Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĒMES PAGASTS
Tukuma apriņķis

Bibliotēkas biedrība „Censonis” * 16.02.1910. + 1915.

Dzirciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 14.09.1933.
16.09.1939. pārd. agrāk „Dzirciema Sēmes lopkopības pārraudzības biedrība „Druva”

Dzirciema Sēmes lopkopības pārraudzības biedrība „Druva”
                Sk. „Dzirciema pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Plieņu lauksaimniecības biedrība „Tīrums” * 18.01.1926. + 28.07.1938.

Plieņu meliorācijas sabiedrība * 06.04.1929. + 29.04.1941.

Sēmes biškopības biedrība * 19.07.1928. + 23.11.1937.
                23.11.1937. iekļauta „Sēmes lauksaimniecības biedrībā”

Sēmes Brizules 872. Mazpulks * 09.11.1935. + 1940.

Sēmes lauksaimniecības biedrība * 13.05.1937.
                23.11.1937. pievienota „Sēmes biškopības biedrība”
                30.10.1939. pievienota „Sēmes lopkopības pārraudzības biedrība „Kaive”

Sēmes lopkopības pārraudzības biedrība „Kaive” * 26.09.1929. + 30.10.1939
                30.10.1939. iekļauta „Sēmes lauksaimniecības biedrībā”

Sēmes pagasta aizsardžu pulciņš * 20.08.1927. + 07.07.1940.

Sēmes pagasta aizsargu nodaļa * 02.05.1919. + 07.07.1940.v

Sēmes pagasta meliorācijas sabiedrība „Plieņi” * 19.12.1930.

Sēmes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sēmes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sēmes Pļieņu 952. Mazpulks * 25.10.1936. + 1940.

Sēmes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 01.06.1922.
                Pārdēvēta agrāk „Sēmes pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība”

Siļu ezera upes meliorācijas sabiedrība * 09.02.1928.

Biedrību nodaļas:

Centrālā latviešu jaunatnes savienība * 06.05.1925. + 08.05.1936.
                Sēmes nodaļa * + 20.07.1935.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
Sēmes nodaļa * 12.05.1925. + 20.07.1935.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība *12.05.1920. + 05.04.1941.
                Kaives nodaļa * 02.06.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Sēmes nodaļa * 15.10.1931.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sēmes nodaļa * 16.02.1922. + 16.10.1935.

 

 
Izmainas 21.11.2011 Kontakti