Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

ŠARIPO Voldemārs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1904. VIII 25. Dagdas pag.
                1939/1940. Galvaspilsētas Rīga padomes loceklis, Darba kameras pārstāvis,
                Darba kameras loceklis,
                Metālrūpniecības strādnieku arodbiedrības darbavietas vecākais,
                Hiržona svaru fabrikas strādnieks.
                Avots:       „Pašvaldību darbinieks” # 11/1939.

ŠEDRIKS Arvīds, ārsts.
                * 1911. XI 27. Veselavas pag. + 1978. XI Nord Carolinā, ASV
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. II 23. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (III) ārsts,
                1936. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1936/1937. Latvijas Universitātes Ķirurģijas fakultātes klīnikas asistents,
                1937/1938. Tukuma pilsētas slimnīcas asistents,
                1938. X 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (VII) ārsts,
                1938/1939. Rīgas kara slimnīcas ārsts,
                1939/1944. Ērgļu slimnīcas ārsts,
                1944. Berlīnē.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-117., 1640-1-527-281.;
                                „Sējējs” #6/1939.;
                                „Cēsu Vārds” #13/1944.

ŠEDRIKS Francis Voldemārs, ārsts, Dr. med.
                * 1909. II 24. Veselavas pag.; S. Emīlija dz. Bāriņš + 1944. V 18. Īles pag.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. II 23. Jelgavas XVI aizsargu pulka Eskadrona (III) ārsts,
                1938. X 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (VII) ārsts,
                1934/1936. Tērvetes sanatorija ārsts,
                1936/1944. Veselības veicināšanas biedrības Īles sanatorija vadītājs,
                1942. ieguva Dr. med. grādu,
                1944. V 23. apbadīts Veselavas kapos,
                Korporācijas Lettonija filistrs.
                Avots:       1640-1-527-281.;
                                „Tēvija” #118/1944.

ŠĒFERS Oļģerts, ārsts.
                * 1908. IX 23. Vecauces pag.
                1937. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1944. Pārdaugavas poliklīnikas ārsts,
                Kalnciema 37-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-118.

ŠĒLS Pauls, skolotājs.
                * 1878. III 01.
                1918. XI 11. - 1920. IV 09. Tautas padomes loceklis, Latvijas
                                sociāldemokrātu strādnieku partija,
                1926/1934. Latvijas skolotāju slimo kases pilnvarnieks,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2053,
                1929. bijis Liepājas pilsētas I pamatskolas pārzinis,          
                Avots:       “Tautas padomes stenogrammas”, R., 1925.;
                                „Triju zvaigžņu gaismā”, R., 1997.

ŠĒNBERGS Augusts Indriķa d., mācītājs.
                * 1904. III 01. Zvārdes pag.; S. Milda dz. Lauciņš
                                + 1942. VI 13. Vjatlagā, Krievijā
                1933/1934. Bruņoto vilcienu pulka kaprālis,
                1936. Beidzis Latvijas Universitāti Teoloģijas fakultāti,
                1936/1937. Dobeles iecirkņa prāvesta vikārs,
                1937/1941. Nīcas ev. Lut. Draudzes mācītājs,
                1939/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. XII 18. Liepājas XV aizsargu pulka Bataljona (II) mācītājs,
                1941. VI 14. deportēts,
                Zvārdes pagasta Dūzēnu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-388.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Kurzemes Vārds” #177.1937.;
                                „www.nekropole.lv”

ŠĒNFELDS Aleksandrs Ludviga d., ārsts.
                * 1901. XII 18. Rīgā
                1930. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1932. Vācijā,
                1932/1940. Šēnfelda psihiatriskas klīnikas ārsts,
                1940/1944. Indras rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-119.

ŠĒNS Jāzeps Izraeļa d., farmaceits leitnants.
                * 1897. XII 06. Rīgā [arī Hiršs Iosifs]
                1916. V 20. Rezerves 172. Staroje Ruskija kājnieku pulka jaravīrs,
                1916. IX 15. pulka lazaretes feldšera jaunākais māceklis,
                1917. IV 08. Krasnaja parkas kara hospitāļa ieguva feldšera grādu,
                1917. IX 11. ieguva: aptiekas palīga grādu Harkovas Universitātē,
                1917. IX 23. Lauku 913. hospitāļa vecākais aptiekas feldšeris un
                                aptiekas pārzinis,
                1918. V 20. atvaļināts,
                1919. II 09.-X 01. Rīgas pilsētas II slimnīcas aptiekas farmaceits,
                1919. X 05. Armijas artilērijas rezervē,
                1919. X 12. Diviziona (I) Baterijas (III) vecākais feldšeris,
                1920. III 01. Baterija (III) ieskaitīta Diviziona (VII),
                1920. IV 13. Armijas ieroču darbnīcu vecākais feldšeris,
                1921. X 02. apstiprināts: farmaceits leitnants pakāpē izd. 1920. IV 13.,
                1921. VII 17. atvaļināts.
                Avots:       LVVA 5601-1-6250.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6608.

ŠĒRS Rolfs, ārsts.
                * 1915. VIII 12. Rīgā
                1934. VI 11. Beidzis Vācu klasisko valsts ģimnāziju Rīgā,
                1940. V 25. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1940/1941. Taurenes rajona ārsts,
                1941/1944. Gaujienas un Zvārtavas rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-120.

ŠETURIŅŠ Jānis Jēkaba d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1878. VIII 13. Kokneses pag.
                Beidzis Kokneses pagasta skolu,
                1909/1915. tēva saimniecībā,
                1915/1918. bēgļu gaitās,
                1918/1940. Kokneses pagasta Lazdu māju īpašnieks,
                1927/1934. Latvijas zemnieku savienības Kokneses nodaļas valdes loceklis,
                1928/1940. Pērses lopkopības pārraudzības biedrības priekšnieks,
                1930/1940. Bilstiņu mašīnu koplietošanas biedrības priekšnieks,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3986,
                Avots:       LVVA 1303-2-76-39.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ŠIDLOVSKIS Stefanija, ārste.
                * 1914. X 14. Gauru pag.
                1943. II 15. Beigusi Universitāti Rīgā,
                Dzīvo Karl Šīrenstr. 14-13.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-121.

ŠIFERS Fridrihs, būvinženieris.
                * 1887. XII 19. Dobelē + 1964. ASV
                1905. Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1905/1913. beidzis Rīgas politehnisko institūtu,
                1920/1940. Šoseju un zemes ceļu departamenta vecākais inženieris,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 964,
                1929. bijis Saimniecības daļas vadītājs,
                1938. apbalvots ar Atzinības Krusta IV šķiru,
                1941/1942. Latvijas ceļu departamenta Saimniecības pārvaldes priekšnieks,
                1942/1944. Jūrniecības departamenta direktors,
                Apbalvots ar Igaunijas Baltas zvaigznes ordeņi.
                Avots:       „Album Academicum’”, R., 1912.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Tēvija” # 222/1942.

ŠĪLIŅŠ Aleksandrs, skolotājs.
                * 1911. XII 24. Taurenes pag. + 1942. VIII 13. Austrumu frontē
                Beidzis Rīgas skolotāju institūtu,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VIII 18. Liepājas XV aizsargu pulka Priekules pilsētas aizsargu
                                nodaļas kora diriģents,
                1939. XII 17. Priekules pilsētas aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. Priekules pašaizsardzības nodaļas priekšnieks,
                1942.  Priekules pilsētas vecākais,
                1942. vācu SS vienības karotājs,
                Priekules pilsētas pamatskolas skolotājs,
                Priekules kultūras biedrības priekšnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-394.;
                                „Kurzemes Vārds” #230/1942.

