Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SAUKAS PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Saukas_1939

Brīvības pieminekļa Saukas pagasta komiteja * 23.01.1930.

Dūņupes meliorācijas sabiedrība * 27.04.1926.

Lones lopkopības pārraudzības biedrība * 28.01.1926. + 31.12.1940.

Meliorācijas sabiedrība „Aizpurvs” * 23.08.1929. + 29.04.1941.

Neretas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 18.04.1929.
                15.09.1939. pārdēvēta agrāk  “Vizdarbu lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Saukas 84. Mazpulks * 20.04.1932. + 1940.

Saukas apvienotā lopkopības pārraudzības biedrība * 22.10.1936.
                22.10.1936. izveidota apvienojot:
                                „Saukas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Saukas lopkopības pārraudzības biedrību „Atvase”

Saukas biškopības biedrība * 04.08.1921. + 18.02.1938.

Saukas dārzkopības pārraudzības biedrība „Atauga” * 24.02.1930. + 31.12.1940.

Saukas dziedāšanas biedrība * 1894. + 1915.
                30.06.1909. pārreģistrēta

Saukas Elkšņu I piensaimnieku sabiedrība * + 20.12.1938.
                13.11.1922. pārdēvēta agrāk „Saukas Elkšņu piensaimnieku sabiedrība”
                20.12.1938. iekļauta „Viesītes piensaimnieku sabiedrībā”

Saukas Elkšņu piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Saukas Elkšņu piensaimnieku sabiedrība”

Saukas krājaizdevu sabiedrība * 1895.
                30.06.1909. pārreģistrēta
                13.07.1922. pārreģistrēta

Saukas lauksaimniecības biedrība * 17.06.1937.

Saukas lauksaimniecības biedrība „Avots” * 05.07.1923. + 05.11.1937.

Saukas lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība „Grauds” * 13.09.1923. +30.10.1939.

Saukas Loņas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Saukas piensaimnieku sabiedrība”

Saukas lopkopības pārraudzības biedrība * 24.11.1924. + 22.10.1936.
                22.10.1936. iekļauta „Saukas apvienotā lopkopības pārraudzības biedrība”

Saukas lopkopības pārraudzības biedrība „Atvase” * 24.11.1930. + 22.10.1936.
                22.10.1936. iekļauta „Saukas apvienotā lopkopības pārraudzības biedrība”

Saukas meliorācijas sabiedrība „Lieppurvs” * 14.04.1926.

Saukas meliorācijas sabiedrība „Radziņu grāvis” * 09.12.1929. + 29.04.1941.

Saukas meliorācijas sabiedrība „Straume” * 20.08.1931.

Saukas meliorācijas sabiedrība „Vecdzērves purvs” * 20.08.1930. + 18.03.1942.

Saukas meliorācijas sabiedrība „Vilkupe” * 09.12.1930. + 18.03.1942.

Saukas pagasta aizsargu nodaļa * 28.08.1919. + 07.07.1940.

Saukas pagasta meliorācijas sabiedrība „Elkšņupe” * 27.09.1930. + 29.04.1941.

Saukas pagasta meliorācijas sabiedrība „Salas purvs” * 17.10.1927.

Saukas patērētāju biedrība * 1919.
                08.03.1938. pārdēvēta agrāk „Saukas patērētāju biedrība „Pamats”

Saukas patērētāju biedrība „Pamats”
                Sk.” Saukas patērētāju biedrība”

Saukas piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923.
                18.08.1938. pārdēvēta agrāk „Saukas Loņas piensaimnieku sabiedrība”

Saukas piensaimnieku sabiedrība „Centrs” * 02.03.1925. + 16.05.1929.

Saukas Rītes lopkopības pārraudzības biedrība *  26.09.1929. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Rītes lauksaimniecības biedrībā”

Saukas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.10.1905. + 18.10.1940.
                01.06.1922. pārdēvēta agrāk „Saukas savstarpīgā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                31.01.1939. pārdēvēta agrāk „Saukas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Saukas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk.” Saukas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Saukas savstarpīgā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Saukas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Saukas Zalves meliorācijas sabiedrība „Liepupe” * 03.10.1933.

Vizdarbu lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Neretas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Saukas nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Elkšņu Saukas Sēlpils nodaļa * 24.10.1925.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Saukas nodaļa * 08.12.1924. + 19.01.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Saukas nodaļa * 17.04.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Saukas nodaļa * 09.02.1921. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Saukas nodaļas * 05.10.1925.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti