Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALDUS
1917
Kuldīgas apriņķis

Saldus_1908

Brīvības pieminekļa Saldus pilsētas komiteja * 20.02.1930.

Liepājas dziedāšanas drāmatiskais pulciņš „Ljutņa” * 16.05.1908. + 01.06.1912.

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Saldus
Sk. „Saldus vācu sadarbības biedrība”

Deutsche Baltische Arbeitsgemeinschaft in Frauenburg
                Sk. „Vācu baltiešu darba sabiedrība Saldū”

Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Saldus pilsētā
                Sk. „Saldus žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo”

Ebreju slimnīcas „Linas Hacedek” biedrība
                Sk. „Saldus žīdu slimo kopšanas biedrība „Linas Hacedek”

Lauksaimniecības rūpniecības kooperatīvs „Saldus bekons” * 01.11.1927. + 22.05.1930.

Otrā Saldus krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Saldus krājaizdevu sabiedrība „Spēks”

Saldus amatnieku biedrība * 10.06.1937.

Saldus apbūvētāju kooperatīvs * 06.12.1927. + 16.10.1930.

Saldus brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 1891. [1872]

Saldus darba artelis * 15.06.1933. + 29.06.1935.

Saldus dārzkopības pārraudzības biedrība * 20.08.1925. + 31.12.1940.

Saldus 2.gadīgas  lauksaimniecības skolas bijušo audzēkņu biedrība * 02.08.1927. +31.12.1940.

Saldus iecirkņa skolotāju arodnieciskā biedrība * 06.08.1919. + 21.09.1939.
                21.09.1939. iekļauta „Latvijas skolotāju biedrībā”

Saldus īrnieka savienība
                Sk. „Saldus pilsētas īrnieku biedrība”
 
Saldus kooperatīvs „Neatkarība”
                Sk. „Saldus patērētāju biedrība „Neatkarība”

Saldus kopējā slimo kase * 02.01.1922.

Saldus krājaizdevu sabiedrība * 13.09.1877.
                19.05.1938. pārdēvēta agrāk „Saldus palīdzības un krājuma kase”

Saldus krājaizdevu sabiedrība „Spēks” * 07.08.1923.
                10.01.1923. pārdēvēta agrāk „Otrā Saldus krājaizdevu sabiedrība”

Saldus labdarības biedrība * 16.03.1895. + 1915.

Saldus latviešu izglītības biedrība * 01.11.1927. + 31.12.1940.

Saldus laukkopības pārraudzības biedrība * 24.04.1930. + 17.07.1937.

Saldus lauksaimniecības biedrība * 1904.
                16.03.1922. pārreģistrēta

Saldus 143. Mazpulks * 24.04.1933. + 1940.

Saldus namu īpašnieku biedrība
                Sk. „Saldus namsaimnieku biedrība”

Saldus namsaimnieku biedrība * 05.12.1921. + 19.04.1940.
                29.07.1937. pārdēvēta agrāk „Saldus namu īpašnieku biedrība”
                19.04.1940. iekļauta „Kuldīgas apriņķa tirgotāju un rūpnieku biedrībā”

Saldus palīdzības un krājuma kase
                Sk. „Saldus krājaizdevu sabiedrība”

Saldus pārtikas biedrība * 22.01.1890. + 07.11.1935.

Saldus patērētāju biedrība „Darbs” * 23.02.1926. + 24.05.1938.
                24.05.1938. iekļauta „Saldus patērētāju biedrībā „Neatkarība”

Saldus patērētāju biedrība „Neatkarība” * 08.10.1919.
                13.01.1938. pārdēvēta agrāk „Saldus kooperatīvs „Neatkarība”
                24.05.1938. pievienota „Saldus patērētāju biedrība „Darbs”

Saldus piensaimnieku sabiedrība * 24.10.1922.

Saldus pilsētas īrnieku biedrība * 03.11.1921. + 31.12.1940.
                23.12.1924. pārdēvēta agrāk „Saldus īrnieka savienība”

Saldus pilsētas un apkārtnes fiziskās audzināšanas un sporta biedrība * 18.12.1923. +31.12.1940.

Saldus pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 17.02.1928. + 18.10.1940.
                10.11.1938. pārdēvēta agrāk „Saldus savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Saldus rajona cukurbiešu audzētāju biedrība * 31.03.1928. + 31.12.1940.

Saldus rajona mednieku biedrība * 18.05.1922. + 26.05.1941.

Saldus rūpnieku un amatnieku biedrība * 25.02.1927. + 31.12.1940.

Saldus sadraudzīgā biedrība * 28.10.1888. + 13.08.1940.

Saldus savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Saldus pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Saldus savstarpīgā palīdzības biedrība zirgu zādzības gadījumos * 28.01.1902. + 1915.

Saldus spirta kopdedzinātava * 28.10.1937.

Saldus un apkārtnes pašvaldību sadarbes apvienība * + 18.02.1941.

Saldus un apkārtnes strādnieku arodnieciskā biedrība * 04.04.1922.

Saldus un apkārtnes studentu biedrība * 17.11.1926. + 17.05.1940.

Saldus vācu baltiešu vēlētāju apvienība * 01.09.1928. + 12.02.1935.

Saldus vācu sabiedrības kase * 17.01.1935. + 15.02.1941.

Saldus vācu sadarbības biedrība * 24.02.1928. + 26.04.1940.
                25.08.1939. pārdēvēta agrāk „Vācu baltiešu darba sabiedrība Saldū”

Saldus Vienības nama savienība * 14.04.1939. + 13.08.1940.

Saldus zivkopības biedrība * 25.09.1924. + 31.12.1940.

Saldus žīdu apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” * 14.04.1932. + 12.12.1940.
                26.10.1938. pārd. agrāk „Ebreju apbedīšanas biedrība „Hevra Kadišo” Saldus pilsētā”

Saldus žīdu biedrība „Chevra Thilim” * 22.04.1939. + 31.12.1940.

Saldus žīdu kultūras biedrība * 12.03.1925. + 31.12.1940.

Saldus žīdu slimo kopšanas biedrība „Linas Hacedek” * 22.09.1932. + 16.11.1940.
                27.09.1938. pārdēvēta agrāk „Ebreju slimnīcas „Linas Hacedek” biedrība”

Saldus žīdu trūcīgu līgavu pabalstīšanas biedrība „Hachosas Kalo” * 04.04.1939. +16.11.1940.

Vācu baltiešu darba sabiedrība Saldū
                Sk. „Saldus vācu sadarbības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Apģērbu veidotāju biedrība * 01.10.1927. + 27.11.1936.
                Saldus nodaļa * 21.01.1930.

Bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju biedrība * 11.01.1928. + 08.06.1940.
                Saldus nodaļa * 07.01.1929.

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Saldus nodaļa * 07.07.1928.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Saldus nodaļa * 28.01.1933.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Saldus nodaļa * 29.08.1929.

Latviešu veco strēlnieku biedrība * 19.12.1923. + 21.01.1941.
                Saldus nodaļa * 08.02.1931.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Saldus nodaļa * 15.09.1926.

Latvijas automobiļu īpašnieku un vadītāju biedrība * 01.03.1932. + 29.10.1936.
                Saldus nodaļa * 30.07.1932.

Latvijas bēgļu reevakuācijas biedrība * 14.04.1920. + 02.05.1925.
                Saldus nodaļa * 20.08.1920.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Saldus nodaļa * 09.04.1929.

Latvijas evaņģēliskā brāļu draudze * 05.09.1922. + 20.07.1937.
                Saldus nodaļa * 01.10.1929.

Latvijas iekšējās misijas biedrība * 14.04.1920. + 13.12.1940.
                Saldusmuižas nodaļa * 22.05.1922.

Latvijas kara invalīdu savienība * 17.03.1920.
                Saldus nodaļa * 12.03.1923.

Latvijas labtempliešu biedrība * 20.12.1922. + 04.03.1940.
                17.03.1936. pievienota “Baltijas sieviešu atturības biedrība”
                Saldus jaunatnes „Auf der Wacht” nodaļa * 18.12.1929. + 11.02.1935.

