Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĒLPILS PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Selpils_1928

Augš Zemgales vietējās sugas lopu audzēšanas biedrība „Sēlija” * 16.08.1923. + 11.05.1940.

Baltiņu meliorācijas sabiedrība * 20.04.1926.

Brīvības pieminekļa Sēlpils pagasta komiteja * 23.01.1930.

Lauksaimniecības biedrība „Sakne”
                Sk. „Sēlpils Salas lauksaimniecības kooperatīvs „Sakne”

Meliorācijas sabiedrība „Priekšānu” * 14.09.1928.

Lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Sēlija” * 19.03.1923. + 30.10.1939.

Piensaimnieku sabiedrība „Staburags” * 20.03.1930. + 03.08.1933.

Salas Sēlpils piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Sēlpils piensaimnieku sabiedrība”

Seces Sēlpils pagastu meliorācijas sabiedrība „Nātraine” * 19.03.1928.

Seelburgsche Wittwen und Waisen kasse
                Sk. „Sēlpils atraitņu un bārēņu kase”

Sēlijas dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sēlpils dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Sēlpils Ābeļu lauksaimniecības biedrība * 06.06.1935. + 15.07.1937.

Sēlpils Ābeļu meliorācijas sabiedrība „Upīte” * 13.08.1926.

Sēlpils atraitņu un bāreņu kase * 05.06.1821. + 1915.

Sēlpils dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 15.03.1934.
22.12.1938. pārdēvēta agrāk „Sēlijas dārzkopības pārraudzības biedrība”

Sēlpils dziedāšanas biedrība * 10.07.1930. + 31.12.1940. * 30.11.1943.
                20.09.1938. pārdēvēta agrāk „Sēlpils dziedāšanas biedrība „Lira”
                30.11.1943. atjaunota darbība

Sēlpils dziedāšanas biedrība „Lira”
                Sk. „Sēlpils dziedāšanas biedrība”

Sēlpils izglītības biedrība * 13.11.1909. + 1915.

Sēlpils krājaizdevu sabiedrība * 1904.

Sēlpils lauksaimniecības biedrība * 1907. + 13.05.1937.

Sēlpils lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība * 29.01.1923. + 02.06.1930.

Sēlpils mašīnu koplietošanas sabiedrība * 02.12.1929.
                07.10.1939. pārdēvēta agrāk „Tāborkalna lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Sēlpils 297. Mazpulks * 28.02.1933. + 1940.

Sēlpils mednieku biedrība * 02.08.1939. + 18.02.1941.

Sēlpils pagasta aizsargu nodaļa * 20.08.1919. + 07.07.1940.

Sēlpils pagasta dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 11.08.1939.

Sēlpils pagasta lauksaimniecības biedrība * 08.04.1937.

Sēlpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Sēlpils I lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Sēlpils II lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Sēlpils Staburaga lopkopības pārraudzības biedrību”

Sēlpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Ezerpurvs” * 02.05.1929.

Sēlpils pagasta meliorācijas sabiedrība „Vīgantes” * 24.02.1928.

Sēlpils patērētāju biedrība * 06.02.1940.

Sēlpils piensaimnieku sabiedrība * 29.01.1923. + 01.03.1938.
                01.03.1938. iekļauta „Salas Sēlpils piensaimnieku sabiedrībā”

Sēlpils piensaimnieku sabiedrība * 1923.
                31.01.1936. pievienota „Sēlpils piensaimnieku sabiedrība „Daugava”
                01.03.1938. pievienota „Sēlpils Vīgantes piensaimnieku sabiedrība”
                01.03.1938. pievienota „Sēlpils piensaimnieku sabiedrība”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Salas Sēlpils piensaimnieku sabiedrība”

Sēlpils piensaimnieku sabiedrība „Daugava” * 02.02.1925. + 31.01.1936.
                31.01.1936. iekļauta „Salas Sēlpils piensaimnieku sabiedrībā”

Sēlpils Salas lauksaimniecības kooperatīvs „Sakne” * 12.10.1912. +12.06.1936.
                22.10.1923. pārdēvēta agrāk  „Lauksaimniecības biedrība „Sakne”

Sēlpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.07.1895. + 18.10.1940.
                1922. pārdēvēta agrāk „Sēlpils savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsskādes gadījumos”
                28.07.1938. pārdēvēta agrāk „Sēlpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Sēlpils savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sēlpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sēlpils savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsskādes gadījumos
                Sk. „Sēlpils savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sēlpils Staburaga lopkopības pārraudzības biedrība * 03.10.1935.
                03.10.1935. izveidota apvienojot:
                                „Vīgantes lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Sunakstes Sēlpils lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Seces II lopkopības pārraudzības biedrību”
                03.06.1939. iekļauta „Sēlpils pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sēlpils Staburags 720. Mazpulks 20.03.1935. + 1940.

Sēlpils Sunākstes piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Sēlpils Sunākstes piensaimnieku sabiedrība „Spēks”

Sēlpils Sunākstes piensaimnieku sabiedrība „Spēks” * 05.03.1927. + 05.03.1936.
                17.03.1930. pārdēvēta agrāk „Sēlpils Sunākstes piensaimnieku sabiedrība”

Sēlpils Vīgantes piensaimnieku sabiedrība * 12.02.1923. + 01.03.1938.
                01.03.1938. iekļauta „Salas Sēlpils piensaimnieku sabiedrībā”

Sunākstes Sēlpils lopkopības pārraudzības biedrība * 11.10.1926. + 03.10.1935.
                03.10.1935. iekļauta „Sēlpils Staburaga lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sunākstes Sēlpils Vārnavas meliorācijas sabiedrība * 25.06.1929.

Tāborkalna lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība
                Sk. „Sēlpils mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Vec Sēlpils lopkopības pārraudzības biedrība * 11.02.1929. + 06.03.1941.

Vec Sēlpils meliorācijas sabiedrība * 23.01.1929.

Vīgantes dārzkopības pārraudzības biedrība * 08.10.1925. + 11.04.1940.

Vīgantes lopkopības pārraudzības biedrība * 02.10.1924. + 03.10.1935
                03.10.1935. iekļauta „Sēlpils Staburaga lopkopības pārraudzības biedrībā”

Biedrību nodaļas:

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Sēlpils nodaļa * 23.11.1922.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Salas Sēlpils nodaļa * 05.10.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Elkšņu Saukas Sēlpils nodaļa * 24.10.1925.

Latvijas pareizu medību un šaušanas biedrība * 24.08.1921. + 10.10.1928.
                05.11.1923. pārdēvēta agrāk "Baltijas pareizu medību un šaušanas biedrība"
                Sēlpils nodaļa * 15.05.1925.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Sēlpils nodaļa * 18.08.1930. + 19.12.1933.

Pirmā mednieku biedrība * 24.10.1928. + 21.02.1941.
                28.06.1938. pārdēvēta agrāk “Latvijas pirmā pareizu medību un šaušanas biedrība”
                Sēlpils nodaļa * 16.03.1929.

Progresīvā jaunatne biedrība * 10.03.1931. + 29.10.1935.
                Sēlpils nodaļa * 18.08.1933.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sēlpils nodaļa * 16.09.1920. + 16.10.1935.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Sēlpils nodaļa * 19.02.1922.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti