Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SESAVAS PAGASTS
Jelgavas apriņķis

Sesavas_1926

Brīvības pieminekļa Sesavas pagasta komiteja * 21.02.1930. + 26.05.1937.

Centrālais kooperatīvs „Pašpalīdzība” * 22.10.1930. + 28.03.1939.
                28.03.1939. iekļauts „Sesavas patērētāju biedrībā”

Frnak Sesavas Vircavas lopkopības pārraudzības biedrība * 15.05.1922. + 04.09.1939.
                04.09.1939. iekļauta „Vircavas lauksaimniecības biedrībā”

Kurzemes (Lielsesavas) krāšanas aizdošanas kase
                Sk. „Zemgales kredītsabiedrība”

Lielsesavas dārzkopības kooperatīvs * 14.06.1923. + 28.08.1930.

Lielsesavas jaunatnes pašizglītības pulciņš * 11.08.1921. + 31.12.1940.

Lielsesavas lopkopības pārraudzības biedrība * 30.04.1923. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Sesavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Lielsesavas I lopkopības pārraudzības biedrība * 23.02.1925. + 31.12.1940.

Lielsesavas patērētāju biedrība „Bezzemnieks”
                Sk. „Sesavas patērētāju biedrība”

Lielsesavas piensaimniecības sabiedrība
                Sk. „Sesavas piensaimnieku sabiedrība”

Lielsesavas piensaimnieku sabiedrība
                Sk. „Sesavas piensaimnieku sabiedrība”

Lielsesavas ražotāju un patērētāju biedrība * 18.02.1921. + 28.11.1935.

Lielsesavas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sesavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Lielsesavas Tautas nama biedrība * 07.09.1922. + 31.01.1940.

Lielsesavas un apkārtnes patērētāju biedrība * 16.12.1919.

Lielsesavas zemkopības biedrība * 16.10.1908. + 15.02.1927.

Pirmā Lielsesavas krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Sesavas krājaizdevu sabiedrība”

Sesavas cukurbiešu audzētāju biedrība
                Sk. „Sesavas mašīnu koplietošanas sabiedrība”

Sesavas mašinu koplietošanas sabiedrība * 08.03.1928.
                14.02.1939. pārdēvēta agrāk „Sesavas cukurbiešu audzētāju biedrība”

Sesavas krājaizdevu sabiedrība * 22.01.1923.
                08.02.1938. pārdēvēta agrāk „Pirmā Lielsesavas krājaizdevu sabiedrība”

Sesavas lauksaimniecības biedrība * 25.02.1937.
                28.06.1938. pievienota ”Sesavas un apkārtnes biškopības biedrība „Dravnieks”

Sesavas lauksaimnieku agronomiskā palīdzības biedrība „Zemes spēks” * 30.12.1929. +30.09.1937.

Sesavas I lopkopības pārraudzības biedrība * 14.09.1933. + 03.06.1939.
                03.06.1939. iekļauta „Sesavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Sesavas 341. Mazpulks * 24.02.1934. + 1940.

Sesavas meliorācijas sabiedrība „Straume” * 24.02.1928.

Sesavas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 03.06.1939.
                03.06.1939. izveidota apvienojot:
                                „Lielsesavas lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Sesavas I lopkopības pārraudzības biedrību”

Sesavas patērētāju biedrība * 20.04.1920. + 22.02.1934.
                09.05.1927. pārdēvēta agrāk „Lielsesavas patērētāju biedrība „Bezzemnieks”

Sesavas patērētāju biedrība * 28.03.1939.
                28.03.1939. izveidota apvienojot:
                                „Centrālo kooperatīvu „Pašpalīdzība”
                                „Sesavas patērētāju kooperatīvu „Arājs”

Sesavas patērētāju kooperatīvs „Arājs” * 06.11.1933. + 29.03.1939.
                28.03.1939. iekļauts „Sesavas patērētāju biedrībā”

Sesavas piensaimnieku sabiedrība * 1911.
                16.04.1923. pārdēvēta agrāk „Lielsesavas piensaimniecības sabiedrība”
                12.09.1929. pārdēvēta agrāk „Lielsesavas piensaimnieku sabiedrība”

               
Sesavas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.01.1923. + 18.10.1940.
                23.07.1936. pārdēvēta agrāk „Lielsesavas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Sesavas un apkārtnes biškopības biedrība „Dravnieks” * 08.10.1928. + 28.06.1938.
                28.06.1938. iekļauta „Sesavas lauksaimniecības biedrībā”

Zemgales kredītsabiedrība * 1882.
                19.03.1923. pārdēvēta agrāk „Kurzemes (Lielsesavas) krāšanas aizdošanas kase”

Biedrību nodaļas:

Darba jaunatne biedrība * 27.10.1926. + 30.06.1934.
                Sesavas nodaļa * 19.05.1932.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Sesavas nodaļa * 12.03.1928.

Latvijas strādnieku pretalkohola biedrība „Apziņa” * 19.12.1925. + 07.09.1934.
                Sesavas nodaļa * 15.04.1929.

Latvju jaunatne – biedrība * 15.02.1928. + 16.09.1939.
                Sesavas nodaļa * 21.06.1933.

Lauku strādnieku arodbiedrība * 24.01.1923. + 02.10.1934.
                Lielsesavas nodaļa * 31.03.1923.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sesavas nodaļa * 21.08.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
Sesavas nodaļa * 03.12.1926. + 23.11.1929.

 

 
Izmainas 05.11.2015 Kontakti