ŠILIŅŠ Antons, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. III 27. Jurkalnes pag.
                1920/1923. Ventspils kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1931. IV 27. Aizputes VI aizsargu pulka Jurkalnes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Jurkalnes pagasta valdes loceklis,
                Jurkalnes pagasta Mežkalnu māju īpašnieks,
                Avots:       LVVA 1640-1-522-545.

ŠILLERS Gustavs, ārsts.
                * 1901. VI 23. Kursīšu pag.
                1929. beidzis Latvijas Universitāti,
                1930/1931. Vispārējas apdrošināšanas sabiedrības ārsts,
                1931/1939. Liepājas Sarkanā Krusta ārsts,
                1934/1939. Liepājas cietuma ārsts,
                1939/1940. Rīgas Pārdaugavas rajona slimo kases ārsts,
                1939. Liepājas XV aizsargu pulka štāba bataljona ārsts,
                1939. V 11. apbalvots ar Atzinības krusta IV šķiru,
                1940/1941. Rīgas pilsētas V poliklīnikas ārsts,
                1941/1944. Rīgas pilsētas VI poliklīnikas ārsts,
                1941. dzīvo Lāčplēša 14-4.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-122.;
                               „Kurzemes Vārds” 3 109/1939.

ŠĪRONS Jēkabs, Dr. med.
                * 1870. I 14. Krapes pag. + 1945.
                1896. beidzis Tērbatas Universitāti,
                1897/1898. Kājnieku IX kājnieku pulka ārsts,
                1898/1904. Balvu draudzes ārsts,
                1904/1906. Kara hospitāļa vecākais ārsts, Krievu Japāņu karā,
                1907/1914. Pēterburgas Kalinkina slimnīcas ārsts,
                1914/1918. Krievijas armijā, pulka vecākais ārsts,
                1918/1920. Rīgas leprozorijas direktors,
                1920/1938. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes privātdocents.
                Avots:       LVVVA P-1024-2-17-135.

ŠIRONS Pēteris Jāna d., provizors, farmaceits virsleitnants.
                * 1876. XI 09. Krapes pag. + 1947. Krievijā
                1903. Beidzis Tērbatas Universitāti, provizors,
                1920. IX 20. Armijas sanitāras noliktavas pārziņa palīgs,
                1920. X 02. apstiprināts farmaceits virsleitnants pakāpē izd. 1920. X 02.,
                1921. III 22. Armijas sanitāras noliktavas pārzinis,
                1923. VI 30. atvaļināts,
                1923/1941. Ogres aptiekas īpašnieks un pārvaldnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Korporācijas Lettgalia filistrs.
                Avots:       LVVA 1487-1-1-1, 3318-1-2030-634.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #6558.;
                                www.nekropole.lv

ŠĶĪPSNA Augusts, ārsts pulkvedis leitnants.
                * 1887. I 04. Jaungulbenes pag.; S. Jevdokija dz. Gataļskis + 1949. IV 02.
                1913. Beidzis Pēterburgas kara medicīnas akadēmiju,
                1913. VI kājnieku 8. Pulka ārsts,
                1913. IX Varšavas Aleksandra lazaretes ārsts,
                1914. IV Novogeorģijevskas cietokšņa slimnīcas ārsts,
                1914. VII lauku 255. Hospitāļa vecākais ārsts,
                1915. VII divīzijas XXI transporta vecākais ārsts,
                1916. X aizmugures 28. Evakuācijas punkta sevišķu uzdevumu ārsts,
                1917. II rezerves 214. Lauku hospitāļa ārsts,
                1917. titulārpadmnieks,
                1918. atvaļināts,
                1918. Jaungulbenes un Stāmerienas pagastu ārsts,
                1919. Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas ārsts,
                1919/1920. Rīgas pilsētas sanitār ārsts,
                1920. II 05. Rīgas pilsētas komandantūras ārsts,
                1920. II 25. apstiprināts ārsts pulkvedis leitnants pakāpē izd. 1920. II 05.,
                1921. IX 17. atvaļināts,
                1938/1939. Rīgas pilsētas II slimnīcas ārsts,
                1939/1940. Vispārējas apdrošināšanas ambulances vadītājs,
                1940/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas vadītājs,
                Apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa II un III šķiru,
                Apbalvots ar sv. Annas ordeņa III šķiru.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-123.;
                               „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                               V. Eichenbauma arhīvs # 7177.

ŠĶĪPSNA Jānis Gustava d., mērnieks.
                * 1901. VIII 12. Jaungulbenes pag.; S. Mera dz. Roska
                1919. VI 03. – 1920. III 16. Rīgas skolnieku rotas karavīrs,
                1923. XI 14. Meža departamenta III šķiras mērnieks,
                1926. X 18. Meža departamenta II šķiras mērnieks,
                1929. IV 06. Meža departamenta I šķiras mērnieks,
                1934. VI 14. Zemkopības ministra vecākais sevišķu uzdevumu ierēdnis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4483,
                1939. bijis Meža departamenta vecākais mežu taksators.
                Avots:       LVVA 1303-2-73-73.;
                               „Es viņu pazīstu’, R., 1939.

ŠĶIRMANTS Jānis, skolotājs.
                * 1906. X 01. Mērdzenes pag.
                1932/1933. Cēsu kājnieku pulka karavīrs,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. V 01. Abrenes XIX aizsargu pulka Šķilbēnu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Šķilbēnu pagasta Rekovas pamatskolas pārzinis,
                Pēc kara ASV izdevniecības īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-414.

ŠKUTTE Jānis Emīls Pētera d., veterinārārsts.
                * 1877. XII 19. Rīgā [arī Johans]
                1911. Beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1911/1914. Rīgas un Madonas apriņķu veterinārārsts,
                1914. valkas mobilizācijas komisijas veterinārārsts,
                1919/1920. Vidzemes divīzijas veterinārārsts, ārsts kapitāns,
                1920/1945. Ventspils apriņķa veterinārārsts,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1927. XI 15. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #327,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. VI 06. Ventspils II aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1939. I 11. Ventspils II aizsargu pulka veterinārārsts,
                1939. V 12. apbalvots:  Atzinības Krusta IV šķīru #266,,
                Ventspils latviešu biedrības valdes loceklis,
                Latvijas veterinārārstu biedrības goda biedrs,
                Namīpašnieks Karlīnes ielā # 1, Ventspilī.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-274.
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” #317/1929.;
                                „Ventas balss” #39/1937.

ŠKUTTE Leonhards Julius, mācītājs.
                * 1874. Katlakalnā + 1937. I 06. Rendas pag.
                1911. ordinēts,
                1911/1937. Rendas un Usmas ev. lut. draudzes mācītājs,
                1936/1937. Kuldīgas iecirkņa prāvests,
                1937. I 14. apbadīts Rendas baznīcas parkā.
                Avots:       „Dzimtenes draudzes un baznīcas”, Trimda, 1987.;
                                „Ventas Balss” # 7/1937.;
                                „Rīts” #9/1937.;
                                „Svētdienas Rīts” #4/1937.

ŠĻAHOTA Antons, prāvests.
                * 1891. VIII 15. Asūnes pag. + 1963.
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. X 22. Ludzas III aizsargu pulka Rotas (IV) mācītājs,
                Landskoronas Romas katoļu draudzes prāvests,
                Landskoronas pamatskolas pārzinis,
                Apbedīt Kristus Karaļa baznīcas kapos, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-92.

ŠLESERS Milda, ārste.
                * 1900. III 03.
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. I 16. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (VIII) ārste,
                Zvārdes pagasta rajona ārste.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-130.

ŠLESERS Pēteris Rihards Jāņa d., virsleitnants.
                * 1877. XII 17. Daugavgrīvā, Rīgā [arī Šlosers, Šlessers]; S. Līze dz. Salmiņš
                                + 1938. VII 28. Rīgā
                1896/1899. Beidzis Valkas skolotāju semināru,
                1899/1901. Sarkandaugavas trīsvienības skolas skolotājs,
                1902/1907. Ģertrūdes baznīcas skolas skolotājs,
                1907/1916. Latviešu izglītības biedrības skolas skolotājs,
                1914. IX 20. Mobilizēts,
                1914. XII 20. Vilkomiras kājnieku pulka karavīrs,
                1915. V 13. Jaunākais apakšvirsnieks,
                1915. V 13. apbalvots: Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu,
                1916. II 01. Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. IV 30. vecākais portupeja junkurs,
                1916. VI 01. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VI 01. Rezerves 211. pulka Atsevišķās (II) rotas jaunākais virsnieks,
                1916.IX 15. Praporščiku skolas sagatavošanas komandas priekšnieka palīgs,
                1916. IX 29. pārvietots uz Valmieras latviešu strēlnieku bataljonu, nav ierādies,
                1916. XII 14. ierādies Valmieras latviešu strēlnieku pulka, Rotas (II)
                                jaunākais virsnieks,
                1917. I 13. Pulka ieroču virsnieks,
                1917. V 13. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1916. II 01.,
                1917. VIII kaujas pie Sakas muižās,
                1917. IX 15. apbalvots: Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. X 15. apbalvots: Sv. Annas ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1917. XI 01. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VI 01.,
                1917. X 14./1918. I 05. Jeiskas pilsēta Kubaņā, Pārtikas valdes ierēdnis,
                1917/1919. Jeiskas latviešu begļu bērnu patversmes skolotājs,
                1917. XI 21. prombūtnē, Valmieras latviešu strēlnieku pulka Ārrindas
                                komandas bijušais virsnieks,
                1918. I 05. atvaļināts,
                1918. VII 12. Korņilova armijas virsnieks,
                1918. IX 03./XI 10. Latviešu bērnu bāriņu ešelona vadītājs,
                1919. I 23./IV 08. apcietināts kā kontrrevolucionārs,
                1919. VI 25./IX 15. Latvijas armijas intendantūras zvejniecības iestādes vadītājs,
                1919. X 02. Siguldas kājnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1919. X 12. Bruņotā diviziona Saimniecības un apsardzes komandas priekšnieks,
                1919. XII 15. Saimniecības un apsardzes komandas priekšnieks pārdēvēts par
                                Darba un apsardzības rotas komandieri,
                1920. IV 01. Rezerves inženieru rotas virsnieks,
                1920. VI 16. beidzis Auto virsnieku kursus,
                1920. VI 18. Armijas tehniskās noliktavas priekšnieks,
                1920. XII 10. Robežsargu IV pulka Rotas (I) vada komandieris,
                1920. XII 29. atvaļināts,
                1920/1922. V 01. Ventspils apriņķa priekšnieka palīgs,
                1923. piešķirta: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīme,
                1922. VIII 01.  bijis Rīgas pilsētas 27. pamatskolas skolotājs,
                1935. XI 06. apbalvots: Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3830,
                1936. pensionēts,
                1938. VII 30. apbedīts Vecmīlgrāvju kapos.
                Avots:       LVVA 3318-1-2031-200, 5601-1-6294.;
                                Armijas XII pavēle #69/1917.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #190/1917., #240/1917.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku bataljona pavēles #353/1916., #427/1916.;
                                Valmieras latviešu strēlnieku pulka pavēles #3/1917., #179/1917.,
                                                #369/1917., #468/1917.;
                                „Latvijas iekšējās drošības nostiprināšanas vēsture’, R., 1925.;
                                „Valkas skolotāju seminārs”, R., 1936.;
                                „Valdības Vēstnesis” #272/1938.;
                                „Rīts’ #81/1935.;
                                „Audzinātājs” #7/1938.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7195.

ŠLESERS Velta, ārste.
                * 1917. IV 13. Kopenhāgenā; V. Karei Miplsons
                                + 1997. XII 08. Glen Robertsonā, Kanādā
                1942. beigusi Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo Baznīcas 45-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-125.

ŠMIDENBERGS Vilhelms, sabiedrisks darbinieks.
                * 1910. I 18. Zentenes pag.
                1928/1940. aizsargu organizācijā,
                1932/1933. Daugavgrīvas artilērijas kaprālis,
                1940. VI 01. Talsu I aizsargu pulka Laidzes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Laidzes krājaizdevu sabiedrības priekšnieks,
                Laidzes savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Laidzes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valdes loceklis,
                Laidzes pagasta Lanstrupu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-133.

ŠMIDTHENS Eduards, tiesnesis.
                * 1898. V 12. Lībagu pag. [arī Šmithens]
                Beidzis Šmidthena un Bērziņa  Dubultu ģimnāziju,
                1919/1920. Latvijas armijā,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1926. Latgales apgabaltiesas papildu miertiesnesis,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. XI 16. Ludzas III aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                1938. XI 16. apbalvots ar Atzinības krusta v šķiru # 469,
                1939. IV 17. Jēkabpils IV aizsargu pulka tieslietu pārzinis,
                Latgales apgabaltiesas Zilupes pilsētas iecirkņa tiesnesis,
                Miertiesnesis Krustpilī,
                Lībagu pagasta Sniegu māju īpašnieks,
                Namīpašnieks Zaļā #16, Ķemeros.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-264, 1640-1-798-159.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Daugavas Vārds” # 24/1926.;
                               „www.nekropole.lv’

ŠMIDTS Jūlijs Ēriks, ārsts.
                * 1888. VIII 03. Vitrupes pag.
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Bolderājas rajona ārsts,
                1927/1928. Ēveles pagasta rajona ārsts,
                1928/1944. Priekules rajona ārsts un slimnīcas vadītājs,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 17. Liepājas XV aizsargu pulka Rotas (VIII) ārsts,
                Dzīvo Priekules pagasta Ārsta mājā.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-130, 1640-1-526-399.

ŠMIDTS Voldemārs, veterinārārsts.
                * 1890. III 16. Sausnējas pag.
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. XII 01. Rīgas V aizsargu pulka Eskadrona (III) veterinārārsts,
                Madlienas ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks,
                Madlienas novada dziesmu svētku biedrības valdes loceklis,
                Madlienas mednieku biedrības valdes loceklis,
                Ķeipenes lauksaimniecības biedrības valdes loceklis,
                Madlienas pagasta liepiņu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-362.

ŠMITS Artūrs, skolotājs.
                * 1902. I 24. Līvānu pag. + 1944. III 05.
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VII 15. Rīgas V aizsargu pulka Bataljona (III) orķestra kapelmeistars,
                1939. bijis Vecbebru pamatskolas pārzinis.
                1944. Jaunbebru tautskolas pārzinis,
                Vecbebru dārzkopības un biškopības skolas skolotājs,
                Bebru lauksaimniecības biedrības biedrs,
                Tautas palīdzības Bebru iecirkņa darbinieks,
                Kokneses ev. lut. draudzes valdes loceklis,
                Apbedīts Meņģeles pagasta Ogrēnienu kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-358.;
                               „Tēvija” #60/1944.

ŠMITS Arvīds Ādama d., ārsts.
                * 1918. II 21. Valmieras pag.
                1942. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo Alberta 8-4.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-118.

ŠMITS SMILTERE Ērika Pētera m., ārste.
                * 1919. II 16. Harbinā; T. profesors.
                1938. beigusi Latvijas Universitāti,
                1938/1941. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes
                               Dzemdniecības klīnikas ārste,
                1941/1944. Mēru pagasta rajona ārste,
                1941. Riharda Vagnera 31-34.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-126.

ŠLESERS Velta, ārste.
                * 1917. IV 13. Kopenhāgenā; V. Karei Miplsons
                               + 1997. XII 08. Glen Robertsonā, Kanādā
                1942. beigusi Universitāti Rīgā,
                1942. dzīvo Baznīcas 45-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-125.

ŠMIDTS Jūlijs Ēriks, ārsts.
                * 1888. VIII 03. Vitrupes pag.
                1926. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1926/1927. Bolderājas rajona ārsts,
                1927/1928. Ēveles pagasta rajona ārsts,
                1928/1944. Priekules rajona ārsts un slimnīcas vadītājs.
                Dzīvo Priekules pagasta Ārsta mājā.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-130.

ŠMITS Anastasija Jēkaba m., ārste.
                * 1903. I 17. Zādzenes muiža; V. Siliņš + 1989. V 21.
                1929. Beigusi Latvijas Universitāti,
                1931/1935. Dauguļu, Ķieģeļu, Augstrozes rajona ārste,
                1935/1940. Latvijas Universitātes nervu slimību klīnikas asistents,
                1940/1944. Rīgas pilsētas IX un XI poliklīnikas ārste,
                Dzīvo Zemītes 8-1, Rīgā.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-129.

ŠMITS Bernhards, aktieris.
                * 1903. VII 17. Ikšķiles pag.
                1926/1927. Rīgas kājnieku pulka karavīrs,
                1938/1940. Aizsargu organizācijā,
                1939. VII 18. Talsu I aizsargu pulka režisors,
                Dzīvo Lielā 21, Talsos.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-134.

ŠMULDERS Voldemārs Kārļa d., kuģu būvinženieris.
                * 1890. III 18. Kalnciema pag.; M. Liene, S. Alma dz. Memmēns
                               + 1942. V 15. Krievijā
                1908. Beidzis Jelgavas reālskolu,
                1909/1917. beidzis Pēterpils politehnisko institūtu,
                1919/1921. Armijas štāba Jūras pārvaldes jūras inženieris un Tehniskās
                               daļas priekšnieks,
                1920. IV 17. Jūras daļas priekšnieka palīgu apstiprināts jūras inženiera
                               dienesta pakāpē,
                1921. IV 26. atvaļināts Tehniskās pārvaldes Kuģu inspektors,
                1921/1936. Jūrniecības departamenta kuģu būvju inspektors,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru # 1430,
                1935/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. X 10. Rīgas V aizsargu pulka jūras diviziona inženieris mehāniķis,
                1936/1938. Rīgas pilsētas amatnieku skolas un tehnikuma direktors,
                1938/1940. Rīgas pilsētas valdes loceklis un satiksmes valdes priekšnieks,
                1940/1941. Rīgas kuģu būves fabrikas direktors,
                1941. VI 14. arestēts,
                Latvijas inženieru biedrības valdes loceklis,
                Latvijas glābšanas biedrības uz ūdeņiem ģenerālsekretārs,
                Studentu biedrības „Ziemelis” dibinātājs un vecbiedrs,
                Namīpašnieks Gregora ielā #3/11, Rīgā.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-364.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                               „Jūrnieks” #11/1936.;
                               „Pašvaldības darbinieks” #3/1940.;
                               V. Eichenbauma arhīvs #7288.;
                               „www.nekropole.lv’

ŠNEIDERS Jānis Jura d., virsleitnants.
                * 1888. IV 01. Raņķu pag. + 1941. X 25. Krievijā
                Beidzis Oranienbaumas II praporščiku skolu,
                1919/1920. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris, virsleitnants,
                1923. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1923/1924. Aizsargu organizācijā,
                1924. I 29. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1928. apbalvots ar aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1928. apbalvots ar Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu jubilejas medalu,
                1941. VI 14. deportēts,
                Vārmes pagasta Edas dzirnavu dzirnavnieks.
                Avots:       LVVA 1640-526-132.;
                               „www.nekropole.lv”

ŠNEIDERS Jānis, ārsts virsleitnants.
                * 1904. IX 28. Rīgā + 1988.
                Beidzis Latvijas Universitāti,
                1931. beidzis Sanitār virsnieku vietnieku kursus,
                1932. III 07. paaugstināts ārsts leitnants pakāpē izd. 1932. III 07.,
                1932. III 07. Rēzeknes kājnieku pulka jaunākais ārsts,
                1934. IX 11. Daugavpils kara slimnīcas ordinators,
                1934. XI 17. paaugstināts ārsts virsleitnants pakāpē izd. 1934. III 07,
                1936. VIII 31. atvaļināts, ārsts virsleitnants,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. IX 28. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Sakaru bataljona Rotas (I) ārsts,
                1939. VI 24. Bataljona (I) ārsts,
                1941. VI 14. deportēts,
                Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils slimnīcas ārsts,
                Latvijas ārstu biedrības biedrs,
                Korporācijas Fraternitas Metropolitana filistrs.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-217.

ŠNEIDERS Valfrīds, agronoms.
                Sk. Straume Valfrīds.

ŠNORIŅŠ Jānis Krišjāņa d., virsleitnants.
                * 1897. I 08. Lieliecavas pag.
                1915/1917. Krievijas armijā,
                1917. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1917. VIII 31. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1917. IX 26. Latviešu strēlnieku rezerves pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1918. atvaļināts,
                1919. IV 21. Latvijas VIII padomju pulka karavīrs,
                1919. V 24. Dezertējis,
                1919. VI 25. Bauskas latviešu  bataljona Rotas (IV) vada komandieris,
                1919. VIII 21. Jelgavas kājnieku pulka Rotas (VIII) vada komandieris,
                1919. XII 23. Rotas (V) komandiera v.i,
                1920. I 07. ievainots,
                1920. IX 21. paaugstināts virsleitnants pakāpē izd. 1920. II 03.,
                1920. X 31. atvaļināts,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1923. Bauskas XIII aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1929. VII 03. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1936/1940. Misas lauksaimniecības biedrības priekšnieks,
                1938. XI 16. apbalvots ar Viestura ordeņa V šķiru # 165,
                Misas pagasta vecākais.             
                Avots:       LVVA 1640-1-798-105, 5601-1-6354.;
                               Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle # 292/1917.;
                               „Jelgavas kājnieku pulks”, Jelgavā, 1929.

ŠPERLS Voldemārs Augusta d., ārsts.
                * 1906. I 23. Taurupes pag.
                1933. Beidzis Latvijas Universitāti,
                1933/1941. Valsts Daugavpils psihiatriskās slimnīcas nodaļas vadītājs,
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937/1939. Valmieras kājnieku pulka dižkaravīrs,
                1939. V 31. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona
                               Sakaru rotas ārsts,
                1939/1940. Valsts Daugavpils arodskolas un dzelzceļu tehnikuma ārsts,
                1941/1944. Nīcgales rajona ārsts.
                Avots:       LVVA P-1234-2-17-132, 1640-1-528-214.

ŠTĀLS Emīls, mežzinis.
                * 1907. IX 27. Tukumā
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1935. VIII 01. Valkas VII aizsargu pulka Zeltiņu pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1939. III 29. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Stāmerienas virsmežniecības III Ilzenes iecirkņa mežzinis.
                Avots:       LVVA 1640-1-523-242.

ŠTĀLS Miķelis Jāņa d., skolotājs.
                * 1874. XII 26. Lutriņu pag.; S. Lidija dz. Līce + 1947. VI 13. Rīgas Jūrmalā
                1891. Beidzis Saldus pareizticīgas draudzes skolu,
                1891/1896. beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1896/1897. Zlēku mācītāja Beiningena mājskolotājs,
                1897/1906. Duntes pagasta skolas pārzinis,
                1806/1908. Dobeles valsts pirmmācības skolas skolotājs,
                1906/1908. Bauskas pilsētas skolas skolotājs,
                1908/1915. Bauskas augstākās tautskolas skolotājs un Bauskas M. Žibeikas
                                tirdzniecības skolas inspektors,
                1907. ieguva mājskolotāja tiesības pie Jelgavas ģimnāzijas,
                1915/1916. Latviešu bēgļu bērnu skolas skolotājs Saratovā,
                1916/1918. Rīgas sieviešu augstākajās tautskolas, Šmithena un Bērziņa ģimnāzijas
                                un Natālija Draudziņas sieviešu ģimnāzijas skolotājs Tērbatā,
                1917. Kurzemes zemes padomes loceklis,
                1918. Bauskas apriņķa tautskolu inspektors,
                1918. Rīgas Latviešu izglītības biedrības skolotājs,
                1919/1927. Izglītības ministrijas Rīgas pilsētas tautskolu inspektors,
                1925. beidzis Latvijas Universitātes tautsaimniecības nodaļu,
                1926. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #137,
                1927. beidzis Latvijas Universitātes Tiesību zinību nodaļu, cand. jur.,
                1927. Tukuma Talsu apriņķa tautskolu inspektors,
                1928. valsts bērnu dārznieku kursus vadītājs,
                1929/1930. Skolu departamenta instruktors,
                1930/1940. Ārpusskolas izglītības un papildskolas inspektors,
                1936. IX 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa III šķiru #1027,
                1940. pensionēts.
                Avots:       LVVA 1303-2-34-15.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” #10/1936.;
                                www.nekropolle.lv

ŠTĀLS Nikolajs Krišjāņa d., sabiedrisks darbinieks.
                * 1898. I 05. Mazzalves pag. + 1941. XII 06. Severlagā, Krievijā
                1916/1917. Rezerves latviešu strēlnieku bataljona, Zemgales
                               latviešu strēlnieku pulka strēlnieks,
                1919/1920. Kurzemes artilērijas pulka instruktors,
                1921/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. VII 25. Jēkabpils IV aizsargu pulka Mazzalves pagasta aizsargu
                               nodaļas vada komandieris,
                1936. V 15. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par Centību,
                1938. XII 31. Mazzalves pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Mēmeles pagasta padomes loceklis,
                Mēmeles pagasta Spodru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-267.;
                               „Jēkabpils Vēstnesis”#23/1942.;
                               „www.nekropole.lv”

ŠTAMBERGS Ernests, provizors
                * 1884. VI 27. Cēres pag. + 1943. VI 30. Gulbenē
                Beidzis Kandavas pamatskolu,
                Beidzis Nikolaja ģimnāziju Rīgā,
                1910. Beidzis Harkovas Universitāti,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. XII 16. Madonas IX aizsargu pulka farmaceits,
                1938/1940. Gulbenes namsaimnieku biedrības revīzijas komisijas loceklis,
                1939. III 20. Apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Korporācijas Lettgalia filistrs,
                Drogu veikala īpašnieks Gulbenē,
                Namīpašnieks Rīgas 16, Gulbenē.
                Apbedīts Gulbenes kapos.
                Avots:       LVVA 1640-1-524-204.;
                               „Tēvija” # 178/1943.

ŠTAUERS Jānis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1897. X 04. Krimuldas pag.
                1916. V 15. – 1918. IV 05. Tukuma latviešu strēlnieku bataljona/pulka strēlnieks,
                1927/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XII 02. Rīgas V aizsargu pulka Mārupes pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1929. VIII 17. apbalvots ar Aizsargu organizācijas medaļu Par centību,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Ii pakāpes Goda zīmi #747,
                1933. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. pensionēts, Mārupes pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja biedrs,
                Mārupes mednieku biedrības priekšnieks,
                Mārupes pagasta Druvas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-365.;
                               „Policija’ #3/1939.

ŠTAUVERS Amālija dz. Bone, ārste.
                * 1897. VI 19.
                1917. beigusi Tērbatas Universitāti,
                1917/1919. Rīgā,
                1919/1925. Saldū,
                1926/1937. Vecmīlgrāvī,
                1937. Rīgas valsts ierēdņu rajona ārste,
                1937/1939. Latvijas Sarkanā Krusta ārste,
                1941/1944. Rīgas pilsētas III poliklīnikas ārste,
                1941. Tērbatas 33/35-1.
                Avots:       LVVA P1024-2-17-136.

ŠTEGMANIS Alberts Kārlis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1913. VII 08. Vilces pag.
                1934/1935. Jelgavas kājnieku pulka kaprālis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936/1937. Jelgavas XVI aizsargu pulka Vilces pagasta aizsargu
                                nodaļas jātnieku grupas komandieris,
                1937. IX 20. Vilces pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks.  
                Avots:       LVVA 1640-1-527-279.;
                                „Zemgales Balss” #137/1936., #209/1937.

ŠTEINBERGS Aleksandrs Paula d., leitnants.
                * 1886. XII 24. Bērzmuižaas pag. + 1942. I 21. Vjatlagā, Krievijā
                Beidzis Jelgavas pilsētas Aleksandra skolu,
                Beidzis Maskavas praporščiku skolu, praporščiks,
                1919. XII 16./1920. V 20. Aizputes kājnieku pulka jaunākais virsnieks,
                                leitnants.,
                1919/1940. Aizsargu organizācijā,
                1925. VIII 01. Jelgavas XVI aizsargu pulka Rotas (II) komandieris,
                1928. XI 15. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1931. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #2653,
                1932. IX 25. apbalvots: Igaunijas Baltā Ērgļa krusta III klases,
                1939. XI 16. Jelgavas XVI aizsargu pulka Bataljona (II) komandieris,
                1940. V 01. apbalvots: Igaunijas Kaitselīta krusta III šķiru,
                1941. VI 14. Deportēts,
                Bērzmuižas pagasta padomes priekšsēdētājs,
                Lauksaimniecības biedrības „Druva” priekšsēdētāja biedrs,
                Bērzmuižas Sīpeles savstarpējās apdrošināšanas biedrības valdes loceklis,
                Bērzmuižas pagasta Kāļu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-273.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #2031.;
                                „www.nekropole.lv”

ŠTEINBERGS Georgs Juris Ernests Vilhelms Jēkaba d., virsleitnants.
                * 1893. V 05. Jelgavā
                Beidzis Jelgavas pilsētas vidusskolu,
                1915. IX 08. Rezerves 239. bataljona karavīrs,
                1916. II 10. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (VI) strēlnieks,
                1916. III 20. Ziemeļfrontes praporščiku skolas junkurs,
                1916. VI 21. jaunākais apakšvirsnieks,
                1916. VII 21.beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. VIII 12. Latviešu strēlnieku rezerves bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1916. IX 10./XII 11. piekomandēts bataljona štābam, adjutanta palīgs,
                1916. XI 09. apstiprināts praporščiks pakāpē izd. 1916. VII 25.,
                1916. XII 20. Latviešu strēlnieku rezerves bataljons pārformēts par pulku,
                1916. XII 27. izgājis no pulka ģenerāļa Jermolova rīcībā,
                1917. III 18. Rīgas latviešu strēlnieku pulka Rotas (III) jaunākais virsnieks,
                1917. V 29. izgājis no pulka,
                1917. V 30. Tukuma latviešu strēlnieku pulka Rotas (I) jaunākais virsnieks,
                1917. VII 31. paaugstināts podporučiks pakāpē izd. 1917. IV 25.,
                1917. VIII 19./21. Kaujas pie Ropažiem un Mazas Juglas,
                1917. VIII 30. Kaujas pie Peļņu mājām,
                1917. X 05. apbalvots ar Sv. Annas ordeņa IV šķiru,
                1917. X 31. paaugstināts poručiks pakāpē izd. 1917. VIII 25.,
                1917. XI 02. apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu ar lauru lapu #984700,
                1917. XI 05. piekomandēts pie Latviešu strēlnieku II brigādes,
                                vecāka adjutanta v.i.,
                1917. XI 12. apbalvots ar Sv. Staņislava ordeņa III šķiru ar šķēpiem un banti,
                1918. IV 18. atvaļināts,
                1918. VIII 08. Kazaņas III virsnieku bataljona karavīrs,
                1918. X 20. Ufinas 14. strēlnieku pulka jaunākais virsnieks,
                1919. II 11. Latvijas I atsevišķa strēlnieku bataljona Rotas (II) jaunākais virsnieks,
                1919. II 16. Bataljona adjutanta v.i.,
                1919. V 21. Jaickas II strēlnieku divīzijas štāba sevišķu uzdevumu virsnieks,
                1919. VIII 31. Baškiru jātnieku pulka adjutants,
                1919. X 01. Jaickas 21. divīzijas štāba izformēšanas virsnieks,
                1920. I 27. Imantas pulka Simta (V) jaunākais virsnieks,
                1920. VIII 20. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (VI) jaunākais virsnieks,
                1920. X 27. Pulka tieslietu darbvedis,
                1921. VI 28. Latgales partizāņu pulka Ložmetēju rotas vada komandieris,
                1921. VII 05. Pulka adjutants un tieslietu darbvedis,
                1922. IV 04. Daugavpils kājnieku pulka Rotas (I vada komandieris,
                1923. VI 17. atvaļināts,
                1926/1940. Aizsargu organizācijā,
                1933. IX 06. Jelgavas XVI aizsargu pulka darbvedis,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru #3650,
                1937. XII 10. Štāba bataljona saimniecības rotas komandieris,
                1938. VI 10. Štāba bataljona (II) rotas komandieris,
                1939. III 20. apbalvots: Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Latvijas Bankas Jelgavas nodaļas vecākais kasieris,
                Dzīvo Dobeles ielā #56-15, Jelgavā.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-274, 4254-1-37-74, 5601-1-6026.;
                                Ziemeļfrontes pavēle #573/1916.;
                                Latviešu strēlnieku II brigādes pavēles #174/1917., #228/1917.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves bataljona pavēles #231/1916.,
                                                #260/1916., #355/1916.;
                                Latviešu strēlnieku rezerves pulka pavēle #8/1916.;
                                Rīgas latviešu strēlnieku pulka pavēles #100/1917., #122/1917.
                                                #180/1917.;
                                Tukuma latviešu strēlnieku pulka pavēles #152/1917., #228/1917.,
                                                #324/1917.;
                                „Daugavpils kājnieku pulka vēsture”, Cēsīs, 1930.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #5611.

ŠTEINBERGS Krists, rezerves virsleitnants.
                * 1888. V 17. Skrundas pag.
                Beidzis kara skolu Krievijā,
                1923/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1931. IX 01. Kuldīgas XIV aizsargu pulka Rotas (V) komandieris,
                1935. V 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 3647,
                Skrundas pagasta Pidraišu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-127.

ŠTEINBERGS Mārtiņš, sabiedrisks darbinieks.
                * 1882. II 16. Jumurdas pag. + 1942. II 04. Sevurallags, Krievijā
                1914. Biržu [Madonas] brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības pirmais priekšnieks,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. VII 10. Madonas IX aizsargu pulka Madonas pilsētas aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1934. Madonas IX aizsargu pulka saimniecības priekšnieks,
                1934. VI 17. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1934/1939. Madonas pilsētas galva,
                1936. XI 14. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4067,
                1938/1940. Madonas krājaizdevu sabiedrības padomes loceklis,
                1939/1940. Madonas pilsētas vecākais,
                Madonas kredītsabiedrības valdes loceklis,
                Avots:       LVVA 1640-1-524-199.;
                               „Madonas Ziņas” # 31/1930., # 24/1934.
                               „www.nekropole.lv”

ŠTEINBRIKS Artūrs, farmaceits leitnants.
                * 1898. XII 06. Alšvangas pag.
                1920/1921. Latvijas armijas farmaceits leitnants,
                1928/1940. Aizsargu organizācijā,
                1937. I 01. Jēkabpils IV aizsargu pulkas Bataljona (I) farmaceits,
                1938. IV 20. Bataljona (II) farmaceits,
                Jēkabpils pilsētas aptiekas pārvaldnieka palīgs,
                Zalves aptiekas īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-266.

ŠTEINGOLDS Jēkabs, policijas kārtībnieks.
                * 1901. V 27. Misas pag.
                1921/1923. Daugavgrīvas artilērijas rakstvedis,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. Krimuldas pagasta vecākais kārtībnieks,
                1938/1940. Sējas pagasta vecākais policijas kārtībnieks,
                1939. IV 05. Rīgas V aizsargu pulka Sējas pagasta aizsargu nodaļas priekšnieks,
                1939. apbalvots ar Viestura ordeņa II pakāpes Goda zīmi,
                Misas pagasta Rijnieku māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-356.;
                               „Policija” #10/1938., #5/1939.

ŠTEINS Ādolfs Mārtiņš, ārsts.
                * 1911. III 23. Vidrižu pag. + 1996. VIII 09. Barrio, Kanādā
                1944. IV 01. Beidzis Universitāti Rīgā,
                1944. dzīvo Tērbatas 6/8-64,
                1944/1945. Ārsts Grobiņā,
                1945. Zviedrijā,
                1951. Kanādā,
                Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņi.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-140.

ŠTEINS Augusts, agronoms.
                * 1908. Irkutskā, Krievijā
                Beidzis Rīgas pilsētas II ģimnāziju,
                1937. beidzis Latvijas Universitāti, agronoms,
                1937/1938. Iļģu lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1938/1940. Saldus lauksaimniecības skolas skolotājs,
                1940/1941. Zemkopības ministrijas lauksaimniecības izglītības
                               pārvaldes priekšnieks,
                1941/1942 arestēts,
                1943/1945. Priekuļu pagasta agronoms,
                1945/1947. Zemkopības ministrijas Skolas daļas un MTS pārvaldes priekšnieks,
                1947. III 21. Zaļenieku mājturības tehnikuma direktors.
                Avots:       „Brīvā Zeme” # 160/1940.;
                               „Zemgales Komunists” # 3/1948.

ŠTOLCS Hugo Eduarda d., virsleitnants.
                * 1886. VI 16. Kalvenes pag. + 1942. XII 25. Krievijā
                1902. beidzis Liepājas pilsētas skolu,
                1902/1906. Beidzis Baltijas skolotāju semināru,
                1906/1907. Kalvenes pagasta skolas skolotājs,
                1907/1912. Nīkrāces ministrijas skolas skolotājs,
                1912/1914. Jelgavas valsts draudzes skolas skolotājs,
                1914. Krievijas armijas Lauku hospitāļa Daugavpilī karavīrs,
                1916. beidzis Aleksandra kara skolas junkurs,
                1916. beidzis un paaugstināts praporščiks pakāpē,
                1916. X 07. Kājnieku 74. Pulka jaunākais virsnieks,
                1917. I 01. Dienvidu frontes Dezertieru rotas komandieris,
                1917. VI 06. Somijas 13. Strēlnieku pulka Jaunākais virsnieks, podporučiks, poručiks,
                1918. I 24. atvaļināts,
                1918/1919. Višņijvoločkas latviešu bēgļu bērnu skolas organizētājs un skolotājs,
                1919. XII 18. Dobeles kājnieku pulka Rotas (VIII) komandieris, virsleitnants,
                1920. X 05. atvaļināts,
                1920/1929. Jelgavas pilsētas Annas pamatskolas un Jelgavas klasiskās
                                ģimnāzijas skolojās,
                1922. Jelgavas pilsētas domnieks,
                1923. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1928. apbalvots: Latvijas atbrīvošanas cīņu 10. gadu piemiņas medaļu,
                1929/1938. Jelgavas pilsētas galva,
                1929. XI 13. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #866,
                1929. XII 09. Jelgavas XVI aizsargu pulka Īles pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1935. II 15. apbalvots: Lietuvas Ģedimina ordeņa III šķiru,
                1938. pensionēts,
                1940. XI 18. arestēts,
                1941. XI 12. notiesāts uz 8 gadiem,
                A/S „Dzirnavnieks” Jelgavas dzirnavu pārvaldnieks,
                Latvijas pilsētu savienības valdes loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-282.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.;
                                „Baltijas skolotāju seminārs”, R., 1940.;
                                „Zemgales Balss”, #133/1936.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7335.

ŠTOSS Žanis, sabiedrisks darbinieks.
                * 1901. II 07. Naudītes pag.
                1921. IX 25/1922. III 15. Robežsargu pulka karavīrs,
                1922. III 15./1923. VI 10. Aizputes kājnieku pulka dižkareivis,
                1925/1940. Aizsargu organizācijā,
                1929. XII 09. Jelgavas XVI aizsargu pulka Īles pagasta aizsargu
                                nodaļas priekšnieks,
                1938. V 10. Īles pagasta aizsargu nodaļas vada komandieris,
                1939. V 15. Īles pagasta aizsargu nodaļas fiziskās audzināšanas vadītājs,
                Īles Brīvības pieminekļa komitejas loceklis,
                Īles Tautas nama komitejas loceklis,
                Īles pagasta Imantas māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-527-284.

ŠTRĀLS Jānis, skolotājs.
                * 1884. III 25. Launkalnes pag.
                1919. Praulienas pagsta Gustavskolas pārzinis,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. VI 03. Talsu I aizsargu pulka Sabiles aizsargu nodaļas kora diriģents,
                Sabiles pilsētas pamatskolas pārzinis,
                Brīvības pieminekļa Sabiles pilsētas komitejas valdes loceklis,
                Launkalnes pagasta Naudiešu māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-136.

ŠTRAUHS Pēteris Kārļa d., sabiedrisks darbinieks.         
                * 1896. VI 26. Ikšķiles pag.
                Beidzis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolu,
                1915/1917. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona/pulka
                               vecākais apakšvirsnieks,
                1917/1918. Rezerves kājnieku pulka instruktors Tverā,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932. IX 30. Rīgas V aizsargu pulka Rotas (IV) komandieris,
                1934. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                Apbalvots ar Sv. Jura ordeņa IV šķiras krustu un medaļu,
                Ogresgala pagasta Daugavas Svēdru māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1640-1-522-357.;
                               „www.nekropole.lv”

ŠTRAUSS Jēkabs, sabiedrisks darbinieks.
                * 1871. V 15. Lažas pag.
                Beidzis Aizputes pilsētas skolu,
                1915/1918. Bēgļu gaitas,
                1919. Lažas pagasta pirmais vecākais,
                1936. IX 12. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru # 4004,
                Aizputes lopkopības pārraudzības biedrības biedrs,
                Lažas kūdras ražošanas biedrības dibinātājs,
                Aizputes Jāņa draudzes valdes loceklis,
                Lažas pagasta Zīles māju īpašnieks.
                Avots:       LVVA 1303- 20-76-75.

ŠUBERGS Eduards, sabiedrisks darbinieks.
                * 1911. III 03. Krievijā
                1932/1933. Bauskas kājnieku pulka kaprālis,
                1937/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. I 01. Talsu I aizsargu pulka Ārlavas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                Šoseju un zemes ceļu departamenta VIII rajona vecākais ceļu
                               meistars Valdemārpilī.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-137.

ŠUBERTS Haralds Kristapa d., veterinārārsts pulkvedis leitnants.
                * 1883. II 21. Zaļenieku pag.; M. Antonija dz. Zembergs, S. Elizabete dz. Midendorfs
                                + 1942. IX 08. Sverdlovskā, Krievijā
                1911. IV 27. beidzis Tērbatas veterināro institūtu,
                1911/1916. Smiltenes iecirkņa veterinārārsts,
                1916. I 01. Dzelzceļu VII bataljona Sitā vecākais ārsts, dzelzceļu būves ārsts,
                1918/1919. Valkas iecirkņa veterinārārsts,
                1919. X 31. Armijas veterināras pārvaldes priekšnieka palīgs,
                                veterinārārsts virsleitnants,
                1920. III 13. apstiprināts veterinārārsts pulkvedis leitnants
                                pakāpē izd. 1917. IV 30.,
                1920. III 15. atvaļināts,
                1923. apbalvots: ar Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi,
                1930/1940. Aizsargu organizācijā,
                1930. III 24. Cēsu X aizsargu pulka vecākais veterinārārsts,
                1933. XI 16. apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru #1510,
                1940. bijis Cēsu apriņķa veterinārārsts,
                1941. VI 14. apcietināts, Katrīnas ielā #22, Cēsīs,
                1942. IX 08. nošauts Sverdlovskā
                Avots:       LVVA 1640-1-525, 3406-1-281-20, 5601-1-6400.;
                                LVA 1987-1-17361.;
                                „Es viņu pazīstu”, R., 1939.,
                                „Latvijas armijas augstākie virsnieki”, R., 1998.;
                                „Rīkojumu Vēstnesis” #246/1942.;
                                V. Eichenbauma arhīvs #7257.;
                                „www.nekropole.lv”

ŠULCS Ina dz. Krauklis Mārtiņa m., ārste.
                * 1903. IX 20. Rīgā
                1942. beigusi universitāti Rīgā,
                Dzīvo Pētersalas 12-1.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-141.

