Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĒĻU PAGASTS
Valmieras apriņķis

Ērces kūdras ražošanas sabiedrība * 19.05.1931. + 13.04.1939.

Košķeles savstarpējā palīdzības biedrība * 21.03.1923.

Košķeles savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 10.06.11887. + 1916.

Sēļu izglītības biedrība * 07.12.1927. + 12.12.1940.

Sēļu Košķeles savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sēļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sēļu lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sēļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sēļu 892. Mazpulks * 29.04.1936. + 1940.

Sēļu meliorācijas sabiedrība „Upīši” * 08.05.1933.

Sēļu pagasta aizsargu nodaļa * 16.08.1919. + 1940.

Sēļu pagasta Brīvības pieminekļa komiteja * 19.12.1929.

Sēļu pagasta lauksaimniecības biedrība * 26.10.1937.

Sēļu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.07.1926.
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Sēļu lopkopības pārraudzības biedrība”

Sēļu pagasta meliorācijas sabiedrība „Melnupīte” * 25.03.1929.

Sēļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 03.05.1893. + 18.10.1940.
                26.02.1930. pārdēvēta agrāk „Sēļu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                28.09.1938. pārdēvēta agrāk „Sēļu Košķeles savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Sēļu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos
                Sk. „Sēļu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sēļu zemes laukkopības pārraudzības biedrība * 05.06.1930. + 05.08.1936.

Biedrību nodaļas:

Lauku jaunatnes biedrība * 11.01.1928. + 23.12.1935.
                Sēļu nodaļa * 09.04.1931.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Sēļu nodaļa * 31.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sēļu nodaļa * 09.03.1921. + 04.12.1931.

 

 
Izmainas 07.02.2016 Kontakti