Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALACAS PAGASTS
Valmieras apriņķis

Salacas_1903

Ainažu Salacas jūrmalas zvejnieku sabiedrība * 11.04.1933.
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Kuivižu zvejnieku sabiedrības „Virsaitis”
                19.04.1939. pievienots „Ainažu jūras zvejnieku kooperatīvs „Kaija”

Cerpenes piensaimnieku sabiedrība * 10.05.1922. + 16.07.1935.
                16.07.1935. iekļauta „Korģenes piensaimnieku sabiedrībā”

Cerpenes un Lampužu ciemu meliorācijas sabiedrība „Rūķis” * 11.04.1927.

Garkalnes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 27.05.1925. + 12.03.1931.

Ķikupītes meliorācijas sabiedrība * 01.07.1927.
                27.05.1940. pārdēvēta agrāk „Salacas Ķikupītes meliorācijas sabiedrība”

Korģenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība pie savstarpējās apdrošināšanas biedrības *08.05.1933.

Korģenes krājaizdevu sabiedrība * 16.03.1927. + 03.05.1929.

Korģenes lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Salacas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Korģenes 944. Mazpulks * 21.01.1936. + 1940.

Korģenes meliorācijas sabiedrība * 16.11.1927.

Korģenes patērētāju biedrība * 11.02.1920.

Korģenes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Salacas piensaimnieku sabiedrība”

Korģenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Salacas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Korģenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Salacas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Kuivižu jūrmalas zvejniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 10.12.1924. + 14.07.1931.

Kuivižu piensaimnieku sabiedrība * 02.12.1925. + 23.10.1929.

Kuivižu zvejnieku sabiedrība „Virsaitis”
                Sk. „Ainažu Salacas jūrmalas zvejnieku sabiedrība”

Liesalacas lauksaimniecības biedrība * 30.06.1920. + 12.12.1940.

Salacas Ainažu izglītības biedrības „Salacstraume” * 30.09.1925. + 16.11.1940.

Salacas draudzes bēru kase * + 25.01.1925.

Salacas jūrmalas biškopības biedrība * 25.08.1920. + 04.06.1938.
                04.06.1938. iekļauta „Salacas lauksaimniecības biedrībā”

Salacas Ķikupītes meliorācijas sabiedrība
                Sk. „Ķikupītes meliorācijas sabiedrība”

Salacas Korģenes lopkopības pārraudzības biedrība *04.11.1925. + 12.12.1940.

Salacas kūdras izmantošanas kooperatīvs * 13.02.1924. + 02.07.1939.

Salacas lauksaimniecības biedrība * 1922.
                1937. pārdēvēta agrak „Vecsalacas lauksaimniecības biedrība”
                04.06.1938. pievienota „Salacas jūrmalas biškopības biedrība”

Salacas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Mazsaimnieks”
                                * 16.07.1924. + 20.12.1932.

Salacas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 28.06.1923.
                11.01.1939. pārdēvēta agrāk „Korģenes lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Salacas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 17.06.1925. + 19.02.1930.

Salacas meliorācijas sabiedrība „Lagasti” * 15.07.1930.

Bauņu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Salacas pagasta Cerpanciema bērnu vecāku biedrība * 10.07.1929. + 22.04.1934.

Salacas pagasta Krijkalnu meliorācijas sabiedrība * 27.10.1927.

Salacas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 19.04.1939.
                19.04.1939. izveidota apvienojot;
                                „Vecsalacas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Salacas jūrmalas lopkopības pārraudzības biedrību”

Salacas pagasta meliorācijas sabiedrība * „Labums’ * 16.09.1930.

Salacas piensaimnieku sabiedrība * 13.07.1922.
                24.07.1926. pārdēvēta agrāk „ Korģenes piensaimnieku sabiedrība”
                16.07.1935. pievienota „Cerpenes piensaimnieku sabiedrība”
                14.12.1938. pārdēvēta agrāk „Vecsalacas Ainažu piensaimnieku sabiedrība”

Salacas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 06.06.1923.
                04.07.1933. pārdēvēta agrāk „Korģenes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                31.01.1928. pārdēvēta agrāk „Korģenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vecsalacas Ainažu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Salacas piensaimnieku sabiedrība”

Vecsalacas bibliotēkas biedrība  * 02.07.1908. + 12.12.1940.

Vecsalacas lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Salacas lauksaimniecības biedrība”

Vecsalacas lopkopības pārraudzības biedrība  * 25.06.1924. + 19.04.1939.
                19.4.1939. iekļauta „Salacas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Vecsalacas muižas un Čūsku pusmuižas meliorācijas sabiedrība  * 24.09.1926.

Vecsalacas pagasta aizsargu nodaļa * 28.08.1919. + 1940.

Vecsalacas patērētāju biedrība  „Salacgrīvas patērētāju biedrība” * + 19.02.1928.
                20.12.1920. pārreģistrēta

Vecsalacas zvejnieku biedrība  „Rauda” * 02.03.1921. + 03.05.1940.
                04.06.1924. pārdēvēta agrāk „Zvejniecības biedrība „Rauda”

Vidzemes guberņas Sveiciema saviesīgā biedrība
                Sk. „Salacgrīvas saviesīgā biedrība”

Zvejniecības biedrība „Rauda”
                Sk. „Vecsalacas zvejnieku biedrība  „Rauda”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Salacas nodaļa * 30.09.1929.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Vecsalacas nodaļa * 30.10.1925.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Vecsalacas nodaļa * 22.11.1926.

Latvijas transportdarbos nodarbināto strādnieku arodu biedrība * 06.11.1929. + 24.02.1931.
                Salaces nodaļa * 28.11.1929.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Salacas nodaļa * 10.09.1929.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Salacas nodaļa * 16.01.1926.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Vecsalaces nodaļa * 21.04.1921. + 16.10.1935.

Sporta biedrība “Krauze” * 09.02.1921. + 12.11.1935.
12.11.1935. iekļauta „Latvijas arodu organizācijā “Sports”
                Salaces nodaļa * 27.01.1925.

Salacas_1914

Salacas_1939

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti