Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĀTIŅU PAGASTS
Kuldīgas apriņķis

Satinu_1904

Brīvības pieminekļa Sātiņu pagasta komiteja * 20.02.1930.

Daku lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 01.02.1934. + 14.12.1939.

Dabes kapu biedrība
                Sk. „Dabes kroga kapu sabiedrība”

Dabes kroga kapu sabiedrība * 26.11.1931. + 31.12.1940.
                09.05.1939. pārdēvēta agrak „Dabes kapu biedrība”

Gaiķu kooperatīva sabiedrība „Arājs”
                Sk. „Gaiķu rūpniecības biedrība”

Sātiņu Gaiķu pagasta aizsargu nodaļa * 30.03.1919. + 07.07.1940.

Sātiņu izglītības biedrība * 02.04.1925. + 28.08.1937.
                28.08.1937. iekļauta „Sātiņu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sātiņu Kursīšu lauksaimniecības biedrība „Skudra” * 20.04.1926. + 06.04.1938.

Sātiņu Kursīšu lopkopības pārraudzības biedrība „Mežgals”
                Sk. „Sātiņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sātiņu Kursīšu meliorācijas sabiedrība „Liekns” * 05.12.1927. + 29.11.1937.

Sātiņu lauksaimniecības biedrība * 18.03.1926. + 15.07.1937.
                 15.07.1935. pārdēvēta agrāk „Sātiņu mazsaimniecību veicināšanas biedrība”

Sātiņu mazsaimniecību veicināšanas biedrība
                Sk. „Sātiņu lauksaimniecības biedrība”

Sātiņu meliorācijas sabiedrība „Naša” * 30.08.1927.

Sātiņu pagasta lauksaimniecības biedrība * 11.02.1937.
                28.08.1937. pievienota „Sātiņu izglītības biedrība”

Sātiņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Klenču lieknis’ * 10.04.1929.

Sātiņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Purvs” * 25.05.1927.

Sātiņu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1924.
                17.03.1939. pārd. agrāk „Sātiņu Kursīšu lopkopības pārraudzības biedrība „Mežgals ”

Sātiņu pagasta savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 1903.
                02.03.1922. pārdēvēta agrāk „Sātiņu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunskādes gadījumos”
                31.08.1933. pārdēvēta agrāk „Sātiņu savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Satiņu Paures 274. Mazpulks * 12.05.1934. + 1940.

Sātiņu piensaimnieku sabiedrība * 17.04.1923. + 28.09.1932.

Sātiņu savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sātiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sātiņu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunskādes gadījumos
                Sk. „Sātiņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sātiņu Sesīles 235. Mazpulks * 19.04.1933. + 1940

Sātiņu zivkopju biedrība * 24.03.1925. + 31.08.1936.

Sesiles Jaunmuižas vācu izglītības biedrība * 25.03.1926. + 17.03.1941.
                30.03.1939. pārdēvēta agrāk „Sesiles Jaunmuižas vācu skolu biedrība”

Sesiles Jaunmuižas vācu skolu biedrība
                Sk.” Sesiles Jaunmuižas vācu izglītības biedrība”

Skrundas un Sātiņu pagastu meliorācijas sabiedrība „Pakse” * 17.06.1931.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Sātiņu nodaļa * 05.09.1924.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Sātiņu nodaļa * 18.12.1925.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
Sātiņu nodaļa * 08.01.1932.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sātiņu nodaļa * 28.12.1922. + 16.10.1935.

Vācu jaunatnes biedrība * 27.02.1929. + 25.09.1940.
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk “Verband Deutscher Jugend in Lettland”
                Kroņsātiņu Drogas nodaļa * 14.0.1929.

Satinu_1905

Sesiles_1935

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti