Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALDUS PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Saldus pagasta komiteja * 20.02.1930.

Kumeļpurva meliorācijas sabiedrība * 16.09.1929.

Maz Bites kapu sabiedrība
                Sk. „Saldus pagasta Mazbites kapu sabiedrība”

Saldus Brocenu meliorācijas sabiedrība „Gaisma” * 07.10.1929.

Saldus Brocenu un Remtes pagastu meliorācijas sabiedrība „Saldus Idzes ezers” * 23.12.1926.

Saldus lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Saldus pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Saldus meliorācijas sabiedrība „Lašupīte” * 02.01.1929.

Saldus meliorācijas sabiedrība „Strauts” * 26.07.1928.

Saldus pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Saldus pagasta Bīriņu kapu biedrība * 25.08.1932. + 10.03.1941.
                24.11.1938. pārdēvēta agrāka „Saldus pagasta Bīriņu kapu sabiedrība”

Saldus pagasta Bīriņu kapu sabiedrība
                Sk. „Saldus pagasta Bīriņu kapu biedrība”

Saldus pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 21.11.1922.
                13.01.1939. pārdēvēta agrāk „Saldus lopkopības pārraudzības biedrība”

Saldus pagasta Mazbites kapu sabiedrība * 12.08.1930. + 31.12.1940.
                02.11.1938. pārdēvēta agrāk „Maz Bites kapu sabiedrība”

Saldus pagasta 268. Mazpulks * 18.04.1934. + 1940.

Saldus piensaimnieku sabiedrība * 24.10.1922.

Saldus sadraudzīgā biedrība * 03.11.1921. + 13.08.1940.

Saldus savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 02.03.1922. + 18.10.1940.
                08.09.1938. pārdēvēta agrāk „Saldus savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Saldus savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Saldus savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Saldus Satiņu pagasta Čāpātāju kapu biedrība * 26.06.1933. + 31.12.1940.
                30.11.1938. pārdēvēta agrāk  „Saldus Satiņu pagasta Čāpātāju kapu sabiedrība”

Saldus Satiņu pagasta Čāpātāju kapu sabiedrība
                Sk. „Saldus Satiņu pagasta Čāpātāju kapu biedrība”

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Saldus nodaļa * 22.02.1930. + 03.07.1930.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti