Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SAIKAVAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Saikavas_1923

Aiviekstes linkopības biedrība * 28.02.1923. + 28.04.1936.
                28.04.1936. iekļauta „Saikavas lauksaimniecības biedrībā”

Āres piensaimnieku sabiedrība * 13.12.1922. + 30.10.1929.

Brīvības pieminekļa Saikavas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Ļaudonas otrā lopkopības pārraudzības biedrība * 13.12.1922.

Malienas zvejniecības biedrība „Metiens” * 10.03.1926. + 13.061938.
                13.06.1938. iekļauta „Saikavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Saikavas izglītības biedrība * 28.05.1908. + 17.03.1937.

Saikavas jaunsaimnieku linkopju kooperatīvs * 14.10.1925. + 30.07.1930.

Saikavas Kalna 391. Mazpulks * 15.09.1934.

Saikavas krājaizdevu sabiedrība * 11.06.1924.

Saikavas lauksaimniecības biedrība * 15.03.1922. + 06.04.1937.
                28.04.1936. pievienota „Aiviekstes līnkopības biedrība”

Saikavas Ļaudonas Odzienas biškopības biedrība „Ozols” * 27.07.1921. + 02.01.1941.
                14.01.1925. pārd. agrāk „Saikavas Ļaudonas Odzienas dārzkopības un biškopības bba”

Saikavas Ļaudonas Odzienas dārzkopības un biškopības biedrība
                Sk. „Saikavas Ļaudonas Odzienas biškopības biedrība „Ozols”

Saikavas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Joša”
                                * 25.02.1925. + 20.10.1931.

Saikavas Lejas 444. Mazpulks * 28.10.1934. + 1940.

Saikavas lopkopības pārraudzības biedrība „Vārpa” * 06.06.1923. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Saikavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Saikavas mājturības veicināšanas biedrība „Saimniece” * 25.03.1930. + 13.06.1938.
                13.06.1938. iekļauta „Saikavas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Saikavas meliorācijas sabiedrība „Aiviekste” * 05.10.1928. + 18.03.1942.

Saikavas meliorācijas sabiedrība  „Alksna” * 08.9.1928. + 15.01.1943.

Saikavas meliorācijas sabiedrība „Purmala” * 23.07.1928.

Saikavas meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 30.10.1928.

Saikavas mūzikas biedrība  „Lira” * 16.07.1924. + 25.07.1938.

Saikavas mūzikas dziedāšanas biedrība * 29.07.1904. + 13.04.1905.

Saikavas pagasta aizsargu nodaļa * 16.11.1919. + 07.07.1940.

Saikavas pagasta lauksaimniecības biedrība * 16.03.1937.
                13.06.1938. pievienota „Saikavas mājturības veicināšanas biedrība „Saimniece”
                13.06.1938. pievienota „Malienas zvejniecības biedrība „Metiens”

Saikavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Leja” * 08.05.1926.

Saikavas pagasta meliorācijas sabiedrība „Noteka” * 11.04.1927.

Saikavas patērētāju biedrība „Straume” * 1919.

Saikavas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Saikavas piensaimnieku sabiedrība”

Saikavas piensaimnieku sabiedrība * 1912.
                14.02.1923. pārdēvēta agrāk „Saikavas piensaimnieku sabiedrība”
                18.02.1936. pārdēvēta agrāk „Saikavas piensaimnieku sabiedrība „Atauga”
                12.05.1936. pievienota „Saikavas piensaimnieku sabiedrība „Rosība”

Saikavas piensaimnieku sabiedrība „Atauga”
                Sk. „Saikavas piensaimnieku sabiedrība”

Saikavas piensaimnieku sabiedrība „Cerība” * 07.02.1923. + 09.05.1939.

Saikavas piensaimnieku sabiedrība „Rosība” * 04.10.1922. + 12.05.1936.
                12.05.1936. iekļauta „Saikavas piensaimnieku sabiedrībā”

Saikavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Saikavas pirmo lopkopības pārraudzības sabiedrību”
                                „Saikavas lopkopības pārraudzības biedrību „Vārpa”

Saikavas pirmā lopkopības pārraudzības sabiedrība * 19.07.1923. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Saikavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Saikavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.02.1883. + 18.10.1940.
                19.10.1921. pārdēvēta agrāk „Saikavas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Saikavas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Saikavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Saikavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Saikavas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Saikavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvijā biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Saikavas nodaļa * 08.02.1934.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Saikavas nodaļa * 04.07.1923.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Saikavas nodaļa 15.01.1926. + 19.01.1932.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Saikavas nodaļa * 06.05.1926.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Saikavas 56. novads * 27.08.1933.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Saikavas nodaļa * 13.04.1927.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Saikavas nodaļa * 09.02.1925.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Saikavas nodaļa * 12.05.1927. + 19.03.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Saikavas  nodaļa * 16.07.1920. + 19.01.1926.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Saikavas nodaļa * 09.01.1928.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Saikavas nodaļa * 27.10.1933.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti