Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĀVIENAS PAGASTS
Madonas apriņķis

Brīvības pieminekļa Sāvienas pagasta komitēja * 10.02.1930.

Sāvienas piensaimnieku sabiedrība * 21.03.1923.
                07.11.1933. pievienota „Ļaudonas piensaimnieku sabiedrība”
                29.09.1936. pievienota „Rubeņu piensaimnieku sabiedrība”

Sāvienas bibliotēkas biedrība * 26.01.1912. + 28.05.1936.
                21.05.1924. pārdēvēta agrāk „Sāvienas maksas bibliotēkas biedrība”

Sāvienas Ļaudonas Odzienas krājaizdevu sabiedrība * 16.12.1925.

Sāvienas lauksaimniecības biedrība * 06.04.1937.

Sāvienas lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sāvienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sāvienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība „Aiviekste” * 30.01.1932. + 02.01.1941.

Sāvienas maksas bibliotēkas biedrība
                Sk. „Sāvienas bibliotēkas biedrība”

Sāvienas 118. Mazpulks * 02.04.1933. + 1940.

Sāvienas meliorācijas sabiedrība „Dzirnu dambis” * 01.04.1932. + 18.03.1942.

Sāvienas pagasta aizsargu nodaļa * 06.10.1919. + 07.07.1940.

Sāvienas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 20.6.1928.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Sāvienas lopkopības pārraudzības biedrība”

Sāvienas pagasta meliorācijas sabiedrība * 25.03.1927. + 18.03.1942.

Sāvienas pirmā lopkopības pārraudzības biedrība * 10.12.1924. + 02.01.1941.

Sāvienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 31.10.1889. + 18.10.1940.
                21.03.1923. pārdēvēta agrāk „Sāvienas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu
                                palīdzības biedrība”
                06.07.1938. pārdēvēta agrāk „Sāvienas savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Sāvienas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sāvienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sāvienas savstarpīgā ugunsgrēku gadījumu palīdzības biedrība
                Sk. „Sāvienas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Ungurmuižas Sāvienas Krustpils meliorācijas sabiedrība „Aloksnīte” * 27.05.1926.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Sāvienas nodaļa * 30.08.1928.

Jaunatnes Sarkanais krusts *24.10.1923. + 08.12. 1940.
                Savienas pamatskolas pulciņš Nr.260. * 13.01.1928.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Sāvienas nodaļa * 15.01.1924.

 

 
Izmainas 07.05.2023 Kontakti