Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALAS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Salas pagasta komiteja * 19.12.1929.

Piņķu Salas mednieku biedrība
                Sk. „Salas mednieku biedrība”

Salas Babītes mednieku biedrība
                Sk. „Salas mednieku biedrība”

Salas bibliotēkas biedrības * 11.12.1896. + 1916.

Salas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Salas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Salas I lopkopības pārraudzības biedrība * 21.11.1933. + 31.12.1940.

Salas 1060. Mazpulks * 12.04.1937. + 1940.

Salas mednieku biedrība * 21.05.1924.+ 16.05.1941.
                06.04.1927. pārdēvēta agrāk „Piņķu Salas mednieku biedrība”
                29.07.1938. pārdēvēta agrāk „Salas Babītes mednieku biedrība”

Salas pagasta aizsardžu pulciņš * 14.04.1929. + 07.07.1940.

Salas pagasta aizsargu nodaļa * 17.08.1919. + 07.07.1940.

Salas pagasta bibliotēkas biedrība * 07.12.1921. + 31.12.1940.

Salas pagasta lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.

Salas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 09.05.1923.
                12.04.1939. pārdēvēta agrāk „Salas lopkopības pārraudzības biedrība”

Salas pagasta patērētāju biedrība * 24.03.1920. + 19.03.1932.

Salas pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Salas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Salas pirmā lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                                * 22.04.1925. + 02.08.1940.

Salas saviesīgā biedrība „Adler” * 23.09.1909. + 1916.

Salas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.10.1884. + 18.10.1940.
                24.05.1922. pārdēvēta agrāk „Salas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                26.04.1938. pārdēvēta agrāk „Salas pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Salas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Salas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Salas Spuņupes zvejnieku sabiedrība * 29.11.1922.
                17.01.1939. pārdēvēta agrāk „Salas zvejnieku sabiedrība „Strauts”

Salas zvejnieku biedrība * 02.10.1919. + 22.08.1938.
                17.01.1939. pārdēvēta agrāk „Salas zvejniecības biedrība”

Salas zvejnieku sabiedrība „Strauts”
                Sk. „Salas Suņupes zvejnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Salas nodaļa * 04.02.1929.

Darba jaunatne – biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Salas nodaļa * 18.06.1929.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Salas nodaļa * 27.01.1925.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti