Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SECES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Seces_1927

Brīvības pieminekļa Seces pagasta komiteja * 23.01.1930.

Dancenes meliorācijas sabiedrība * 19.06.1928. * 26.09.1928.

Kukužpurva meliorācijas sabiedrība

Seces biškopība biedrība * 19.10.1920. + 31.12.1940.

Seces I dārzkopības pārraudzības biedrība * 01.12.1930. + 20.04.1938.

Seces draudzes lauksaimniecības biedrība * 22.09.1894. + 1915.

Seces draudzes labdarības biedrība * 18.06.1890. + 18.06.1900.

Seces izglītības biedrība * 12.06.1910.

Seces krājaizdevu sabiedrība * 1908.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Seces Sērenes krājaizdevu sabiedrība”

Seces lauksaimniecības biedrība * 22.09.1894.
06.07.1920. pārreģistrēta

Seces lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Seces mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Seces lopkopības pārraudzības biedrība * 21.02.1925. + 31.05.1939.
                31.05.1939. iekļauta „Seces pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Seces II lopkopības pārraudzības biedrība  * 05.06.1924.

Seces mājturības veicināšanas biedrība * 21.02.1927. + 03.03.1938.

Seces mašīnu koplietošanas sabiedrība * 09.10.1922.
                21.03.1939. pārdēvēta agrāk „Seces lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Seces 295. Mazpulks * 14.03.1932. + 1940.

Seces I meliorācijas sabiedrība * 30.05.1926.

Seces meliorācijas sabiedrība „Mēlija” * 28.01.1929.

Seces pagasta aizsargu nodaļa * 04.09.1919. + 07.07.1940.

Seces pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.05.1939.
                31.05.1939. izveidota apvienojot:
                                „Seces lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Seces Sērenes lopkopības pārraudzības biedrību”

Seces patērētāju biedrība * 03.02.1920. + 11.04.1935.

Seces patērētāju biedrība „Darbs” * 27.01.1920.

Seces piensaimnieku sabiedrība * 27.11.1922.
                10.01.1935. pievienota „Daudzevas piensaimnieku sabiedrība”
                10.09.1935. pievienota „Sērenes I piensaimnieku sabiedrība”

Seces saviesīgā biedrība * 09.06.1921. + 16.06.1936.

Seces savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.11.1938. + 18.10.1940.

Seces Sēlpils pagastu meliorācijas sabiedrība „Nātraine” * 19.03.1928.

Seces Sērenes brūno lopu audzētāju biedrība * 13.10.1930. + 20.08.1939.

Seces Sērenes cukurbiešu audzētāju biedrība * 15.05.1933. + 09.05.1936.

Seces Sērenes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Seces krājaizdevu sabiedrība”

Seces Sērenes lopkopības pārraudzības biedrība * 30.03.1925. + 31.05.1939.
                31.05.1939. iekļauta „Seces pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Seces Sērenes 127. Mazpulks * 23.04.1933. + 1940.

Seces Sērenes patērētāju biedrība * 19.09.1940.

Seces zemkopības pārraudzības biedrība * 01.12.1930. + 31.12.1940.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Seces nodaļa * 27.09.1930.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība „Atmoda”
                Brunavas nodaļa * 06.05.1927.

Latvijas katoļu strādnieku biedrība * 03.06.1927. + 02.09.1940.
Brunavas nodaļa * 30.04.1934.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Seces nodaļa * + 03.04.1933.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Seces nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība * 09.08.1923. + 27.04.1937.
                27.04.1937. iekļauta “Veselības veicināšanas biedrībā”
                Seces nodaļa * 18.03.1926.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Seces nodaļa * 28.10.1925. + 13.11.1937.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Seces nodaļa * 21.08.1920. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti