Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĒRENES PAGASTS
Jēkabpils apriņķis

Serenes_1927

Brīvības pieminekļa Sērenes pagasta komiteja * 23.01.1930.

Daudzeses pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.12.1936.
                03.12.1936. izveidota apvienojot:
                                „Sērenes I lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Daudzevas lopkopības pārraudzības biedrību”
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Daudzevas Sērenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Daudzevas Sērenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Daudzeses pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Daudzevas Sērenes pagastu meliorācijas sabiedrība „Ubemga” * 03.08.1926.

Ellītes meliorācijas sabiedrība * 24.08.1926.

Kāķu ciema piensaimnieku sabiedrība „Mežnieki” * 09.03.1925.

Kāķu piensaimnieku sabiedrība Sērenes pagastā * 17.03.1930. + 19.02.1931.

Kerkumu purva meliorācijas sabiedrība * 12.05.1926.

Kraukas purva meliorācijas sabiedrība „Atmoda” * 13.03.1929. + 29.11.1937.

Lauceses piensaimnieku sabiedrība * 04.12.1922. + 25.06.1931.

Piensaimnieku sabiedrība „Sērenes avoti” * 26.03.1931. + 23.10.1933.

Seces krājaizdevu sabiedrība * 1908.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Seces Sērenes krājaizdevu sabiedrība”

Seces Sērenes brūno lopu audzētāju biedrība * 13.10.1930. + 20.08.1939.

Seces Sērenes cukurbiešu audzētāju biedrība * 15.05.1933. + 09.05.1936.

Seces Sērenes krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Seces krājaizdevu sabiedrība”

Seces Sērenes lopkopības pārraudzības biedrība * 30.03.1925. + 31.05.1939.
                31.05.1939. iekļauta „Seces pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Seces Sērenes patērētāju biedrība * 19.09.1940.

Sērenes bibliotēkas biedrība * 21.12.1891. + 1915.
                21.02.1911. pārdēvēta agrāk „Sērenes latviešu dziedāšanas biedrība”

Sērenes Daudzevas biškopības biedrība „Ziedonis” * 24.07.1924. + 21.09.1937.

Sērenes Daudzevas meliorācijas sabiedrība „Silkalna upīte” * 16.10.1928.

Sērenes latviešu dziedāšanas biedrība
                Sk. „Sērenes bibliotēkas biedrība”

Sērenes lauksaimniecības biedrība * 15.12.1921. + 15.07.1937.

Sērenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sērenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sērenes I lopkopības pārraudzības biedrība * 05.06.1924. + 03.12.1936.
                03.12.1936. iekļauta „Daudzevas Sērenes lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sērenes 438. mazpulks * 19.10.1934. + 1940.

Sērenes nacionālo jaunatnes biedrība * 26.06.1930. + 06.09.1939.

Sērenes pagasta aizsargu nodaļa * 13.08.1919. + 07.07.1940.

Sērenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 15.04.1937.

Sērenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 12.05.1924.
                26.10.1938. pārdēvēta agrāk „Sērenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Sērenes pagasta meliorācijas sabiedrība „Pils un Ezerpurvs” * 11.04.1927.

Sērenes I piensaimnieku sabiedrība * 25.09.1922.+ 10.09.1935.
                10.09.1935. iekļauta „Seces piensaimnieku sabiedrībā”

Sērenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 15.09.1904. + 18.10.1940.
                13.02.1922. pārdēvēta agrāk „Sērenes savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsskādes gadījumos”
                18.10.1938. pārdēvēta agrāk „Sērenes savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Sērenes savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sērenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sērenes savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsskādes gadījumos
                Sk. „Sērenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Vec Sērenes muižas meliorācijas sabiedrība * 21.04.1933.

Biedrību nodaļas:

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Sērenes nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas mežu darbinieku biedrība * 14.01.1925. + 27.08.1935.
                27.08.1935. Iekļauta “Latvijas mežkopju un mežu darbinieku biedrībā”
                Daudzevas nodaļa * 11.09.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Sērenes nodaļa * 30.01.1922.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Sērenes nodaļa * 02.07.1931. + 29.11.1939.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sērenes Daudzevas nodaļa * 19.11.1921. + 03.11.1930.

 

 
Izmainas 04.04.2016 Kontakti