Latvijas lauku un mazpilsētu ārstu biedrība * 28.06.1923. + 25.09.1939.
                25.09.1939. iekļauta „Latvijas ārstu biedrībā”
                Saldus nodaļa * 11.04.1929.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Saldus nodaļa * 29.06.1928.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Saldus nodaļa * 02.09.1921.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Saldus nodaļa * 19.08.1932.

Latvijas profesionālo autovadītāju apvienība * 12.12.1928.
                Saldus nodaļa * 16.10.1931.

Latvijas sērkociņu rūpniecības strādnieku biedrība * 04.10.1932. + 1937.
                Saldus nodaļa * 06.02.1933.

Latvijas sporta biedrība * 27.07.1891.
                26.02.1922. pārdēvēta agrāk "Rīgas otra riteņbraucēju biedrība"
                Saldus nodaļa * 10.05.1929.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Saldus nodaļa * 08.12.1927.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības biedrība * 06.09.1919. + 19.02.1937.
                02.05.1923. pārdēvēta agrāk "Sīktirgotāju aizsardzības savienība"
                Saldus nodaļa * 31.03.1925.

Latvijas tirgotāju savienība * 16.04.1912. + 09.02.1937.
                29.02.1920. pārreģistrēta agrāk „Otrā Rīgas tirgoņu biedrība”
                Saldus nodaļa * 02.04.1922.

Latvijas vācu baltiešu skolotāju savienība * 09.06.1920. + 07.06.1939.
                Saldus nodaļa * 10.09.1927.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Saldus 59. novads * 15.04.1934.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Saldus nodaļa * 14.03.1921.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Saldus nodaļa * 10.11.1923.

Nacionālā Latvijas atbrīvotāju biedrība * 31.07.1929. + 25.04.1940.
                Saldus nodaļa * 05.09.1929.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Saldus nodaļa * 08.01.1925.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Saldus nodaļa * 05.08.1931.

Strādnieku kultūras un pašpalīdzības biedrība “Brīvais Vārds” * 27.09.1932. + 30.06.1934.
                Saldus nodaļa * 20.01.1933.

Strādnieku sporta biedrība “Cīņa” * 12.09.1933. + 30.06.1934.
                Saldus nodaļa * 13.10.1933.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Saldus nodaļa * 17.03.1923.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Saldus nodaļas * 27.11.1926.

Vācu biedrība * 02.06.1906. + 15.09.1914.
Saldus nodaļa * 29.12.1906.

Vācu vecāku biedrība * 28.04.1920. + 21.03.1941.
                27.07.1921. pārdēvēta agrāk “Vācu pamatskolu un vidusskolu vecāku
                                priekšstāvu savienība”
                12.12.1938. pārdēvēta agrāk “Vācu vecāku savienība Latvijā”
                Saldus nodaļa * 15.10.1923.

Verein der ehemaligen Angehorigen derr Baltischen Landeswer und 13. Tukumschen Infarterie Regiments “Baltischer Landeswerverein * 29.06.1921. + 13.03.1941.
                21.11.1928. pārdēvēta agrāk “13. Tukuma kājnieku pulka bijušo karavīru biedrība”
                Saldus nodaļa * 07.05.1932.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
                Saldus nodaļa * 17.03.1933.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Saldus nodaļa * 26.09.1921.

Žīdu sieviešu Palestīnas biedrība * 09.04.1930. + 24.08.1940.
                28.03.1939. pārdēvēta agrāk “Ebreju sieviešu Palestīnīskā biedrība Latvijā”
                30.11.1939. pievienota “Liepājas ebreju sieviešu biedrība priekš Palestīnas
                                kultūras darba veicināšanas”
                Saldus nodaļa * 03.03.1933. + 27.06.1935.

Žīdu strādnieku sporta biedrība “Hapvel” * 14.02.1933. + 07.09.1934.
                Saldus nodaļa * 15.06.1933.

Sladus_1911

Saldus_1930

Saldus_1938

 

 
Izmaiņas 13.10.2019 Kontakti