Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĒRMŪKŠU PAGASTS
Cēsu apriņķis

Bānūžu patērētāju biedrība „Druva” * 30.04.1924. + 17.12.1935.

Bānužu piensaimnieku sabiedrība * 28.10.1925. + 19.11.1935.
                19.11.1935. iekļauta „Dzērbenes Veselauskas piensaimnieku sabiedrībā”

Bānužu savstarpīgā palīdzības biedrība ugunsgrēku gadījumos * 04.08.1881. + 1916.

Brīvības pieminekļa Sērmūkšu pagasta komiteja * 17.02.1930.

Sērmūkšu biškopības biedrība * 13.07.1922. + 13.10.1937.

Sērmūkšu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 20.03.1933.

Sērmūkšu izglītības biedrība * 21.09.1921. + 19.07.1939.
                19.07.1939. iekļauta „Sērmūkšu lauksaimniecības biedrībā”

Sērmūkšu lauksaimniecības biedrība * 27.04.1937.
                19.07.1939. pievienota „Sērmūkšu izglītības biedrība”

Sērmūkšu I lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sērmūkšu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība”

Sērmūkšu 616. Mazpulks * 18.02.1935. + 1940.

Sērmūkšu meliorācijas sabiedrība „Stapani” * 15.05.1930.

Sērmūkšu pagasta aizsargu nodaļa * 21.08.1919. + 07.07.1940.

Sērmūkšu pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 26.10.1937.
                14.09.1938. pārdēvēta agrāk „Sērmūkšu I lopkopības pārraudzības biedrība”

Sērmūkšu pagasta savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sērmūkšu savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Sērmūkšu patērētāju biedrība * 26.03.1923.

Sērmūkšu piensaimnieku sabiedrība * 07.02.1923. + 29.10.1935.
                29.10.1935. iekļauta „Skujenes piensaimnieku sabiedrībā”

Sērmūkšu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 12.09.1884. + 18.10.1940.
                06.06.1923. pārdēvēta agrāk „Sērmūkšu savstarpīgā palīdzības biedrība
                                ugunsgrēku gadījumos”
                09.11.1938. pārdēvēta agrāk „Sērmūkšu pagasta savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Sērmūkšu un Rāmuļu piensaimnieku sabiedrība „Krieviņi” * 06.02.1929. + 05.05.1931.

Skujenes Kosas Sērmūkšu meliorācijas sabiedrība „Amata” * 26.03.1931.

Skujenes krājaizdevu sabiedrība * 28.10.1902.
                15.11.1922. pārdēvēta agrāk „Skujenes Sērmūkšu krājaizdevu sabiedrība”

Skujenes Sērmūkšu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Skujenes krājaizdevu sabiedrība”

 

Biedrību nodaļas:

Jaunā Latvija biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Bānužu nodaļa * 08.02.1934.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Sērmuksu nodaļa * 05.09.1924.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Skujenes Sermukšu nodaļa * 05.05.1926. + 02.08.1932.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Bānūžu nodaļa * 22.04.1925.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Sērmukšu nodaļa * 08.08.1928.

 

 
Izmainas 05.10.2015 Kontakti