Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SILAJĀŅU PAGASTS
Rēzeknes apriņķis

Siljanu_1937

Feimaņu krājaizdevu sabiedrība
                Sk. „Silajāņu krājaizdevu sabiedrība”

Feimaņu 998. Mazpulks * 31.05.1937. + 1940.

Feimaņu meliorācijas sabiedrība „Ozols” * 25.09.1929. + 18.03.1943.

Feimaņu patērētāju biedrība * + 25.10.1929.

Krāces lauksaimniecības kooperatīvs „Lauksaimnieks” * 26.06.1931. + 17.05.1938..

Lauksaimniecības biedrība „Auseklis” * 16.04.1923. + 12.10.1935.

Leinišķu meliorācijas sabiedrība „Novadgrāvis” * 27.02.1929.

Ļeperu meliorācijas sabiedrība * 10.04.1929. + 22.04.1938.

Liskas Raudas meliorācijas sabiedrība * 31.05.1929.

Lopkopības pārraudzības biedrība „Krāce” * 14.11.1930. + 30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Silajāņu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Meliorācijas sabiedrība „Markovo” * 28.01.1929.

Piensaimnieku sabiedrība „Pudniķi” * 17.07.1929. + 27.02.1932.

Rēzeknes apriņķa lauksaimniecības kooperativs „Kauša” * 31.03.1924. + 27.02.1932.

Riebiņu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 07.3.1934.

Riebiņu krājaizdevu sabiedrība * 27.02.1925. + 16.06.1936.

Riebiņu 415. Mazpulks * 15.10.1934. + 1940.

Silajāņu krājaizdevu sabiedrība * 23.11.1921.
                02.06.1938. pārdēvēta agrāk „Feimaņu krājaizdevu sabiedrība”

Silajāņu lauksaimniecības biedrība * 08.07.1937.
                30.11.1939. pievienota „Lopkopības pārraudzības biedrība „Krāce”
                30.11.1939. pievienota „Silajāņu lopkopības pārraudzības  biedrība”
                31.05.1940. pārdēvēta agrāk „Silajāņu pagasta lauksaimniecības biedrība”

Silajāņu lopkopības pārraudzības  biedrība * 13.08.1926. + 30.11.1939.
                30.11.1939. iekļauta „Silajāņu pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Silajāņu mašīnu koplietošanas biedrība „Atmoda” * 16.11.1923. + 25.07.1930.

Silajāņu 208. Mazpulks * 24.03.1934. + 1940.

Silajāņu meliorācijas sabiedrība „Krupenišķi” * 25.10.1930.+ 22.04.1938.

Silajāņu pagasta Antonišku piensaimnieku sabiedrība „Auns” * + 27.04.1935.

Silajāņu pagasta krājaizdevu sabiedrība * 20.08.1925. + 29.04.1929.

Silajāņu pagasta lauksaimniecības biedrība
                Sk. „Silajāņu lauksaimniecības biedrība”

Silajāņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Paļša” * 15.04.1934.

Silajāņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Purmales” * 30.08.1927.

Silajāņu pagasta meliorācijas sabiedrība „Tuči” * 03.03.1927.

Silajāņu pagasta piensaimnieku sabiedrība „Feimoņi” * 22.02.1927. + 24.03.1934.

Silajāņu pagasta piensaimnieku sabiedrība „Krievi”
                Sk. „Silajāņu piensaimnieku sabiedrība”

Silajāņu patērētāju biedrība * + 25.10.1929.

Silajāņu piensaimnieku sabiedrība * 02.12.1927.
                28.01.1939. pārdēvēta agrāk „Silajāņu pagasta piensaimnieku sabiedrība „Krievi”

Silajāņu savstarpējā apdrošināšanas biedrība * 29.10.1938. + 18.10.1940.

Silojāņu pagasta lauksaimniecības biedrība „Celms” * 16.04.1923. + 14.12.1940.

Vernikovas muižas meliorācijas sabiedrība „Grauds” * 02.01.1929. + 01.02.1940.

Biedrību nodaļas:

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Riebiņu nodaļa * 11.02.1932.

Latviešu jaunatnes savienība * 14.01.1920. + 20.10.1936.
                21.01.1925. pārdēvēta agrāk “Latviešu jaunatnes sabiedrība”
                Silajāņu nodaļa * 02.02.1926.

Latvijas katoļu jaunatnes biedrība * 23.09.1924. + 30.09.1940.
                18.01.1937. pievienota “Rubenes Romas katoļu jaunatnes biedrība “Spēks”
                01.07.1940. pievienota „Tilžas latgaliešu kultūrveicīnāšanas biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Bēržu Latgaliešu Romas katoļu kultūras veicināšanas
                                biedrība „Zvaigzne”
                01.07.1940. pievienota „Preiļu mūzikas biedrība “Lira”
                01.07.1940. pievienota „Ilūkstes jaunatnes biedrība  „Atmoda”
                Feimaņu nodaļa * 21.02.1929.
                Riebeņu nodaļa * 13.09.1929.
                Silajāņu nodaļa * 21.02.1929. + 19.12.1935.

Latvijas kultūras veicināšanas biedrība * 12.05.1920. + 05.04.1941.
                Siljāņu nodaļa * 27.03.1922.

Žīdu nacionālā fonda biedrība “Keren Kajemet Leizrael” * 24.07.1926. + 23.07.1940.
11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Žīdu nacionālā fonda biedrība Latvijā “Keren Kajemet Leizrael”
Ribeņu nodaļa * 21.03.1934. + 23.07.1935.

Žīdu pamata fonda biedrība “Keren Hajesod” * 20.04.1921. + 05.04.1941.
                11.03.1939. pārdēvēta agrāk “Keren Hajesod Latvijā biedrība”
                Ribenišķu nodaļa * 29.12.1921.

 

 
Izmainas 05.08.2013 Kontakti