ŠULCS Jānis Jāņa d., Dr. med.
                * 1885. VIII 22. Lielstraupe; M. Kristīne, S. Natālija dz. Ūlande, brīvmāksliniece
                               + 1979. ASV
                Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju,
                1911. XIII 21, beidzis Tērbatas Universitāti, ķirurgs,
                1912/1915. Straupes pagasta ārsts,
                1915/1919. Kara ārsts,
                1919/1921. Latvijas armijas ārsts,
                1921. VII 01. Latvijas Augstskolas ķirurģiskās hospītalās klīnikas katedras
                               jaunākais asistents,
                1926. ieguva Dr. med. grādu,
                1928. privātdocents,
                1940. IV 18. Ķirurģiskās II slimnīcas klīnikas vadītājs,
                1941. VII 28. Rīgas pilsētas II slimnīcas direktors,
                Bijis klīnikas vadītājs, profesors, docents,
                Veselības veicināšanas biedrības sekcijas priekšnieks.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-142.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ŠULCS Jānis, skolotājs.
                * 1904. I 11. Salgales pag.
                Beidzis Skolotāju institūtu,
                1928/1929. Ventspils kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1936/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. XII 01. Talsu I aizsargu pulka Riteņbraucēju rotas vada komandieris,
                1939. V 09. Laidzes pagasta aizsargu nodaļas kora diriģents,
                1938. bijis Mežotnes pamatskolas skolotājs,
                1938/1940. Laidzes pamatskolas pārzinis,
                Laidzes mazpulka vadītājs.
                Avots:       LVVA 1640-1-520-135.;
                               „Zemgales Balss” # 202/1938.

ŠULCS Voldemārs Mārča d., farmaceits.
                * 1888. XII 10.; M. Karlīne dz. Veiss, S. Ieva dz.
                1934/1940. Aizsargu organizācijā,
                1934. VI 01. Cēsu X aizsargu pulka Bataljona (I) farmaceits.
                Avots:       LVVA 1640-1-525.

ŠUSTERS Elize Veronika, ārste.
                Sk. Aire Elize Veronika.

ŠUSTERS Jānis, cand. math.
                Sk. Aire Jānis

ŠVANKS Mirdza, ārste.
                Sk. Jirgens Mirdza.

ŠVARCBAHS Hugo, tiesnesis.
                * 1902. XII 09. Valmierā
                1922. Beidzis Valmieras vidusskolu,
                1922/1930. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.
                1929/1940. Aizsargu organizācijā,
                1932/1933. Latvijas armijas seržants,
                1933. Daugavpils apgabaltiesas Ilūkstes rajona miertiesnesis,
                1934. XI 18. apbalvots ar Aizsargu organizācijas Nopelnu Krustu,
                1939. XI 30. Daugavpils XVIII aizsargu pulka Štāba bataljona Sakaru
                               rotas komandieris,
                1941. deportēts, miris Krievijā,
                Daugavpils apgabaltiesas loceklis.
                Avots:       LVVA 1640-1-528-213.;
                               „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.

ŠVARCS Eduards, farmaceits leitnants.
                * 1889. IX 12. Rīgā + 1960. Čikagā, ASV
                1908/1945. Farmaceits Liepājā,
                1912. beidzis Tērbatas Universitāti, aptiekas palīgs,
                1914/1917. Krievijas X armijas štāba farmaceits,
                1937/1940.  Aizsargu organizācijā,
                1937. VII 27. Liepājas XV aizsargu pulka Štāba bataljona farmaceits,
                Liepājas kopējās slimo kases aptiekas pārzinis,
                Apbalvots ar Sv. Annas III šķiras ordeņi.
                Apbalvots ar Sv. Staņislava III šķiras ordeņi.
                Avots:       LVVA 1640-1-526-395.;
                                „Kurzemes Vārds” #197/1938.

ŠVEICS Augusts Jāņa d., rezerves leitnants, miertiesnesis.
                * 1891. VIII 06. Jaungulbenes pag.; M. Marianna dz. Biseniece
                                + 1952. IV 24. Monreālā, Kanādā
                Beidzis Pēterhofas praporščiku skolu,
                1922. beidzis Rīgas valsts vidusskolu pieaugušiem,
                1922/1928. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934. Rīgas Apgabaltiesas miertiesnesis Cēsu apriņķa III iecirkņā,
                1932/1940. Aizsargu organizācijā,
                1936. X 01. Cēsu X aizsargu pulka Štāba bataljona Tehniskās rotas komandieris,
                1938. I 28. Štāba bataljona rotas komandieris,
                Avots:       LVVA 1640-1-525.;
                                „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                                „Latvijas Kareivis” #282/1934.

ŠVEIDA Jāzeps Vincenta d., lauksaimnieks.
                * 1903. XI 23. Nirzas pag.
                1924/1925. Vidzemes artilērijas pulka dižkaravīrs,
                1933/1940. Aizsargu organizācijā,
                1938. III 27. Ludzas III aizsargu pulka Nirzas pagasta aizsargu
                               nodaļas priekšnieks,
                1941. VI 14. deportēts,
                Nirzas pagasta vecākais,
                Nirzas pagasta dzimtu rakstu nodaļas pārzinis,
                Lauksaimniecības kameras loceklis,
                Nirzas apdrošināšanas biedrības priekšnieks,
                Nirzas lauksaimniecības biedrības priekšnieka biedrs,
                Raipoles piensaimnieku sabiedrības Revīzijas komisijas priekšnieks,
                Zilupes lopkopības pārraudzības biedrības Raibaļa valdes loceklis.
                Apbalvots ar Atzinības Krustu.
                Avots:       LVVA 1640-1-521-94.;
                               „Es viņu pazīstu”, R., 1939.

ŠVEMBERGS Gvido Jāņa d., jurists.
                * 1912. X 18. Rīgā; M. Karlīne dz. Vits, S. Veronika dz. Salzemnieks, ārste.
                               + 1975. V 13. Rīgā
                1929. Beidzis Rīgas I valsts vidusskolu,
                1924/1934. beidzis Latvijas Universitāti, mag. jur.,
                1934/1935. Bauskas kājnieku pulka virsnieka vietnieks,
                1935/1938. Atsevišķā tirdzniecības un rūpniecības darbinieku slimo
                               kases grāmatvedis,
                1938/1940. Gulbja grāmatu apgādniecības korektors,
                1940. VII 23. zvērināta advokāta J. Rekšāna palīgs,
                1940/1941. Valsts kontroles pārstāvis,
                1942/1948. beidzis Latvijas Universitāti, ārsts,
                1943. Latvijas veselības kameras organizācijas daļas priekšnieks,
                1943. zvērināta advokāta Oskara Melnbrenča palīgs Ludzā,
                1944/1945. feldšeris Ziru pagastā,
`              1944. zvērināta advokāta palīgs Ventspilī,
                1948. kara ārsts Rīgā,
                Apbedīts Mārupes kapos.
                Avots:       „Latvijas Universitātes absolventi juristi”, R., 1999.;
                               „Latvijas Advokatūra”, R., 2007.

ŠVEMBERGS Veronika dz. Salzemnieks, ārste.
                * 1912. X 10.; V. Gvido, jurists
                1942. I 27. Beigusi Universitāti Rīgā,
                1942/1944. ārste Gregora 1-1a, Rīgā.
                1944. ārste Medņu 1, Ventspilī.
                Avots:       LVVA P-1024-2-17-143.;
                               „Tēvija” # 62/1944.;
                               „Ventas Balss” # 86/1944.

 

 
Izmainas: 06.08.2017 Kontakti