriņš Elizabete.

SPALIS Miķelis, būvinženieris.
                * 1909. IX 21.
                1935. V 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SPALVIŅŠ Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                *1906. VI 6. Polijā
                1927/1929. Valmieras kājnieku pulka kaprālis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935/1940. Zvārtavas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta II pakāpes goda zīmi # 188,
                Zvārtavas pagasta padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-798-15., 1640-1-523-229.

SPALVIŅŠ Eduards Pētera d., ārsts.
                * 1893. IV 21. Valmieras pag. + 1984. XII 25. Jonkeros, ASV
                Beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
                1916. I 18. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona, zaurjad ārsts,
                1916. III 04. izgāja no pulka,
                1916. III 06. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona jaunākais ārsts,
                1916. IX 03. – 07. Vecāka ārsta v.i.,
                1917. izgāja no pulka,
                1915/1917. ārsts,
                1918. beidzis Maskavas Universitāti,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. IV 20. Kuldīgas XIV aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Kuldīgas apriņķa ārsts,
                Namīpašnieks Indrānu ielā # 13, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-128.;
                               „Latviešu strēlnieks” 719,166,1515,1732 lpp.;
                               Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 30/1916.,
                                               # 34/1916., # 67/1916.;
                               Kurzemes latviešu strēlnieku pulka pavēle # 67/1916.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SPALVIŅŠ Jānis, ārsts.
                * 1899. IX 14. Reņģu ciemā. + 1983. XI 06. Mauntain View, Kanādā
                1919/1920. Rīgas kājnieku pulka medicīnas feldšeris,
                1920/1923. Rīgas maizes ceptuves medicīnas feldšeris, kaprālis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi
                1925/1928. Intendantūras dzirnavu un maizes ceptuves brīva līguma feldšeris,
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928/1943. Rubas rajona ārsts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. II 25. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (IX) ārsts,
                1944/1945. ārsts Liepājā,
                Rubas mednieku biedrības priekšnieks,
                Koku pagasta Lieldzērves māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-86, 1640-1-527-262.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;\
                                „Kurzemes Vārds” #194/1944.;
                                „www.nekropole.lv”

SPALVIŅŠ  Jānis, sabiedrisks darbinieks.
               *1909. IX 30. Smoļenskā,  Krievijā + 1978. II 23. Bostonā, ASV
               1927. Beidzis: Bauskas ģimnāziju,
               1932. Beidzis: Latvijas konservatoriju,
               1932. X 01./1933. VIII 17. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
               1934/1940. Aizsargu organizācijā,
               1934. IX 15. Bauskas XIII aizsargu pulka kapelmeistars,
               1934/1944. Bauskas ģimnāzijas mūzikas skolotājs,
               1944. Vācijā, Eslingenā,
               1950. Bostonā, ASV.
               Bauskā, Imantas ielā Nr.4.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-39.;
                              „Latvju Mūzika” #13/1982.

SPALVIŅŠ Milda dz. Meneks, ārste.
                * 1903. III 26. Valkā
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1929/1931. Asītes pagasta rajona ārste,
                1932/1936. Matīšos privātpraksē,
                1936/1940. Kuldīgas pilsētas skolas ārste,
                1943. Kuldīga Ventspils 12.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-87.;
                                 “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPALVIŅŠ Pēteris, Dr. med.
                * 1870.
                1894. Beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, ādas slimībās,
                1938. Aspazijas b. 4.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPALVIŅŠ Pēteris, ārsts.
                * 1891. VIII 15. Švītenes pag.
                1927. XII 12. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1928/1943. Bērzpils pagasta rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-88.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPANĢERS Jānis Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1896. VI 09. Vecsaules pag.; S. Olga dz. Brežinskis
                Beidzis Rīgas pilsētas reālskolu,
                1915. VIOII 28. Kājnieku III bataljona Rotas (VI) brīvprātīgais,
                1916. II 27. Pēterhofas II praporščiku skolas junkurs,
                1916. V 05. armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. V 14. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. V 28. Rezerves 161. Kājnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. I 23. Marš rotas (CII) komandieris,
                1917. III 17. Rotas (XVI) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 03. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VII)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. V 26. beidzis Bumbu metēju kursus,
                1917. VII 30. Turkestanas X divīzijas Turkenstanas 37. Pulka,
                1917. kaujas pie Nītaures,
                1917. VIII paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. IX 18. piekomandēts XIII korpusa štābam,
                1918. III 08. atvaļināts,
                1918. VII Latviešu divīzijas štāba priekšnieka palīgs,
                1919. VIII 24./X 04. Arestēts,
                1920. XII 18. izbēdzis no Krievijas,
                1921. IX 12. Cēsu kājnieku pulka Sakaru komandas priekšnieks,
                1922. IX 01. Rotas (I) vada komandieris,
                1922. XI 16. atvaļināts,
                1926. Bauskas aizsargu pulka Vecsaules pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1931. XI 16. apbalvots: ar Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmi I pakāpes #1152,
                1938. Vecsaules lauksamniecības biedrības priekšnieks,
                                Mežmārtiņu māju īpašnieks,
                1940. bijis Bauskas krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis, kasieris,
                Avots:       LVVA 5601-1-5448.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1935.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #69/1926.;
                                „Valdības Vēstnesis” #259/1931.;
                                „Zemgales Balss” #88/1938.;
                                „Bauskas Vēstnesis” #8/1939.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7294.

SPĒKANIS Jānis. Skolotājs.
                *1868.I 29. Ēdoles pag. [agr. Retichs] + 1931.
                1885/1886. Irlavas skolotāju seminārā,
                1886/1889. beidzis: Baltijas skolotāju seminārs,
                1889/1931. Raņķu pamatskolas pārzinis,
                1913. Raņķu bibliotēkas biedrības dibinātājs, priekšnieks,
                1929. XI 13. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2052,
                1931. apbedīts: Raņķa pagasta Dobeļu kapos,
                Raņķu krājaizdevu sabiedrības grāmatvedis,
                Raņķu patērētāju biedrības biedrs,
                Kuldīgas skolotāju arodbiedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-27-38.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.;
                                „Jaunākās Ziņas” #96/1931.

SPEKKE Arnolds Andreja d., profesors, Dr. phil.
                *1887. VI 14. Vecmuižā; Aleksandra dz. Stērste
                                +1972. VII 27. Vašingtonā, ASV
                1906. beidzis: Jelgavas reālskolu,
                1915. beidzis Maskavas Universitātes Filoloģijas fakultāti,
                1915/1919. Maskavas Universitātes asistents,
                1915/1918. Maskavas ģimnāzijas skolotājs,
                1918. ieguva maģistra grādu,
                119. I 01. Jelgavas vidusskolā,
                1919/1920. Liepājas reālģimnāzijas vadītājs,
                1919/1922. Latvijas Universitātes docents,
                1920/1922. Valsts I vidusskolas Rīgā priekšnieks,
                1922. VII 01. Latvijas Universitātes profesors,
                1926. Latviešu zemnieku savienības biedrs,
                1927. VII 01./1929.  prorektors studentu lietās,
                1928. XI 14. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa III šķiru #262,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929/1930. Mēnešraksta Jaunatne redaktors,
                1930. Dr. phil.,
                1933/1940. Ārkārtējais sūtnis un pilnvarotājs ministrs Itālijā,
                                Greķij’, Bulgarija un Albānijā,
                1940/1942. Milānā, Itālijā,
                1942. Romā,
                1954. ģenerālkonsuls ASV,
                1963. Latvijas diplomatīskā un konsulārā dienesta vadītājs,
                1979. pensionēts,
                Apbalvots: Francijas Goda Ļeģiona ordeņi,
                Apbalvots: Polijas Polonia Restituta ordeņi,
                Apbalvots: Zviedrijas Ziemeļzvaigznes ordeņa II šķiru
                Tautu Savienības  veicināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Latviešu un franču tuvināšanas biedrības priekšsēdētājs,
                Latvijas un Igaunijas biedrības biedrs,
                Latvijas PEN kluba biedrs,
                Korporācijas Beveronia filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-25-25.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.
                                „Laiks’ #62/1972.;
                                „Universitas’ #30/1972.

SPEKMANIS Ernests, mācītājs.
                * 1905. II 07. Dzērves pag. + 1974. VIII 08. Kuldīgā
                1926/1927. Rīgas kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1937. VI 20. ordinēts kā Rīgas apriņķa vikārs,
                1939. IX 01. iecelts par Līvānu, Kalupes un Preiļu draudžu mācītāju,
                1939/1942. t.p. amatā,
                1940. I 22. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (III0 mācītājs,
                1943/1948. Pāvila ev. lut. draudzes mācītāja adjunkts, E. Bergmaņa 4-8,
                1948. arestēts,
                1958/1974. Mācītājs Skrundas, Snēpeles, Īvandes, Ēdoles un
                               Kuldīgas Sv. Annas draudzes,
                Apbedīts kalna kapos Kuldīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-191.;
                                „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               “Baznīcas kalendārs”, R., 1943.;
                               „Svētdienas Rīts“ # 23/1937., # 26/1937., # 38/1939.;
                               „Kuldīgas bibliotēka”

SPĒLMANIS Feliks, ārsts.
                * 1898.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Uzvaras 11, Jelgavā.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPERA Jānis, skolotājs.
               *1883. XI 21.
               Beidzis: Rīgas Politehnisko institūtu,
               1907. III 01. Ķēniņa tirdzniecības skolā,
               1919. Rīgas pilsētas I ģimnāzijas skolotājs,
               1932. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2844,
               1938. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #307,
               1938. bijis: V. Olava komercskolas inspektors.
               Avots:       LVVA 1632-2-351.

SPERĢIS Jāzeps Stefana d., kapitāns.
                * 1889. IX 25. Viļānu pag. [Sperga Jozefs Stepana d.]
                111. Robežapsardzības korpusa sargs,
                1915. Zemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. III 12. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IV 01. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. IV 15. Papildu (XVII) rotas komandieris,
                1916. V 27. izgāja no bataljona,
                1916. V 31. Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 03. kaujas,
                1916. IX 08. Sakaru komandas jaunākais virsnieks,
                1916. IX 30. Sapieru komandas priekšnieks,
                1916. X 10. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1916. X 20. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 08. A. P. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. X 01.,
                1916. XII 23. kontuzēts palika ierindā, Sapieru komandas jaunākais virsnieks,
                1916. XII 23.-29. kaujas,
                1917. I 12.-21. kaujas,
                1917. II 05. apbalvots Sv. Annas ordeņa III šķiras ar šķēpiem un banti.,
                1917. III 18. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. II 01.,
                1917. VIII 19.-24. kaujas,
                1917. XI 12. apbalvots Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu # 984408,
                1918. II 15. atvaļināts,
                1918. IV 10. Zemgales latviešu strēlnieku padomju pulka rotas (II) komandieris,
                1919. X 17. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris,
                1920. VII 31. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1928/1935. Robežapsardzības Dagdas apgabala priekšnieks,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1451,
                1935/1936. Dagdas (I) bataljona komandieris,
                1936. IV 18. Daugavpils apriņķa policijas IV iecirkņa priekšnieks Preiļos,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. VII 11. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940. III 11. Bataljona (III) komandieris.
                Avots:       LVVA 1512-1-1179, 1640-1-528-207.;
                               Ziemeļfrontes pavēle # 193/1916.;
                               XII armijas pavēles # 783/1916., # 807/1916., # 129/1917.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles # 111/1917., # 237/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 92/1916., # 106/1916.,
                                               # 183/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 170/1916., # 253/1916.,
                                               # 290/1916., # 318/1916., # 342/1916.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 205/1917., # 431/1916.,
                                               # 16/1917., # 44/1917., # 254/1917., # 332/1917.

SPĒRS Gustavs, mācītājs.
                * 1866. XII 15. +1948. [Spehr]
                1893. III 19. ordinēts,
                1902/1935. Bārtas Dunikas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1902/1935. Nīcas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1921/1935. Krūtes ev. lut. draudzes mācītājs.
                1935. Nīcas, Bārtas, Dunikas un
                1906/1936. Grobiņas iecirkņa prāvests,
                1936. ēmeritēts.         
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                „Baznīcas kalendārs“, R., 1935.;
                                 „Svētdienas Rīts“ # 1/1937.

SPIGA Fricis Jēkaba d., leitnants.
                * 1894. II 27. Ērberģes [Mēmeles]  pag. [arī Spigis]
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                Pēterburgas [Petrogradas] politehniskā institūta students,
                1916. V 16. Pētrhofas I praporščiku skolas junkurs,
                1916. IX 30. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. IX 30. Rezerves 163. Kājnieku pulka Rotas (XV) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 21. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. VI 21. piekomandēts sakaru mācības komandai.,
                1917. VIII 25. izgāja no pulka,      
                1917. VIII 28. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Mācības komandas
                                jaunākais virsnieks,
                1918. VIII 20./27. vācu gūstā,
                1919. XII 12. Latgales partizāņu pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1919. XII 15. Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1920. I 15. atvaļināts,
                1938/1941. Mēmeles pagasta tiesas priekšsēdētājs,
                1945. I 31./1949. VIII 21. arestēts un ieslodzīts Kraslagā,
                                dzīvo Mēmeles pag Meldros,
                                1949./1954. Speciālā nometne Tjurkajinskas rajonā.
                Avots:       LVVA 5601-1-5951.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #176/1917.
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #191/1917., #258/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēle #244/1917.;
                                „Jēkabpils Vēstnesis” #3/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs;
                                www.nekropole.lv

SPĪGULIS Artūrs, būvinženieris.
                * 1911. IV 07. Katvaru pag.
                1944. II 26. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SPILLERS Alfrēds, inženieri mehāniķis.
                *1901. VII 29. Rīgā. + 1982. III 02. Rīgā.
                1913/1918. Rīgas pilsētas reālskolā,
                1919/1920. Latvijas atbrīvošanas karā,
                1920. Rīgas pilsētas Ii ģimnāzijā,
                1932. beidzis: Latvijas Universitātes Inženierzinātņu fakultāti,
                1934/1940. bezdarbinieks,
                1936. Rēzeknes valsts arodskolas skolotājs,
                1940. Dzelzceļu virsvaldes Galvenais direktors,
                1982. bijušais Rīgas politehniskā institūta pasniedzējs,
                1982. III 06. apbadīts Rīgas II Meža kapos.
                Avots:       „Brīvā Zeme” #151/1940.;
                                „Lokomotīve” #8/1940.;
                                „Rīgas Balss” #52/1982.

SPILNERS Eduards, ārsts.
                *1906. XII 29. Rīgā
                1942. V 04. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1943. Jorkstr. 21-18.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-89.

SPODRE Kirils Nikolaja d., podporučiks.
                * 1897. X 09. Vitebskas gub. + 1930. IV 29.  Daugavpilī
                1916. V 01. Alekseja kara skolas junkurs,
                196. IX 27. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. X 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. IX 01.,
                1916. X 06. Rezerves 92. kājnieku pulka Rotas (X) jaunākais virsnieks,
                1917. III 02. Rezerves 92. kājnieku pulka Rotas (VIII) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 24. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. V 03. A. F. P. pārvietots uz Zemgales latviešu strēlnieku pulku, nav ierādies,
                1917. VIII 21. Darba komandas priekšnieks Kuprovo stacijā,
                1917. XII 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. V 01.,
                1917. XII 16. atvaļināts kā skolotājs
                Dzīvo Jasmuižas pagastā.
                Avots:       VVA 1512-1-1563-57.;
                               Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle # 98/1917.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 128/1917.;
                               Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles # 190/1917.

SPOLIŅŠ Pēteris, ārsts.
                * 1891. VIII 15. Ēveles pag.
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. VII 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Rotas (IV) ārsts,
                Bērzpils rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-405.

SPOLĪTIS Antons Pētera d., štābs kapitans.
                * 1893. X 03. + 1917. VIII 21./IX 04. [arī Pēteris]
                1915. IX 15. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. III 02. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. V 26. Rotas (V) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 12. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 19. paaugstināts podporučiks  pakāpē  izd. no 1916. I 14.,
                1916. X 05. Sapieru komandas priekšnieks,
                1916. X 11. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
                1916. XI 06. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. V 14.,
                1916. XII 23-30. kaujas,
                1917. I 12-18. kaujas Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. II 20. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. III 13. paaugstināts štābs kapitāns pakāpē izd. no 1916. XI 14.,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa II šķiru ar šķēpiem.
                1917. VIII 21. kritis pie Šmīziņkrogā, Sapieru komandas priekšnieks,
                1917. XI 25. apbalvots ar Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
                Avots:       Ziemeļfrontes pavēle # 906./1917.;
                               XII armijas pavēle # 780/1916., # 178/1917., # 290/1917.;
                               Rīgas latviešu strēlnieku bataljona pavēles # 33/1915., # 141/1916.,
                                               # 164/1916., # 218/1916.,
                               Rīgas latviešu strēlnieku pulka # 315/1916., # 324/1916., # 375/1916.,
                                               # 4/1917., # 78/1917., # 103/1917., # 276/1917.

SPRADZIS Ēriks, farmācijas maģistre.
                * 1906. III 24. Rīgā.
                1943. V 29. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas maģistrs.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

SPRINCIS Arvīds, ārsts.
                *1905. VIII 24. Liezeres pag.
                1940. V 25. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Rīgas I pilsētas slimnīcā,
                1941. I 21. Liepājas pilsētas slimnīcā,
                1941. VII 10. Liepājas pilsētas ambulancē,
                1943. Liepāja, Dārtas 31.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-90.

SPRIŅĢIS Fricis, sabiedrisks darbinieks.
                *1904. V 15. Rīgā; S. Amalija dz. Lešinskis
                1925. II 07./1927. IX 02. Aviācijas pulka Aviācijas skolas
                                vada seržants, virsnieka vietnieks,
                1934. Aizsargu aviācijas Ii esk, III nod. Ii vada komandieris,
                1941. VI 14. deportēts,
                Ķīmiski tehniskās laboratorijas pārzinis,
                Namīpašnieks: Aizsargu  [Bruņinieku] Nr.87, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-190-36.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #9/1942.

SPRINCIS Jānis, veterinārārsts.
                * 1899. IV 13. Rūjienas pag.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1919. II 26./1921. II 09. Valmieras kājnieku pulka telefonists,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1929. XII 04. Rīgas apriņķa II Siguldas rajona veterinārārsts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1933. Valmieras aizsargu pulka veterinārārsts,
                1933. II 25. Jelgavas XVI aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Jelgavas pilsētas vecākais veterinārārsts.
                Avots:      LVVA 1640-1-527-266.;
                                „Valdības Vēstnesis” #279/1929.

SPRINCIS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1913. III 31. Vējavas pag. + 2001. IX 27.
                1935. Latgales artilērijas pulka kaprālis,
                1935/1936. Atsevišķā artilērijas diviziona virsnieka vietnieks,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XII 07. Madonas IX aizsargu pulka Vējavas pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1938/1940. Vējavas pagasta lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                Vējavas pagasta Kalna Lāču māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-185.;
                               „www.nekropole.lv”

SPRINGS Fricis, ierēdnis.
                *1888. III 09.
                1907. Beidzis: Rīgas amatniecības skolu,
                1902. Rīgas Orlas dzelzceļa virsvaldē,
                1913. beidzis: Dzeņa mērniecības kursus,
                1913. Vidzemes guberņas mērniecības daļā,
                1815. Latvijas bēgļu apgādes komitejā,
                1916. Kājnieku 122. Rezerves pulkā,
                1917. Kurzemes latviešu strēlnieku pulkā,
                1919/1937. Valsts dienestā.
                1919/1937. Valsts ministrijas departamenta Valsts budžeta nodaļas revidents.
                1937. XI 15. apbalvots: Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #4274.
                Avots:       LVVA 2824-1-266-38.

SPRIŅĢIS Klāvs, inženieris.
                *1889. II 06. + 1944. III 4.
                1944. Inženieris tehnologs,
                Korporācijas „Selonija“ filistrs.
                Apbedīts Meža kapos Selonijas nodalījumā.
                Avots:       „Tēvija“ # 57/1944.

SPRINGOVIČS Antonijs Jāzepa d., Dr. theol. h. c.
                *1876. X 31. Rēzeknē; M. Rozālija.               
                1895. beidzis Rēzeknes ģimnāziju,
                1895/1901. beidzis Pēterpils garīgo semināru,
                1901/1906. beidzis Moģilevas arhidiocēzes garīgo akadēmiju, mag. theol.,
                1901. iesvētīts par priesteri,
                1901/1905. Ticības mācības skolotājs Orlā un Pinskā,
                1906/1916. Līksnas draudzes dekāns un
                1916/1917. Moģilevas Pēterpils kanoniks,
                1917/1918. Moģilevas metropolīta ģenerālvīkārs Vidzemei un Latgalei,
                1920. IV 14. iecelts par Rīgas bīskapu,
                1920. VIII 22. konsekrēts,
                1923. X 25. iecelts par arhibīskapu,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II šķīru # 27,
                1937. V 08. paaugstināts par Rīgas baznīcas provinces metropolītu,
                1939. IX 28. ieguvis Dr. theol. h. c. grādu.
                Avots:       „Students“ # 3/1939.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SPRINGOVIČS Ģertrūde, ārste.
                * 1898.
                1927. Beigusi Latvijas Universitāti, acu slimībās,
                1938. M. Pils 2 b.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPRĪVULIS Alīse, ārste.
                Sk. Aizupīte Alīse

SPROĢIS Fridrihs Friča d., ierēdnis.
                * 1889. VII 28. Remtes pag. + 1942. IX 08. Sevurallgā, Krievijā
                1905. beidzis Jaunpils pagasta skolu,
                1915. Rževas reālģimnāziju, eksternis,
                1915/1919. Rževas pilsētas policijas ierēdnis,
                1919. skrīveru komandantūras vecākais rakstvedis,
                1919/1920. Valmieras kājnieku pulka karavīrs,
                1920. Tehniskās pārvaldes rakstvedis,
                1920/1922. Jaunjelgavas apriņķa policijas I iecirkņa ierēdnis,
                1922/1931. Tukuma Talsu apriņķa policijas priekšnieka sekretārs,
                1922/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. XII 22. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. III 25. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1918,
                1931. apbalvots ar Latvijas ugunsdzēsēju savienības 10.gadu piemiņas medaļu,
                1931/1933. Valkas apriņķa policijas III iecirkņa priekšnieks Alūksnē,
                1933/1940. Madonas apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks Gulbenē,
                1933. XI 25. Madonas IX aizsargu pulka Rotas (VII) komandieris,
                1936. apbalvots ar Latvijas Skautu Centrālās Organizācijas Svastiku,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Gulbenē, Gaitnieku 2-1,
                Latvijas Skautas Centrālās Organizācijas, Malienas nodaļas priekšnieks,
                Latvijas Aerokluba Gulbenes nodaļas valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-191.;
                               LVA 1987-1-16915.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” # 508/1931.;
                               „Vidzemes Vēstnesis” # 253/1933., # 265/1933.;
                               „www.nekropole.lv”

 SPROĢIS Georgs, Dr., ārsts.
                * 1890. IV 05. Šķēdes pag. + 1963. I 14. Indianā, ASV
                Beidzis: Kuldīgas tirdzniecības skolu,
                1922. beidzis: Latvijas Universitāti,
                1922/1929. Valsts nervu slimnīcas Strenčos,
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1927/1929. Strenču Valsts psihiatriskā slimnīcā,
                1929/1932. Valkas apriņķa un slimnīcas ārsts,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930/1935.  Valkas VII aizsargu pulka ārsts,
                1934. apbalvots: Latvijas aizsardzības biedrības bronzas medaļu #198,
                1935. IX 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona Rotas (II) ārsts,
                1935/1940. Jelgavas I slimo kases un pilsētas slimnīcas direktors,
                1935/1937. Jelgavas I slimo kases un pilsētas slimnīcas galvenais ārsts,
                1938. Dzirnavu 1, Jelgavā,
                1939. stādīts apbalvošanai: Viestura ordeņi,
                1941. VII 01. Jelgavas pilsētas slimnīcā,
                1943. Jelgava Bisenieka 28,
                1951/1961. Kentukijas valsts slimnīcas ārsts,
                Latvijas vēža apkarošanas biedrības valdes loceklis,
                Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrības valdes loceklis,
                Jelgavas būru lidotāju sakolas ārsts,
                Korporācijas Lettonija filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-91, 1639-1-266., 1640-1-527-270.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Jaunākās Ziņas’ #247/1935.;
                                „Zemgales Balss” #76/1940.;
                                „www.nekropole.lv”

SPROĢIS Jānis Anša d., ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1886. II 26. Remtes pag.; S. Milda dz. Valdmanis + 1942. I 16. Jelgavā
                1912. Beidzis Kijevas Universitāti, sieviešu slimībās,
                1916. VI 06./1919. X 23. Kijevas pilsētas slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas
                                jaunākais ārsts,
                1921. IX 09. Daugavpils kara slimnīcas Ķirurģiskās nodaļas ordinators,
                1921. X 21. apstiprināts ārsts kapitāns pakāpē izd. 1921. IX 09.,
                1921/1926. Daugavpils Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1926/1936. Daugavpils Sarkanā Krusta slimnīcas direktors,
                1928. IV 30. atvaļināts,
                1936. X 13. Bauskas kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1938. XI 08. Daugavpils kara slimnīcas vecākais ordinators,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinības Krusta IV šķiru #144,
                1938. XI 17. paaugstināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1938. XI 17.,
                1938. Daugavpilī, 3. janvāra 32,
                1940. VIII 09. pārvietots uz Jelgavas kara hospitāļi,
                1941. I 31. atvaļināts,
                1941/1942. Kara gūstekņu nometnes ārsts Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1511-1-105-119, 5601-1-5972.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2150.;
                                www.latgalesdati.lv

SPROĢIS Jānis, lauksaimnieks.
                *1892. IV 08. Lubānas pag.
                1925/1940. Lubānas pagasta „Rugāju“ māju īpašnieks,
                1937/1940. Lubānas savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Lubānas pagasta padomes loceklis.
                Lubānas pagasta lauksaimniecības biedrībā,
                Lubānas piensaimnieku sabiedrība valdes loceklis,
                Lubānas meliorācijas sabiedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1690-1-325-41., 1690-4-3052.

SPROĢIS Kārlis Pētera d., administratīvais virsleitnants.
                *1887.
                1915. Maskavas Šīņavskā Universitātes students,
                1915. Krievijas armijā,
                1916. Tukuma latviešu strēlnieku pulkā,
                1917. vācu Gūstā,
                1918. XII Iekšlietu ministrijas Apsardzības rajonā brīvprātīgais,
                1919. IV 03. Cēsu II bataljonā, kara laika ierēdnis,
                1919. VIII 08. Ventspils kājnieku pulkā,
                1922. III 31. pārskaitīts  VI šķira kara ierēdņa pakāpē izd.
                1922. VI 15. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. VI 11.,
                1920. I 15. Kurzemes divīzijas Saimniecības pārzinis,
                1924. XI 22. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1924. VI 11.,
                1928. XI 14. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #603,
                1931. VI 11. beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1931. VI 30. Zemgales divīzijas pārvaldē,
                1932. II 22. Pārdēvēts administratīvais virsleitnants pakāpē izd. 1921. VI 01.,
                1933. II 25. Atvaļināts.
                Avots:       „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Ventspils kājnieku pulka ’, Liepājā, 1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3593.

SPROĢIS Kārlis Pētera d., kara laika ierēdnis.
                *1896. X 08. Kokneses pag.
                1016. VII 01. Armijas V hidrotehniskā II rajona jaunākais rakstvedis,
                1916. VIII 25. Vecākais rakstvedis,
                1916. X 12. Darbvedis,
                1916. XI 25. Kara laika ierēdnis,
                1917. XI 01. Vienības izpildu komitejas loceklis,
                1918. III 12.atvaļināts,
                1919. VI 12. Stukmaņu rajona komandantūras Kara nodaļas darbvedis,
                1919. VIII 01. Komandanta palīgs,
                1919. IX 06. Stukmaņu etapa komandantūrā,
                1919. IX 30. Jaungulbenes etapa un iecirkņa komandantūras darbvedis,
                1919. X 28. Komandants,
                1920. IV 10. Vecgulbenes etapa komandantūras jaunākais
                                sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1921. III 17. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-5977.

SPROĢIS Milda, ārste.
                * 1893. VII 18. Verro, Igaunijā.
                1917. Beigusi Kijevas Universitāti,
                1917/1918. Kara slimnīca Luckā,
                1918/1919. Sarkanā Krusta ambulance Kijevā,
                1919/1921. Konstantinopoles bērnu slimnīcā,
                1921/1922. skolu ārste Čehoslovakijā,
                1922/1940. Sarkana krusta Daugavpils slimnīca,
                1938. Daugavpilī, 3. Janvāra 32,
                1940/1943.Jelgavas poliklīnikā,
                1943. Jelgava Kr. Barona 7-3.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-92.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPROĢIS Voldemārs Jāņa d., mācītājs.
                * 1905. XII 23. Kurmenes pag.
                Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti,
                1934. VI 24. ordinēts par Piltenes prāvesta iecirkņa vikāru,
                1935. VI 07. apstiprināts par Blīdenes un Stūru draudžu mācītāju,
                1935/1940. Blīdenes Stūru ev. lut. draudzes mācītājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Svētdienas Rīts” # 27/1934., # 25/1935.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SPROSTS Fricis, būvuzņēmējs.
                *1872. + 08.04.1928.
                Būvuzņēmējs būvējis Latviešu biedrības namu, Husaru kazarmas,
                                Elevatoru un c.,
                Namīpašnieks Matīsa 30.,
                Rīgas un Pārdaugavas savstarpējās kredītbiedrības valdes loceklis,
                Rīgas III savstarpīgās uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas“ # 81/1928.

SPROSTS Konstantīns Jānis, ārsts leitnants.
                * 1907. VIII 30. Pēterburgā
                1935. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1935/1936. Latvijas Universitātes Dzemdniecības klīnikā,
                1937. X 15. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. no 1937. X 15.,
                1937/1939. Liepājas kara slimnīcas Sieviešu slimību nodaļā,
                1939/1941. Jelgavas kara slimnīcā,
                1941. IV 15. atvaļināts no Jelgavas kara slimnīcas,
                1941. VII 01. Jelgavas pilsētas slimnīcā,
                1941. IX 01. Rīgas kara gūstekņu lazaretē,
                1943. Blaumaņa 11/13-9.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-93.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                V. Eihenbauma arhīvs # 7360.

SPRŪDE Jānis Jāņa d., ārsts.
                * 1864. IV 29.
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1894. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1938. Peldu 11, Liepājā.
                Liepājas Sarkanā Krusta slimnīcas direktors,
                Aizsargu ārsts.
                Avots:       “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPRŪDE Miķelis Jāņa d., amatnieks.
                * 1877, VI 12. Purmsātu pag.
                Beidzis Purmsātu pagasta skolu,
                Drēbnieka amata meistars,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 200,
                A/S „Rīgas vilnas rūpnieks” valdes loceklis,
                Rīgas amatnieku biedrības drēbnieku sekcijas biedrs.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-480.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

SPRUKSTS Aleksandra, ārste.
                Sk. Avstrics Aleksandra.

SPUDIŅŠ Andrejs, skolotājs.
               *1879. X 03. Stelpes pag. + 1942. VIII 21. Vjatlagā, Krievijā.
               1895. Beidzis: Bauskas pilsētas skolu,
               1895/1901. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1899/1901. Valmieras II šķīras privātskolas skolotājs,
               1901/1903. Rīgas Jūrmalas Majoru Dubultu labdarības biedrības skolā,
               1911/1915. Rīgas pilsētas elementārskolā, Baltasmuižas ielā,
               1915. Tveras guberņā, skolotājs,
               1919/1927. Rīgas pilsētas I pamatskolas skolotājs,
               1927/1938. Skolas pārzinis,
               1930. apbalvots; Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2276,
               1938. IX 01. pensionēts,
               1941. VI 14. deportēts.
               Avots:       LVVA 1632-2-335.;
                              „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.;
                              www.nekropole.lv

SPŪDS Ansis, skolotājs.
                *1889. XII 27. + 1944. III 19.
                1944. Nīcas tautskolas skolotājs.
                Avots:       „Kurzemes Vārds” # 71/1944.

SPUĻGERANS Jānis Eduards Mārtiņa d., ārsts virsleitnants.
                * 1891. VIII 01. Seces pag. + 1930. XI 17. Rīgā
                1917. III 06. Beidzis: Tērbatas Universitātes medicīnas fakultāti,
                1919. XI 02. Vidzemes papildu bataljona ambulatorijas un
                                Cēsu garnizona vecākais ārsts,
                1920. III 23. Cēsu kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1920. IV 30. apstiprināts ārsts virsleitnants pakāpē,
                1920. VI 07. Bauskas kājnieku pulka vecākais ārsts,
                1921. XII 26. atvaļināts,
                1921. XII 01. Lautvijas Universitātes acu slimību katedras jaunākais asistents,
                1930. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes acu klīnikas vecākais asistents,
                1930. XI 21. apbedīts Meža kapos Rīgā,
                Studentu biedrības Atauga vecbiedrs.
                Avots:       LVVA 3318-2-61-338.;
                                „Cēsu kājnieku pulks”, R., 1935.;
                                „Valdības Vēstnesis” #290/1921.;
                                „Studentu Dzīve’ #8/1930.;
                                „Students” #172/1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6586.;
                                www.nekropole.lv

SPUDIŅŠ Andrejs, skolotājs.
               *1879. X 03. Stelpes pag. + 1942. VIII 21. Vjatlagā, Krievijā.
               1895. Beidzis: Bauskas pilsētas skolu,
               1895/1901. Beidzis: Baltijas skolotāju semināru,
               1899/1901. Valmieras II šķīras privātskolas skolotājs,
               1901/1903. Rīgas Jūrmalas Majoru Dubultu labdarības biedrības skolā,
               1911/1915. Rīgas pilsētas elementārskolā, Baltasmuižas ielā,
               1914. VIII 29. Rezerves 95. Kara hospitāļa palātas uzraugs,
               1915. I 27. Vladimira kara skolas junkurs,
               1915. VI 01. beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916.VI 07. Rezerves 181. Kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1916. XI 20. Ložmetēju II rezerves pulka virsnieks,
               1916. beidzis: Oranienbaumas virsnieku strēlniecības skolu,
               1919/1927. Rīgas pilsētas I pamatskolas skolotājs,
               1926/1940. Aizsargu organizācijā,
               1926. X 01. Bauskas XIII aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
               1927/1938. Stelpes pagasta Nīzeres pamatskolas pārzinis,
               1930. apbalvots; Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2276,
               1938. IX 01. pensionēts,
               1941. VI 14. deportēts.
               Avots:       LVVA 1632-2-335., 1640-1-191-3.;
                              „Baltijas skolotāju seminārs’, R., 1940.;
                              www.nekropole.lv

SPUDIŅŠ Milda, dz. Vītoliņš, skolotāja.
                *1892. II 11. + 1975. II 20. Latvijā [Stelpes pag.]
                1910. Beigusi Maldoņa ģimnāziju ar papildu klasi,
                1910/1911. Rīgas pilsētas rezerves skolotāja,
                1911/1916. Rīgas pilsētas elemtārskolā Baltasmuižas ielā,
                1919/1940. Rīgas pilsētas I pamatskolā [Valda Zālīšā],
                1923. beigusi Angļu valodu institūtu Rīgā,
                1929. Jauno sieviešu kristīgo savienības priekšsēdētāja,
                Avots:       LVVA 1303-2-32-7.;
                                „Latvis” #2217/1929.;
                                „Pēdējā Brīdī” #266/1935.;
                                „laiks” #17/1975.

