Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SAKAS PAGASTS
Aizputes apriņķis

Sakas_1930

Antužu meliorācijas sabiedrība * 19.05.1926. + 29.11.1937.

Brīvības pieminekļa Pavilostas komiteja * 21.01.1930. + 26.05.1937.

Brīvības pieminekļa Sakas pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Pāvilostas 426. Mazpulks * 27.10.1934. + 1940.

Sakas krājaizdevu sabiedrība * 23.10.1924.

Sakas lauksaimniecības biedrība * 17.10.1922.

Sakas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sakas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sakas 412. Mazpulks * 10.10.1934. + 1940.

Sakas mednieku biedrība * 25.11.1924. + 18.03.1941.

Sakas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 22.01.1927.
                09.05.1939. pārdēvēta agrāk „Sakas lopkopības pārraudzības biedrība”

Sakas pagasta meliorācijas sabiedrība „Kultūra” * 09.05.1927.

Sakas pagasta Salienas lauksaimniecības biedrība * 21.06.1923. + 31.12.1938.

Sakas piensaimnieku sabiedrība * 06.02.1923. + 03.09.1936.

Sakas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.03.1929. + 18.10.1940.
                15.09.1938. pārdēvēta agrāk „Sakas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Sakas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sakas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sakas Ulmales patērētāju biedrība * 02.11.1939.

Upesmuižas pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Pāvilostas nodaļa * 15.08.1924.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Pāvilostas nodaļa * 02.03.1927.

Latvijas bērnu palīdzības biedrība * 26.04.1922. + 07.08.1940.
                17.05.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas bērnu palīdzības savienība”
                Pāvilostas nodaļa * 05.12.1932.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Pāvilostas nodaļa * 18.02.1927.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Sakas Lejā nodaļa * 27.01.1921. + 08.02.1934.

Misiones biedrība „Gaisma” * 24.11.1932. + 04.09.1934.
                Pāvilostas nodaļa * 12.07.1933.

Pretalkohola biedrība “Klints” * 20.03.1929. + 23.08.1935.
                Pāvilostas nodaļa * 04.12.1930.
                Sakas nodaļa * 04.12.1930.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sakas nodaļa * 12.02.1925. + 16.10.1935
                Upesmuižas nodaļa * 16.09.1920. + 04.12.1931.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Sakas nodaļa * 03.05.1929.

Sakas_1930a

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti