Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALACGRĪVA
*11.02.1928.
Valmieras apriņķis

Salacgriva_1907

Salacas draudzes bēru kase * 28.05.1908. + 1916.

Salacas jūrmalas lopkopības pārraudzības biedrība * 27.06.1928. + 19.04.1938.
                19.04.1938. iekļauta „Salacas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Salacas jūrmalas zvejnieku arodu biedrība * 29.11.1922. + 06.09.1935.

Salacas jūrmalas zvejnieku biedrība * 24.03.1908. + 12.12.1940.

Salacas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1884. + 1916.

Salacas zvejniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 17.10.1923. + 28.06.1934.

Salacgrīvas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.07.1902.

Salacgrīvas krājaizdevu sabiedrība * 21.10.1924. [1908]

Salacgrīvas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.12.1922. [1908] + 12.05.1938.

Rūjienas 80. Mazpulks * 17.04.1932. + 1940.

Salacgrīvas patērētāju biedrība * 08.05.1940.

Salacgrīvas piensaimnieku sabiedrība * 26.04.1922.
                19.04.1939. pievienota „Ainažu piensaimnieku sabiedrība”

Salacgrīvas pilsētas Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Salacgrīvas pilsētas namīpašnieku biedrība * 09.05.1928. + 13.07.1937.

Salacgrīvas saviesīgā biedrība * 27.01.1890. [+ 14.07.1903.] + 12.10.1940.
                13.02.1924. pārdēvēta agrāk „Vidzemes guberņas Sveiciema saviesīgā biedrība”

Salacgrīvas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 18.01.1939. + 18.10.1940.

Salacgrīvas un apkārtnes mednieku biedrība * 17.10.1923. + 12.12.1940.

Vidzemes guberņas Sveiciema saviesīgā biedrība
Sk. „Salacgrīvas saviesīgā biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Salacgrīvas nodaļa * 12.04.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Salacgrīvas nodaļa * 28.02.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Salacgrīvas nodaļa * 07.12.1928.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
Salacgrīvas nodaļa * 04.07.1927.

Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas dzīves veicinātāju biedrība "Par ticību un baznīcu"
                                * 27.08.1924. + 30.11.1940.
                Lielsalacas nodaļa * 25.01.1928.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Salacgrīvas nodaļa * 10.11.1923.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Salacgrīvas nodaļa * 15.07.1925. + 29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Salacgrīvas nodaļa * 02.09.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Salacas nodaļa * 21.10.1924.

Salacgriva_1908

Salacgriva_1930

Salacgriva_1938

 

 
Izmaiņas 02.03.2014 Kontakti