SPUNDE Elmārs, ārsts.
                * 1909. IX 02.
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1937/1941. Rīgas pilsētas I slimnīcas Hospitāļa un iekšējo slimību
                                klīnikas asistents,
                1938. Valmieras kājnieku pulkā,
                1941. V 01.- VIII 01. Ances pagasta rajona ārsts,
                1941. VIII 01. Rīgas pilsētas I slimnīcas Hospitāļa un iekšējo
                                slimību klīnikas asistents.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-94.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

SPURA Jānis Andža d., leitnants.
                * 1891. VI 17. Bornsmindes pag.; S. Emīlija dz. Vītols.
                Beidzis Jelgavas reālskolu,
                Rīgas politehnikuma students,
                1916. III 31. Maskavas II sagatavošanas bataljona karavīrs,
                1916. XI 08. Orenburgas praporščiku skolas junkurs,
                1917. II 01. armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 12. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. III 16. Rezerves 232. kājnieku pulka Rotas (XI) jaunā kais virsnieks,
                1918. IV 25. atvaļināts,
                1919. X 25. Siguldas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1919. X 28. Vada komandieris,
                1920. VII 19. atvaļināts, Iekšlietu ministra rīcībā.
                Avots:      LVVA 5601-1-5991.

SPURE Ernests Jāņa d., leitnants.
                * 1895. IX 10. Pūzes pag.
                1915. XI 28. Rezerves 172. kājnieku pulka karavīrs,
                1916. III 13. Kājnieku 481. pulka karavīrs,
                1916. VI 06. Valmieras strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1917. II 23. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 14. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. VIII 20. Inženieru II pulka jaunākais virsnieks,
                1917. XI 25. Valmieras strēlnieku pulka Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1917. XII 22. ievēlēts par Rotas (VII) vada komandieri,
                1918. II 23. Vācu gūstā,
                1919. VI 20. Piebalgas VIII bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 08. Bataljona iekļauts Ventspils kājnieku pulka,
                1919. VIII 26. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. X 16. Bruņota I diviziona Bruņotā (I) vilciena Ložmetēju
                               vada komandieris,
                1919. XII 15. Darba un apsardzes rotas jaunākais virsnieks,
                1920. I 23. Robežsargu štāba rezerves virsnieks,
                1920. III 16. Robežsargu II rajona Distances (IV) priekšnieks,
                1920. VI 16. Distances (V) priekšnieka palīgs,
                1920. VIII 22. Rajona kasieris,
                1920. VIII 22. Rajona pārformēts par Robežsargu III pulku,
                1920. XII 20. Rotas (I) vada komandieris,
                1921. V 01. Rotas (V) vada komandieris,
                1921. VIII 91. Rotas (I) vada komandieris,
                1922. I 25. Rotas (I) vada komandieris,
                1922. III 22. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-5992.;
                               Valmieras strēlnieku pulka pavēles # 427/1917., # 457/1917.

SPURIŅŠ Arvīds Aleksandrs Jāņa d., administratīvais kapteinis leitnants.
                *1891. II 20. Sveiciemā; S. Emma dz. Radziņš + 1943. Ii 11. Noriļlagā, Krievijā
                1906. Beidzis: Lielsalaces draudzes skolu,
                1912. X 15. Sibīrijas 5. Artilērijas brigādes karavīrs,
                1913. VIII 30. bombardieris,
                1914. III 06. jaunākais rakstvedis,
                1915. VIII 15. vecākais rakstvedis,
                1915. apbalvots: medaļu Par uzcītību Sv. Staņislava ordeņa lentē,
                1916. apbalvots: medaļu Par uzcītību Sv. Annas ordeņa lentē,
                1917. V 04. nolika kara laika ierēdņa tiesībās,
                1917. IX 05. Baterijas (V) darbvedis,
                1918. II 07. atvaļināts,
                1919. III 09. Valmieras kājnieku pulka Rotas (V) karavīrs,
                1919. VIII 02. Valmieras II baterijas darbvedis, kara laika ierēdnis,
                1919. X 21. Baterija iekļauta Kurzemes artilērijas pulkā, kā Diviziona (I) Baterija (I),
                1919. X 24. Diviziona (I) darbvedis,
                1920. VII 21. ekonoms,
                1921. X 12. Pulka kasieris,
                1922. III 31. pārdēvēts par VI šķiras kara ierēdni izd. 1919. XII 07.,
                1923. apbalvots: Latvijas brīvības kara piemiņas zīmi,
                1924. XII 22. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. XII 07.,
                1925. VI 20. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1924. XII 24.,
                1926. XII 07. Pulka darbveža v.p.i.,
                1927. V 07. Pulka kasieris,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. IX. 18. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1827,
                1931. XII 31. beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. XI 17. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1921. XII 07.,
                1933. XI 17. paaugstināts administratīvais kapteinis leitnants pakāpē izd. 1925. XII 07.,
                1935. X 30. Pulka mantu virsnieks,
                1939. VII 26. apbalvots: Viestura ordeņa V šķiru #448 ar šķēpiem,
                1940/1941. Strēlnieku XXIV teritoriālā korpusā,
                1940. X 25. pārskaitīts Artilērijas 639. Pulka vezumu mantu apgādes priekšnieks,
                                pārdēvēts par Intendants III ranga,
                1941. VI 14. deportēts, dzīvo Dārza 12-2, Tukumā.                 
                Avots:      LVVA 5601-1-5993.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3625.;
                                www.nekropole.lv

SPURIS Alise, ārste.
                Sk. Knepfels Alise.

SPURMANIS Aleksandrs, būvinženieris.
                * 1909. VI 30. Rīgā.
                1941. VII 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

SPŪRMANIS Eduards Friča d. ierēdnis.
                *1877. VIII 17. Kuldīgas pag.; S. Anna dz. Allunans + 1943. VI 03. Rīgā
                1897. Beidzis: vec Sātu zemkopības skolu,
                1897/1914. A/S Provodniks ierēdnis,
                1921. Straupes valsts zemju inspektora kancelejā,
                1922. IV 20. Rīgas centrālcietuma priekšnieka palīgs,
                1922. IV 27. Daugavpils cietuma priekšnieka palīgs,
                1923.  VII 29. Madonas cietuma priekšnieks,
                1928. I 01.  Ventspils cietuma priekšnieks,
                1932. XI 14. apbalvots; Trīs Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2947.,
                1940. III 31. Ventspils ieslodzīto darba nometnes priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1303-2-64-282.;
                                „Valdības Vēstnesis” #75/1940.;
                                „Rīkojuma Vēstnesis” #203/1943.

STAAKS Alberts Augusts Jēkaba d., ārsts leitnants.        
                * 1893. Līvu pag.; S. Helene dz. Auseklis. + 1926. IV 27. Rīgā
                Beidzis Cēsu reālskolu,
                1916. X 26. Cēsu apriņķa pārvaldes Mācības (II) bataljona karavīrs,
                1916. X 30. Orenburgas praporščiku skolas junkurs,
                1917. II 28. Armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1917. III 10. Beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 10. Rezerves 178. Kājnieku pulka Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 07. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1918. II 23. Atvaļināts,
                1919. II 03. Tērbatas pašaizsardzības rotas virsnieks,
                1919. II 25. Valmieras kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. III 30. Pulka ieroču pārzinis,
                1919. IV 18. Praporščiks pārdēvēts par leitnantu,
                1919. V 22. Komendanta komandas pagaidu priekšnieks,
                1919. V 31. Vecgulbenes pagaidu komandants,
                1919. VII 01. Valmieras kājnieku pulka sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. III 01. Tiesas nodaļas darbvedis,
                1920. IV 01. Armijas štāba izlūkošanas nodaļas izmeklēšanas virsnieks,
                1921. III 19. Atvaļināts,
                1924. XII 23. Beidzis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti,
                1926. I 13. Rīgas kara slimnīcas jaunākais ordinātoe4s,
                1926. III 10. Skaitīts ārsts leitnants pakāpē izd. 1917. III 10.,
                1926. apbedīts Rīgas garnizona kapos, Meža kapos,
                1933. X 28. kapos atklāts K. Jansona piemineklis,
                Korporācijas Lettonia filistrs,
                Avots:       LVVA 5601-1-5996.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 240/1917.;
                               „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                               „Valmieras kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                               „Latvijas kareivis” # 94/1926., # 234/1933.

STABAUSIS Bernhards, skolotājs.
                * 1905. Rugāju pag.
                1927/1928. Valmieras kājnieku pulka seržants,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 05. Ludzas III aizsargu pulka Nirzas pagasta
                               aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Nirzas pamatskolas pārzinis,
                Nirzas pagasta Revīzijas komisijas priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-89.

STABINIS Jānis, ārsts.
                * 1909.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Strēlnieku 1 a.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STABIŅŠ Marta, ārste.
                Sk. Veidemanis Marta.

STABULNIEKS Jānis Friča d., virsleitnants.
                * 1897. VIII 30. Cīravas pag.; S. Augusta dz. Gaislis.+ 1943. I 10. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Aizputes augstāko pirmmācības skolu,
                1915. IX 01. Kājnieku 58. pulka brīvprātīgais,
                1916/1917. Zemgales latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1916. XII Ziemassvētku kaujas,
                1917. I kaujas ložmetēju kalnā,
                1917. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 27. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1918. II 21. atvaļināts,
                1919. III 11. Latvijas armijas virsnieks,
                1919. VI 29. Cēsu II bataljona kapitāna Buka rotas virsnieks,
                1919. VIII 30. Cēsu II bataljons iekļauts Ventspils kājnieku pulka,
                1919. XII 19. Rotas (VIII) komandieris,
                1920. IX 28. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. I 12.,
                1921. IX 02. beidzis Virsnieku kursus ar I šķiru,
                1921. X 05. beidzis Smago ložmetēju kursus,
                1921. X 07. Instruktoru rotas vada komandieris,
                1922. XII 06. atvaļināts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1924/1927. Rīgas prefektūras rajona uzraugs,
                1927/1933. Rīgas prefektūras V iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1929. VIII 01. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 1704,
                1933. IX 14. Tukuma Talsu apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks, Irlavā,
                1934. I 20. Liepājas Aizputes apriņķa policijas III iecirkņa priekšnieks, Talsos,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. V 19. Aizputes VI aizsargu pulka Bataljona (I) komandieris,
                1939. III 20. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                Aizputes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Apbalvots ar Latvijas ugunsdzēsēju savienības 10.gadu piemiņas zīmi.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-546, 5601-1-5998.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles # 293/1917., # 366/1917.;
                               „Latvijas Karavīrs” # 207/1933., # 15/1934.;
                               www.nekropole.lv

STAHOVSKIS Leons Rūdolfs, arhitekts.
                * 1908. VI 05. Rīgā.                    
                1942. VII 10. beidzis Latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti.
                Avots:       V. Eihenbauma arhīvs.

STAKENS Klāra, ārste.
                * 1899.
                1925. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Kr. Barona 26.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STAKLE Jānis, būvinženieris.
                * 1895. IX 13.
                1922. V 29. beidzis Latvijas Augstskolas inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

STAKLE Leontīne dz. Miļuns, būvinženieris.
                * 1902. V 10.
                1933. V 26. beigusi Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

STAKLE Jānis Voldemārs Pētera d., būvinženieris.
               * 1895. IX 13. Jaunburtnieku pag.; S. Leontīne dz. Miļuns
                              + 1984. II 16. Sanfordā, ASV
               1913. Beidzis: Pētera I reālskolu Rīgā,
               1913/1918.. Satiksmes ceļu inženieru institūta students,
               1918. Doles spēkstacijas izpētīšanas projekta darbinieks,
               1919. Kara II būvniecībā Daugavpilī,
               1919. VII 01./1921. I 17.  Latvijas Ziemeļu armijas Satiksmes priekšnieka Ceļu
                              un tiltu nodaļas karaspēka tehniķis,
               1922. V 29. beidzis Latvijas Augstskolas inženierzinātņu fakultāti,
               1922/1925. Kara būvniecības pārvaldes inženieris,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1925. reģistrēts kā būvinženieris, dzīvo: Kalnciema 32-5,
               1925. Latvijas dzelzceļu distances priekšnieks,
               1935/1940. Dzelzceļu virsvaldes ekspluatācijas direktors,
               1938. XI 16. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #2071,
               1938. XII 14. apbalvots: Igaunijas Baltas Zvaigznes ordeņa II šķiru,
               1940/1944. Dzelzceļu virsvaldes ekspluatācijas daļā,
               1944.. Vācijā, ASV armijas latviešu inženieru būvniecības rotā,
               1950. ASV, žurnāla „Dzelzceļnieks Trimdā” redaktors,
               Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs.
               Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „valdības Vēstnesis’ #32/1925.;
                              „Jaunākās Ziņas” #290/1935.;
                              „Dzelzceļnieks Trimdā” #30/1982.;
                              „Laiks” #16/1984.
                              „Univeristas” #56/1985.;
                              V. Eichenbauma arhīvs.

STAKLE Pēteris Pētera d., inženieris.
                *1881. IX 24. Jaunburtnieku pag. + 1944. II 20. Soļikamskā
                1900. beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1906. beidzis Pēterburgas ceļu inženieru fakultāti,
                1906/1910. Pēterburgas apgabala ūdensceļu pārvaldes dienestā,
                1910/1916. Amūras ekspedīcijas hidrotehnisko darbu vadītājs,
                1916/1917. Kudžinas stepes hidrotehnisko darbu vadītājs,
                1918/1923. Petrogradas zinību akadēmijas profesors,
                1923. Latvijas jūrniecības departamenta vecākais inženieris,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1429,
                1935/1939. Jūrniecības departamenta vice direktoru,
                1936/1938. Ķeguma HES būvinspektora palīgs,
                1939/1941. Jūrniecības departamenta direktors,
                1941. VI 14. deportēts.
                Avots:       „Jūrnieks“ # 12/1935.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                Arvja Popes arhīvs.

STAKLE KULITĀNS Olga, agronome
               *1888. IX 26. Jaunburtnieku pag. + 1991. IV 11. Rīgā
               1912. Beigusi: Stabuta sieviešu augstākās lauksaimniecības kursus Pēterburgā,
               1912/1915. Džetskas zemes agronome, Smoļenskas guberņā,
               1915. ieguva agronoma tiesības,
               1915/1921. Krievijas Ziemeļrietumu lauksaimniecības centrālbiedrības lopkopības un
                              piensaimniecības speciāliste,
               1922/1927. Kaucmindes mājturības semināraskolotāja,
                1927/936. Kaucmindes mājturības semināra direktrise,
               1928. XI 14. apbalvota: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1157,
               1929/1939. Latvijas Universitātes Mājturības vecāka lektore,
               1939/1941. Jelgavas lauksaimniecības akadēmijas vecāka lektore,
               1944/1949. Docente,
               1932. I 03. Dzelzceļu aizsargu pulka vecāka aizsardze,
               1988. Latvijas agronomu biedrības goda biedre.
               Avots:       LVVA 1640-1-820.;
                              www.bauskas.biblioteka.lv

STAKS Arvīds, skolotājs.
                * 1897. VIII 30. Līvu pag. [arī Štaks] + 1991. II 17. Notinghamā, Anglijā
                Beidzis L. Auseja reālskolu,
                Beidzis Bērzaines vidusskolu,
                1919/1920. Cēsu kājnieku pulka Skolnieku rotas brīvprātīgais,
                1923. beidzis Latvijas Universitātes pedagoģijas nodaļu,
                1927. VI 25. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1590,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. V 08. Cēsu X aizsargu pulka Vaives pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1944. Vācijā,
                1947. Anglijā,
                1991. II 26. apbedīts Vilfordas kapos.
                Veismaņu krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                Vaives viesībās biedrības valdes loceklis,
                1923. Vaives pagasta pamatskolas pārzinis un 32. Mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Laiks” #24/1991.

STĀKS Feliks, ārsts.
                * 1904. V 21. Bīriņu pag. + 1976. VI 10. Čikagā, ASV
                1932. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1932/1933. Babītes rajona ārsts,
                1933/1940. Rīgas slimo kases rajona ārsts,
                1941. Rīgas Pārdaugavas rajona poliklīnikas ārsts,
                1938/1942. Kuldīgas 29-1,
                Korporācijas Fraternitas Livonica filistrs.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-95.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Laiks” #51/1976.”

STALAŽS Vilis Torvalds Pētera d., ierēdnis.
                * 1907. IX 21. Cēsīs; M. Auguste dz. Sniedze, S. Marta dz. Sprincis + 1992. II 16.
                1921. Beidzis Aleksandrovas staņicas padomju darba skolu,
                1927. beidzis Cesvaines valsts vidusskolu,
                1927/1934. beidzis Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu nodaļu, mag. jur.,
                1934/1935. Finanšu ministrijas Nodokļu departamenta kancelejas darbinieks,
                1936./ 1937. Ārlietu ministrijas Juridiskās nodaļas darbinieks,
                1937/1938. Varšavas sūtniecības III sekretārs,
                1938/1939. atašejs,
                1939/1940. Ārlietu ministrijas III sekretārs,
                1940. VI 27. iecelts par Ministra Prezidenta sekretāru,
                1940. VIII - IX Tautas komisāra kancelejas direktora v.i.,
                1940/1941. Izglītības Tautas komisariāta Augstskolu un zinātņu institūtu
                               pārvaldes sekretārs,
                1941/1944. Lauksaimnieks Vējavas pagastā,
                1945. Liepājas apriņķa pārvaldes grāmatvedis,
                1945. V – VI filtrācijas nometnē,
                1945. Aisteres mašīnu un traktoru stacijas tehniskais vadītājs,
                1946/1962. Jelgavas apriņķa Bēnes iecirkņa agronoms, kolhoza priekšsēdētājs
                                Bukaišos, Lielauces mašīnu stacijas ekonomists,
                1962/1974. kolhoza „Penkule” agronoms,
                Studentu biedrības „Klints” vecbiedrs,
                Apbedīts Naudītes pagasta Sējas kapos.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Latvijas ārlietu darbinieki”, R., 2003.;
                               „Brīvā Zeme” # 142/1940.;
                               „Padomju Latvija” # 26/1940.;
                               „Jaunais Komunārs” # 44/1940.

STALBE Alberts Pētera d., kapitāns.
                * 1891. X 24. Siguldas pag. + 1954. III 12. Suntažos
                Rīgas politehnikuma students,
                1916. V 01. Artilērijas XXIV brigādes brīvprātīgais,
                1916. VI 03. Alekseja kara skolas junkurs,
                1916. VIII 26. armijas jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. X 11. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 11. Rezerves 66. Pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 12. pulka adjutants,
                1917. II 13. Ņevas 1. kājnieku pulka Rotas (XII) jaunākais virsnieks,
                1917. V 02. Ložmetēju (III) rotas jaunākais virsnieks,
                1917. VI 28. paaugstināts podporučiks pakāpē,
                1917. VI 30. ievainots un kontuzēts pie Dvinskas,
                1917. VII 02. evakuēts,
                1917. VIII 30. Pulka adjutants,
                1917. X 28. evakuēts uz hospitāļi,
                1918. III 25. atvaļināts,
                1918. XII 03. Forme Studentu rotu,
                1918. XII 22. Studentu rotas Ložmetēju komandas priekšnieks,
                1919. I 10. Posma (II) komandieris,
                1919. I 14. Priekules komandants,
                1919. II 22. Atsevišķā latviešu bataljona štāba adjutants,
                1919. III 31. Atsevišķais latviešu bataljons pārformēts par Latviešu
                               I atsevišķo brigādi,
                1919. IV 07. brigādes adjutants,
                1919. VI 30. Latviešu I atsevišķo brigāde pārdēvēta par Latvijas armijas
                               Dienvidu grupu,
                1919. VII 19. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1919. V 12.,
                1919. IX 26. Galvenā štāba Ģenerālštāba nodaļas priekšnieks,
                1920. VI 03. – VIII 13. Galvenā štāba priekšnieka v.i.,
                1920. IX 01. atvaļināts,
                1922. beidzis Latvijas Universitāti,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 03. apbalvots ar Lāčplēša kara ordeņa III šķiru # 1931,
                1923/1940. Kokrūpnieks,
                1940. X 08. apcietināts,
                1941. V 24. notiesāts.
                1949. atgriezās, dzīvo Ogres rajonā, Juglas ciemā,
                Korporācijas Talavija filistrs,
                Apbedīts Suntažu kapos.
                Avots:       LVVA 5601-1-6005.;
                               „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.

STALBOVS Jānis jāņa d., bankas darbinieks.
               *1886. II 05. Kraukļu pag.; S. Helena dz. Solcinskis + 1950.XII 17. Rīgā
               1909. Beidzis: Mironovas komercskolu Rīgā,
               1909/1915. Beidzis: Rīgas politehnisko institūta komercnodaļu,
               1913/1915. Vidzemes V savstarpējā kredītsabiedrībā,
               1915/1916. Samas dzelzceļa būvē,
               1916. Čerkasas zemstes kredītkases pārvaldnieks,
               1917. Čerkasas apriņķa pārtikas komisijas daļas vaditājs,
               1919/1920. Jēkaterinoslavļas guberņas lauksaimniecības kooperatīvu savienībā,
               1920. Finansu ministrijas vecākais revidents,
               1920/1921. Latvijas konsuls Rēvelē,
               1921/1922.latvijas valsts ierēdņu kooperatīva direktors rīkotājs,
               1922. VIII 01. Valsts krāj un kredītbankas Daugavpils nodaļas vadītājs,
               1923. VI 01. Latvijas bankas pilnvarotājs,
               1925. X 24./1940. VII Latvijas bankas direktors,
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #236,
               1944. Vācijā,
               Apbedīts: Mārtiņa kapos Rīgā,
               Korporācijas Talvija filistrs.
               Avots:       „Album Academicum’, R., 1912.;
                              „Latvijas darbinieku galerija”, R., 1929.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”, R., 2003.;
                              „Jaunākās Ziņas” #29/1936.

STAĻĢIS Roberts Miķelis Jāņa d., policijas ierēdnis.
                * 1894. II 27. Bauskas apr.; S. Paulīna dz. Madre
                                + 1943. II 21. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju,
                1913. Kurzemes guberņas cietumu inspekcijas ierēdnis,
                1915./1918. Leib Preobraženskass pulka karavīrs,
                1918. Omskas guberņas valdes ierēdnis,
                1919. Kolčaka armijas karavīrs,
                1921. II 18. Jelgavas prefektūras kancelejas ierēdnis, darbvedis,
                1926/1935. Jelgavas apriņķa priekšnieka kancelejas sekretārs,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. IV 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Štāba bataljona
                                Auto rotas Sakaru vada komandieris,
                1932. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2771,
                1935. IV 16. Jelagavas apriņķa I iecirkņa priekšnieka palīgs,
                1935. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. II 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Sakaru rotas vada komandieris,
                1937/1940. Jelgavas apriņķa policijas II iecirkņa priekšnieks Jelgavā,
                1941. VI 14. Deportēts, dzīvo Lielā ielā #98-1, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-269.;
                                LVA 1987-1-1640
                                „Policija” #11/1937.;
                                „www.nekropole.lv”

STALTMANIS Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. X 13. Salienas pag.
                Beidzis Salienas draudzes skolu,
                1914/1918. Krievijas armijā,
                1920. Salienas pagasta aizsargu nodaļas dibinātājs un priekšnieks,
                1920. Salienas pagasta priekšnieks,
                1922. Salienas piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                1922. Salienas lopkopības pārraudzības biedrības valdes loceklis,
                1928. Salienas savstarpējās uguns apdrošināšanās biedrības valdes loceklis,
                1931. Salienas lauksaimniecības biedrības „Asnis” valdes loceklis,
                1932. Salienas pagasta revīzijas komisijas loceklis,
                1934. Latvijas Sarkanā Krusta Salienas nodaļas valdes loceklis,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4005.
                Avots:       LVVA 1303-2-76-77.

STALTMANIS Vilis, ierēdnis.        
                * 1885. X 28. Rīgā; S. Alīde dz. Koopmans.
                1904. beidzis Rīgas reālskolu.
                1905/1910. Firma „J. A. Mencendorfs & Co“,
                1910/1915. Rīgas drāšu rūpnīcā,
                1915/1920. A/S „Provodniks“,      
                1920 I 07. Valsts kases departamenta grāmatveža vecākais palīgs,
                1920. IV 01. grāmatvedis,
                1920. IX 01. vecākais grāmatvedis,
                1921. X 06. virs grāmatvedis,
                1922. III 06. Kredīta departamenta virs grāmatvedis,
                1924. IX 13. pārdēvēts par revidentu,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamentā Valsts budžeta
                                nodaļas revidents,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 29.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-17.

STANGE Anni Erna, ārste
                Sk. Rozītis Anni Erna.

STANGE Ernests Valdemārs Jēkaba d., mācītājs.
                *1877. IX 27. Liezeres pag.; S. Anna dz. Kalniņš + 1949. Tīringenā, Vācijā
                Beidzis: Tērbatas Universitātes Teoloģijas fakultāti,
                1908/1920. Ērgļu ev. lut. draudzes mācītājs,
                1918/1923. vikārs Daugavpils ev. lut. draudzē,
                1919/1925. Kalpaka bataljona un  pirmais Armijas mācītājs,
                1920/1944.  Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzes mācītās,
                1927/1940. žurnāla ” Jaunatnes Ceļš” redaktors,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #540,
                1933. IX 01. Aizsargu aviācijas mācītājs,
                Latvijas teoloģijas institūta direktors,
                Latvijas baznīcas jaunatnes darbu pārzinis,
                Vasarnīcas īpašnieks Buļļu muižā, Rojas ielā Nr.14,
                                namīpašnieks: Kapseļu ielā Nr.9, Rīgā,
                Korporācijas Lettonia filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-190-31.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Dzimtenes baznīcas un draudzes”, Trimdā, 1987.

STANGUTS Ansis, amatnieks.
                * 1868. VIII 07. Rendā + 1943. IX 29.
                Namdara amata meistars,
                Kuldīgas amatnieku biedrības dibinātājs un priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 163.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-406.;
                                „Kurzemes Vārds” # 231/1943.

STANKE Edīte Olga, farmācijas maģistre.
                * 1914. I 22. Jelgavā.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

STANKEVIČS Eduards Friča d., ierēdnis.
                * 1899. IX 20. Gulbenē
                1908. Maskavas dzelzceļa apgabala pārvaldes darbvedis,
                1919. Latvijas dzelzceļu rīcības daļā,
                1925. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #175,
                1927. Preču nodaļas vadītājs,
                1939. bijis: Latvijas dzelzceļu virsvaldes ekspluatācijas direkcijas
                                preču nodaļas vadītājs.
                Avots:       „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #159/1933.

STAPRĀNS Sergejs Jāņa d., virsleitnants.
                * 1896. XI 05. Valdegales pag. + 1951. IX 25. Argentīnā.
                Beidzis Ventspils reālskolu,
                Studējis Maskavas komercinstitūtā,
                1916. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1917. III 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. III 01. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (XIV) jaunākais virsnieks,
                1917. III 29. beidzis Praporščiku sagatavošanas kursus pie 48. kājnieku
                                rezerves brigādes,
                1917. V Latviešu strēlnieku izpildu komitejas padomes loceklis,
                1917. VIII 01. 141. Papildu rotas komandieris pie Rotas (XIV), Staprāns I,
                1917. VIII 28. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 28. piekomandēts Satiksmes komandai,
                1917. XII 01. bijis: Satiksmes komandas priekšnieka palīgs,
                1917. XII 31. atvaļināts,
                1918. I viskrievijas Tēvijas glābšanas kaujas organizācijas Latviešu nacionālas
                                grupas loceklis,
                1918. III organizācijas izlūkošanas nodaļā,
                1919. III 26. Apsardzības ministrijas Kontroles un informācijas nodaļas
                                priekšnieka v.i.,
                1919. V 12. arestējis A. Niedru,
                1919. VI 28. Cēsu kājnieku pulka Jātnieku izlūku komandas jaunākais virsnieks,
                1919. VI 30. – VII 22. vācu gūstā,
                1919. VII 2. Cēsu kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. VIII 31. Jaunformētās Velosipēdistu rotas vada komandieris,
                1910. I 14. Armijas aviācijas parka Lidotāju skolas kursants,
                1920. II 15. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1919. XI 15.,
                1920. IV 20. Parka informācijas vadītājs,
                1920. VI 14. beidzis Aviācijas skolu lidotāju grupu,
                1921. I 01. atvaļināts,
                1921. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #618,
                1930. bijis: avīžu izdevējs un redaktors Arģentinā,
                Talsu pamatskolas pārzinis.
                Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                                LVVA 56021-2-6015.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #98/1917., #258/1917.;
                                                #284/1917.;
                                Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka pavēles #276/1917., #1/1918.;
                                „Cēsu kājnieku pulka vēsture”, R., 1935.;
                                „Ventspils kājnieku pulka vēsture”, Liepājā, 1936.;
                                „Pēdējā Brīdi” #276/1932.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7177.;
                                www. nekropole.lv

STAPRĀNS Teodors, ārsts.
                * 1900. XII 22. Stāmerienas pag.
                1924. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1925/1927. Rīgas centrālās kopējas slimo kases ārsts,
                1928/1934. Rīgas pilsētas I slimnīcas asistents ķirurģiskā nodaļā,
                1934/1940. Privātas klīnikas vadītājs,
                1938. Merķeļa 21,
                1940/1941. Rīgas pilsētas IV slimnīcas ķirurģiskās nodaļas vadītājs,
                1941. Valters von Pletnberg g. 77-5.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-96.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STARCS Pēteris Jāņa d., Dr. agr., profesors.
                * 1887. I 29. Lubejas pag.
                1896/1902. beidzis Līderes draudzes skolu,
                1902/1903. beidzis Lazdonas ministrijas skolu
                1903/1906. beidzis Valmieras skolotāju semināru,
                1906/1911. tautskolotājs Vestienā,
                1911/1917. beidzis Pēterpils Universitātes lauksaimniecības nodaļu,
                1917/19120. Pēterpils Universitātes asistents,
                1919. beidzis Pēterpils Universitātes juridisko fakultāti,
                1920/1923. beidzis Latvijas Universitāti, ar agronoma grādu,
                1921/1926. Lauksaimniecības fakultātes lektors,
                1925/1935. LLC lauksaimniecības ekonomiskā institūta direktors,
                1926. VII 01. ievēlēts par ārštata docentu,
                1935. XI 15. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1785,
                1937. X 16. ieguvis agronoma doktora grādu,
                1938. XI 30. ievēlēts par profesoru.
                Bij.  Latvijas lauksaimniecības kameras ekonomiskās nodaļas vadītājs,
                Romas starptautiskā lauksaimniecības institūta zinātniskās padomes loceklis,
                Čehoslovakijas lauksaimniecības akadēmijas korespondējošais loceklis,
                Avots:       “Universitas” # 9/1962.;
                                „Students” # 3/1937.; # 6/1938.;
                                „Es viņu pazīstu“, R., 1939.

STARIKOVS Marija, skolotāja.
               *1887. X 23.
               1908/1910. Polujektovas ģimnāzijas skolotāja Rīgā,
               1910. Beigusi Lomonosova ģimnāziju Rīgā,
               1912/1928. Milleres ģimnāzijas pārzine Rīgā,
               1928. ieguvusi vidusskolas skolotājas tiesības,
               1928/1940. Milleres ģimnāzijas pdirektrise,
               1929. stādīta: apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņi.
               Avots:       LVVA 1632-2-347.

STĀRĶIS Jānis Andreja d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1886. III 14. Lielvārdes pag.; S. Marija dz. Baucis.
                Beidzis Lielvārdes draudzes skolu,
                1914/1918. Turkestanas 6. pulka karavīrs un Sibīrijas 16. strēlnieku
                               pulka strēlnieks,
                1922. Lielvārdes krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis,
                1931/1934. Lielvārdes pagasta padomes priekšnieks,
                1934/1940. Lielvārdes pagasta vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu V šķira ordeņi # 3989,
                1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības kameras loceklis,
                Bijis Lielvārdes pagasta vietnieku pulka loceklis,
                Bijis Lielvārdes pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                Lielvārdes pagasta Kraukļu māju īpašnieks
                Avots:       LVVA 1303-2-76-45.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

STARKS Alma, ārste.
                * 1898. VII 23. Kursīšu pag.
                1929/1934. Latvijas Sarkanā Krusta Krimuldas sanatorijā,
                1930. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1941. Slimo kases ārste,
                1934/1941. Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes slimnīcā,
                1935/1941. skolu ārste,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. V 01. Rēzeknes XVII aizsargu pulka Rotas (III) ārsts,
                1938/1941. valsts darbinieku ārste,
                1941. VII 01. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1943. Blaumaņa 5-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-97, 1640-1-527-481.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STARKS Pavils Jāņa d., leitnants.
                *1888. IV 24. Janišķu pag., Šauļu apr.; S. Lucija dz. Joels
                1914. VII 18. Zemessargu 363. družīnas I šķiras zemessargs,
                1915. IX beidzis Mācības komandu, jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. XII Mācības komandas instruktors,
                1916. XI 01. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. III 25. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IV 10. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. IV 10. piekomandēts Mācības komandai,
                1917. VII 20. Bauskas latviešu strēlnieku pulka Ārštata (I) marršrotas
                                jaunākais virsnieks,
                1917. VIII 20-21. Juglas kaujas,
                1917. VIII 23. Nītaures kaujas,
                1917. IX 04. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1917. X apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1918. I atvaļināts,
                1919. VII 28. Lietuvas armijas Baltkrievu karaspēka daļas virsnieks,
                1919. X 20. atvaļināts,
                1919. XI 05. Latgales divīzijas papildu bataljona Rotas (IX) jaunākais virsnieks,
                1920. I 08. Bauskas kājnieku pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1921. III 03. Pulka ekonoms,
                1921. IV 21. Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1921. X 21. atvaļināts,
                1938. VVII 02. atlaists no Latvijas pavalstniecības.
                Avots:       LVVA 3318-2-64-72, 5601-1-6017.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #205/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #217/1917.;
                                Bauskas latviešu strēlnieku pulka pavēles #205/1917.,#249/1917.;
                                „Valdības Vēstnesis” #148/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7339.

STARODUBSKIS Vsevolods, ārsts.
                * 1880.
                1909. Beidzis Tērbatas Universitāti, ādas slimībās,
                1938. Merķeļa 17.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STARPIŅŠ Kārlis Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
               * 1905. X 09. Rīgā +1942. V 09. Usoļlagā, Krievijā.
               1919. XI 23/1920. VI 15. Armijas satiksmes pārvaldes kara zēns,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1932.VIII 28./1933. X 01. Armijas sakaru rotas seržants,
               1931. X 28. Dzelzceļu aizsargu pulka aizsargs,
               1933. X 28. Atsevišķā karogu vada komandieris,
               1938. VIII 10. apbalvots: Goda zīmi Par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā II šķiru,
               1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
               1939.VII 15. Tehniskā bataljona Karogu rotas vada komandieris,
               1941. VI 14. deportēts, dz. Ādmiņu 1/3-15.
               Iekšlietu ministrijas Būvniecības pārvaldes ugunsdzēsības instruktors.
               Avots:       LVVA 1640-1-820., 1640-1-798-77.;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulka”, R., 1934.;
                              „Ugunsdzēsējs” #11/1938.;
                              „Dzelzceļnieks” #14/1939.;
                              „Brīvā Zeme” #73/1939.;
                              „Tēvija’  #153/1941.;
                              www.nekropole.lv

STAUBMANS Irma, farmācijas maģistre.
                * 1900. X 16.
                1929. I 16. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāte,
                1939. XII 18. farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

STEFENHAGENS Mārtiņš, mācītājs.
                * 1907. XI 12. Valgundes pag.
                1933/140. Aizsargu organizācijā,
                1938. beidzis Latvijas Universitāti, kand. theol.,
                1938. IX 25. ordinēts par Jelgavas iecirkņa vikāru,
                1939. IX 27. Jelgavas XVI aizsargu pulka karoga rotas mācītās,
                1942. Jelgavas iecirkņa prāvesta rīcībā, mācītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-248.;
                               „Baznīcas kalendārs“, R.,1942.:
                               „Svētdienas Rīts“ # 40/1938.

STEGE Mirdza Otīlija dz. Šteins, ārste.
                *1906. X 19. Tomskā
                1933. Beigusi Latvijas Universitāti, bērnu slimībās,
                1934/1941. Rīgas pilsētas bērnu slimnīcā,
                1937/1941. Slimo kases ārste,
                1941. III 27.-IX 14. Rīgas pilsētas veselības aizsardzības nodaļas
                                vecāka inspektore,
                1941. IX 14. Rīgas Pārdaugavas poliklīnikas bērnu ārste,
                1943. Blaumaņa 5-6.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-98.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STEGERIS Heinrihs, ārsts.
                * 1906.
                1932. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1938. Miera 45.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STEĢIS Valfrīds Mārtiņa d., būvinženieris.
                * 1877. XI 29. Viesītē.; T. skolotājs, S. Anna Kleinhofs.
                1896. beidzis Rīgas Pētera I reālskolu.
                1900/1916. Pēterpils un Baku ostu tehniķis,
                1916/1917. Krievijas armijā – kara tehniķis.
                1922. VI 01. Fin. min. Jūrniecības departamenta
                                Mērsrags  bākās darba vadītājs,
                1924. V 06. vecākais tehniķis,
                1925. V 29. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti,
                1930. IV 28. iec. par Jūrniecības departamenta vecāko inženieri,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru. # 28.
                Avots:       LVVA 1303-3-17-97.;
                                V. Eichenbauma arhīvs.

STEGMANIS PURIŅŠ Marija dz. Puriņš, ārste.
                *1900. VIII 19. Krapes pag.
                1929. beigusi Latvijas Universitāti,
                1926/1939. Kooperatīvu un sabiedrisko iestāžu slimo kases
                                fiziko terapijas kabineta vadītāja,
                1939/1941. Pagaidu strādnieku slimo kases ambulancē,
                1941 II 01. Pārdaugavas poliklīnikas Sieviešu slimību ambulancē,
                1943. Lāčplēša 35-2.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-99.

STEIKS Jānis , mācītājs.
                * 1855. VI 29. Umurgas pag. + 1932. IX 19.
                1873/1876. Beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1880/1885. Beidzis Tērbatas Universitāti,
                1902. Tukuma skolas priekšnieks,
                1905/1921. Bostona latviešu draudzes mācītājs,
                1921/1923. Ņujorkas latviešu draudzes mācītājs,
                1923/1925. Limbažu ev. lut. draudzes mācītājs,
                Korporācijas „Lettonia” filistrs un dibinātājs.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                                “Jaunākās Ziņas” # 212/1932.;
                                „Pēdējā Brīdi” # 213/1932.;
                                „nekropole.lv’

STEINBERGS Pēteris, sabiedrisks darbinieks.
               *1912. III 12. Elkšņu pag. [1940. Akmeņkalns]; S. Ģertrūde dz. Halls
               Beidzis: Dzelzceļu tehnisko skolu,
               1933/1934. Latgales artilērijas pulka vada seržants,
               1936/1940. Aizsargu organizācijā,
               1936. VIII 15. Štāba rotas karoga vada komandieris,
               1940. II 21. piešķirts uzvārds: Akmeņkalns.
               Šoseju un zemes ceļu departamenta XI rajona noliktavas pārzinis,
               Dzīvo: Bauskas pag. Skudrās.
               Avots:       LVVA 11640-1-191-97.;
                              „Valdības Vēstnesis’ #44/1940.

STENGE Viktors Andreja d., farmaceits.
                * 1876. VII 02. Bārbeles pag.; S. Elizabete dz. Golubeva
                                + 1933. XI 18. Rīgā
                1901. V 31. Ieguva provizora grādu Tērbatas Universitātē,
                1904. II 19. Mandžūrijas armijas Medicīnas inspektora farmaceits,
                1904. II 19. Lauku 49. hospitāļa Harbinā aptiekas pārvaldnieks,
                1906. IX 01. Lauku 76. hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1907/1908. Fridlendera aptieka Pēterburgā,
                1908/1910. Pēterburgas pilsētas patversmes aptiekas pārvaldnieks,
                1910. VIII 01. Petro Aleksandrovskas lazaretes aptiekas pārvaldnieks,
                1911. IV 12. Turkestanas kara apgabala sanitāras pārvaldes farmaceits,
                1915. III 22. apstiprināts kolēģijas asesora pakāpē izd. 1913. XII 29.,
                1915. VI 20. Kara 148. hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1917. III 01. Taškentas kara aptieku noliktavas grāmatvedis un darbvedis,
                1918. V 07. atvaļināts,
                1920. Turkestanas centrālās aptieku mantu noliktavas pārvaldnieks,
                1923. III 02. Kara sanitāras noliktavas darbvedis,
                1923. III 02. apstiprināts farmaceits kapteinis pakāpē izd. 1913. XII 23.,
                1923. VI 01. Saimniecības nodaļas vadītājs,
                1927. XI 01. Rīgas kara slimnīcas aptiekas pārzinis,
                1927. XI 17. paaugstināts farmaceits pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1927. XI 17.,
                1927/1933. Latvijas Farmaceitu Žurnāla redaktors,
                1933. VII 27. atvaļināts,
                1932. XI 22. apbedīts Garnizona kapos Rīgā,
                Āģenskalna tirgus aptiekas īpašnieks,
                Latvijas aptiekāru biedrības biedrs,
                Farmācijas veicināšanas biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1487-1-3 , 3318-1-2032-116, 5601-1-6051.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Latvis” #3615/1933.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2164.

STEINHARDS Aleksandrs, ārsts.
               * 1901. XI 18. Rīgā + 1982. XII ASV
               1919. XI 09./192o. III 06. Studentu rotas/bataljona karavīrs,
               1927. beidzis Latvijas Universitāti,
               1927/1928. Sarkanā krusta slimnīcas ārsts,
               1928/1940. Iecavas slimnīcas vadītājs,
               1934/1940. Aizsargu organizācijā,
               1934. VIII 04. Bauskas XIII aizsargu pulka eskadrona ārsts,
               1941/1944. Bauskas ambulances ārsts.
               Avots:       LVVA P-1024-2-178-134., 1640-1-191.;

STEINS Nikolajs, ierēdnis.
                *1869. VIII 30. + 1927. VII 10.
                Rīgas policijas XI iecirkņa priekšnieks.
                Dz. Daugavgrīvas 5.
                Apbedīts Jaundubultu kapos.
                Avots:       „Jaunākās Ziņas“ # 150/1927.

STENCLAVS Biruta, farmācijas maģistre.
                * 1912. VI 12. Rīgā.
                1940. V 25. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

STENDERS Fridrihs Eugena d., ārsts.
               * 1898. II 19. Subatē
               1915. beidzis: Jelgavas ģimnāziju,
               1915/1919. Tērbatas Universitātes students,
               1919/1920. Baltijas bataljonā, Igaunijā,
               1920/1921. Tukuma kājnieku pulkā,
               1921/1924. Jēnas Universitātes students,
               1924/1926. Freiburgas Universitātes students,
               1927/1929. beidzis Latvijas Universitāti,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1933. X 20. Ilūkstes XII aizsargu pulka Rotas (IV) ārsts,
               1938. Aknīstes Susējās Gārsenes rajona ārsts,
               1939. izbrauca uz Vāciju.
               Avots:       LVVA 1640-1-190-13.;
                              “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „LZA Vēstis” #3/2003.

STENDERS Jānis Jūlijs, inženieris.
                * 1881. XI 10. Ķemeres muižā + 1934. XII 21. Rīgā
                Beidzis: Valmieras pilsētas skolu,
                1900/1902. Pasta ierēdnis Vidzemē,
                1902/1904. Pēterburgas reālskolas skolotājas,
                1904. beidzis: Pēterburgas komercskolu,
                1904/1910. beidzis: Pēterburgas politehnisko institūtu,
                                inženieris metalurgs,
                1911. Maskavas Kurskas dzelzceļa līnijas mašīnists,
                1913/1920. Maskavas Kurskas Nižnij Novgorodas dzelzceļa dienestā,
                1920./1934.  Latvijas dzelzceļu virsvaldes jaunākais inženieris,
                1922. IV 22. Mašīnu VI iecirkņa priekšnieks,
                1926. Daugavpils ugunsdzēsēju biedrības Goda biedrs,
                1927. IV 01. Dzelzceļu virsvaldes vecākais inženieris revidents,
                1931. III 01. Dzelzceļu virsvaldes mašīnu direktora palīgs,
                1933/1935. Dzelzceļu Vēstneša Neoficiālās daļas redaktors,
                1934. VI 16. Dzelzceļu virsvaldes mašīnu direktors,
                1935. apbedīs Meža kapos, Ģertrūdes draudzes nodalījumā,
                Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs,
                dzelzceļnieku biedrības biedrs.
                Avots:       „Latvijas periodika”, III sējums, R., 1988.;
                                „Jaunākās Ziņas” #131/1934.;
                                „Ugunsdzēsējs” #1/1935.;
                                „Dzelzceļu Virsvaldes Rīkojumi” #18/1922.

STENDERS Olga, ārste.
                Sk. Jirgensens Jirgensons Olga.

STENDERS Oskars Ansis Voldemārs Kriša d., administratīvais kapteinis.
                *1889. IV 07. Rīgā
                Rīgas Politehniskā institūta students,
                1916. III 16. Galvenās artilērijas pārvaldes Jekterinslavļas ieroču
                                Fabrikas būkomisijas komitejā,
                1917. VIII 07. Karaspēka tehniķis,
                1919. VII 06. Būvkomisijas priekšnieks,
                1919. VII 22. Dienvidkrievijas bruņoto spēku Artilērijas laboratorijas
                                darbnīcu Remontu nodaļas priekšnieks,
                1920. IV 21. Atvaļināts,
                1920. VI 11. Galvenās artilērijas pārvaldes Ieroču darbnīcas kontrolieris,
                1920. VII 10. Pārdēvēts par kara spēku tehniķi,
                1921. VIII 27. Artilērijas darbnīcās,
                1922. IV 08. Apstiprināts VI šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. VII 28.,
                1922. V 01. Arsenāla Konstruktoru daļas priekšnieks,
                1922. IX 29. Bruņošanas pārvaldes Tehniskās daļas ieroču inspektors,
                1923. XI 17. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1923. VII 28.,
                1923. XI 30. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. XI 01. vecāka inženiera v.i.,
                1927. XI 17. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1927. VII 28.,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
                1931. XII 31. Beidzis: Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. II 22. Pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1924. VII 28.,
                1933. V 14. Apgādes pārvaldes Intendantūras daļas Mantu nodaļas priekšnieks,
                1935. XI 16. paaugstināts administratīvais kapteinis pakāpē izd. 1928. VII 28.,
                1938. XI 16. apbalvots: Atzinības krusta V šķiru #461,
                1940/1941. Teritoriālā XXIV korusā,
                1940. X 01. pārskaitīts Strēlnieku 181.divīziju, Transporta priekšnieks,
                                pārdēvēts par II ranga intendantu,
                studentu vienības KAVI vecbiedrs,
                Īpašums: vasarnīca, Silu 2, Mellužos.
                Avots:       LVVA 1469-1-28-175, 5601-1-6050.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2809.

STENDERS Oto, ārsts.
                * 1871.
                1895. Beidzis Tērbatas Universitāti, nervu slimībās,
                1938. Valdemāra 8.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STENGE Viktors Andreja d., farmaceits.
                * 1876. VII 02. Bārbeles pag.; S. Elizabete dz. Golubeva
                                + 1933. XI 18. Rīgā
                1901. V 31. Ieguva provizora grādu Tērbatas Universitātē,
                1904. II 19. Mandžūrijas armijas Medicīnas inspektora farmaceits,
                1904. II 19. Lauku 49. hospitāļa Harbinā aptiekas pārvaldnieks,
                1906. IX 01. Lauku 76. hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1907/1908. Fridlendera aptieka Pēterburgā,
                1908/1910. Pēterburgas pilsētas patversmes aptiekas pārvaldnieks,
                1910. VIII 01. Petro Aleksandrovskas lazaretes aptiekas pārvaldnieks,
                1911. IV 12. Turkestanas kara apgabala sanitāras pārvaldes farmaceits,
                1915. III 22. apstiprināts kolēģijas asesora pakāpē izd. 1913. XII 29.,
                1915. VI 20. Kara 148. hospitāļa aptiekas pārvaldnieks,
                1917. III 01. Taškentas kara aptieku noliktavas grāmatvedis un darbvedis,
                1918. V 07. atvaļināts,
                1920. Turkestanas centrālās aptieku mantu noliktavas pārvaldnieks,
                1923. III 02. Kara sanitāras noliktavas darbvedis,
                1923. III 02. apstiprināts farmaceits kapteinis pakāpē izd. 1913. XII 23.,
                1923. VI 01. Saimniecības nodaļas vadītājs,
                1927. XI 01. Rīgas kara slimnīcas aptiekas pārzinis,
                1927. XI 17. paaugstināts farmaceits pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1927. XI 17.,
                1927/1933. Latvijas Farmaceitu Žurnāla redaktors,
                1933. VII 27. atvaļināts,
                1932. XI 22. apbedīts Garnizona kapos Rīgā,
                Āģenskalna tirgus aptiekas īpašnieks,
                Latvijas aptiekāru biedrības biedrs,
                Farmācijas veicināšanas biedrības biedrs.
                Avots:       LVVA 1487-1-3 , 3318-1-2032-116, 5601-1-6051.;
                                „Latvju darbinieku galerija”, R., 1929.;
                                „Latvis” #3615/1933.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2164.

STENGREVICS Ernests, būvinženieris.
                * 1899. XI 20.
                1928. XII 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

STEPE Alfons, ārsts.
                * 1901. VI 21. Minskā, Krievijā
                1929. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1936. Jaunlatgales XIX aizsargu pulka Bataljona (III) ārsts,
                1936. VIII 12. Ventspils II aizsargu pulka bataljona (II) ārsts,
                1936/1940. Dundagas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-268.;
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STEPE Ernests, sabiedrisks darbinieks.
                *1880. I 26. Lutriņu pag.
                Beidzis: Kuldīgas ministrijas skolu,
                1898. Kuldīgas pagasta valdes darbvež palīgs,
                1901/1905. Kuldīgas pilsētas policijas pristava kancelejā,
                1905. II 01. Snēpels pagasta darbvedis,
                1915/1918. Keievijā,
                1918. XI 30. Turlavas pagasta darbvedis,
                1938. pensionēts.
                Avots:       „Pašvaldības Dzīve” #3/1938.

STEPERMANIS Jānis, amatnieks.
                * 1873. VII 02. Kroņvircavas pag.
                Beidzis Rīgas vācu amatnieku skolu,
                Tapsētāju dekoratora amata meistars,
                Rīgas amatnieku biedrības tapsētāju sekcijas biedrs,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 184.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-448.

STEPIŅŠ Eduards, farmācijas kandidāts.
                * 1902. III 23.
                1934. I 13. beidzis Latvijas Universitāti, farmācijas kandidāts.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

STEPPE Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                *1885. IX 11. + 1944. III 23. Kuldīga
                1944. Kuldīgas draudzes priekšnieka vietnieks,
                Kuldīgas patērētāju biedrības „Darbs” revīzijas komisijas priekšsēdētājs,
                Kuldīgas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis un sekretārs.
                Apbedīts Polišu kapos Kuldīgā.
                Avots:       „Kurzemes Vārds“ # 78/1944.

STEPRĀNS Edgars Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
               *1893. XII 28.
               Beidzis: Jelgavas pilsētas skolu,
               1915/1917. Valmieras latviešu strēlnieku pulka virsseržants,
               1917. IX / XII Ziemeļfrontes paraporščiku skolas portupejas junkurs,
               1919/1920. Latvijas armijā,
               1923. apbalvots: Atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1927. bijis: Ropažu stacijas priekšnieks,
               1927. IV 28. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #222,
               1927/1941. Līgatnes stacijas priekšnieka palīgs,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1931. dzelzceļu aizsargu pulka Cēsu nodaļas vada komandieris,
               1934. III 17. beidzis: Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kursus,
               1941. VI 14. deportēts.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-42.;
                              LVA 1987-1-15708;
                              „Dzelzceļu aizsargu pulks”, R., 1934.;
                              „Ugunsdzēsējs” #4/1934.

STEPS Jānis, mežsargs.
                * 1897. X 11.
                1919. XI 18. Gulbenes virsmežniecības mežsargs,
                1922. VI 01. Gulbenes virsmežniecības II šķiras mežsargs,
                1924. I 01. Gulbenes virsmežniecības I šķiras mežsargs,
                1936. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                Avots:       LVVA 1303-2-74-12.

STĒRSTE Andrejs Andreja d., virsleitnants.
                1892. I 24. /II 06. Jelgavā
                Beidzis Jelgavas kroņa ģimnāziju,
                Studējis Maskavas Universitāte,
                1915. X 03. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. I 28. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. II 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1916. II 01.,
                1916. II 16. Rezerves 246. Kājnieku bataljona Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1916. VI 06. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 09. Rotas (VII) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 11. Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1916. VII 18.-25. Rotas (III) komandiera v.i.,
                1916. XI 29. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1915. X 01.,
                1916. XII 21. skaitīt [Stērste II]                                    
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1917. I 04. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1917. I 12-16. kaujas Ložmetēju kalnā un Kalnciema rajonā,
                1917. I 30. Policijas komandas priekšnieks,
                1917. III 24. apbalvots Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. VIII 21. kauja pie Šmizenu krogā,
                1917. IX 10. stādīts Sv. Annas ordeņa IV šķiru par kaujām 1917. VIII 04.
                1917. X 23. A. F. P. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1917. V 04.,
                1917. XI 19. apbalvots Sv. Jura ordeņa krustu IV šķīras # 986462.,
                1917. XI 25. bijis pulka komandanta komandas priekšnieks,
                1919. IV 22. Jelgavas militāra priekštavja jaunākais virsnieks,
                1919. VII 27. Bauskas latviešu bataljona saimniecības pārzinis,
                1919. VIII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VII) vada komandieris,
                1919. XI 20. Bauskas apriņķa komandanta sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1920. II 02. Bauskas apriņķa komandanta v.i.,
                1920. III 12. Robežsargu II rajona Distances (VI) priekšnieks,
                1920. IV 07. – VII 07. arestēts,
                1920. VII 07. Robežsargu II rajona kluba pārzinis,
                1920.  11. Robežsargu III pulka Rotas (IV) komandiera v.i.,
                1921. III 21. atvaļināts.
                Avots:       KVKVA 2550-1-175-1202.;
                                LVVA 5192-1-938-43, 5601-1-6057.;
                                Armijas XII pavēles #69/1917, #291/1917.;,
                                Latviešu strēlnieku I brigādes pavēle #160/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles # 161/1916.,
                                                #193/1916., #356/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēles #2/1916., #8/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #4/1917., #34/1917.,
                                                #78/1917.;
                                „Jelgavas kājnieku pulks”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #828.

STĒRSTE Pēteris Andreja d., virsleitnants, senators.
                1893. IX 08. Zaļenieku pag.; M. Elizabete dz. Ieviņa, S. Milda dz. Matuzels
                                + 1976. III 20. Činopi, ASV.
                1914. beidzis Jelgavas valsts ģimnāziju,
                1914/1915. Maskavas Universitātes juridiskās fakultātes students,
                1915. VI 06. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1915. X 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpe,
                1915. X 07. Rezerves 193. kājnieku pulka Mācības komandas jaunākais virsnieks,
                1916. V 30. beidzis Sapieru speciālistu kursus,
                1916. V 30. Pulka instruktors sapieru lietās,
                1916. VI 27. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1915. VI 01.,
                1916. IX 10. Atsevišķā 11. pulka Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
                1916. XII 08. Valmieras latviešu strēlnieku pulka virsnieks,
                1917. I 04. Zemgales latviešu strēlnieku pulka Rotas (IV) komandiera v.i.,
                1917. I 12.-21. kaujas,
                1917. I 13. kontuzēts,
                1917. I 17. ievainots un evakuēts,
                1917. III 13. Ložmetēju komandas Kolts jaunākais virsnieks,
                1917. III 19. apbalvots Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. V 13. A. F. P. pārvietots uz pulku,
                1917. VIII 19.-20. kaujas,
                1917.VIII 20. ievainots un evakuēts,
                1917. VIII 22. ieradies no hospitāļa,
                1917. IX 25. ievainots un evakuēts,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Jura ordeņa krustu IV šķiru # 999113.,
                1917. XI 11. apbalvots Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. IX 256. evakuēts uz Maskavu,
                1917. XI 12. evakuēts uz Pleskavu,
                1918. X 25. atvaļināts,
                1919. IV 24. Jelgavas I darba rotas komandieris,
                1919. XI 11. Vidzemes divīzijas štāba komandants,
                1920. IX 28. atvaļināts,
                1921/1926. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1923. Tiesu palātas Civildepartamenta sekretāra palīgs,
                1924. IX 09. apbalvots, Lāčplēša kara ordeņa IV šķiru #1696,
                1925. Jelgavas apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
                1928/1933. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1933/1937. Tiesu palātas loceklis,
                1937. IX 01./1940. XI 26.  Tiesu palātas senators,
                1944. Vācijā,
                Korporācijas Tervetia filistrs.
                Avots:       LVVA 5434-1-895-56, 5601-1-6058.;
                                Armijas XII pavēle #270/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles 30.11.1916., 03.01.1917.,
                                                 #235/1917.;
                                Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #10/1917., #16/1917.,
                                                #106/1917., #118/1917., #332/1917.;         
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #415/1916., #16/1917.,
                                                 #21/1917., #44/1917.,#193/1917., #198/1917.,
                                                #314/1917., #336/1917., #376/1917.
                                „Latvijas Universitātes absolventi jurist”, R., 1999.;
                                „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 2005.;
                                „Laiks” #24/1976.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #3536.

STIEBRIŅŠ Arturs Kārļa d., V šķiras kara ierēdnis.
                * 1890. XII 02. Ķeipenes pag.
                Beidzis Pētera I reālskolu Rīgā,
                1909/1912. Rīgas politehnikuma Komercnodaļas students,
                1919. V 25. Latviešu I atsevišķās brigādes Sakaru nodaļas brīvprātīgais,
                1919. VI 01. Sakaru nodaļas kancelejas ierēdnis,
                1919/. VII 20. Armijas virspavēlnieka štāba Operatīvas daļas Sakaru
                                nodaļas darbvedis,
                1919. VII 25. pārskaitīts par kara ierēdni,
                1920. V 02. Kara ēku un būvju valdes ierēdnis,
                1920. V 31. Kara un būvju valdes Liepājas nodaļas Jaunākais tehniķis,
                1920. VI 17. Kara un būvju valdes Saimniecības nodaļas grāmatvedis,
                1920. IX 08. Armijas kara satiksmes pārvaldes Saimniecības daļas darbvedis,
                1920. X01. Saimniecības daļas I šķiras ierēdnis,
                1921. IV 01. Armijas kara satiksmes pārvalde pārformēta par
                                Satiksmes daļu pie Apsardzības ministrijas Galvenā štābā, 
                1921. IV 01. Aprēķināšanas nodaļas priekšnieks,
                1922. IV 08. apstiprināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1922. I 03.,
                1923. VII 15. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6059.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7331.

STIEBRIŅŠ Voldemārs Andreja d., IV šķiras kara ierēdnis.
                * 1882. III 30. Ķeipenes pag.; S. Olga dz. Bērziņš + 1957. III 19. Rīgā
                1905. XII 18. Beidzis Varšavas mūzikas institūtu,
                1914. IX 14. Mobilizēts,
                1915. I 15. Kauņas cietokšņa Telegrāfu rotas karavīrs,
                1915. II 08. Kaujas pie Bartuekiem,
                1915. III 09-10., kaujas pie Draškoņikiem,
                1915. IV 13. kaujas pie Suvalkiem,
                1915. apbalvots Sv. Jura ordeņa III (#426) un IV šķiras (#912) krustiem,
                1915. Sibīrijas 26. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. Sibīrijas 31. kājnieku pulka karavīrs,
                1915. X 14. Breslavas 20. kājnieku pulka Mūzikas vada karavīrs,
                1916. V 30. Valmieras latviešu strēlnieku bataljona strēlnieks,
                1916. VI 12. iecelts par kapelmeistaru,
                1918. II 22. Vācu gūsta Lihtenhorsta nometnē,
                1918. III 22. Demobilizēts,
                1919. I 14. Padomju IV pulka kapelmeistars,
                1919. VI 02. dezertējis,
                1919. VI 02. Valmieras kājnieku pulka Rezerves (I) papildu rotas karavīrs,
                1919. VI 16. Ziemeļlatvijas rezerves bataljona Rotas (XI) kapelmeistars,
                1919. VIII 01. Ziemeļlatvijas rezerves bataljons pārformēts
                                par Siguldas kājnieku pulku,
                1919.VIII 12. Siguldas kājnieku pulks pārdēvēts par Rīgas,
                1920. V 01. paaugstināts kara laika ierēdņa pakāpē izd. 1920. V 01.,
                1922. III 31. apstiprināts VI šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. V 01.,
                1922. VIII 26. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1921. II 01.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925. VI 20. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1925. II 01.,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1930. beidzis Latvijas konservatoriju,
                1931. III 25. Valmieras kājnieku pulka virs štatā,
                1932. XII 22. Pulka orķestra vadītājs,
                1933. XII 01. atvaļināts,
                1957. III 27. apbedīts Debesbraukšanas kapos, Rīgā.
                 Avots:      LVVA 3318–1-2035-396, 5601-1-6061.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēle #451/1917.;
                                „Rīgas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                „Latvijas Kareivis” #243/1933.;
                                „Laiks” #28/1957.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2173.;
                                www.nekropole.lv

STIECIŅŠ Vilis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1888. I 20. Tērvetes pag. + 1937. XII 29.
                1909/1937. Bēnes pagasta Anīšu māju īpašnieks,
                1915/1918. Bēgļu gaitas,
                1936. stādīts apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru,
                Bēnes pagasta padomes loceklis un tiesas loceklis,
                Bēnes lauksaimnieku patērētāju biedrības valdes loceklis,
                Bēnes un apkārtnes piensaimnieku sabiedrības „Strauts” valdes loceklis,
                Bēnes lopkopības pārraudzības biedrības „Straume” valdes loceklis,
                Bēnes uguns apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Bēnes krājaizdevu kases valdes loceklis,
                Latvijas zemnieku kredīta bankas padomes loceklis.
                Avots:       LVVA 1303-2-74-18.;
                               „Brīvā Zeme” #1/1938.

STIPRAIS Aleksandrs Pētera d., tiesnesis.
                *1889. XI 27. Kārzdabas pag.; S. Ļuboa dz. Volovs [advokāte]
                                +1942. II 02. Usoļlagā, Krievijā
                1917. VI 05. Beidzis: Varšavas [Donas] Universitāti,
                1917. IX 05. /1919. IV 01. Rostovas  pie Donas apgabaltiesas
                                tiesu amatu kandidāts,
                1921. VII 21. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs,
                1924. V 22. Tiesas Palātas prokurora biedrs,
                1926. XI 12./1928. VII 08. Senāta prokurora biedrs,
                1939. XI 09. apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #100,
                1940. Tiesu Palātas vice prokurors, dz. Jura Alunana 6-7,
                1941. VI 14. deportēts; dz. dzirnavu 70-1.
                Avots:       LVVA 1303-2-64-293.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Valsts adresu kalendārs”, R., 1940.;
                                „Tēvija” 148/1941.;
                                www.nekropole.lv

STIPRAIS Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1906. XII 22. Vīpes pag.
                1927/1928. Latgales artilērijas pulka kaprālis,
                1933. aizsargu organizācijā,
                1935. X 15. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Vīpes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Meāmuižas lauksaimniecības veicināšanas biedrības Vaga valdes loceklis,
                Vīpes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-209.

STIPRAIS Jānis Antona d., skolotājs.
                * 1870. VIII 31. Vecpiebalgas pag.; S. Marijas dz. Landrate
                                + 1946. IV 30. Rīgā
                1887/1892. Beidzis: Reālskolu Rīgā,
                1892/1904. Beidzis: Rīgas Politehnikumu,
                1904/1906. Tomskas biržas komercskolas skolotājs,
                1906/1909. Tukuma pilsētas tirdzniecības skolas inspektors,
                1909/1918. direktors,
                1918. valkas saviesīgas biedrības skolas direktors,
                1917. Kurzemes zemes padomes deputāts,
                1918. Ziemeļlatvijas pārvaldes skolu nodaļas vadītājs,
                1920/1922. Tukuma vidusskolas direktors,
                1922/1934. Rīgas pilsētas I ģimnāzijas direktors,
                1926. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #132,
                1934’1936. Rīgas pilsētas V. Olava komercskolas direktors,
                1922/1939. bijis: Latvijas Universitātes Tirdzniecības
                                korespondences lektors,
                Latvijas Sarkanā Krusta galvenas valdes loceklis,
                Latvijas skolotāju kooperatīva valdes loceklis,
                Apbedīts: Meža kapos Rīgā.
                Avots:       „Album Academicum’, R., 1912.;
                                „Latvijas darbinieku galerija’, R., 1929.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Jaunākās Ziņas” #174/1934.

STIPRAIS Pēteris, ārsts.
                *1913. VI 15. Tukumā
                1940. beidzis Latvijas Universitāti,
                1940. Latvijas Sarkanā Krusta Jankovska kaulu tuberkulozes sanatorijā,
                1941. I 27. Tukuma pilsētas slimnīcā.
                Avots:       LVVA P1023-2-17-100.

STIPRAIS Vladimirs Andreja d., ārsts.
                * 1897. VII 13. Saldū
                1919/1920. Kolčaka armijas karavīrs,
                1921/1922. Galvenās artilērijas noliktavas karavīrs,
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. II 12. Talsu I aizsargu pulka vecākais ārsts,
                1932. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu krustu,
                1932. apbalvots ar Polijas „Krzjzs Valfskoschai”,
                1932. apbalvots ar Polijas „Vizderjcercj Schmura” I šķiras zvaigzni,
                1933. apbalvots ar Somijas Asioristi krustu,
                1939. apbalvots ar Latvijas Sarkanā Krusta Goda zīmi,
                Tautas Labklājības ministrijas Kandavas, Cēres un Pūres rajona ārsts,
                Tautas Labklājības ministrijas valsts ierēdņu ārsts,
                Latvijas ugunsdzēsēju savienības Kurzemes sanītārinspektors,
                Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas veselības kopšanas punkta ārsts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Kandavas nodaļas priekšsēdētāj biedrs,
                Brīvības pieminekļa Kandavas nodaļas priekšsēdētājs,
                Latvijas aerokluba Kandavas nodaļas valdes loceklis,
                Latvijas Sakauts Centrālās Organizācijas Abavas novada priekšnieks,
                Latvijas vanagi Kandavas nodaļas priekšnieks,
                Zemgales patronāta biedrības Kandavas nodaļas priekšnieks,
                Kandavas sēravotu sabiedrības valdes priekšsēdētāj biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-132.
                               “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

STIRNA Nikolajs, būvinženieris.
                * 1907. VIII 15. Cēsīs.
                1938. IX 13. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

STOJAŽS Sīmanis, skolotājs.
               * 1896. I 07. Kalncempju pag.
               1915/1918. Artilērijas 36 diviziona jaunākais apakšvirsnieks,
               1919/1920. Latgales artilērijas pulka virsseržants,
               1933/1940. Aizsargu organizācijā,
               1935/1944. Alūksnes pagasta skolas pārzinis un 212. Mazpulka vadītājs,
               1937. I 15. Valkas VIII aizsargu pulka Alūksnes pagasta aizsargu nodaļas
                              vada komandieris,
               1939. VIII 29. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru #1137,
               1942/1944. Tautas palīdzības Alūksnes pagasta nodaļas vadītājs,
               Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu.
               Avots:       LVVA 1640-1-523-220.

STOKETS Jānis Fridrihs Jāņa d., tiesnesis.
                *1867. VI 18.  Bērzes [Udzes] pag.  [Ivāns] + 1943. IV 21. Bērzes pag.
                1890/1894. Beidzis: Pēterburgas Universitāti,
                1895/1896. Kara dienestā, Rezerves 181. Kājnieku pulkā,
                                rezerves praporščiks,
                1896/1897. VI 01. Beidzis: Jaroslavļas Demidova licēju,
                1899. privātadvokāts Dobelē,
                1901. privātadvokāts Bauskā,
                1904/1906. Krievijas Japāna karā,
                1906/1914. Privātadvokāts Bauskā,
                1914.  VII Daugavgrīvas cietokšņa Apbruņota 23. darba rotā,
                1915. VI/VIII Daugavgrīvas cietokšņa Bataljona [II] zemessargu rotā,
                                formē Tukuma latviešu strēlnieku bataljonu,
                1915. XI 15. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona Rotas [II] jaunākais
                                virsnieks,
                1915. XII 04.  Piekomandēts: Valmieras latviešu strēlnieku bataljonam,
                1916. I 02. Bataljona saimniecības daļas priekšnieka v.p.i.,
                1916. V 26. Bataljona vājspējigo komandas pārzinis,
                1916. V 28. Rotas [III] jaunākais virsnieks,
                1916. VI 16. Rezerves rotas jaunākais virsnieks,
                1916. VII 18. Rezerves rotas komandieris,
                1916. X 15. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. IX 07.,
                1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XI 28. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1916. XII 13. Rotas [IV] jaunākais virsnieks,
                1917. II 13. Piekomandēts Latviešu strēlnieku II brigādei,
                                lazaretes saimniecības priekšnieks,
                1917. II 25. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. I 07.,
                1918. II atvaļināts,
                1918. II/XII privātadvokāts Jelgavā,
                1918. XII 10. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1920. IX 13./1929. I 01. Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs,
                1928. XII 13. Tieslietu ministrijas Tiesu departamenta direktors,
                1929. XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #480,
                1929. Baltijas valstu juristu birojā Latvijas nacionālās nodaļas vadītājs,
                1935. VII 31. Pensionēts,
                1935. IX 10. Goda tiesnesis,
                1943. IV 28.  apbedīts: Bērzes kapos,
                Apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                Apbalvots: Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs,
                 Avots:     LVVA 1303-2-65-325.;
                                XII armijas pavēle #928/1916.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku bataljona pavēles #3/1915., #49/1915.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #17/1915., #164/1916.,
                                                #189/1916., #266/1916.; #151/1916.,  367/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #372/1916., 422/1916.,
                                                 #72/1917.
                                „Latvijas tiesneši’, R., 2017.
                                „Tēvija” #10/1943.

STOKETS Roberts, uzņēmējs.
                *1869. XII 08. + 1928. IV 18.
                A/S „J. Taube“ dzensiksnu un ādu rūpnīcas direktors rīkotājs.
                1925. dzīvo Brīvības 1-5
                Avots:       „Jaunākās Ziņas“ # 88/1928.

STOLIGVO Nikolajs, Dr. med.
                * 1900.
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti, iekšķīgās slimībās,
                1938. Brīvības 40.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STRADE Alberts Pētera d., administratīvais kapteinis leitnants.
                * 1893. II 10. Rites pag.; S. Mlda dz. Krūmiņš 1972. XI 06. Stokholmā
                1912. Beidzis Jaunjelgavas pilsētas II skolu,
                1915. X 15. Brjanskas guberņas kara priekšnieka kancelejas rakstvedis,
                1916. I 05. Austrumurietumu frontes Kazāku darbnīcu rakstvedis,
                1916. VIII 17. vecākais rakstvedis,
                1917. I 21. darbveža v.i.,
                1917. V 28. apstiprināts kar laika ierēdņa pakāpē,
                1917. IX 22. Brjanskas rūpnīcas Artilērijas pieņēmējs darbvedis,
                1918. II 28. atvaļināts,
                1919. X 22. Jaunjelgavas apriņķa komandantūras karavīrs,
                1919. XI 08. Jelgavas kājnieku pulka Rezerves rotas rakstvedis,
                1919. XII 09. Izlūku (III) rotas rakstvedis,
                1919. XII 31. Rezerves rotas rakstvedis,
                1920. II 05. Saimniecības rotas rakstvedis,
                1920. III 01. jaunākais rakstvedis,
                1920. V 01. vecākais rakstvedis,
                1920. V 08. apstiprināts kara laika ierēdņa pakāpē,
                1920. V 01. Pulka adjutanta v.i.,
                1920. VI 09. Saimniecības daļas darbvedis,
                1920. XII 03. Pulka ekonoms,
                1922. III 31. pārskaitīts VI šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1920. V 08.,
                1923. XI 17. paaugstināts V šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1921. V 08.,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medaļu,
                1928. XI 17. paaugstināts IV šķiras kara ierēdņa pakāpē izd. 1926. V 08.,
                1929. VIII 01. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #1781,
                1931. XII 31. beidzis Administratīvo virsnieku kursus,
                1932. XI 17. pārdēvēts par administratīvo virsleitnantu izd. 1923. V 01.;
                1933. XI 17. paaugstināts: par administratīvo kapteini leitnantu izd. 1927. V 08.,
                1936. V 14. Pulka pārtīkas virsnieks,
                1939. IX 04. Pulka mantu virsnieks,
                1939. VII 26. apbalvots: Atzinības krusta V šķiru #1086,
                1939. XI 17. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1940/1941. Teritoriāla XXIV korpusā,
                1940. IX 17. pārskaitīts uz Strēlnieku 195. pulku, Kara tehniskās
                                apgādes darbvedis, Tehniķis intendants II ranga.
                Avots:       LVVA 5601-1-6975,;
                                „Jelgavas kājnieku pulka vēsture”, R., 1929.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #4621.;
                                www.nekropole.lv.

STRADIŅŠ Anna, ārste.
                * 1901. XII 02. Viesītē
                1931. Beigusi Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1931/1934. Rīgas pilsētas II slimnīcas Ķirurģisko problēmu klīnikā,
                1934/1943. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1938. Aizsargu 15.
                Avots:       P1023-2-17-101.;      
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

 STRADIŅŠ Artūrs Jāņa d., sabiedrisks darbinieks.
               *1907. XI 15. Saukas pag.; S. Mirdza dz. Pavārs  + 1986. I 10.
               1929. beidzis: Jēkabpils komercskolu,
               1930. Latvijas armijā, virsnieku vietnieks,
               1931/1934. Zemnieku Savienības biedrs,
               1931. IX 02./1940. Aizsargu organizācijā,
               1931. Jēkabpils IV aizsargu pulka Saukas aizsargu nodaļas vada komandieris,
                              Nodaļas orķestra kapelmeistars,
               1938. bijis: Saukas lauksaimniecības skolas grāmatvedis,
               1939. stādīts: apbalvošanai ar Viestura ordeņi,
               1939. bijis: Saukas krājaizdevu sabiedrības sekretārs,
               1941. VI 14. / 1968. deportēts,
               Latvijas lauksaimniecības Kameras darbinieks,
               Avots:       LVVA 1640-1-820.;
                              „Latvijas Lauksaimnieks” #23/1938.;
                              „Ekonomists” #22/1939.;
                              „Rīkojumu Vēstnesis’ #50/1942.;
                              www.nekropole.lv

STRADIŅŠ Fricis, būvinženieris.
                * 1871. IX 04. Neretas pag.
                1940. dz. Rēzeknē, Dārza 59.
                1940/1944. Brīvības 13-8.
                Avots:       LVVA 2142-1-2121.

STRADIŅŠ Minna, ārste.
                Sk. Vitomska Minna.

STRADIŅŠ Ņina dz. Maļiševa, ārste.
                * 1897. V. Pauls – ārsts.
                1928. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1938. Ventspils 17 d.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STRADIŅŠ Pauls Jāņa d., Dr. med., profesors.
                * 1896. I 17. Viesītes pag.; M. Māra, S. Ņina dz. Mališevs – ārste.
                                +1958. VIII 14. Rīgā
                1914. beidzis Rīgas Aleksandra ģimnāziju,
                1915/1916. Krievijas armijā, ārsts,
                1917. Vladivostokas cietokšņa hospitāļa ķirurģiskās nodaļas pārzinis,
                1919. Beidzis Pēterpils kara medicīnas akadēmiju, ķirurģijā,
                1919/1923. Profesora Fedorova ķirurģiskās klīnikās asistents,
                1923/1924. Pēterpils fizikālas terapijas institūtā,
                1923. ieguva Dr. med. grādu,
                1924/1930. Latvijas Universitātes ķirurģijas fakultātes klīnikā,
                1925/1926. ASV Rokfelera fonda stipendiāts,
                1927. ieguva Dr. med. grādu Latvijas Universitātē,
                1928/1941. Latvijas Universitātes ķirurģiskā propetiskā klīnikā,
                1930. Latvijas Universitātes vecākais docents,
                1931/1940. Rīgas II pilsētas slimnīcas direktors.
                1938. Ventspils 17 d.,
                1938. XI 17. apbalvots; Atzinības Krusta III šķiru #33,
                1944. Rīgas II pilsētas slimnīcas direktors,
                1950. Rīgas medicīnas institūta Ķīrurģiskas katedras vadītājs,
                Veselības veicināšanas biedrības priekšsēdētājs.
                Avots:       LVVA 1303-2-32., 1632-2-358-76., P1023-2-17-102.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STRADS Arvīds Alberts, podporučiks.
               * 1894. IX 22. + 1919. IV 05.
               1916. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
               1916. VII 25. Beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē,
               1916. VIII 30. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
               1916. IX 30. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona Saimniecības
                              komandas priekšnieks,
               1916. X 21. Bataljons pārformēts par pulku,
               1916. XII 23./ 31. kaujās
               1917. I 12./20. kaujās,
               1917. III 24. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1917. IV 18. Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
               1917. VII 31. A. F. P. paagstināts podporučiks pakāpē izd. no 1917. IV 25.,
               1917. X 01. Rotas (IV) jaunākais virsnieks,
               1917. XI 17. piekomandēts Daugavpils kara apgabala štābam,
               1918. izgājis no pulka,
               1919. IV 05. Kritis partizāņu kaujas pie Oļiem,
               1919. VI 12. apbedīts: Kinderu kapos Cēsavainē,
               1935. VI 02. atklāts piemineklis.
               Avots:       KVKVA 2550-1-125-207.;
                              Ziemeļfrontes pavēle #573/1916.;
                              XII armijas pavēles #806/1916., #291/1917.;
                              Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #230/1916., #277/1916.;
                              Daugavgrīvas latviešu strēlnieku pulka  pavēles #67/1917.#255/1917.,
                                             #316/1917., #373/1917., #404/1917.;
                              „jaunākās Ziņas”, #122/1935.;
                              „Latviešu strēlnieki”, lpp. 690.

STRADS Arvīds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1907. X 08. Kraukļu pag.
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929/1930. Galvenās artilērijas noliktavas dižkaravīrs,
                1933. II 28. Madonas IX aizsargu pulka grašu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Grašu pagasta padomes loceklis,
                Cēsu piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas loceklis,
                Grašu pagasta ozolu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-197.

STRADS Voldemārs Otto d., tirgotājs.
               *1887. XI 02. + 1935. XII 12. Rīgā
               1916. II 16. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (III) strēlnieks,
               1916. Rīgas latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
               1919/1920. Latvijas armijā,
               1921/1935. Vien personīgais tirgotājs „Voldemārs Strads”,
                              Vidzemes tirgū, II palieni Nr. 60,61,62, dzīvo Brīvības 103-35.,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1931. I 02. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2481.,
               1935. XII 15. apbedīts Meža kapos Rīgā, Ģertrūdes draudzes nodalījumā.
               Avots:       „Jaunākās Ziņas” #283/1935.
                              „Valdības Vēstnesis” #47/1935.;
                              www.strelniekusarakst.lv

STRANDA Embriks Olava d., Dr., profesors.
                *1876. VI 02. Norvēģijā; M. Raudi dz. Skrinda
                Beidzis Oslo Universitāti,
                1923/1940. Latvijas Universitātes sistemātiskās zooloģijas
                                institūta direktors,
                1924/1940. Latvijas Universitātes hidroloģijas stacijas direktors,
                Avots:       „Students“ # 13/1939.;
                                “Es viņu pazīstu”, R., 1939.

STRAUBE Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. II 19. Doles pag. + 1967. II 24.
                1925/1926. Vidzemes artilērijas pulka rakstvedis,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. V 20. Rīgas V aizsargu pulka Doles pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1933. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu „Par Centību”,
                Apbedīts Meža kapos Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-337.;
                                „www.nekropole.lv”

STRAUBERGS Kārlis Jāņa d., Dr. phil, profesors.
                *1890. VI 02. Džūkstes pag.; S. Zenta dz. Blumfelds
                                + 1962. VIII 10. Stokholmā, Zviedrijā
                1903/1909. Beidzis: Jelgavas ģimnāziju,
                1909/1916. beidzis: Maskavas Universitāti,
                1912/1916. Beidzis: Arheoloģisko institūtu Maskavā,
                1916/1918.. Ltviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitējas vadītājs,
                1916/1917. Latviešu strēlnieku kara muzeja izveidotais,
                1917/1918.  Maskavā, skolotājs,
                1919. Brīvības cīņās,
                1919. Latvijas Augstskolas docents,
                1920. Izglītības ministrijas arhīvars bibliotekārs,
                1924. I 27./XII 18. Izglītības ministrs,
                1929. V 01. Izglītības ministrijas Folkloras krātuves pārzinis.
                1929/1940. Latvijas Universitātes profesors,
                1929.  XI 13. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #461,
                1937. V 26. Apbalvots: Polijas Polonia restituēta ordeņa III šķiru,
                1938. III 30. apbalvots: Itālijas Kroņa ordeņa III šķiru,
                1938. VI 01. Apbalvots: Sv. Krēslas Sv. Silvestra ordeņa III šķiru,
                1939. t.p. amatā,
                1939/1940. Latvijas profesiju kameras loceklis,
                1939. IX 28. apbalvots: Atzinības Krusta II šķiru #20,
                1944. Zviedrijā,
                Latvijas itaļu biedrības priekšsēdētājs,
                Korporācijas fraternitas Livonica filistrs.
                Avots:       LVVA 1303-2-26.;
                                „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                                „Valdības V;estnesis” #115/1937., #73/1938., #123/1938.;
                                „Latvju Vārds” #20/1962.

STRAUBS Trautgots, ārsts.
                * 1890.
                1918. Beidzis Novorossijskas Universitāti,
                1938. Rūjienā, Valmieras apr.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STRAUHS Īvāns Johans, inženieris.
                *1862. VI 18. Rīgā
                 Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1884/1889. beidzis Rīgas politehnikumu, inženieris,
                1889/1891. beidzis Zāhena mašīnbūves tehnisko augstskolu,
                1892/1893. Krievu Baltijas elektrotehniskā fabrika Rīgā
                1893/1895. Rīgas Orlas dzelzceļu sabiedrības konstruktors,
                1895/1899. Krievu Baltijas vagonbūves fabrikas tehniskā direktora palīgs Rīgā,
                1900/1902. A/S „Rīgas tēraudrūpniecība” inženieris,
                1903. privātpraksē,
                1904/1905. Firmas „U. F. Schwartzhoff” Rīgā komercdirektors,
                1906/1920. Kuģu būvētavas „Strauch & Kruhming” Rīgā inženieris, direktors,
                1911/1930. Rīgas vīru dziedāšanas biedrības priekšnieks,
                1914/1928 Rīgas pilsētas būvvaldes loceklis un priekšsēdētāja biedrs,
                1920/1928. „Nord Haga Industrie“ A/G direktors,
                1920/1928.Rīgas I savstarpējas kredītbiedrības revīzijas komisijas loceklis,
                1922. Rigaer Saengerhort biedrības goda biedrs,
                1926. Rigaer Liederkranz goda biedrs,
                1933. Rigaer Saengerkreis goda biedrs,
                1934. Revaler Verein fuer Maenner Gesang goda biedrs,
                1928. Rīgas jahtkluba goda biedrs.
                1937. VI 06. apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa IV šķīru # 1938.
                Korporācijas Fraternitas Baltica filistrs.
                Avots:       LVVA 1632-2-358-60.;
                                „Album Academicum”, R., 1912.

STRAUHS Reinholds, namīpašnieks.
                *1850. VI 03. + 1928. V 21.
                Namīpašnieks Rīgā.
                Apbedīts Krusta draudzes kapos Rīgā.
                Avots:       „Jaunākas Ziņas“ # 115/1928.

STRAUMANIS Rolfs Alfons Jāņa d., ārsts.
                * 1900. III 13. Kretingā, Lietuvā; S. Vilma dz. Aprāns
                1919. IV 02. Jelgavas kājnieku pulka Brīvprātīgo rotas karavīrs,
                1919/1920. Armijas štāba Izlūku rotas karavīrs,
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1932/1934. Jēkabpils IV aizsargu pulka aizsargs,
                1940. II 13. Liepājas XV aizsargu pulka Jūras diviziona Rotas (I) ārsts,
                Liepājas pilsētas sanitārais ārsts.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-364.;
                                „Pēdējā brīdi” #66/1930.;
                                „Zemgales Balss” #105/1937.

STRAUME Jūlijs Jāņa d., mācītājs.
                * 1909. V 31. Jaunraunas pag. (agrāk Strubis - Strube); S. Ksenija dz. Liepiņš
                               + 1945. II 03. Vācijā.
                1929/1930. Kurzemes artilērijas pulka karavīrs,
                1931/1936. Rīgas kājnieku pulka virsdienesta seržants,
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, cand. theol.,
                1937. VI 24. ordinēts kā Cēsu prāvesta iecirkņa Vikars,
                1938/1943. Saukas elkšņu ev. lut. draudzes mācītājs.
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka mācītājs,
                1939. IV 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka Bataljona (IV) mācītājs,
                1940. II 03. Mainīts uzvārds agrāk Strubis Strube,
                1943/1945. Leģionā, kritis Pomerānijā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-248.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, ASV, 1987.;
                               „Svētdienas Rīts” #27/1937.;
                               „Smiltenes Ziņas” #34/1938.;
                               „valdības Vēstnesis” #30/1940.

STRAUME Valfrīds Jāņa d., agronoms.
                * 1910. XII 24. Vaidavas pag. [agrāk Šneiders] + 1994.
                Beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934/1935. Cēsu kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1937/1940. laikraksta „Sēta un Druva” redaktors,
                1938. VII 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (II) vada komandieris,
                1940. IV 09. uzvārds Straume,
                Latvijas lauksaimniecības kameras Valmieras rajona agronoms,
                Latvijas agronomu biedrības Goda biedrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-244.;
                               „Es viņu pazīstu”, R. 1939.
                               „latviešu periodika”, R., 1988.

STRAUMIŅŠ Fricis, būvinženieris.
                * 1902. IV 15. Briņķu pag.
                1936. V 22. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

STRAUPNIEKS Alfrēds, sabiedrisks darbinieks.
                * 1909. I 10. Lietuvā
                1931/1932. Liepājas kājnieku pulka kaprālis,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. III 15. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rubas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1940. V 09. apblāvots ar Lietuvas Šauļu zvaigznes medalu,
                1941.V I 14. deportēts, dz. Rubas pagasta Reņģos,
                Rubas pagasta iecirkņa kārtībnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-260.

STRAUSMANIS Jēkabs Alfrēds Jēkaba d., zvērināts advokāts.
               *1877. III 16. Rīgā; S. Marija Švēde + 1935. IV 16. Rīgā.
               1898/1902. Beidzis: Maskavas Universitāti,
               1902. advokāta Krastkalna un Purgala palīgs Rīgā,
               1908. III 01. Zvērināts advokāts,
               1905. Rīgas Latviešu biedrības rūnas vīrs,
               1915.  Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas komitejas loceklis,
               1919/1920. Vidzemes ev. lut. Baznīcas konsistorijas loceklis,
               1920. Tautas Padomes loceklis,
               1924/1935. Studentu biedrības Austrums vecbiedru palīdzības biedrības
                              priekšsēdētājs.
               1935. IV 19. apbedīts: Mārtiņa kapos Rīgā.
               Rīgas namsaimnieku biedrības valdes loceklis,
               Rīgas II riteņbraucēju biedrības priekšsēdētājs,
               Latviešu juristu biedrības biedrs,
               Latvijas veco strēlnieku biedrības biedrs,
               Akadēmiskās biedrības Austrums vecbiedrs.
               Avots:       „Latvijas advokatūra”, R., 2007.;
                              „Jaunākās Ziņas” #90/1935.

STRAUTIŅŠ Edgars, ārsts.
                * 1902.; S. Astra dz. Lazdiņš
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1933. II 15. Tiesu ārsts,
                1938. Klīnikas īpašnieks Čiekurkalna I gara līn. 9.
                Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latvijas Ārstu Žurnāls” 32/1933.;
                                „Jaunākās Ziņas” #266/1934.

STRAUTIŅŠ Līvija dz. Grapmanis, ārste
                *1902. IX 14. Pļaviņās; V. Visvaldis ārsts + 1993. V 05. Jacksons, ASV
                Beigusi: Latvijas Universitāti,
                1933. Aizsargu aviācijas jaunākais ārsts,
                1943. ārste Rīgā, A. Hitlera 18-8,
                1962. Latviešu ārstu un zobārst apvienības biedrs,
                                Central State Hospitals Tennessee Nachville 1.
                Dzīvo: Tērbatas 53-14, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-190-21.;
                                „Tēvija’ #174/1943.;
                                „Latviešu ārstu un zobārst apvienības apkārtraksts”  #75/1962.;
                                „laiks” #41/1993.

 STRAUTIŅŠ Roberts, karavīrs.
               *1894. IX 21 Slokā + 1933. III 26. Rīgā
               1914. Sibīrijas 14. Strēlnieku pulka strēlnieks,
               1915/1918. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona/pulka strēlnieks,
               1919. V 27. Slokas apsardzības rotā,
               1919. VIII 09. Daugavpils kājnieku pulka virsseržants,
               1919. X 09. ievainots,
               1920. XII 03. atvaļināts,
               1921. apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1060,
               Apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu u IV šķiras medaļu,
               1923. policijas dienestā, vecākais policijas kārtībnieks Lejasciemā,
                              Engurē, Ārlavā un Zentenes pagastā,
               1933. IV 02. Apbedīts: Brāļu kapos Rīgā.
               Avots:       „Lāčplēša kara ordeņa kavalieri”, R., 1995.;
                              „Jaunākās Ziņas” #71/1933.

STRAUTIŅŠ Visvaldis, ārsts.
                * 1898. IV 01. Sesavas pag.; S. Līvija dz. Grapmanis ārste
                                + 1978. I 07. Toronto, Kanādā
                1920/1921. Latvijas armijā, rakstvedis,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. Beidzis Latvijas Universitāti, acu slimībās,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. Gadu jubilejas medaļu,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (I) ārsts,
                1938. Brīvības ielā #18-8, Rīgā,
                1962. Latviešu ārstu un zobārst apvienības biedrs,
                                Central State Hospitals Tennessee Nachville 1.
                Latvijas Sarkanā Krusta ambulances ārsts.                  
                Avots:       LVVA 1640-1-522-329.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                                „Latviešu ārstu un zobārst apvienības apkārtraksts”  #75/1962.

STRAUTMANIS Ādolfs, būvinženieris.
                * 1883. VII 08.
                1928. XII 14. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

STRAUTMANIS Milda dz. Maldonis, farmācijas maģistre.
                * 1903. VII 30. Arensburgā.
                1941. IX 02. beigusi Latvijas Universitāti, farmācijas maģistre.
                Avots:       “Farmaceiti Latvijā“.

STRAUTMANIS Voldemārs, mācītājs.
                * 1893. I 26. + 1972. VIII 20. Viskonsīnā, ASV
                1938/1940. Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātē,
                1944. beidzis Teoloģijas augstskolu,
                1944. Mārtiņa draudzes mācītājs - adjunkts,
                1971/1972. Fondulakas latviešu Mārtiņa Lutera draudzes mācītājs,
                Konkortdia Valdemarija filistrs,
                Teoloģijas biedrības Auseklis vecbiedrs.
                Avots:       „Baznīcas Ziņas“ # 20/1944.;
                                „Austrālijas latvietis” #1199/1972.

STRAUTNIEKS Arvīds Jāņa d., leitnants, sabiedrisks darbinieks.
               *1896. VII 04. Taurkalnes pag. + Krievijā
               Beidzis: Aleksandra kara skolu Maskavā,
               1917/1918. Sibīrijas strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
               1919/1920. Jēkabmiesta komandantūrā,
               1920. I 15. Latgales partizāņu pulka štābā,
               1920. IV 22. atvaļināts,
               1929. VII 09. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
               1935. XI 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3816,
               1937/1940. A/S „Kaļķis” padomes loceklis,
               1938/1940. Latvijas Lauksaimniecības Kameras Zemkopības sekcijas vadītājs,
               1938. XI 17. apbalvots: Atzinības Krusta V šķiru #805,
               1938/1940. Taurkalnes lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
               1941. VI 14. deportēts,
               Taurkalnes pagasta vecākais,       
               Valles krājaizdevu sabiedrības valdes loceklis, kasieris,
               Piensaimniecības sabiedrības Avoti valdes loceklis,
               Taurkalnes stīgu orķestra vadītājs,
               Bauskas XIII aizsargu pulka Rotas (VI) komandieris.
               Lauksaimnieks: Taurkalnes pagastā Strautniekos.
               Avots:       LVVA 1640-1-191-11.;
                              „Aizsargs” #7/1929.;
                              „Jaunākās Ziņas” #51/1937.;
                              „Jēkabpils Vēstnesis’ #36/1938.;
                              V. Eichenbauma arhīvs #7224.

STRAUTS Jānis Vilhelms, skolotājs.
                * 1902. VI 19. Galgauskas pag.
                1932. bijis Jēkabpils pilsētas latviešu papildu skolas pārzinis,
                1935/1940. Jēkabpils pilsētas latviešu pamatskolas pārzinis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. X 20. Jēkabpils IV aizsargu pulka Štāba rotas darbvedis,
                Jēkabpils apriņķa skolotāju biedrības valdes loceklis,
                Jēkabpils krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-246.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis” #40/1935.

STRAUTS Kārlis Jāņa d., jurists.
               *1902. XI 11. Rīgā, [agr. Podiņš] + 1980. II 02. Rīgā
               1922. Beidzis: Rīgas pilsētas I vidusskolu,
               1922/1928. Beidzis: Latvijas Universitāti, maģ. jur.,
               1934. IX 02. Dzelzceļu aizsargu pulka Tieslietu pārzinis,
               1951/1955. deportēts,
               Tieslietu ministrijas Kodifikācijas nodaļas redaktors,
               Dzīvo: Dzirnavu 161—4,
               Korporācijas Talavija filistrs.
               Avots:       LVVA 1640-1-198-38.;
                              „Es viņu pazīstu’, R., 1939.;
                              „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                              „laiks’ #21/1980.

STRAUTZELS Pāvils Gustava d., ārsts.
               * 1864. VII 01. Slampes pag. + 1941.
               Beidzis: Tukuma apriņķa skolu,
               1885. beidzis: Jelgavas guberņas ģimnāziju,
               1886/1892. Beidzis Tērbatas Universitāti,
               1892. ārsts Bērzmuižās pagastā,
               1894. ārsts Jelgavā,
               1909/1915. Veselības kopšanas kalendāra redaktors,
               1914/1918. Krievijas armijā, Dvinskas kara hospitāļa vecākais ārsts,
               1918/1919. Jelgavas valsts slimnīcas direktors.
               1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #319,
               1938. Uzvaras 21, Jelgavā,
               1939. XI 09. Apbalvots: Atzinības Krusta III šķiru #99.
               Avots:       “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.;
                              „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                              „Jaunākās Ziņas” #285/1935.;
                              „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” 1/1931.

STRAZDIŅŠ Alberts, būvinženieris.
                * 1905. IX 04.
                1934. III 23. beidzis Latvijas Universitātes inženierzinātņu fakultāti.
                Avots:       V. Eichenbauma arhīvs.

STRAZDIŅŠ Alfrēds, ierēdnis.
                * 1875. VIII 20. Rīgā; S. Otīlija dz. Burke Burkis.
                1916. IX 13. beidzis Millera reālskolu Jurjevā.
                1920. V 01. Iekšlietu ministrijas Apdrošināšanas departamenta vecākais
                                kancelejas ierēdnis,
                1920. XII 01. Finansu ministrijas Apdrošināšanas departamenta vecākais
                                kancelejas ierēdnis,
                1921. V 01. Kredīta departamenta Apdrošināšanas nodaļas tehniķis,
                1925. VI 10. Vecākais tehniķis,
                1926. XI 01. revidents,
                1927. II 01. Valsts saimniecības departamenta apdrošināšanas nodaļas
                                jaunākais revidents,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru # 33.
                Avots:       LVVA 1303-3-19-37.

STRAZDIŅŠ Andrejs Pētera d., tiesnesis.
                *1882. VII 13. Valdegales pag.; S. Gerda dz. Perno + 1943. Vācijā
                1903. beidzis Rīgas Nikolaja I ģimnāziju,
                1903/1909. Beidzis: Maskavas Universitāti, juridisko fakultāti,
                1910. III 12.  Rīgas Orlas dzelzceļa kontroles dienestā ierēdnis,
                1910. X 29. Apstiprināts koļeģijas sekretāra pakāpē izd. 1910. III 10.,
                1911. II 01. /1919. Kurzemes guberņas Akcīzes valdē, Jelgavā,
                1912. III 14. Dobeles iecirkņa nodokļu inspektors,
                1912. VI 11. Kurzemes degvīna rūpniecības kontrolieris,
                1915. IX 29. Evakuācijā Ufā,
                1918. III 17. Ufas guberņas akcīzes valdes kontrolieris,
                1918. V 01. Valdes grāmatveža palīgs,
                1918. VII 01. Sekretāra palīgs,
                1919. VI 16. Dzērienu pārdošanas nodaļas sekretārs,
                1919. Latvijas bēgļu evakuācijas komitejas loceklis,
                1921. II 21.  Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamentā,
                                vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1921. X 06. Daugavpils apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
                1922. I 06. Latgales apgabaltiesas loceklis,
                1923. XI 06. Jelgavas apgabaltiesas loceklis,
                1924. IC 29. Latgales apgabaltiesas loceklis,
                1926. XI 16. Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs,
                1928. XI 14. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #631,
                1933. XI 16. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #801,
                1939. XII pensionēts.
                Avots:       LVVA 103-2-65-247.;
                                „Valsts adrešu kalendārs’ R., 1938.;
                                „Latvijas tiesneši”, R., 2017.

STRAZDIŅŠ Artūrs Pētera d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1905. I 24. Vecmīlgrāvī
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Darba kameras loceklis un pašpalīdzības sekcijas vadītājs,
                Valsts saimnieciskās padomes loceklis,
                Kokrūpniecības strādnieku arodbiedrības priekšnieks,
                A/S „Latvijas Koks” strādnieks,
                Apbalvots ar atzinības krustu.
                Avots:       „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

STRAZDIŅŠ Eduards, ārsts.
                * 1901. X 24. Stalbes pag.
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti, ķirurģijā,
                1928/1935. Rīgas pilsētas I slimnīcā,
                1936/1937. Rīgas centrālā slimo kases ārsts,
                1939/1941. Negadījumu apdrošināšanas pārvaldē,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikā
                1941/1944. Rīgas pilsētas III slimnīcā,
                1943. Tērbatas 33/35-22.
                Avots:       P1023-2-17-103.;
                                “Latvijas medicīniskā personāla saraksts”, R., 1938.

STRAZDIŅŠ Fricis Voldemārs Friča d., pulkvedis leitnants.
               * 1893. VIII 03. Rīgā; S. Ērika dz. Bitners + 1938. V 22. Rīgā
               1912. VI 02. Beidzis: Rīgas pilsētas skolu,
               1914. X 22. Artilērijas Ii rezerves brigādēs kanonieris,
               1915. I 18. Artilērijas IV brigādes Mācības komandā,
               1915. VI 20. Beidzis: Mācības komandu, bombardieris,
               1915. VII 29. Orenburgas praporščiku skolas junkurs,
               1915. X 20. Beidzis: paaugstināts praporščiks pakāpē izd. 1915. X 20.,,
               1915. X 22. Rezerves 168. Kājnieku bataljona jaunākais virsnieks,
               1915. XI 17.  Zemgales latviešu strēlnieku bataljona Rotas (III) jaunākais virsnieks,
               1915. XI 21./ XII 01. Rotas (III) komandiera v.p.i.,
               1915. XII 01./ 21.  Rotas (I) komandiera v.p.i.,
               1916. III 08. Kaujas,
               1916. VII 03. kaujas,
               1916. VII 19. Rotas (I) jaunākais virsnieks,
               1916. VII 30. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
               1916. VIII 06. Kaujas Smārdē,
               1916. IX 30. Tranšēju lielgabalu komandas priekšnieks,
               1916. XI 04. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. no 1916. III 26.,
               1916. XI 16. paaugstināts poručiks pakāpē izd. no 1916. VII 18.,
               1916. XI 28. Apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti.,
               1916. XII 23. Ievainots,
               1916. XII 23./29. kaujas,
               1917. I 14. /X 21. ievainots un evakuēts,
               1917. VI 20. apbalvots: Sv. Vladimira ordeņa IV šķiru ar šķēpiem un banti,
               1917. X 24. atvaļinājumā,
               1918. II atvaļināts.
               1918. IV 16. Atsevišķā vieglas artilērijas divizionā Austrum Ķīnas dzelzceļā
                              Baterijas (I) kanonieris,
               1918. VI 14. Baterijas (II) jaunākais virsnieks,
               1918. VII 08. Atsevišķā gaubiču vada jaunākais virsnieks,
               1918. VII 20. vahmisters,
               1918. VIII 01. Jaunākais virsnieks,
               1918. XI 26. Imantas pulka Rotas (I) komandieris,
               1918. XII 15. Vada komandieris,
               1919. I 15. paaugstināts kapitāns pakāpē izd. 1917. I 18.,
               1919. IV 14. Rotas (III) komandieris,
               1920. VII 18. Dobeles kājnieku pulka informators,
               1920. X 02. Rotas (II) komandieris,
               1921. IV 01. Rotas (IV) komandieris,
               1922. IX 27. Beidzis: Virsnieku kursus ar II šķiru,
               1922. X 16. Ložmetēju (I) komandas priekšnieks,
               1922. XI 11. Apbalvots: Lāčplēša kara ordeņa III šķiru #1425,
               1923. I 19. Rotas (I) komandieris,
               1923. paaugstināts kapteinis pakāpē izd. 1921. IV 18.,
               1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
               1925. X 03. Pulka adjutants,
               1927. IX 29. Armijas komandiera štāba Apmācības daļas Apmācības
                              nodaļas darbvedis,
               1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10.gadu jubilejas medaļu,
               1931. XII 08. Rīgas kājnieku pulka Ložmetēju (III) rotas komandieris,
               1934. IX 05. Beidzis: Virsnieku ložmetēju kursus,
               1934 IX 15. Kājnieku bataljona komandieris,
               1934. XI 11. Apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3320,
               1935. V 11. Aizputes kājnieku pulka Bataljona (III) komandieris,
               1935. V 11. Paaugstināts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1935. XI 11.,
               1935. VIII 03. Beidzis: Strēlniecības virsnieku kursus,
               1936. III 31. Rēzeknes kājnieku pulka bataljona komandieris,
               1936. III 17. Bauskas kājnieku pulka Bataljona (II) komandieris,
               1936. VIII 06. Bataljona (I) komandieris,
               1937. I 30. Beidzis: Bataljona komandieru kursus,
               1938. V 14. Pulka štāba priekšnieks,
               1938. V 22. Miris,
               1938. V 26. apbedīts Brāļu kapos Rīgā.
               Avots:       LVVA 5601-1-6112.,
                              XII armijas pavēles #608/1916., #928/1916.;
                              Latviešu strēlnieku II brigādes pavēle #145/1917.;
                              Zemgales latviešu strēlnieku bataljona pavēles #7/1915., #18/1915.,
                                             #22/1915., #38/1915., #39/1916., #75/1916., #229/1916.,
                                             #253/1916., #296/1916., #318/1916., #326/1916.;
                              Zemgales latviešu strēlnieku pulka pavēles #5/1915., #367/1916.,
                                      &nbs