Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALGALES APAGASTS
Jelgavas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Emburgas]

Salgales_1912

Brīvības pieminekļa Salgales pagasta komiteja * 15.02.1930. + 26.05.1937.

Emburgas krājaizdevu sabiedrība
                Sk.” Salgales krājaizdevu sabiedrība”

Emburgas labdarības biedrība * 1879. + 1916.

Emburgas lauksaimniecības biedrība * 10.07.1924. + 03.06.1937.

Emburgas lopkopības pārraudzības biedrība * 10.04.1924. + 08.11.1938.
                08.11.1938. iekļauta „Salgales pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Emburgas I lopkopības pārraudzības biedrība * 1922.

Emburgas patērētāju biedrība „Zieds” * 13.01.1920. + 15.08.1929.

Emburgas piensaimnieku sabiedrība * 28.06.1923. + 28.10.1929.

Emburgas savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrība
                Sk. „Salgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Emburgas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Salgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Garozes upes baseina meliorācijas sabiedrība * 25.04.1925. + 30.12.1930.

Salgales brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 01.03.1933.

Salgales krājaizdevu sabiedrība * 05.06.1874.
                10.06.1938. pārdēvēta agrāk „Emburgas krājaizdevu sabiedrība”

Salgales Kulpes meliorācijas sabiedrība * 19.07.1929.

Salgales laukkopības pārraudzības biedrība * 25.09.1930.

Salgales lopkopības pārraudzības biedrība * 1922. + 08.11.1938.
                08.11.1938. iekļauta „Salgales pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Salgales II lopkopības pārraudzības biedrība * 1926.

Salgales 893. Mazpulks * 20.04.1936. + 1940.

Salgales meliorācijas sabiedrība „Dziļstrauts” * 26.09.1928.

Salgales pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.04.1937.

Salgales pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 08.11.1938.
                08.11.1938. izveidota apvienojot:
                                „Emburgas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Salgales lopkopības pārraudzības biedrību”

Salgales pagasta meliorācijas sabiedrība „Grēka grāvis” * 02.08.1926.

Salgales pagasta Tautas nama savienība * 15.05.1933.

Salgales savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1885. + 18.10.1940.
                25.04.1927. pārdēvēta agrāk „Emburgas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                29.11.1938. pārdēvēta agrāk „Emburgas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Zālītes Salgales pagastu apvienotā lauksaimnieku meliorācijas sabiedrība „Grīslis” * 02.05.1929.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Emburgas nodaļa * 07.07.1926.

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Salgales nodaļa * 17.12.1931.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Emburgas nodaļa * 06.07.1920.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
Salgales nodaļa * 22.04.1926.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Salgales nodaļa * 16.02.1927.
                Salgales Jaunsvirlaukas nodaļa * 06.08.1928.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Salgales nodaļa * 02.08.1933.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Salgales nodaļa * 11.11.1926.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Salgales nodaļa * 16.03.1929.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
               Emburgas nodaļa * 16.09.1920. + 29.06.1926.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti