Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SABILE
1917.
Tukuma apriņķis

Sabile_1904

Matkules krājaizdevu sabiedrība * 14.01.1924. [1898]
                08.02.1938. pārdēvēta agrāk „Sabiles apkārtnes krājaizdevu sabiedrība „Spars”

Sabiles apkārtnes krājaizdevu sabiedrība „Spars”
                Sk. „Matkules krājaizdevu sabiedrība”

Sabiles apkārtnes piensaimnieku sabiedrība * 31.03.1924.

Sabiles bēru kase * 18.07.1890. + 1915.

Sabiles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 14.05.1882.
                Pārdēvēta agrāk „Sabiles miesta ugunsdzēsēju biedrība”

Sabiles krājaizdevu kase
                Sk. „Sabiles krājaizdevu sabiedrība”

Sabiles krājaizdevu sabiedrība *  24.01.1882.
                06.11.1922. pārdēvēta agrāk „Sabiles krājaizdevu kase”
 
Sabiles latviešu biedrība * 17.05.1934. + 30.11.1940.

Sabiles 781. Mazpulks * 09.03.1935. + 1940.

Sabiles mednieku biedrība * 17.10.1932. + 18.03.1941.

Sabiles miesta ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Sabiles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Sabiles namīpašnieku biedrība * 21.07.1927. +08.10.1935.

Sabiles pilsētas aizsardžu pulciņš * 05.02.1926. + 07.07.1940.

Sabiles pilsētas aizsargu nodaļa * 09.01.1925. + 07.07.1940.

Sabiles privātslimnīcas biedrība * + 30.11.1940.

Sabiles sadraudzīgā biedrība * 26.11.1897. + 1915.

Sabiles slimo kase
                Sk. „Sabiles un apkārtnes slimo kase”

Sabiles un apkārtnes biškopības biedrība * 02.02.1921.

Sabiles un apkārtnes patērētāju biedrība * 17.02.1920. + 13.01.1938.

Sabiles un apkārtnes slimo kase * + 01.09.1924.
                15.01.1924. pārdēvēta agrāk „Sabiles slimo kase”
                01.09.1924. iekļauta „Talsu kopējā slimo kasē”

Sabiles žīdu apbedīšanas biedrība „Chevra Kadišo” * 04.09.1939.+ 12.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Aleksandrinas Kurzemes sieviešu savstarpīgā palīdzības biedrība * 13.06.1906. + 1915.
                Pārdēvēta agrāk „Vācu sieviešu biedrība „Deutscher Frauenbund”
                Sabiles nodaļa * 01.02.1912.

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Sabiles nodaļa * 24.02.1930.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Sabiles nodaļa * 25.05.1928.

Ebreju kultūrelā biedrība "Arbeitheim" * 02.06.1920. + 28.01.1925.
                Sabiles nodaļa * 10.06.1921.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Sabiles nodaļa * 08.11.1921.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Sabiles nodaļa * 09.01.1928. + 25.05.1931.

Latvijas ebreju jaunatnes nacionāli kultūrelā sporta biedrība “Gordonija” Ārona davīda Gordona vārdā * 08.02.1928. + 06.11.1937.
                Sabiles nodaļa * 15.09.1933. + 21.06.1937.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Sabiles nodaļa * 12.03.1923.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Sabiles nodaļa * 22.11.1923.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Sabiles nodaļa * 15.05.1925.

Latvijas sērkociņu rūpniecības strādnieku biedrība * 04.10.1932. + 1937.
                Sabiles nodaļa * 11.07.1933.

Latvijas strādnieku kopējā arodbiedrība * 04.10.1922. + 02.10.1934.
                Sabiles nodaļa * 13.11.1924.

Latvijas valsts un pašvaldības darbinieku biedrība * 25.07.1928. + 21.12.1935.
                21.12.1935. iekļauta “Valsts ierēdņu darbvežu biedrībā”
                Sabiles nodaļa * 27.01.1930.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Sabiles 31. novads * 28.11.1928.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
               Sabiles nodaļa * 13.04.1927.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Sabiles nodaļa * 16.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sabiles nodaļa * 01.02.1922. + 16.10.1935.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Sabiles nodaļa * 28.11.1920.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Sabiles nodaļas * 24.01.1927.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Sabiles nodaļa * 29.12.1906.

Žīdu nacionālā biedrība “Trumpeldor” * 20.08.1924. + 17.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju jaunatnes Latvijā "Josifa Trumpeldora vārdā"
                                nacionālā kultūrelā sporta biedrība”
                Sabiles nodaļa * 31.12.1929.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Sabiles nodaļa * 18.04.1934.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Sabiles nodaļa * 29.12.1921.

Sabile_1905

Sabile_1908

Sabile_1932

 

 
Izmaiņas 22.06.2012 Kontakti