Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SALONAJAS PAGASTS
Ilūkstes apriņķis

Skaties
Salienas pagasts

 

 
Izmainas 13.05.2010 Kontakti