Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SIGULDA
* 1928
Rīgas apriņķis

Sigulda_1899

Brīvības pieminekļa Siguldas pilsētas komiteja * 15.12.1929.

Cēsu Limbažu Siguldas arodbiedrība * 02.07.1935.

Pirmā Siguldas biškopības biedrība * 19.03.1930. + 09.01.1935.

Siguldas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 06.06.1923.

Siguldas cukurbiešu audzētāju biedrība * 07.03.1928. + 26.11.1935.

Siguldas dārzkopības pārraudzības biedrība * 10.02.1926. + 08.01.1934.

Siguldas Ģimnāzijas 916. Mazpulks * 24.05.1936. + 1940.

Siguldas krājaizdevu sabiedrība * 09.01.1908.
                07.08.1940. pievienota „Siguldas pilsētas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība”

Siguldas kredītsabiedrība * 19.02.1930. + 03.03.1936.
                03.03.1936. iekļauta „Siguldas pilsētas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrībā”

Siguldas kūdras izmantošanas kooperatīvs * 17.06.1925. + 10.04.1940.

Siguldas mašīnu koplietošanas sabiedrība * 16.11.1921.
                21.12.1938. pārdēvēta agrāk „Siguldas I lauksaimniecības mašīnu
                                koplietošanas biedrība”

Siguldas miesta namīpašnieku biedrība
                Sk. „Siguldas namsaimnieku biedrība”

Siguldas namsaimnieku biedrība * 15.02.1928.
                20.07.1937. pārdēvēta agrāk „Siguldas miesta namīpašnieku biedrība”

Siguldas palīdzības un labierīcības biedrība * 21.03.1928. + 24.02.1936.

Siguldas patērētāju biedrība * 11.05.1937.
                20.07.1938. pārdēvēta agrāk „Siguldas patērētāju biedrība „Turība”
                19.04.1939. pievienota „Sabiedrība „Siguldas lauksaimnieks”

Siguldas patērētāju biedrība „Turība”
                Sk. „Siguldas patērētāju biedrība”

Siguldas piensaimnieku sabiedrība * 06.09.1922.

Siguldas pilsētas 668. Mazpulks * 29.03.1935. + 1940.

Siguldas pilsētas namīpašnieku krājaizdevu sabiedrība * 09.07.1930. + 07.08.1940.
                03.03.1936. pievienota „Siguldas kredītsabiedrība”
                07.04.1940. iekļauta „Siguldas krājaizdevu sabiedrībā”

Siguldas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 20.10.1931.
                26.05.1934. pārdēvēta agrāk „Siguldas pilsētas savstarpējā uguns
                                apdrošināšanas biedrība”

Siguldas pilsētas savstarpējā uguns apdrošināšanas biedrība
                Sk. „Siguldas pilsētas savstarpējā apdrošināšanas biedrība”

Siguldas rajona lauksaimniecības organizāciju savienība * 21.10.1925. + 24.07.1937.

Siguldas un apkārtnes ierēdņu patērētāju biedrība „Akots” * 30.06.1920. + 03.07.1934.

Siguldas un apkārtnes laukkopības pārraudzības biedrība * 26.02.1930. + 03.03.1938.

Siguldas un apkārtnes mednieku biedrība „Mednieks” * 02.11.1921. + 19.02.1935.

Biedrību nodaļas:

Caur 1920. gadā 18. marta līkumu cietušo biedrība * 27.10.1926. + 29.01.1932.
                Siguldas nodaļa * 07.05.1928.

Jaunā Latvija biedrība * 15.08.1933. + 27.06.1934.
                Siguldas nodaļa * 08.02.1934.

Izglītības kooperatīvs "Kultūras Balss" * 10.03.1920. + 17.06.1937.
                Siguldas nodaļa * 03.01.1921.

Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 25.04.1923. + 23.11.1934.
                Siguldas nodaļa * 26.04.1928.

Latvijas dzelzceļnieku savienība * 12.05.1920. + 11.10.1934.
                Siguldas nodaļa * 14.02.1931.

Latvijas pasta telegrāfa un telefona darbinieku biedrība * 13.03.1929.
                Siguldas nodaļa * 28.03.1930.

Latvijas pretalkohola biedrība * 29.02.1908.
                15.02.1922. pārdēvēta agrāk "Vidzemes antialkoholiskā biedrība"
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola un pretnikotina biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas Universitāte studējošo atturības biedrība”
                14.05.1935. pievienota “Atturības biedrība “Vecsaulstarieši”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas pretalkohola biedrība “Spēks”
                14.05.1935. pievienota “Latvijas atturīgo skolotāju biedrība”
                Siguldas nodaļa * 08.12.1924. + 05.05.1933.

Latvijas sargi biedrība * 03.02.1926. + 08.05.1936.
                Siguldas nodaļa * 20.03.1926.

Latvijas vanagi biedrība * 11.07.1923. + 1940.
                Siguldas 37. novads * 24.10.1929.

Latvijas vecāku un audzinātāju biedrība * 23.12.1927.
                Siguldas nodaļa * 02.10.1931.

Latvijas zirgu audzētāju biedrība * 24.03.1920. + 03.10.1936.
                Siguldas nodaļa * 26.02.1925.

Latvju nacionālā jaunatnes savienība * 14.07.1920. + 13.12.1940.
                20.08.1924. pārdēvēta agrāk "Latviešu nacionālā jaunatnes savienība"
                Siguldas nodaļa * 12.08.1920.

Latvju nacionālais klubs * 15.11.1922. + 28.03.1928.
                Siguldas nodaļa * 26.07.1923.

Latvju nacionālistu klubs * 25.03.1925. + 07.09.1927.
                Siguldas nodaļa * 01.07.1925.

Latvju sieviešu nacionālā līga * 03.05.1922. + 14.03.1941.
                1938. pārdēvēta agrāk „Latviešu sieviešu "Nacionālā liga"
                Siguldas nodaļa * 11.10.1926. + 12.11.1936.

Nacionālā Latvijas atvaļināto karavīru biedrība * 11.07.1923. + 02.04.1941.
                Siguldas nodaļa * 08.01.1925. + 10.05.1940.

Raiņa klubs * 17.03.1920. + 30.06.1934.
                Siguldas nodaļa * 30.06.1920.

Strādnieku sports un sargs biedrība * 13.05.1925. + 12.12.1933.
                Siguldas nodaļa * 30.05.1927.

Sigulda_1907

Sigulda_1909

Sigulda_1911

 

 
Izmaiņas 16.08.2018 Kontakti