Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SIDGUNDAS PAGASTS
Rīgas apriņķis
[līdz 01.09.1925. Rikteres]

Sidgundas_1904

Brīvības pieminekļa Sidgundas pagasta komitēja * 18.12.1929.

Rikteres ekonomiskā lopkopības pārraudzības biedrība * 27.08.1924. + 31.05.1939.
                31.05.1939. iekļauta „Sidgundas pagasta lopkopības pārraudzības biedrībā”

Rikteres patērētāju biedrība
                Sk. „Sidgundas patērētāju biedrība”

Rikteres savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Sidgundas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Rikteres Suntažu Kastrānes pagastu meliorācijas sabiedrība „Sidraburga” * 30.07.1924. +17.12.1932.

Rikteres Suntažu Kastrānes meliorācijas sabiedrība „Sidraburga” * 15.10.1934.

Rikteres un apkārtnes biškopības biedrība * 15.11.1922. + 26.04.1938.
                26.04.1938. iekļauta „Sidgundas pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sidgundas Allažu meliorācijas sabiedrība „Ārupe” * 17.01.1930.

Sidgundas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 22.05.1929.

Sidgundas dārzkopības biedrība * 20.02.1934. + 31.12.1940.

Sidgundas dramatiskā biedrība * 02.05.1928. + 31.12.1940.
                24.01.1939. pārdēvēta agrāk „Sidgundas dramatiskā biedrība „Skatuve”

Sidgundas dramatiskā biedrība „Skatuve”
                Sk.” Sidgundas dramatiskā biedrība”

Sidgundas Mālpils meliorācijas sabiedrība „Auziņgrāva” * 25.06.1929. + 29.07.1943.

Sidgundas Mālpils meliorācijas sabiedrība „Irbupe” * 09.12.1925. + 17.12.1932.

Sidgundas 174. Mazpulks * 16.04.1934. + 1940.

Sidgundas mednieku biedrība * 02.12.1928. + 22.05.1941.

Sidgundas meliorācijas sabiedrība „Ilbrate” * 19.03.1928.

Sidgundas pagasta aizsardžu pulciņš * 25.11.1928. + 07.07.1940.

Sidgundas pagasta lauksaimniecības biedrība * 06.07.1937.
                26.04.1938. pievienota „Rikteres un apkārtnes biškopības biedrība”
               
Sidgundas pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 31.05.1939.
                31.05.1939. izveidota apvienojot:
                                „Rikteres ekonomisko lopkopības pārraudzības biedrību”
                                „Sidgundas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrību”

Sidgundas patērētāju biedrība * 1920.
                05.04.1938. pārdēvēta agrāk „Rikteres patērētāju biedrība”

Sidgundas piensaimnieku sabiedrība * 27.01.1931. + 10.03.1936.
                10.03.1936. iekļauta „Mālpils piensaimnieku sabiedrībā”

Sidgundas sarkanraibo lopu audzēšanas biedrība * 04.09.1929. + 03.08.1938.

Sidgundas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 21.12.1921. + 18.10.1940.
                17.01.1939. pārdēvēta agrāk „Rikteres savstarpējā uguns apdrošināšanas
                                biedrība”

Sidgundas un apkārtnes lopkopības pārraudzības biedrība * 13.11.1929.
                31.05.1939. pievienota „Rikteres ekonomiskā lopkopības pārraudzības biedrība”

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Sidgundas nodaļa * 16.02.1930.

Latvijas mazsaimniecību veicināšanas biedrība * 21.01.1920. + 21.01.1935.
                Rikteres nodaļa * 05.09.1924.

Sidgundas_1923

 

 
Izmainas 15.05.2016 Kontakti