Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALASPILS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Salaspils_1935

Brīvības pieminekļa Salaspils pagasta komiteja * 17.12.1929.

Doles salas 1001. Mazpulks * 14.04.1937. + 1940.

Gausiņu tīreļa meliorācijas sabiedrība * 29.01.1934.

Pirmā Salaspils lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Salaspils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Salaspils atturības biedrība „Laba grība” * 12.06.1891. + 1916.

Salaspils cukurbiešu audzētāju biedrība * 22.08.1928. + 09.04.1935.

Salaspils draudzes lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Salaspils lauksaimniecības biedrība”

Salaspils izglītības biedrība * 01.12.1931. + 19.01.1940.

Salaspils krājaizdevu biedrība * 12.12.1923.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Salaspils Stopiņu krājaizdevu biedrība”

Salaspils labdarības biedrība „Laba grība” *  + 12.06.1891.

Salaspils lauksaimniecības biedrība * 28.04.1914.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk „Salaspils draudzes lauksaimniecības biedrība”
                26.10.1937. pārdēvēta agrāk „Salaspils lauksaimniecības veicināšanas biedrība”

Salaspils lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 20.09.1922. + 17.03.1936.

Salaspils lauksaimniecības veicināšanas biedrība
                Sk. „Salaspils lauksaimniecības biedrība”

Salaspils lopkopības pārraudzības biedrība * 25.06.1924. + 31.12.1940.

Salaspils pagasta aizsardžu pulciņš * 05.12.1932. + 07.07.1940.

Salaspils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.03.1928.
                05.05.1939. pārdēvēta agrāk „Pirmā Salaspils lopkopības pārraudzības biedrība”

Salaspils patērētāju biedrība * 18.12.1940.

Salaspils savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 11.11.1885. + 18.10.1940.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk „Salaspils savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                03.08.1938. pārdēvēta agrāk „Salaspils savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Salaspils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Salaspils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Salaspils savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Salaspils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Salaspils Stopiņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 26.01.1913.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk „Salaspils Stopiņu pagastu lauku brīvprātīgo ugunsdzēsēju družina”

Salaspils Stopiņu krājaizdevu biedrība
                Sk. „Salaspils krājaizdevu biedrība”

Salaspils Stopiņu pagastu lauku brīvprātīgo ugunsdzēsēju družina
                Sk. „Salaspils Stopiņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Salaspils Stopiņu piensaimnieku sabiedrība  * 21.03.1923. + 26.06.1929.

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Salaspils nodaļa * 10.02.1922.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
Salaspils nodaļa * 07.12.1932.

Misiones biedrība “Vasarsvētku blāzma” * 10.03.1931. + 25.04.1933.
                Salaspils nodaļa * 20.08.1931.

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti