Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SAUSNEJAS PAGASTS
Madonas apriņķis 

Sausnejas_1925

Brīvības pieminekļa Sausnejas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Meliorācijas sabiedrība „Piga Purvs” * 29.04.1936. + 18.03.1942.

Odzienas mednieku biedrība „Žagata”
                Sk. „Sausnejas mednieku biedrība”

Otrā Vestienas Sausnejas meliorācijas sabiedrība * 14.06.1929.

Sausnejas izglītības biedrība * 11.12.1929. + 02.01.1941.

Sausnejas krājaizdevu sabiedrība * 23.01.1924.

Sausnejas lauksaimniecības biedrība * 19.03.1930.
                20.04.1937. pārdēvēta agrāk „Sausnejas lauksaimniecības izglītības biedrība”
                27.09.1938. pievienota „Vesetas lopkopības pārraudzības biedrība”

Sausnejas lauksaimniecības izglītības biedrība
                Sk. „Sausnejas lauksaimniecības biedrība”

Sausnejas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 12.07.1921.
                19.03.1935. pārdēvēta agrāk „Sausnejas strādnieku patērētāju biedrība”

Sausnejas 659. Mazpulks * 26.03.1935. + 1940.

Sausnejas mednieku biedrība  * 17.10.1928. + 18.03.1941.
                24.10.1938. pārdēvēta agrāk „Odzienas mednieku biedrība „Žagata”

Sausnejas meliorācijas sabiedrība „Jūra” * 07.10.1929. + 18.03.1942.

Sausnejas pagasta aizsargu nodaļa * 22.08.1919. + 07.07.1940.

Sausnejas pagasta Vesetas upes baseina meliorācijas sabiedrība „Līči” * + 18.03.1942.

Sausnejas patērētāju biedrība * 11.02.1920. + 17.06.1933.

Sausnejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 19.07.1895. + 18.10.1940.
                19.10.1921. pārdēvēta agrāk „Sausnejas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                05.10.1938. pārdēvēta agrāk „Sausnejas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Sausnejas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sausnejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sausnejas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Sausnejas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”              

Sausnejas strādnieku patērētāju biedrība
                Sk. „Sausnejas lauksaimniecības mašinu koplietošanas biedrība”

Vesetas kooperatīva biedrība * + 05.08.1926.

Vesetas lopkopības pārraudzības biedrība * 05.10.1921. + 27.09.1938.
                27.09.1938. iekļauta „Sausnejas lauksaimniecības biedrībā”

Vietalvas Vesetas piensaimnieku sabiedrība *
                16.11.1921. pārreģistrēta
                23.11.1938. pārdēvēta agrāk „Vesetas piensaimnieku sabiedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Sausnejas nodaļa * 28.03.1931.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Vesetas nodaļa * 27.03.1922.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
Sausnejas nodaļa * 15.04.1930.

 

 
Izmainas 04.10.2015 Kontakti