Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SARKAŅU PAGASTS
Madonas apriņķis

Sarkanu_1913

Biržu un apkārtnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība *  + 14.12.1938.
                16.05.1923. pārdēvēta agrāk „Madonas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                19.12.1933. pārdēvēta agrāk „Madonas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                14.12.1938. iekļauta „Sarkaņu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Brīvības pieminekļa Sarkaņu pagasta komitēja * 10.02.1930.

Buliņu piensaimnieku sabiedrība * 07.03.1923. + 26.08.1931.

Krieviņu piensaimnieku sabiedrība * 13.07.1922. + 11.06.1931.

Kujas Žukļa meliorācijas sabiedrība * 08.05.1926.

Madonas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Biržu un apkārtnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Madonas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Biržu un apkārtnes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sarkanpagasta patērētāju biedrība „Sarkanes kooperativs” * 26.01.1921. + 07.03.1933.

Sarkan Patkules lauksaimniecības biedrība * 15.01.1909. + 1916.

Sarkaņu 99. Mazpulks * 17.05.1932. + 1940.

Sarkan piensaimnieku sabiedrība * 02.05.1923. + 18.12.1929.

Sarkaņu laukkopības pārraudzības biedrība * 03.09.1930. + 02.01.1941.

Sarkaņu lauksaimniecības biedrība * 02.03.1937.

Sarkaņu lopkopības pārraudzības biedrība * 1922. + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta „Sarkaņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sarkaņu II lopkopības pārraudzības biedrība * 01.10.1930. + 30.03.1939.
                30.03.1939. iekļauta „Sarkaņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sarkaņu pagasta aizsargu nodaļa * 26.08.1919. + 07.07.1940.

Sarkaņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 30.03.1939.
                30.03.1939. izveidota apvienojot:
                                „Sarkaņu lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Sarkaņu II lopkopības pārraudzības biedrību”

Sarkaņu pagasta laukkopības pārraudzības biedrība „Vārpa” * 28.11.1933. + 28.02.1938.

Sarkaņu pagasta mednieku biedrība * 18.04.1928. + 18.03.1941.
                25.08.1938. pārd. agrāk „Sarkaņu pagasta un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība „Mednieks”

Sarkaņu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība * 16.05.1892. + 14.12.1938.
                04.07.1923. pārdēvēta agrāk „Sarkaņu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                14.12.1938. iekļauta „Sarkaņu savstarpējā apdrošināšanas biedrībā”

Sarkaņu pagasta un apkārtnes pareizu medību un šaušanas biedrība „Mednieks”
                Sk. „Sarkaņu pagasta mednieku biedrība”

Sarkaņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 14.12.1938. + 18.10.1940.
                14.12.1938. izveidota apvienojot:
                                „Sarkaņu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrību”
                                „Biržu un apkārtnes savstarpējā apdrošināšanas biedrību”

Sarkaņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Sarkaņu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Sarkaņu Siļkanas meliorācijas sabiedrība * 09.12.1920. + 18.03.1942.

Vecās Libes meliorācijas sabiedrība * 10.07.1926.

Biedrību nodaļas:

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Sarkaņu nodaļa * 25.05.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sarkaņu nodaļa * 21.08.1920.

Strādnieku sporta savienība * 08.06.1921. + 18.01.1926.
                Sarkaņu nodaļa * 24.04.1924.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Madonas Sarkaņu nodaļa * 29.07.1926. + 03.05.1932.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti