Sākuma lapa | Latvijas nekropols | Deutsch Baltische nekropol | Biedrības pagastos | Biedrības pilsētās | Virsnieki | Dižcilts

 

SĪLENES PAGASTS
Ilūkstes apriņķis
[līdz 01.09.1925. Borovkas]

Silenes_1932

Borovkas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
                Sk. „Sīlenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Borovkas miesta klubs * 19.05.1924. + 31.12.1940.

Borovkas pagasta aizsargu nodaļa * 30.07.1920. + 1940.

Borovkas pagasta krājaizdevu sabiedrība * 05.04.1924. + 21.12.1936.
                21.12.1936. iekļauta „Salonajas krājaizdevu sabiedrībā”

Borovkas patērētāju biedrība
                Sk. „Sīlenes patērētāju biedrība”

Ezernes un apkārtnes meliorācijas sabiedrība * 19.10.1928.

Gaismas 381. Mazpulks * 05.05.1934. + 1940.

Ilgas 1090. Mazpulks * 07.02.1938. + 1940.

Metelišķu meliorācijas sabiedrība * 16.09.1929.

Robežu 699. Mazpulks * 04.03.1935. + 1940.

Sīlenes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība * 24.03.1910.
                23.05.1934. pārdēvēta agrāk „Borovkas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”

Sīlenes lauksaimniecības biedrība * 21.02.1929. + 03.02.1938.
                03.02.1938. iekļauta „Sīlenes pagasta lauksaimniecības biedrībā”

Sīlenes lopkopības pārraudzības biedrība
                Sk. „Sīlenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība„

Sīlenes 357. Mazpulks * 1933. + 1940.

Sīlenes pagasta lauksaimniecības biedrība * 17.04.1937.
                03.02.1938. pievienota „Sīlenes lauksaimniecības biedrība”

Sīlenes pagasta lopkopības pārraudzības biedrība * 08.05.1929.
                12.05.1930. pārdēvēta agrāk „Sīlenes lopkopības pārraudzības biedrība”

Sīlenes patērētātāju biedrība  * 05.11.1921.
                26.03.1938. pārdēvēta agrāk „Borovkas patērētāju biedrība”

Sīlenes savstarpējā apdrošināšanas biedrība  * 29.10.1938.+ 18.10.1940.

Volinišķu meliorācijas sabiedrība  „Obiteļu ezers” * 12.08.1929.

Biedrību nodaļas:

Daugavpils karavīru mednieku un makšķernieku biedrība * 26.05.1921. + 22.03.1941.
14.12.1934. pārdēvēta agrāk „Daugavpils mednieku biedrība”
Borovkas nodaļa * 10.11.1922. + 03.11.1934.

Ebreju jaunatnes biedrība “Hašomer Hacoir” * 14.10.1925. + 30.04.1935.
                Borovkas nodaļa * 15.08.1929.

Latgales mazsaimnieku un bezzemnieku savienība * 27.01.1922. + 21.01.1941.
                Borovkas nodaļa * 30.12.1924.

Progresīvo jaunsaimnieku, sīkzemnieku un lauku darba tautas apvienība * 16.06.1920.
                14.05.1924. pārdēvēta agrāk “Latvijas laukstrādnieku apvienība”
                10.07.1929. pārdēvēta agrāk “Laukstrādnieku savienība”
                Borovkas nodaļa * 13.02.1922.

 

 
Izmainas 14.02.2016 Kontakti