Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SIEKSĀTES PAGASTS
Aizputes apriņķis

Sieksates_1927

Brīvības pieminekļa Sieksātes pagasta komiteja * 15.01.1930. + 26.05.1937.

Kalnmuižas apkārtnes patērētāju biedrība „Rūķītis” * 30.08.1926. + 27.04.1933.

Kalnmuižas lauksaimniecības mašīnu koplietošanas biedrība „Līdums”
                                * 30.11.1933. + 01.02.1940.

Laidus Sieksātes meliorācijas sabiedrība „”Dūrene” * 19.04.1926. + 15.01.1943.

Meliorācijas sabiedrība „Grīslis” * 05.10.1928. + 15.01.1943.

Sieksātes dārzkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sieksātes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība”

Sieksātes dārzkopības un biškopības pārraudzības biedrība * 28.05.1931.
                06.10.1938. pārdēvēta agrāk „Sieksātes dārzkopības pārraudzības biedrība”

Sieksātes Klanmuižas izglītības biedrība * 13.11.1920. + 23.03.1940.

Sieksātes lauksaimniecības biedrība * 16.08.1921.
                25.11.1937. pārdēvēta agrāk „Sieksātes lauksaimniecības biedrība „Zemkopis”

Sieksātes lauksaimniecības biedrība „Zemkopis”
                Sk. „Sieksātes lauksaimniecības biedrība”

Sieksātes 788. Mazpulks * 14.04.1935. + 1940.

Sieksātes mednieku biedrība * 17.01.1928. + 20.11.1940.

Sieksātes pagasta aizsargu nodaļa * 07.03.1919. + 07.07.1940.

Sieksātes pagasta meliorācijas sabiedrība „Dore” * 27.07.1936. + 18.03.1942.

Sieksātes piensaimnieku sabiedrība „Attāls” * 17.08.1922. + 03.10.1929.

Sieksātes savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 08.09.1938. + 18.10.1940.

Sieksātes Valtaiķu lopkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1924. + 20.11.1940.

Valtaiķu Sieksātes krājaizdevu sabiedrība * 11.04.1924. + 06.06.1929.

Biedrību nodaļas:

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Sieksātes nodaļa * 02.09.1920. + 16.10.1935.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Sieksātes nodaļas * 11.01.1927.

 

 
Izmainas 12.11.2015 Kontakti