Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĒJAS PAGASTS
Rīgas apriņķis

Brīvības pieminekļa Sējas pagasta komiteja * 28.12.1929.

Murjanu lauksaimniecības biedrība * 22.04.1925. + 29.10.1930.

Murjanu piensaimnieku sabiedrība * 11.07.1923. + 26.06.1929.

Piensaimnieku sabiedrība „Gaujamala” * 02.05.1928. + 02.10.1934.

Pirmā Sējas lopkopības pārraudzības biedrība * 21.04.1926. + 14.07.1939.
                14.07.1939. iekļauta „Sējas lauksaimniecības biedrībā”

Sējas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 08.11.1932.

Sējas Inčukalana sadraudzīgā biedrība * 29.09.1908. + 1916.

Sējas Inčukalna savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sējas kultūras veicināšanas biedrība * 04.02.1925. + 13.02.1937.

Sējas lauksaimniecības biedrība * 23.03.1937.
                14.07.1939. pievienota „Pirmā Sējas lopkopības pārraudzības biedrība”

Sējas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Sējas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Sējas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 19.07.1923.
                15.02.1939. pārdēvēta agrāk „Sējas lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Sējas 570. Mazpulks * 28.01.1935. + 1940.

Sējas mednieku biedrība * 16.01.1939. + 16.01.1941.

Sējas Pabažu meliorācijas sabiedrība „Ezerleja” * 19.11.1928.

Sējas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 28.01.1925. + 01.04.1931.

Sējas pagasta lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Spēks”
                                * 13.03.1926. + 30.07.1940.

Sējas patērētāju biedrība * 08.05.1929.

Sējas patērētāju biedrība „Pamats” * 21.01.1920. + 12.05.1931.

Sējas piensaimnieku sabiedrība * 17.08.1938.

Sējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 26.04.1890. + 18.10.1940.
                22.02.1922. pārdēvēta agrāk „Sējas savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunskādes gadījumos”
                13.11.1929. pārdēvēta agrāk „Sējas Inčukalna savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Sējas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Sējas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sējas savstarpīgā palīdzības biedrība ugunskādes gadījumos
                Sk. „Sējas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sējas un apkārtnes piensaimnieku sabiedrība „Vienība” * 17.12.1924. + 26.06.1929.

Biedrību nodaļas:

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Sējas nodaļa * 27.03.1922. + 11.05.1928.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
Sējas nodaļa * 22.04.1926.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Sējas nodaļa * 01.09.1931.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Sējas nodaļa * 27.02.1929.

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Sējas nodaļa * 20.05.1932.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Sējas nodaļa * 22.03.1927. + 26.04.1932.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Sējas nodaļa * 24.05.1929. + 22.02.1938.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Sējas nodaļa * 16.03.1929.

 

 
Izmainas 29.09.2015 Kontakti