Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALIENAS PAGASTS
Ilūkstes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Salonajas]

Bibliotēkas biedrība „Selija” * 21.09.1909. + 1915.

Latviešu lauksaimniecības biedrība „Asnis” * 19.03.1909. + 31.12.1940.
                10.03.1921. pārdēvēta agrāk „Lauksaimniecības biedrība  „Asnis”

Latviešu patērētāju biedrība „Asnis
                Sk. „Salienas patērētāju biedrība”

Lauksaimniecības biedrība  „Asnis”
                Sk. „Latviešu lauksaimniecības biedrība „Asnis”

Lielbornes 510. Mazpulks * 03.12.1934. + 1940.

Patērētāju biedrība „Asnis”
                Sk. „Salienas patērētāju biedrība”

Salienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.01.1934.

Salienas krājaizdevu sabiedrība * 15.10.1923.
                21.12.1936. pievienota „Borovkas krājaizdevu sabiedrība”
                09.04.1937. pārdēvēta agrāk „Salonajas krājaizdevu sabiedrība”

Salienas krievu kultūrveicināšanas biedrība * 20.06.1928. + 18.03.1940.

Salienas 289. Mazpulks * 23.03.1933. + 1940.

Salienas II 1140. Mazpulks * 12.11.1939. + 1940.

Salienas pagasta lauksaimniecības biedrība * 16.03.1937.
                14.07.1939. pievienota „Salonajas lopkopības pārraudzības biedrība „Sakne”

Salienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Grāvis” * 06.04.1929.

Salienas pagasta meliorācijas sabiedrība „Vilnīši” * 02.05.1929.

Salienas patērētaju biedrība * 04.08.1921.
                12.11.1931. pārdēvēta agrāk „Patērētāju biedrība „Asnis”
                26.03.1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu patērētāju biedrība „Asnis”

Salienas piensaimnieku sabiedrība * 26.02.1923.
                09.10.1934. pārdēvēta agrak „Salonajas piensaimnieku sabiedrība”

Salienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 16.04.1923. + 18.10.1940.
                05.05.1938. pārdēvēta agrāk „Salonajas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Salienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība „Pamats” * 24.11.1927. + 03.03.1930.

Salonajas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Salienas krājaizdevu sabiedrība”

Salonajas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 19.12.1921.

Salonajas lopkopības pārraudzības biedrība „Sakne” * 31.03.1924. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Salienas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Salonajas pagasta aizsargu nodaļa * 20.07.1920. + 1940.

Salonajas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Salienas piensaimnieku sabiedrība”

Salonajas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Salienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Salonajas nodaļa * 02.05.1921.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Lielbornes nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas poļu katoļu jaunatnes biedrība “Promien” * 04.12.1929. + 14.11.1940.
Jaunbornes nodaļa * 14.12.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Salonajas nodaļa * 13.02.1922. +16.10.1935.

Foto: A. Tomašuna krājums

 

 
Izmainas 08.12.2019 Kontakti