Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SAKSTAGALA PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Lielpūderu 1032. Mazpulks * 06.04.1937. + 1940.

Meliorācijas sabiedrība „Cjskods” * 30.10.1928. + 22.04.1938.

Meliorācijas sabiedrība „Pustoška” * 27.02.1929.

Mežmalas 1016. Mazpulks * 17.041937. + 1940.

Murdulas meliorācijas sabiedrība * 13.12.1935. + 18.03.1942.

Nikodema Rancāna 759. Mazpulks * 14.01.1935. + 1940.

Priedaines 1029. Mazpulks * 07.03.1937. + 1940.
                12.01.1939. pievienots „Strautmalas 1015. Mazpulks”

Pudurevas krājaizdevu sabiedrība * 19.09.1925. + 13.09.1929.

Sakstagala krājaizdevu sabiedrība * 16.04.1923.
                08.05.1929. pārdēvēta agrāk „Sakstigales krājaizdevu sabiedrība pie
                                Sakstigales patērētāju biedrībās”
                27.07.1938. pārdēvēta agrāk „Sakstigales krājaizdevu sabiedrība”

Sakstagala lauksaimniecības biedrība * 04.08.1937.
                15.12.1939. pievienota „Sakstagala izglītības biedrība”
                15.12.1939. pievienota „Sakstagola lopkopības pārraudzības bba „Sakstagols”

Sakstagala 751. Mazpulks * 06.03.1935. + 1940.           

Sakstagalas meliorācijas sabiedrība „Lipuri” * 11.06.1930.

Sakstagala pagasta Kamolteņu meliorācijas sabiedrība * 26.02.1935. + 18.03.1943.

Sakstagala savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.06.1938. + 18.10.1940.

Sakstagalas un apkārtnes laukkopības biedrība * 07.03.1931. + 14.12.1940.

Sakstagola lopkopības pārraudzības biedrība „Sakstagols” * 15.03.1927. + 15.12.1939.
                15.12.1939. iekļauta „Sakstagala lauksaimniecības biedrībā”
               
Sakstigalas meliorācijas sabiedrība „Vanda” * 08.09.1928.

Sakstigales krajaizdevu sabiedrība
                Sk. „Sakstagala krājaizdevu sabiedrība”

Sakstigales krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Sakstagala krājaizdevu sabiedrība”

Sakstigala lauksaimniecības biedrība „Oluts” * 30.01.1923. + 30.09.1940.

Sakstigalas pagasta meliorācijas sabiedrība „Pudireva” * 16.09.1930.

Sakstagola patērētāju biedrība „Apziņa” * 17.08.1928. + 03.03.1930.

Strautmalas 1015. Mazpulks * 16.04.1937. + 12.01.1939.
                12.01.1939. iekļauts „Priedaines 1029. Mazpulkā”

Biedrību nodaļas:

Latgales zemnieku jaunatnes biedrība * 30.04.1930. + 26.10.1940.
                13.11.1936. pievienota „Latgales jaunatnes biedrība”
                13.11.1936. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes biedrība”
                12.01.1939. pārdēvēta agrāk „Latgales zemnieku jaunatnes apvienība”
                Sakstagalas nodaļa * 24.03.1934.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Ciskadu  nodaļa * 19.05.1931.

Lielpūderu 1032. Mazpulks * 06.04.1937. + 1940.
                Laukmalas nodaļa * 13.03.1938.

Priedaines 1029. Mazpulks * 07.03.1937. + 1940.
                12.01.1939. pievienots „Strautmalas 1015. Mazpulks”
                Zirkovas nodaļa * 01.03.1937.

 

 
Izmainas 12.08.2013 Kontakti